Namninsamling 2013-2015 – Momsbefria alternativmedicinska behandlingar!

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 18 mars 2013
- Torbjörn Sassersson
Framtidens Sjukvård

Framtidens SjukvårdOm du fick välja mellan den vanliga sjukvården och alternativmedicin – om priset var lika – vad skulle du välja? Skriv på vår namnlista nedan för en mer modern svensk sjukvård. Vi förklarar varför.

Text: Komplementärmedicinska Riksförbundet

Se namninsamlingen längst ner på denna sida!

All medicinsk behandling inom den allmänna sjukvården är momsbefriad, men den alternativa hälso- och friskvården är däremot belagd med 12 respektive 25 % moms.

De flesta av oss tvingas att vända sig till den allmänna sjukvården och bli behandlade med skolmedicin,  vare sig vi vill det eller inte, med metoder som ofta inte botar.

I Sverige är den allmänna sjukvården vårt första alternativ pga läkemedelsindustrins genombrott, en mångmiljardindustri som växer sig starkare för var dag som går. Skolläkare är tvingade att följa praxis och rutiner vare sig metoderna fungerar eller inte.

Många läkemedel har allvarliga biverkningar. Minst 3000 personer varje år dör av biverkningar och skolmedicinska behandlingar enligt Vårdförbundet som hänvisar till data från Socialstyrelsen. Den verkliga siffran är troligtvis avsevärt mycket högre.

Alternativmedicin är beprövad erfarenhet

De flesta alternativmedicinska behandlingsformerna bygger på mångtusenåriga kunskaper. Det handlar om gedigen och mycket välbeprövad läkekonst som är grundad på verklighetsbaserad beprövad erfarenhet.

Mycket finns att läsa om hur människor blivit friska och återfått hälsan tack vare dessa behandlingsformer. Alternativmedicin handlar om att understödja kroppens egen självläkning för att återskapa genuin hälsa i kropp och själ.

  • Komplementärmedicinska Riksförbundet kräver nu att momsen ska plockas bort även för alternativmedicinen.
  • Alla ska ha rätt att själva välja vårdalternativ på samma villkor som primärvården har.
  • Vi kräver att alternativmedicin av regering och myndigheter likställs med traditionell sjukvård.

Integrativ medicin är samhällsekonomisk

Om våra krav bemöts får vi en optimal, holistisk hälso- och friskvård där vi kan kombinera det bästa från de två världarna. Vi får integrativ medicin.

  • Den alternativa sektorn bidrar till en kraftigt förbättrad folkhälsa
  • Den samhällsekonomiska belastningen inom vården kan kraftigt avlastas
  • Det kan i sin tur leda till fler jobb inom den alternativa sektorn
  • Samhällsekonomin kan i stort förbättras – Vi får ett friskare Sverige

Det är redan realiserat i andra mer moderna länder än Sverige. Se tex exemplet Tyskland där skolmedicin och alternativmedicin är integrerat i vården. Andra exempel är två Osher Centers i USA som tar emot patienter för alternativ vård, ett resultatet av vetenskaplig forskning på integrativ medicin.

Delta i vår namninsamling som är öppen 2013-2015

För människors och samhällsekonomins bästa ger vi dig nu chansen att skriva på en namninsamling för att få riksdag och regering att snarast möjligt momsbefria den alternativa sektorn.

Text: Komplementärmedicinska Riksförbundet

FÖRSÄKRAN & MEDGIVANDE: Ditt namn/epost kommer inte att delas med en tredje part. Du godkänner att Komplementärmedicinska Riksförbundet kan använda ditt namn för att utöva influens på regeringen eller en myndighet för att genomdriva momsfria alternativmedicinska behandlingar. Du ger NewsVoice möjlighet att via mail återkomma till dig för att ge återkoppling eller tipsa om nya namninsamlingar.Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq