Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut blir Folkhälsomyndigheten som lyder Bryssel

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 19 mars 2013
- Torbjörn Sassersson

European Commission

DEBATT. Regeringen har presenterat en proposition om att Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut ska slås samman och den 1 januari 2014 bilda en ny myndighet vid namn Folkhälsomyndigheten. De befintliga myndigheterna ska avvecklas. 

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Wikimedia Commons

Regeringen anser till och med att vissa uppgifter inom hälsoskydd och folk- och miljöhälsorapporteringen som idag hanteras av Socialstyrelsen ska överföras till Folkhälsomyndigheten.

Regeringen:

“Genom sammanslagningen förbättras förutsättningarna för ett mer effektivt kunskapsbaserat arbete inom folkhälsoområdet. Förändringen ger ökade förutsättningar att angripa folkhälsofrågorna samlat och integrerat och utveckla formerna för ett kunskapsstöd som leder till att effektiva och verksamhetsnära metoder får praktiskt genomslag hos ansvariga huvudmän. Sammanslagningen kan även bidra till att Sverige på ett mer effektivt sätt kan delta i samarbetet inom EU och i det internationella samarbetet inom området.”

Omorganisation kan alltid vara bra i synnerhet om sammanslagningen innebär att osunda interna maktstrukturer splittras upp. Orosmolnet handlar mest om den sista meningen:

ArcanumSkolan 2024

“Sammanslagningen kan även bidra till att Sverige på ett mer effektivt sätt kan delta i samarbetet inom EU och i det internationella samarbetet inom området.”

Regeringens förslag innebär sannolikt att besluten om de övergripande folkhälsofrågorna slutgiltigt flyttas ut ur Sverige och ned till Bryssel. Det betyder att Folkhälsomyndigheten främst blir en kontrollinstans som ser till att svensk vård lyder och utför EU:s hälsopolicys.

Det är sedan tidigare allmänt känt att EU-parlamentarikerna kan mutas och styras av industrins lobbyister. NewsVoice har tidigare skrivit om mutor i EU. Risken är därmed att Folkhälsomyndigheten tvingas att följa policys som är uppställda av läkemedelsindustrin.

Text: Torbjörn Sassersson

Källor: www.fhi.se och Riksdagen

 

 

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq