Forsmark första kärnkraftverk i världen som sänker syrehalten för brandskydd

publicerad 21 mars 2013
- av NewsVoice
Kärnkraftanläggning - Foto: Wolfgang Stemme. Licens: Pixabay.com (free use)
Kärnkraftanläggning - Foto: Wolfgang Stemme. Licens: Pixabay.com (free use)
Temabild: Kärnkraftanläggning - Foto: Wolfgang Stemme. Licens: Pixabay.com (free use)

Forsmarks elutrymmen har sänkt syrehalten från normala 21% till endast 15% med hjälp av en kvävgasgenerator i ventilationssystemet. Generatorn ökar mängden kväve i luften från 78 till 84%. Halten på endast 15% syre motsvarar luften på 3000 meters höjd, skriver Ny Teknik.

Syrenivån måste vara tillräckligt låg för att motverka brand, men vara tillräckligt hög för att kunna andas. Driftspersonal ska kunna arbeta i lokalerna för byta kretskort och dra kablar etc utan att tuppa av. 15% var tillräckligt.

Läs mer på Brandskydd.tv NewsVoice stödjer bloggen Brandskydd.tv som ska minska brandriskerna i Sverige