Linda Karlström föreläser om vaccin 10 mars i Oravais, Österbotten, Finland

publicerad 4 mars 2013
- av Torbjörn Sassersson red.