Makteliten utgör 1% av USA:s befolkning men äger 50% av tillgångarna

publicerad 26 mars 2013
- av Torbjörn Sassersson red.
Temabild: Makt eller bara dyra kläder? Foto: Alvin Mahmudov. Licens: Unsplash.com

Youtube-kanalen Politizane redogör mycket pedagogiskt hur ägandet är fördelat inom USA:s befolkning. Enligt Politizane äger 1% av USA:s befolkning hela 50% av allt aktie- och fondkapital.

Text: Torbjörn Sassersson

Makteliten och Superklassen

5000 amerikaner som tillfrågades om fördelningen hade en föreställning om en betydligt mer utjämnad fördelningen av rikedomen, en bild som inte alls överensstämde med verkligheten. Men makteliten i USA är ingenting mot den globala Superelitens absoluta makt.

SuperklassenSuperclass - "The Global Power Elite and the World They Are Making" är en kontroversiell bok skriven av David Rothkopf om en globalt verkande superelit.

David Rothkopf hävdar att världens population på 6 miljarder människor kontrolleras av endast 6000 individer vilka har ett oerhört stort och avgörande inflytande över de ekonomiska tillgångarna och all toppolitik.

Rothkopf menar att nationernas politiska skikt har krymp till att endast utgöra mäklare av superelitens makt. Superklassen har tagit alla viktiga nyckelpositioner inom näringslivet och i världens regeringar. De rör sig fritt fram och tillbaka mellan privat sektor och politiken för att säkra sina särintressen.

David Rothkopf menar att inflytandet som superklassen utövar visserligen kan vara konstruktivt, men är alltid i eget intresse, vilket medför korruption och stöd till förtryckande regeringsskick.