Pål Bergström: Riksgälden glider undan frågan om Sverige är ett företag

publicerad 27 mars 2013
- Pål Bergström
Pål Bergström

Pål BergströmEKONOMI. Så har Riksgälden svarat på frågan från Newsvoice om Sverige är ett företag. Svaret var väntat. Ett intellektuellt hårklyveri. Man glider undan genom att göra det till en definitionsfråga. I praktiken uppträder Sverige som ett företag, som en kommersiell enhet.

Du är säkerhet när Sverige tar lån på den internationella marknaden. Personnumret är statens sätt att registrera dig som en tillgång. Men staten äger inte dig.

Detta är bara ett tankeexperiment. Jag rekommenderar inte att man avsäger sitt personnummer utan att tänka efter. Men i teorin är det möjligt eftersom du som svensk aldrig frivilligt, underförstått och med vilje erkänt systemet med personnummer och fiktiva personligheter.

Problemet är inte personnumret. Det är på sättet det används och hur vi blir behandlade som individer. Sverige ingår i ett internationellt ekonomiskt system som värderar länders tillgångar och arbetskraft. Det är säkerheten när Riksgälden, som statens egna bank, tar lån på den internationella marknaden.

Sverige är registrerat som en kommersiell enhet på US Securities and Exchange Commission under namnet SWEDEN KINGDOM OF. Det är ett krav för att kunna utfärda obligationer på den amerikanska marknaden. Sannolikt finns liknande upplägg med andra aktörer. Hur man än vrider och vänder på det ser den som lånar ut pengar till svenska staten dig och din arbetsförmåga som en tillgång. Där spelar personnumret en viktig roll.

Trots ett omänskligt system är det slående hur ofta man möter vänlighet när man talar med personer innanför murarna. Det är nog lite svenskt. Alla tycks ha gått på charmkurs. Så var det inte när jag bodde i Italien, vilket är länge sedan nu. Kanske har ändrats men tror knappast det. Vänligheten hjälper inte grundproblemet. Vi är slavar i ett system oavsett.

Text: Pål Bergström

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Om man ska fortsätta spinna på vad ord egentligen betyder, så är väl “All makt utgår från folket” i sig väldigt tvetydigt. En vara “utgår” ur sortimentet om den är slut, så jag tolkar lagtexten nuförtiden som att “All makt har försvunnit från folket”. Vad vi har kvar är lagstiftningsmakten för petitesser. Vi är som glada små barn som får välja om vi vill ha lampan tänd eller släckt vid sängdags, och känner oss fria när vi går och lägger oss, men missar att vi inte har något val när det gäller själva sänggåendet.

 • Om man ska fortsätta spinna på vad ord egentligen betyder, så är väl “All makt utgår från folket” i sig väldigt tvetydigt. En vara “utgår” ur sortimentet om den är slut, så jag tolkar lagtexten nuförtiden som att “All makt har försvunnit från folket”. Vad vi har kvar är lagstiftningsmakten för petitesser. Vi är som glada små barn som får välja om vi vill ha lampan tänd eller släckt vid sängdags, och känner oss fria när vi går och lägger oss, men missar att vi inte har något val när det gäller själva sänggåendet.

 • Det är väl därför man är en medborgare?

  Man borgar för statens alla dåliga affärer.

  Orden ger en väldigt rak vägledning om vad som sker. Jordan Maxwell beskriver detta väl. Ta reda på ordens verkliga betydelser. Det kan vara så att ord som används idag har genomgått en betydelseglidning genom olika processer. Ordets ursprungliga betydelse ger ofta en god vägledning i juridiska spörsmål.

   • Hej Pål.

    Det är inte bara en lek med ord utan även ett fullt förtydligande om vad det handlar om.

    Med-borgare. Med om att borga. Delaktig i borgensåtagande med alla andra.
    Precis som citizen i USA. Citizen i legal mening innebär att man är anställd av US, the corporation. Som bildades 1871, om jag minns rätt.

    Frågan blir aktuell varje gång man tillfrågas om man är en “citizen”, medborgare. Tex i rätten. Om man svarar ja på frågan har man implicit erkänt att man är borgenär för de åtaganden ens strawman, fiktionen som är en corporation, gjort. I enlighet med konstitutionen kan man åberopa Law of the Land. I sverige är detta tveksamt, eftersom det närmaste vi kommer är Västgötalagen. Eller Magna Charta lite längre västerut.

    • I Sverige gäller svensk lag. Inte Västgötalagen, vare sig den yngre eller den äldre. Svensk lag stiftas av riksdagen.
     Utöver det så är det vanligt att riksdagen delegerar rätten att upprätta regler till myndigheter, landsting och kommuner. De blir då också juridiskt bindande och deras rättsliga grund går i botten tillbaka på lagen och riksdagens rätt att stifta lagar.

     Om man inte följer svensk lag så kommer man att få problem med polisen och domstolarna.

     Så långt fakta. Vad som är “rätt” rent moraliskt är en annan fråga. Själv tycker jag att det är en bra ordning vi har. Folket väljer riksdag i öppna och allmänna val. Riksdagen stiftar lagar. Vissa lagar – grundlagarna – har större tyngd än andra; de är svårare att ändra. Det är ett bra system: lätt att begripa, stabilt, smidigt och hyfsat rättvist.

     anders var inne i en annan tråd och jag hade svårt att begripa en av hans referenser. Diverse surfande ledde till denna PDF: http://www.albertacourts.ab.ca/jdb/2003-/qb/Family/2012/2012abqb0571ed1.pdf

     Det är ett domstolsprotokoll från Canada som redde ut begreppen för mig. Om någon är intresserad av att diskutera Freeman on the Land-rörelsen så har jag synpunkter. Men det känns lite off topic i denna tråd.

     • En sak man noga måste skilja på är regler och lag. Var de har sitt ursprung och vad man stödjer sig på vid “enforcement”. Där har freemanrörelsen en del poänger. Har inga referenser i nuläget, men endast lag kan genomdrivas mot en medveten individ, om man får tro vad man läser och tillägnar sig.

     • I Sverige gäller svenska folkets vilja. Det är en viss skillnad. Vi har makten att ändra på lagar om vi finner dem omoraliska eller stödjande en korrupt statsapparat som använder nuvarande lagar som en skydd för sin verksamhet.

      Den svenska grundlagen står i första hand inte på individens sida utan statens. Den förklarar inte vad vi kan göra om staten misslyckas. Betyder inte att vi är handfallna. Sunt förnuft säger att makten ligger i våra händer.

      Svenskar är inte skyldiga att lyda ett fallerat styre. Vi är endast skyldiga att lyda vårt inre och vår förpliktelse gentemot skaparen. Det är utgångsläget, vad man kallar “prime”. Inget annat kan ställa sig över det.

      Vi ska bara komma till insikt och vilja ha en förändring. Då kommer den.

      • Pål B, ”svenska folkets vilja”, saknar som laglöst kollektiv enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna vid fördragsbrott.

       I nutid, nära framtid och rum, har folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt, maktvÄrktyg att med hjälp av värdefattig LYDIG partipolitisk målvakt i styrelse, utskott eller nämnd, styra och ställa med det svenska folket och LÄRA det svenska folket, att som laglöst kollektiv LYDA politiker, polis, åklagare, domstol, säkerhetsvakt eller vårdgivare, i den svenska modellen av demokrati, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

       Att det i den svenska grundlagen, går att läsa ”all makt utgår från folket” är och har alltid varit en lögn, för enskild medborgare, som under historisk tid och rum i livet utvecklat rätt mental kunskap, tänk och handling, mentalt i fyrarummaren.

       Enskild medborgare, som i tanke och handling (skrift) producerar resultat med hjälp av ord som beskriver laglösa pronomen eller laglösa kollektiv av enskilda medborgare, saknar i nutid och rum rätt mental kunskap, tänk och handling att i livet förändra Jante och Luthers irrläror, samt förmåga att i nutid och nära framtid övervinna mentala motstånd av förnekelse och förvirring i sin enskilt utvecklade mentala fyrarummare.

       Med vänlig hälsning

      • Vad jag försöker säga är att det inom nuvarande system finns lager av olika lagar och påbud man försöker sätta som riktlinjer i legalt hänseende. Dock är många av dessa standarder och rekommendationer endast kommersiella regleringar. Att olika institutioner tagit fram regler och standarder betyder inte att de har samma status som lagar.

       Jag tror att det även inom svebnsk lag finns en skillnad på det som benämns lagligt och det som benämns legalt.

       Det kan vara stor skillnad.

       Det är min poäng.

       • Anders, tack för att du försöker förklara skillnaden mellan lagligt och legalt.

        Enligt min unika mentala fyrarummare har orden lagligt eller legalt samma kvalitet och säkerhet i tid och rum.

        För att skapa ordning och reda i läsarens enskilda mentala fyrarummare, om ”att det inom nuvarande system finns lager av olika lagar och påbud man försöker sätta som riktlinjer i legalt hänseende”, är det viktigt att ta reda på om ordet ”man” är ett laglöst pronomen u.p.a. och risk, eller EN juridisk person.

        Om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, som rättssubjekt med unik identitet lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller EU, representerar ”man” som skapar ”riktlinjer i legalt hänseende”, är det en säkerhetsbrist, som kan vara fördragsbrott lokalt i en medlemsstat i EU.

        Jag älskar fördragsbrott, för det ger EN drabbad enskild medborgare, med rätt mental kunskap, tänk och handling (Stop, Think and Act), möjlighet till skattefritt skadestånd av det allmänna, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

        Om du mentalt vill, kan och vågar förstå när, var och varför, är SOU 1997:194, den skrift som EN-tydligt förklarar vilka lagar som har mer makt än andra ting.

        Med vänlig hälsning

        • http://www.youtube.com/watch?v=fwx1zwRt9aw

         Om man bortser från den rökiga omgivningen i videon, så är den pedagogiska förklaringen excellent. Legal innefattar någonting skapat för kommersiella skäl, och lagliga är de rättigheter/skyldigheter är givna fria individer.

         Min tolkning är såsom damen i videon framställer saken. Bortse från vad som står i det dokument (tex SOU1997:194) som framställts av byråkrater. Det är inte där svaret finns.

        • Anders, tack för information från YouTube, men information som är producerad av humana resurser u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk, i en delstat i USA, har enligt min mentala fyrarummare inte den kvalitet och säkerhet, som i nutid och rum skyddar min i livet utvecklade enskilda mentala kunskap, att i nutid och rum tänka och handla resurssnålt och säkert, i total harmoni med folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt, lokalt i en medlemsstat på den inre gemensamma fria marknaden.

         Om du bortser från den text dagens JK, Anna Skarhed producerat som enskild byråkrat i SOU 1997:194, vill, kan och vågar Jag mentalt beklaga, för det är där Jag lärt mig förstå när, var och varför, ditt mentala ”Stop, Think and Act” är upp och ner eller legalt 180 grader FEL i nutid och rum.

         Med vänlig hälsning

        • Jag kan bara beklaga att du inte inser, eller vill erkänna, att det finns en tankevärld utanför boxen.

         Att du försöker förnedra min förmåga är bara beklagligt och kommer att falla tillbaka på avsändaren.

 • Det är väl därför man är en medborgare?

  Man borgar för statens alla dåliga affärer.

  Orden ger en väldigt rak vägledning om vad som sker. Jordan Maxwell beskriver detta väl. Ta reda på ordens verkliga betydelser. Det kan vara så att ord som används idag har genomgått en betydelseglidning genom olika processer. Ordets ursprungliga betydelse ger ofta en god vägledning i juridiska spörsmål.

   • Hej Pål.

    Det är inte bara en lek med ord utan även ett fullt förtydligande om vad det handlar om.

    Med-borgare. Med om att borga. Delaktig i borgensåtagande med alla andra.
    Precis som citizen i USA. Citizen i legal mening innebär att man är anställd av US, the corporation. Som bildades 1871, om jag minns rätt.

    Frågan blir aktuell varje gång man tillfrågas om man är en “citizen”, medborgare. Tex i rätten. Om man svarar ja på frågan har man implicit erkänt att man är borgenär för de åtaganden ens strawman, fiktionen som är en corporation, gjort. I enlighet med konstitutionen kan man åberopa Law of the Land. I sverige är detta tveksamt, eftersom det närmaste vi kommer är Västgötalagen. Eller Magna Charta lite längre västerut.

    • I Sverige gäller svensk lag. Inte Västgötalagen, vare sig den yngre eller den äldre. Svensk lag stiftas av riksdagen.
     Utöver det så är det vanligt att riksdagen delegerar rätten att upprätta regler till myndigheter, landsting och kommuner. De blir då också juridiskt bindande och deras rättsliga grund går i botten tillbaka på lagen och riksdagens rätt att stifta lagar.

     Om man inte följer svensk lag så kommer man att få problem med polisen och domstolarna.

     Så långt fakta. Vad som är “rätt” rent moraliskt är en annan fråga. Själv tycker jag att det är en bra ordning vi har. Folket väljer riksdag i öppna och allmänna val. Riksdagen stiftar lagar. Vissa lagar – grundlagarna – har större tyngd än andra; de är svårare att ändra. Det är ett bra system: lätt att begripa, stabilt, smidigt och hyfsat rättvist.

     anders var inne i en annan tråd och jag hade svårt att begripa en av hans referenser. Diverse surfande ledde till denna PDF: http://www.albertacourts.ab.ca/jdb/2003-/qb/Family/2012/2012abqb0571ed1.pdf

     Det är ett domstolsprotokoll från Canada som redde ut begreppen för mig. Om någon är intresserad av att diskutera Freeman on the Land-rörelsen så har jag synpunkter. Men det känns lite off topic i denna tråd.

     • En sak man noga måste skilja på är regler och lag. Var de har sitt ursprung och vad man stödjer sig på vid “enforcement”. Där har freemanrörelsen en del poänger. Har inga referenser i nuläget, men endast lag kan genomdrivas mot en medveten individ, om man får tro vad man läser och tillägnar sig.

     • I Sverige gäller svenska folkets vilja. Det är en viss skillnad. Vi har makten att ändra på lagar om vi finner dem omoraliska eller stödjande en korrupt statsapparat som använder nuvarande lagar som en skydd för sin verksamhet.

      Den svenska grundlagen står i första hand inte på individens sida utan statens. Den förklarar inte vad vi kan göra om staten misslyckas. Betyder inte att vi är handfallna. Sunt förnuft säger att makten ligger i våra händer.

      Svenskar är inte skyldiga att lyda ett fallerat styre. Vi är endast skyldiga att lyda vårt inre och vår förpliktelse gentemot skaparen. Det är utgångsläget, vad man kallar “prime”. Inget annat kan ställa sig över det.

      Vi ska bara komma till insikt och vilja ha en förändring. Då kommer den.

      • Pål B, “svenska folkets vilja”, saknar som laglöst kollektiv enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna vid fördragsbrott.

       I nutid, nära framtid och rum, har folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt, maktvÄrktyg att med hjälp av värdefattig LYDIG partipolitisk målvakt i styrelse, utskott eller nämnd, styra och ställa med det svenska folket och LÄRA det svenska folket, att som laglöst kollektiv LYDA politiker, polis, åklagare, domstol, säkerhetsvakt eller vårdgivare, i den svenska modellen av demokrati, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

       Att det i den svenska grundlagen, går att läsa “all makt utgår från folket” är och har alltid varit en lögn, för enskild medborgare, som under historisk tid och rum i livet utvecklat rätt mental kunskap, tänk och handling, mentalt i fyrarummaren.

       Enskild medborgare, som i tanke och handling (skrift) producerar resultat med hjälp av ord som beskriver laglösa pronomen eller laglösa kollektiv av enskilda medborgare, saknar i nutid och rum rätt mental kunskap, tänk och handling att i livet förändra Jante och Luthers irrläror, samt förmåga att i nutid och nära framtid övervinna mentala motstånd av förnekelse och förvirring i sin enskilt utvecklade mentala fyrarummare.

       Med vänlig hälsning

      • Vad jag försöker säga är att det inom nuvarande system finns lager av olika lagar och påbud man försöker sätta som riktlinjer i legalt hänseende. Dock är många av dessa standarder och rekommendationer endast kommersiella regleringar. Att olika institutioner tagit fram regler och standarder betyder inte att de har samma status som lagar.

       Jag tror att det även inom svebnsk lag finns en skillnad på det som benämns lagligt och det som benämns legalt.

       Det kan vara stor skillnad.

       Det är min poäng.

 • Lisa, tack för frågan: ”Kan du förklara lite enklare?”

  Lisa, nej mitt mentala Jag vill, kan och vågar inte förklara mina redovisade budskap lite enklare, om du i nutid och rum mentalt försöker förstå HUR mitt mentala Jag menar!

  Begreppet HUR har i nutid och rum, kvalitet och säkerhet, som är statisk, empirisk och logiskt mätbar, som värdefattig individ älskar att LYDA!

  Lisa, vill, kan och vågar du i nutid, nära framtid och mentala rum, förändra ditt ”Stop, Think and Act” 180 grader?

  Om så besvara trovärdigt frågorna A, B och C nedan:
  A – Vill ditt mentala Jag LYDA när, var och HUR eller FÖRSTÅ när, var och VARFÖR?
  B – Kan din kunskap LYDA när, var och HUR eller FÖRSTÅ när, var och VARFÖR?
  C – Vågar ditt mentala Jag LYDA när, var och HUR eller FÖRSTÅ när, var och VARFÖR?

  Lisa, Jag älskar att värdera, värdesäkra och välja att FÖRSTÅ när, var och VARFÖR!
  Värdefattig mental fyrarummare älskar i nutid och nära framtid att LYDA när, var och HUR!

  Med vänlig hälsning

 • Lisa, tack för frågan: “Kan du förklara lite enklare?”

  Lisa, nej mitt mentala Jag vill, kan och vågar inte förklara mina redovisade budskap lite enklare, om du i nutid och rum mentalt försöker förstå HUR mitt mentala Jag menar!

  Begreppet HUR har i nutid och rum, kvalitet och säkerhet, som är statisk, empirisk och logiskt mätbar, som värdefattig individ älskar att LYDA!

  Lisa, vill, kan och vågar du i nutid, nära framtid och mentala rum, förändra ditt “Stop, Think and Act” 180 grader?

  Om så besvara trovärdigt frågorna A, B och C nedan:
  A – Vill ditt mentala Jag LYDA när, var och HUR eller FÖRSTÅ när, var och VARFÖR?
  B – Kan din kunskap LYDA när, var och HUR eller FÖRSTÅ när, var och VARFÖR?
  C – Vågar ditt mentala Jag LYDA när, var och HUR eller FÖRSTÅ när, var och VARFÖR?

  Lisa, Jag älskar att värdera, värdesäkra och välja att FÖRSTÅ när, var och VARFÖR!
  Värdefattig mental fyrarummare älskar i nutid och nära framtid att LYDA när, var och HUR!

  Med vänlig hälsning

 • Tack, Pål för producerat resultat, med ditt enskilda mentala ”Stop, Think and Act”!

  Du skriver att Riksgälden glider undan frågan om Sverige är ett företag, men enligt mitt ”STA” i min mentala fyrarummare, är det inte Riksgälden som EN offentlig hemlig statlig svensk tillsynsmyndighet och rättssubjekt, som besvarat och kvalitetssäkrat producerat resultat i redovisat brevsvar till Newsvoice eller Helena Palena?

  Om Jag som EN drabbad enskild svensk medborgare, i kvalitetssäkrat brev till EN äkta offentlig eller privat svensk myndighet, företag eller förening (EN kommersiell enhet eller skattemässig näringsvÄrksamhet), erhåller brevsvar på min enskilda fråga som är ”ett intellektuellt hårklyveri” eller ”definitionsfråga”, är det EN säkerhetsbrist som kan vara FÖRDRAGSBROTT, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller EU.

  Med vänlig hälsning

 • Tack, Pål för producerat resultat, med ditt enskilda mentala “Stop, Think and Act”!

  Du skriver att Riksgälden glider undan frågan om Sverige är ett företag, men enligt mitt “STA” i min mentala fyrarummare, är det inte Riksgälden som EN offentlig hemlig statlig svensk tillsynsmyndighet och rättssubjekt, som besvarat och kvalitetssäkrat producerat resultat i redovisat brevsvar till Newsvoice eller Helena Palena?

  Om Jag som EN drabbad enskild svensk medborgare, i kvalitetssäkrat brev till EN äkta offentlig eller privat svensk myndighet, företag eller förening (EN kommersiell enhet eller skattemässig näringsvÄrksamhet), erhåller brevsvar på min enskilda fråga som är “ett intellektuellt hårklyveri” eller “definitionsfråga”, är det EN säkerhetsbrist som kan vara FÖRDRAGSBROTT, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller EU.

  Med vänlig hälsning

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *