Lotta Edholm (FP) om smöret: ”Livsmedelsverket måste se över sina kostregler”

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 2 mars 2013
- NewsVoice redaktion
Lotta Edholm

Lotta EdholmDEBATT: Efter smördebatten. För oss är det självklart att smör ska serveras i Stockholms skolor. Men det innebär samtidigt att vi bryter mot Livsmedelsverkets rekommendationer. Dagens situation är ohållbar och landsbygdsminister Eskil Erlandsson bör ge Livsmedelsverket i uppdrag att se över sina råd och riktlinjer, skriver Lotta Edholm (FP).

Text: Lotta Edholm (FP) skolborgarråd | Foto: FP hemsida

I dag ställs huvudmän och kommuner mellan två val: antingen följa Livsmedelsverkets råd och gå emot vad många föräldrar och rektorer anser är bra för deras barn. Eller frångå vad ansvarig myndighet rekommenderar och riskera nedslag från Skolinspektionen.

I Stockholms stad har vi valt att behålla valfriheten – självklart ska smör serveras i stadens skolor.

Sedan en enig utbildningsnämnd fattade beslutet har flera av skolorna som i DN:s tidigare granskning enbart serverade lättmargarinet Becel börjat erbjuda alternativ eller helt slopat lättmargarinet (DN 27/2).

Nu erbjuds Stockholms skolbarns smör igen, men för att verkligen garantera detta måste Livsmedelsverkets riktlinjer skrivas om. Att barnen äter en bra skollunch måste vara viktigare än att mäta kalorier ner på decimalen.

Allt började med ett beslut i utbildningsnämnden i april 2012, där det bestämdes att skolmaten ska lagas efter Livsmedelsverkets råd och riktlinjer, samt i ett föreläggande från skolinspektionen den 23 maj samma år, där staden fick kritik för att uppföljningen av skolmåltidernas näringsrikhet var för svag.

Föga anade vi vilka följder beslutet skulle få ute i skolorna, när de genom att mer konsekvent följa Livsmedelsverkets riktlinjer blev tvungna att mer eller mindre helt förbjuda smör i matsalen, med hänvisning till att det är fel sorts fett i riktigt smör.

Det är givetvis oerhört viktigt att våra elever får näringsriktig mat i skolan, dels för att orka med skolarbetet, dels för att lägga grunden för en hälsosam livsstil. Men minst lika viktigt är det att maten tilltalar eleverna – hur nyttig maten än är gör den ingen som helst skillnad om den inte hamnar i elevens mage.

I ljuset av detta kan man ifrågasätta Livsmedelverkets råd om att minimera det traditionella fettet till förmån för artificiella produkter utan riktigt fett – särskilt om det innebär att smöret försvinner från matsalen till förmån för lättmargarinet. God och naturlig mat, lagad från grunden med bra råvaror, är något som de allra flesta både uppskattar och önskar sig.

De av våra skolkök där maten lagas just från grunden är följaktligen också de absolut populäraste köken i våra skolor, både bland barn och föräldrar.

Livsmedelsverkets uppdrag är långtgående. I regleringsbrevet kan man läsa att: ”Livsmedelsverket ska, inom ramen för Sverige – det nya matlandet, inrätta ett nationellt kompetenscentrum med syfte att stödja och stimulera kommuner och landsting i deras arbete med att ta fram handlingsprogram för den offentliga måltiden för förskola, skola, äldreomsorg med mera”.

Det är således mot Livsmedelsverket råd och riktlinjer vi skolpolitiker ska luta oss när vi söker svar på hur den näringsrika måltiden ska se ut. Men om Livsmedelsverket inte förstår, eller tar hänsyn till, hur fel dess rekommendationer kan slå underminerar man sin egen trovärdighet. Detta skapar ett uppenbart problem.

Nu har de skolor som DN granskat börjat erbjuda alternativ till lättmargarinet eller tagit bort det helt. Men vad händer nästa gång Skolinspektionen bedömer skolmaten utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer? Ska Stockholms, och övriga landets, skolor tvingas att betala viten för att de serverar smör i skolorna?

Dagens situation är ohållbar. Landsbygds­minister Eskil Erlandsson bör ge Livsmedelsverket i uppdrag att se över sina råd och riktlinjer. Utan en verklighetsanpassad verksamhet fyller inte myndigheten den viktiga funktion den har.

Text: Lotta Edholm (FP) skolborgarråd

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • “Om man dessutom matas med deras kostråd från vaggan till graven -från mödravårdscentralen till åldringsvården”. Ja, Livsmedelsverket verkar göra sitt bästa för att förkorta båda resorna!!

 • Det ytterst lilla jag läst om indisk naturmedicin så vet jag att de använder maten som en del av medicinen. Det naturliga fettet i form av smör är oerhört viktig. De sjuder osaltat smör tills det är klart och silar ifrån och det heter då Ghee eller smörolja. I den Indiska restaurangen Govindas kokbok står det; Ghee underlättar matsmältningen och är utmärkt för aptiten, liksom minnet och intelligensen och ojas (kroppsutstrålningen). Man använder Ghee vid kronisk feber, förstoppning, blodbrist och för utrensning av gifter, och i medicinen för att örterna lättare ska fördelas till vävnaderna. Kolesterolet försvinner vid kokning.

  Nu är det inte Ghee (alt Ghi) som serveras i skolan men det visar lite vilket nyttigt näringsämne riktigt smör ändå är.
  Det är så skönt när någon står på de vettiga alternativens sida och inte experternas och deras moderna variant av onaturliga födoämnen.

  Experterna är betalda av samma folk som har förbjudit oss inom EU att äta vitaminer i doser som behövs för att bota om man blivit sjuk p gr av brist på något födoämne.
  De tycker det är farligt att äta vitaminer men strålande bra om de får börja behandla barn med psykofarmaka eller helst el-chocker (ett av tre sätt att lobotomera). Det är hälsosamt tycker våra experter, eller varför inte ta ett vaccin?

 • Varför bry sig om Livsmedelsverket när vi har sunt förnuft själva. De har med tydlighet visat sin oförmåga att vara situationen vuxen.

  • Visst Anders, vi kan bestämma själva vad vi köper själva och äter hemma. Men över skolmaten och över maten på sjukhusen och på alla statliga institutioner där dikterar Livsmedelsverket. Dessutom betraktas de som experter och det blir normgivande för många mindre kritiska eller pålästa människor. Om man dessutom matas med deras kostråd från vaggan till graven -från mödravårdscentralen till åldringsvården. Det handlar det inte om så mycket självbestämmande.

 • Jätte bra att politiker engagerar sig i en så viktig fråga som mat/folkhälsa! Om livsmedelsindustrin får bestämma, så vill de att vi köper så mycket mat som möjligt, och
  de vill få oss att gilla att äta det också.
  Om politikerna ser till att kostråden är bra för folkhälsan så spars mycket skattepengar.
  Så det är bra om politikerna tar ställning för bra matvanor.

  • Henrik. Politiker ser inte till att någonting är bra. De ser bara till sig själva. Inget annat. Inse detta. Rösta inte alls. Lämna inte godkännande via valsedeln till alla dumheter. Genom att inte delta i spelet måste spelhållaren bekänna färg.

 • Så bra! Det är väl så här man önskar fler politiker vågar göra. Ta bladet från munnen och gå mer på egen kunskap. Myndigheterna tycks i det här fallet medvetet eller omedvetet med näbbar och klor bromsat spridningen av den kunskap och sanning forskningen nu kunnat få fram om fett och kolesterol och indirekt bidragit med farliga hälsoråd i många fall. Jättebra!

 • Bra Lotta Edholm! Du sköter ditt jobb och tar strid för folkets hälsa och mot en statlig institution som sysslar med ett förödande folkhälsoexperiment.Hoppas fler politiker vågar följa Ditt exempel. Detta är kanske valets viktigaste fråga. Skall vi fortsätta med att göda Unilever genom att ge barnen industrifett eller ska vi ge en artegen föda till dem?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *