Läkemedelsbranschen hittade på farligt kolesterol – finns bara en sorts kolesterol – Det livsnödvändiga

publicerad 2 mars 2013
- av Torbjörn Sassersson red.

EzetrolDEBATT. Allt fler bevis ackumuleras som visar att läkemedelsbranschen hittade på det farliga kolesterolet. Först hette det att kolesterol var farligt per se. Industrifinansierad forskning visade det. Industrin hade naturligtvis även lösningen på problemet med det farliga kolesterolet, nämligen statiner. Det blev en av världens mest framgångsrika bluffpreparat.

Text: Torbjörn Sassersson | Uppdaterad 2013-03-03, 2013-05-03

Forskare runt om i världen ifrågasatte allt mer statinerna. Åren gick och till slut blev trycket för stort så att läkemedelsbranschen började tappa marknad. Branschen hittade då på att det fanns "gott" och "ont" kolesterol. Därmed kunde de fortsätta sälja statiner för de patienter med "det onda kolesterolet", enligt uppgifter som NewsVoice fått ta del av.

Men de flesta läkarna har känt till bedrägeriet. Jag informerade min egen mamma om bluffen och gav henne artiklar baserade på kritisk forskning och observationer. Hon tog till sig informationen och slutade omedelbart ta Ezeterol (Ezetrol, side effects). För att kontrollera om hon gjort rätt gick hon ändå till sin läkare och hon berättade att hon slutat ta Ezetrol. Läkarens respons kom omedelbart.

Läkaren sa: "Det tycker jag var ett mycket bra beslut"

Läkarna måste följa praxis – inte principen bästa vård

Kolesterol hjärnanOm ett blodprov visar på "dåliga kolesterolvärden" måste läkaren förorda statiner. Problemet är bara att det är läkemedelsbanschen som hittat på att kolesterol är farligt, det är samma industri som tagit fram testerna som påvisar "farligt kolesterol" och det är samma industri som sedan presenterar lösningen, statiner.

De flesta seriösa läkare vet idag om det, men är ålagda att följa "praxis", som för övrigt läkemedelsbranschen ligger bakom även den. När en patient däremot tar ett eget initiativ är det fritt fram för läkaren att uttrycka sin mer sanna åsikt, eftersom det är pateinten som tagit eget ansvar genom kunskap för att sluta ta kvacksalverimedicinen.

"Utan fett och kolesterol fungerar inte nervsystemet och hjärnan. Den sistnämnda består till största del av vatten och dessa ämnen [fett och kolesterol]. Minskar kolesterolhalten, minskar också funktionen i cellerna." Från boken Forskningsfusket

Läs även på KI:s hemsida: "Kolesterol nödvändigt för hjärnan"

Undertecknad har varit i kontakt med en person som arbetat på läkemedelsbolaget Merck. Denne berättar att bolaget la ned blott 50 miljoner kronor på att ta fram ett statinpreparat. Redan efter en månads försäljning efter marknadsintroduktion hade Merck tjänat in samma summa. Snabba cash.

Finns bara en sorts kolesterol

Heidi Stevenson är en medicinsk journalist som överlevde biverkningar från en läkemedelsbranschens bluffmediciner. Hon har tillägnat sitt liv för att bla avslöja läkemedelsindustrins bluffar. Hon skriver därför för GreenMedInfo.com en sajt som skriver om seriös biomedicinsk forskning och preparat. I sin artikel: "There Is Only One Type of Cholesterol" publicerad 1 mars 2013 berättar hon mer om hur industrin fuskat fram tron på det farliga kolesterolet.

Text: Torbjörn Sassersson

Fotnot: Jag skrev i tidigare version att Ezetrol är ett statin. Det var fel. Ezetrol fungerar på ett annat sätt än statiner. Preparatet förhindrar upptaget av kolesterol i tarmslemhinnan.


Läs mer

FDA issues warning on popular cholesterol medication Zocor [Merck]

Karolinska: Kolesterol nödvändigt för hjärnan