Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut blir Folkhälsomyndigheten som lyder Bryssel

publicerad 19 mars 2013
- Torbjörn Sassersson red.

European Commission

DEBATT. Regeringen har presenterat en proposition om att Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut ska slås samman och den 1 januari 2014 bilda en ny myndighet vid namn Folkhälsomyndigheten. De befintliga myndigheterna ska avvecklas. 

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Wikimedia Commons

Regeringen anser till och med att vissa uppgifter inom hälsoskydd och folk- och miljöhälsorapporteringen som idag hanteras av Socialstyrelsen ska överföras till Folkhälsomyndigheten.

Regeringen:

“Genom sammanslagningen förbättras förutsättningarna för ett mer effektivt kunskapsbaserat arbete inom folkhälsoområdet. Förändringen ger ökade förutsättningar att angripa folkhälsofrågorna samlat och integrerat och utveckla formerna för ett kunskapsstöd som leder till att effektiva och verksamhetsnära metoder får praktiskt genomslag hos ansvariga huvudmän. Sammanslagningen kan även bidra till att Sverige på ett mer effektivt sätt kan delta i samarbetet inom EU och i det internationella samarbetet inom området.”

Omorganisation kan alltid vara bra i synnerhet om sammanslagningen innebär att osunda interna maktstrukturer splittras upp. Orosmolnet handlar mest om den sista meningen:

“Sammanslagningen kan även bidra till att Sverige på ett mer effektivt sätt kan delta i samarbetet inom EU och i det internationella samarbetet inom området.”

Regeringens förslag innebär sannolikt att besluten om de övergripande folkhälsofrågorna slutgiltigt flyttas ut ur Sverige och ned till Bryssel. Det betyder att Folkhälsomyndigheten främst blir en kontrollinstans som ser till att svensk vård lyder och utför EU:s hälsopolicys.

Det är sedan tidigare allmänt känt att EU-parlamentarikerna kan mutas och styras av industrins lobbyister. NewsVoice har tidigare skrivit om mutor i EU. Risken är därmed att Folkhälsomyndigheten tvingas att följa policys som är uppställda av läkemedelsindustrin.

Text: Torbjörn Sassersson

Källor: www.fhi.se och Riksdagen

 

 

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Ja, äntligen kan man säga. En sån tid det tog….. Rockefeller Foundation (RF) fick arbeta 16 år för att baxa in Folkhälsomyndigheten. Denna typ av hälsoorganisation (Folkhälsomyndighet) stakades ut redan 1997 vid ett informellt möte i Mexico om framtidens världshälsovård, sponsrat av RF. Samtalen bakom lyckta dörrar resulterade i artikeln ”The future of world health. The new world order and international health”.
  Sid 5 ff: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2126653/pdf/9161320.pdf

  Här kan man bl a läsa “Multiple forces are transforming the shape of the world and patterns of disease and health — creating a need for new institutional arrangements. Nations no longer represent truly independent, sovereign countries.” /…/ governments can no longer deal on their own with the determinants of health that arise from interactions at the global level.

  Mötet blev ett startskott som följdes av ett intensivt reformarbete och rapporter:
  År 2000 publicerade WHO rapporten: “The world health report 2000 – Health systems: improving performance” http://www.who.int/whr/2000/en/

  År 2006 utkom SOU-utredningen: Hälso- och sjukvårdens strukturreformer. Lärdomar från Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. http://www.sou.gov.se/content/1/c6/21/25/55/b5f52cf9.pdf

  År 2013 publicerade WHO:s rapporten: Implement a Health 2020 vision: governance for health in the 21st century. Making it happen. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/215820/Implementing-a-Health-2020-Vision-Governance-for-Health-in-the-21st-Century-Eng.pdf

  Inrättandet av Folkhälsomyndigheten kan så här i efterhand tolkas som att de ska verka som utförare av order från WHO. WHO är också en mycket kraftfull aktör för genusindoktrinering av våra barn. Organisationen är inriktad på att i ”hälsans” namn ta parti för “Interest groups organised around issues such as sex and sexual orientation (which) operate transnationally in order to exert change at the national level. /…/ These act as one more force pulling towards metanational integration.

  Språkspel är viktigt. Ett ord som Hälsa hämtar sin kraft och styrka på en etisk nivå i policydokument. Vill man däremot förstå ordets rätta mening ska man granska hur det opererar i praktiken. Det är ganska tydligt att begreppet Hälsa används som en ideologisk täckmantel för att krafter ska kunna verka världsövergripande långt bortanför de demokratiska på nationell nivå. Om Hälsa varit i centrum hade t ex det hormonstörande ämnet Bisfenol A totalförbjudits. Istället har ämnet legaliserats av WHO, vilket kan tolkas som en politisk ”gender bendingåtgärd” för att kemikalien med tiden ska verka för en sexualiserad metanationell integration. Samtidigt skapas arbeten inom läkemedels- och kosmetikaindustrin, dels för att åtgärda effekterna av BPA som bl a migrän, infertilitet och cancer dels genom ett utökat kundsegment med feminiserade män. http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/bisphenol.htm

  En accelererande infertilitet är något eftersträvat och politiskt korrekt då det öppnar upp för ett orwellianskt samhälle med kontrollerade invitro-fertiliseringar för klipp- och klistringstekniska manipulationer av gener för skapande av perfekta människor. http://www.occupycorporatism.com/transhumanism-advances-with-the-creation-of-gm-babies/
  Vikten av gratis äggdonationer var också något som propagerades vid Rockefeller mötet 1997.

  WHO:s rapport 2013 utlovar I titeln “Making it happen”. Vad betyder egentligen “it”? Får vi se mer av Hälsa enligt vanligt bonnförnuft eller mer av New World Order? Den som överlever alla kommande hälsoinitiativ får se.

 • 20 000 lobbyister som springer åt företagen i EU. Som säger att det ingen fara med nånting, ta läkemedel o kemikaliemat. Kör pl, ingen fara. Visst cancer ökar lavinartat, men det är nog pga solen.

  Hur länge ska den här soppan pågå?

 • “Osunda interna maktstrukturer” Vad menas med detta? Kan det vara så att vissa av personalen börjar vakna? Ser och förstår att de inte kan låta lögnerna om medicin/vaccinationer får fortsätta. Samt att kunskapen om den alternativa medicinen döljs eller förnekas. Man kan ju alltid hoppas att det skulle vara så och att detta så småningom kommer ut ofentligt.

 • With so much trying to take over all control in all areas of our lives
  equals their trying for a World Government!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *