Varför begår svenska läkare självmord?

publicerad 30 mars 2013
- av Torbjörn Sassersson red.
Läkare och sjukhusekonom diskuterar - Crestock.com

NewsVoice söker personer som arbetar som eller har arbetat som läkare och överlevt sina egna självmordsförsök alternativt övervägt att begå självmord, men inte försökt.

Frågan som söker svar är: Varför ville du ta ditt liv?

Det finns flera studier på varför läkare vill ta sitt liv, men det är inte helt klart vad motiven är. Det räcker inte med svaret att “läkare är mer deprimerade”. Varför är läkare mer deprimerade? Vad är det i själva yrket som gör läkare till det mest [eller ett av de mest] självmordsdrabbade yrkena av alla yrken?

Berätta gärna din historia. Du kan vara anonym. Målet är att redogöra för några personliga vittnesmål om orsaken till varför svenska läkare begår självmord och varför läkare är så deprimerade att de överväger att ta sina liv.

Kontakta NewsVoice

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat