Pål Bergström: Riksgälden glider undan frågan om Sverige är ett företag

publicerad 27 mars 2013
- av Pål Bergström
Pål Bergström

Pål BergströmEKONOMI. Så har Riksgälden svarat på frågan från Newsvoice om Sverige är ett företag. Svaret var väntat. Ett intellektuellt hårklyveri. Man glider undan genom att göra det till en definitionsfråga. I praktiken uppträder Sverige som ett företag, som en kommersiell enhet.

Du är säkerhet när Sverige tar lån på den internationella marknaden. Personnumret är statens sätt att registrera dig som en tillgång. Men staten äger inte dig.

Detta är bara ett tankeexperiment. Jag rekommenderar inte att man avsäger sitt personnummer utan att tänka efter. Men i teorin är det möjligt eftersom du som svensk aldrig frivilligt, underförstått och med vilje erkänt systemet med personnummer och fiktiva personligheter.

Problemet är inte personnumret. Det är på sättet det används och hur vi blir behandlade som individer. Sverige ingår i ett internationellt ekonomiskt system som värderar länders tillgångar och arbetskraft. Det är säkerheten när Riksgälden, som statens egna bank, tar lån på den internationella marknaden.

Sverige är registrerat som en kommersiell enhet på US Securities and Exchange Commission under namnet SWEDEN KINGDOM OF. Det är ett krav för att kunna utfärda obligationer på den amerikanska marknaden. Sannolikt finns liknande upplägg med andra aktörer. Hur man än vrider och vänder på det ser den som lånar ut pengar till svenska staten dig och din arbetsförmåga som en tillgång. Där spelar personnumret en viktig roll.

Trots ett omänskligt system är det slående hur ofta man möter vänlighet när man talar med personer innanför murarna. Det är nog lite svenskt. Alla tycks ha gått på charmkurs. Så var det inte när jag bodde i Italien, vilket är länge sedan nu. Kanske har ändrats men tror knappast det. Vänligheten hjälper inte grundproblemet. Vi är slavar i ett system oavsett.

Text: Pål Bergström