Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Varför skolfysik inte förklarar hur WTC-tornen rasade den 11 september 2001

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 31 mars 2013
- NewsVoice redaktion
Ground Zero efter WTC 911 i New York den 16:e september 2001

Dr. Judy Wood visade redan 2006 varför gammeldags newtonsk fysik inte förklarar vad som hände på Manhattan den 11 september 2001. [1]  Läs den enda brottsplatsundersökning av 11 september 2001 händelserna som har gjorts  —  Dr. Judy Wood, “Where Did the Towers Go?  –  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11” (2010). [2]

Text: Leif Erlingsson | Image: Ground Zero i New York City, Sep 16, 2001. Photo: Mate Eric J. TIlford, US Navy, public domain

Första gången jag själv såg att metall upplöstes till damm den här dagen var efter att jag i slutet av 2003 och framåt börjat intressera mig för 9-11 [3]  händelserna och då hittat till en uppenbart privat site “PlaguePuppy’s Café”  [4].  Här såg jag “The Strange Collapse of the “Spire”“. [5]  I “Verklighetsbubblan : Sanningssägare, förnekare och desinformatörer[6]  försökte jag i februari 2006 reda ut vilka som var desinformatörer och vilka som uppriktigt sökte sanningen.  Jag bedömde där “PlaguePuppy’s Café” i kategorin helt ärliga och uppriktiga vilket jag fortfarande gör.

Med ord och bortförklaringar har vår uppfattningsförmåga filtrerats så det vi ser med våra ögon filtreras på vägen till uppfattning vilket resulterar i slutsatsen “obegripligt” för våra medvetanden.  Kan vi stänga av dessa förklaringar och se med friska ögon, ja då kan vi se vad som alltid varit där.  Metall och byggnadsdelar upplöses i fallet.  En särskilt stor byggnadsdel jag kommer ihåg upplösas i fallet är överdelen av WTC-2.  Det finns i videoklipp, ut och leta.

I dag är det «AE911» – aka Architects & Engineers for 9/11 Truth som är den stora “fåraherden”.  Det var andra i början [6].  Jag kan givetvis inte veta om «AE911» – aka Architects & Engineers for 9/11 Truth själva förstår att de sprider desinformation, men jag vet att de inte är öppna sanningssökare och att de förtrycker och utesluter sanningssökare.  Kallar sanningssökare för just desinformatörer, men vägrar förutsättningslöst undersöka påståendena.  Orsaken härtill kan mycket väl vara att de är inkapabla att se hur det ligger till, alltså personliga begränsningar p.g.a. livserfarenhet och utbildning.  Jag säger inte att de med berått mod avsiktligt döljer sanningen.  Det hänger också ihop med att mainstream vetenskap blivit till dogmatisk religion, med endast enstaka verkliga sanningssökande och därvid hårt motarbetade forskare.  «AE911» är barn av sin tid och av sin bakgrund.

Själv har jag sedan mycket länge varit på spåren hur materien vår verklighet är uppbyggd av är beskaffad.  Det är fråga om mekaniska energivirvlar i flera dimensioner.  Det är t.ex. därför Robert Godes kan transmutera grundämnen genom resonans i kristallgitter, eller mer specifikt med styrda elektronfångarreaktioner eller ännu mer precist uttryckt, med phonon-modererade vätereaktioner [phonon-modererade: rått sagt, man skakar materialet].  Det är också därför Ruggero Maria Santilli kunde skaka på ett kristallgitter så att neutroner ombildas till protoner och elektroner, och nån liten antineutrino.  Denna teori är Hadronic Mechanics.  I strid med all vetenskap resulterade detta i att han kastades ut från Harvard.  Se min artikel “Ovetenskapsparadigmet” med efterföljande kommentarer [7].  Den “Fri Energi” kategori som är mest känd är kanske kemiskt stöttade/katalyserade nukleära reaktioner, den Stanley Pons och Martin Fleischmann i förtid och i strid med vetenskapliga protokoll tvingades publicera p.g.a. energidepartementsagenten Steve E. Jones.  Den senare hade nämligen åt energidepartementet läst Fleischmann och Pons preliminära papper eftersom Fleischmann och Pons sökt medel från energidepartementet för att utvidga den forskning de i många år bedrivit med sina egna medel.  Det Steve E. Jones därvid gjorde var att publicera en energimässigt ointressant version som han gav namnet “Kall Fusion[8].

Namnet “Kall Fusion” missleder tanken till att det skulle vara relaterat till högenergifysik, vilket det givetvis inte är.  Jämför att vrida rätt kombination på låset till ett kassavalv med att försöka bryta sig in, där högenergifysiken är att använda “dynamit” för att komma in i kassavalvet medan kemiskt stöttade/katalyserade nukleära reaktioner är att vrida fram rätt kombination på låset.  Vissa forskare har sedan över hundra år varit detta på spåren.  Forskare som Nicola Tesla, Thomas Townsend Brown, George Piggott, Francis E. Nippe, Martin L. Perl och många andra.  Om man tänker att materien egentligen är komplexa energifält så förstår man grundprincipen för vad det är John Hutchinson gör när han i kontorsmiljö och utan att skada skrivbordet den står på upplöser en järnkub med hjälp av interfererande frekvenser i ett högspänt elektrostatiskt fält, det senare vilket han numera skapar med en enkel Van de Graaff generator, alltså en sådan man lekte med i grundskolans fysiklaborationer. [9].

Som jag ser det sysslar «AE911» med “politik”, att låtsas som att de flesta av kulisserna vi har kring oss beskriver någon slags verklighet, medan Dr. Judy Wood går rakt på målet.  Man kan inte med intellektuell integritet i behåll studera bevisen i Dr. Judy Wood, “Where Did the Towers Go?  –  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11” (2010), utan att se att det verkligen är fråga om energiinterferensfenomen över ett större område, långt bortom själva tornen [2].  Min egen bakgrund och kunskap gör att jag inte har några svårigheter att förena dessa bevis med min kunskap om vetenskap och verklighet.  Dogmatiska vetenskapsfundamentalister har som alla religiösa fundamentalister givetvis svårare att bryta sig loss från sina inprogrammerade dogmer.  Vår tid är tyvärr en väldigt religiös tid, men feg, för den erkänner inte ens för sig själv sin religiositet. [10]  Se gärna ett dräpande brev mot vetenskapsfundamentalisterna, “The Overrated “Masters” of the Universe” av Dr. Jeremy Dunning-Davies, 2008-03-27. [11]

Vi har försetts med dumstrut angående vår fysikvetenskap.  Personligen förstår jag helt och fullt alla de brottsplatsbevis Dr. Judy Wood presenterar.  Jag kan därför inte se på dem som kallar henne desinformatör etc i vänligare ljus än att de i bästa fall är religiösa fundamentalister, medlemmar av den religion som är den dogmatiska vetenskapsfundamentalism som styr vårt samhälle, eller i värsta fall att de avsiktligt och fullt medvetet stöder denna religion för de fördelar det innebär att inte ifrågasätta samtidens rådande tabun.

Ämnet “Fri Energi” kan inte ignoreras om vi vill ha en rimlig mänsklig framtid [12].  Det är ett ämne som visar sig vara i centrum för i stort sett alla andra ämnen.  Man förstår snart det om man verkligen gräver på djupet.  Den meta-politiska aspekten av fri energi, förföljelse av uppfinnare, mutor i kombination med hot och alla forskare som dött en för tidig död måste tas i beaktande.  Och vad som måste till för att lyckas [12].  Sannolikt används en icke föraktlig del av världens ekonomi för desinformation relaterad till detta ämne.  Ämnet är också i centrum för 9-11, se kopplingarna mellan Steven E. Jones, Dr. Eugene F. Mallove och Michael Zebuhr. [6, 8, 13]  Dr. Eugene F. Mallove avslöjade Steven E. Jones roll i Kall Fusions mörkläggningen i Malloves bok ‘Fire from Ice[8].  Mindre än tre år efter 9-11 blev Dr. Eugene F. Mallove mördad.

Efter ytterligare knappt två år blev även Michael Zebuhr mördad sedan han engagerat sig i 9-11 relaterad forskning.  Michael Zebuhr var brorson till William Zebuhr som arbetade med Dr. Eugene F. Mallove.  När man närmar sig problemets kärna så blir det dödsoffer.  Det är krigets realiteter och detta är befrielsekamp, tro inget annat.  Vill du flumma iväg på något irrelevant eller vill du kämpa för mänskligheten?  Det är ditt eget val.

Leif Erlingsson, holistisk detektiv
2013-03-30
Fotnoter:

 1. 2006 års Society for Experimental Mechanics Annual Conference på Adams Mark Hotel St. Louis, Missouri USA den 7 juni 2006, Dr. Judy Wood, professor of Mechanical Engineering, Clemson University, “The World Trade Center Towers as Bio-inspired Structures: Characteristics of their Design and Demise“.
 2. Dr. Judy Wood, “Where Did the Towers Go?  –  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11” (2010).  http://wheredidthetowersgo.com/http://wheredidthetowersgo.com/buy/ .
 3. I USA skrivs månad före dag, så 9/11 är i USA samma som 11/9 i Sverige.  Därför blir det ofta förvirrat i Sverige om vilket datum det egentligen handlar om.  Datumet är den 11 september 2001, som i USA skrivs 9/11, 2001.
 4. Jeffrey King, “PlaguePuppy’s Cafe and Sanctuary for the Unspeakable Truth — An ongoing attempt to come to terms with the realities behind the events of 9/11“.  Siten finns inte kvar, men kan studeras genom den s.k. WayBackMachinehttp://web.archive.org/web/*/?http:///plaguepuppy.net .  I de senaste uppdateringarna för ett par år sedan nämner Jeffrey King sina medicinska problem, ALS – en muskelsjukdom.  Han presenterar sig så här:

  Biographical Note:PlaguePuppy is the nom-de-net of Jeff King, a 60 year old former electrical engineer and more recently a Family Practice physician.  I graduated from MIT with an SB degree in 1974, with a combined Biology-EE major (this was before a Bio-Medical Engineering Department existed), and before settling down to do clinical medicine I worked for about eight years in electronics and electro-mechanical engineering.  For the past 27 years I have been working full time as a family physician, doing office-based primary care here in the rural San Joaquin Valley of central California.

  Since 9-11 I have also been deeply involved with collecting, analyzing and making available to the public and other researchers as much as I could find of the photo and video evidence of the World Trade Center collapses.

  The name PlaguePuppy, for those who may be curious, derives from several sources: an awful pop science fiction novel called The Plague Dogs that I admit to having barely skimmed, a remarkably good post apocalypse novel called Riddley Walker by Russell Hoban that features the Bernt Arse dog pack as one of its major characters, and an old beach towel of mine with the cartoon characters the Pound Puppies on it.

  The intended reference was to the post-apocalypse landscape that is the true but hidden terrain of our shared world, the moral wasteland of our Enlightenment dream turned nightmare.  As in Hoban’s post-apocalypse world, the wasteland is traversed by the restless and inquiring spirit of our intrepid friend, following the scent trails that lead back to the truth about the 1 Big 1.  And plague dog because I see him as the carrier of the viral meme of truth, the truth that will make us miserable before it sets us free, the truth that struggles to be born from within the heart of language itself, that most ancient and cunning of technologies, with its innate longing to speak of things as they really are.

  (Jeffrey King, arkiverad webbsida, snapshot taget 1 november 2012 av WayBackMachinehttp://web.archive.org/web/20121101084820/?http://www.plaguepuppy.net/?public_html/?Confronting%20the%20Evidence/index.htm , “Confronting the Evidence:  9/11  And the Search for Truth  New York City, 9/11/2004“.  Presentationstexten finns första gången med i ett snapshot taget 11 augusti 2006, och där skriver han att han är närmare sextio år gammal.  (Intressant nog skriver Jeffrey King konsekvent liksom jag själv dubbelmellanslag mellan meningar, upptäckte det precis nu.  Tror det är första gången jag har hittat någon annan som är lika konsekvent som jag själv med att skriva så.))

  Det finns en gräns för hur länge enskilda sanningssökare kan försvara sanningen.  Så ett stort tack till de som arkiverar andras arbete.

 5. Jeffrey King, “The Strange Collapse of the “Spire”“, den första WayBackMachine kopian av denna sida är från 23 augusti 2003,  http://web.archive.org/web/20030823143107/?http://www.plaguepuppy.net/?public_html/?spire/?The%20Strange%20Collapse%20of%20the%20Spire.htm ,  men en bättre version är senast 8 juli 2012 arkiverad som två separata sidor,  http://web.archive.org/web/20120708183216/?http://xenonpup.startlogic.com/?spire/?The%20Strange%20Collapse%20of%20the%20Spire.htmhttp://web.archive.org/web/20120708183112/?http://xenonpup.startlogic.com/New_Spire/ .  Se fotnot [4]  ovan ang. varför Jeffrey Kings webbsiter inte finns kvar.
 6. Leif Erlingsson, “Verklighetsbubblan : Sanningssägare, förnekare och desinformatörer” (4 februari 2006),  http://blog.lege.net/verklighetsbubblan/#36 .  När jag skrev detta försök att reda ut vilka som var desinformatörer och vilka som uppriktigt sökte sanning så bedömde jag “Scholars for 9/11 Truth (S9/11T)” som uppriktiga.  Två av tre grundare bedömer jag fortfarande så.  Trots det förstår jag i dag att denna organisation i praktiken var till för att samla in och kontrollera sanningssökare.  Jag tog i slutet av 2006 del av en schism inom “Scholars for 9/11 Truth” innan den blev till “Journal of 9/11 Studies” där bl.a. Dr. Judy Wood stöttes ut och Dr. Steven E. Jones i strid med hennes uttyckliga önskan gjorde hennes identitet offentlig vilket resulterade i att hon förlorade sitt jobb.  I dag förstår jag att detta var Dr. Steven E. Jones uppdrag.  Han är en “fåraherde”, och de riktiga sanningssökarna som kan tänka själv måste inför “fåren” presenteras som enstaka underliga typer.  Se vidare James H. Fetzer, “An Open Letter about Steven JonesSteven E. Jones And James Fetzer Exchange“, 19 November 2006,  http://911blogger.com/node/4590 .  Egen arkivkopia av denna länk tagen 2006-12-09 11:58:07 (kollade filens datumstämpel),  http://blog.lege.net/?content/?Steven_E_Jones_And_James_Fetzer_Exchange.html .  Som framgår så konspirerade Dr. Steven E. Jones för att ta över “Scholars for 9/11 Truth” från sanningssökarna.  Givetvis kan man enkelt hitta texter som smutskastar James H. Fetzer och Dr. Judy Wood.  Jag har arkiverat även sådana.  Det krävs ett omfattande holistiskt detektivarbete för att avslöja “bovarna” när man själv inte sitter med “facit.”  En ledtråd är dock vilka som namngav fenomenet till och sedan stoppade “Cold Fusion“.  “Fri Energi” är nyckeln till 9-11 liksom till så mycket annat.  Se även fotnoterna [8, 12, 13].
 7. Leif Erlingsson, “Ovetenskapsparadigmet” (2012-05-21),  http://blog.lege.net/?/333-Ovetenskapsparadigmet.html  med efterföljande kommentarer.
 8. Dr. Eugene F. Mallove avslöjade Steven E. Jones roll i Kall Fusions mörkläggningen i hans bok ‘Fire from Ice: Searching for the Truth Behind the Cold Fusion Furor‘ (1991).  Mindre än tre år efter 9-11 blev Dr. Mallove mördad, den 14 maj 2004.
 9. Edge Media TV, One Step Beyond, Theo Chalmers intervju med Dr Judy Wood.  I den version som uppladdades på YouTube den 15 november 2011 hittar man 1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i videon ett klipp där Dr. Judy Wood visar hur John Hutchinson med interfererande frekvenser i ett högspänt elektriskt (statiskt) fält (som han numera genererar med en enkel Van de Graaff generator) i kontorsmiljö och utan att skada skrivbordet den står på upplöser en järnkub.  Länk:  http://www.youtube.com/watch?v=bmmQ6OWMHTI#t=1h14m15s .  Det finns gamla reportage gjorda av olika TV-bolag från långt tillbaka, som jag för flera år sedan studerade.  Hutchinson förstår hur styrt vetenskapsetablissemanget och patentvärlden är så han har aldrig försökt gå dessa vägar.
 10. Ladislaus Horatius, “Offensiv Nostalgi” (1993).  Hans tes där är att “vår tid är djupt religiös, fast på ett fegt sätt, vågar inte erkänna det.  I vår polyteistiska värld är Nyheten huvudguden.”  (Korrespondens med förf. 2013-03-26.)
 11. Dr. Jeremy Dunning-Davies, “The Overrated “Masters” of the Universe” (2008-03-27),  http://blog.lege.net/?content/?The_Overrated__Masters__of_the_Universe.html .
 12. Leif Erlingsson, “En ny sorts sanningsrörelse kan rädda vår framtid” (2010-07-15),  http://blog.lege.net/?/?284-En-ny-sorts-sanningsroerelse-kan-raedda-var-framtid.html .

  Jag vill flagga för ett ämne vi inte kan ignorera, om vi vill ha en rimlig mänsklig framtid.  Det är ett ämne som, vilket många upptäcker då de liksom undertecknad nystat några år, visar sig vara i centrum för i stort sett alla andra ämnen.  Man upptäcker det när man studerar verkligheten holistiskt snarare än reduktionistiskt – något alltför många människor förlorat förmågan att göra.Jag hittade en diskussion mellan Wade Frazier och Brian O’Leary från 27 mars 2009, som tar upp den meta-politiska aspekten av fri energi, förföljelse av uppfinnare, mutor i kombination med hot och alla forskare som dött en för tidig död.  Och om vad som måste till för att lyckas:  BRETT STÖD!  Det handlar om att riktigt många människor måste ge stöd.  100 räcker ingenstans.  Wade Frazier har själv övergått till att arbeta för att skapa stöd.  Det jag själv intuitivt har valt att fokusera på.

  Tanka ned MP3 först, lyssna sedan…
  http://freedom.lege.net/?Wade_Frasier/?wade_frazier_brian_o_leary_27_march_2009.mp3

  … och följ gärna även med i utskriften:
  http://freedom.lege.net/Wade_Frasier/

  Förnekelsen kring detta ämne är LÅNGT VÄRRE än förnekelsen kring 9/11 […]

  Om 9/11 är viktigt, så är det Wade Frazier och Brian O’Leary diskuterar ovan oändligt viktigare.  Vilket INTE innebär att vi kan strunta i 9/11, för 9/11 är en nödvändig del i vårt uppvaknande.  Senare måste vi även vakna upp om annat, men jag tror att de flesta kan hoppa direkt från att vakna upp om 9/11 till att vakna upp om fri energi, så annat därutöver kan vi lugna oss något om.

  En nödvändig notis om hur desinformationen fungerar.  Jag har sedan lång tid observerat en populär grindvaktsstrategi.  Man skickar e-post skräppost med länkar till oftast mindre seriösa webbsidor i ämnen man vill stoppa.  Utdelningen är tvåfaldig.  1)  Man matar in dessa ämnen som trigger i skräppostfilter så att seriösa e-mail i ämnet ofta inte kommer fram.  2)  Man matar in dessa ämnen i medvetandet hos mottagare som mindre seriösa, som “skräppost”.  Mindre kunniga som hör talas om ämnet besöker oseriös sida och avfärdar ämnet i sitt eget sinne, studerar det inte vidare.  Ha detta i åtanke.  Sök själv.

 13. Dr. Judy Wood blev som beskrivet i fotnot [6]  utmanövrerad av folket kring Journal of 9/11 Studies ett par år eftar att hennes student Michael Zebuhr den 14 maj 2004 blev mördad.  Michael Zebuhr hjälpte henne med 9-11 forskningen.  Han var brorson till William Zebuhr som arbetade med Dr. Eugene F. Mallove.  Även Dr. Eugene F. Mallove blev mördad, han som hade avslöjat Steven E. Jones del i Kall Fusions mörkläggningen i sin bok ‘Fire from Ice‘.  Dr. Mallove mördades mindre än tre år efter 9-11, den 14 maj 2004. [8]

Relaterade artiklar:

 1. Tio år av konspiration“, Leif Erlingsson (2011-09-20),  http://blog.lege.net/?/315-Tio-ar-av-konspiration.html .
 2. Med “Error” och flimrande blick“, Leif Erlingsson (2012-07-29),  http://lege.net/?omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/?med-error-och-flimrande-blick.html .
 3. De fysiska bevisen“, Leif Erlingsson (2011-10-17),  http://blog.lege.net/?/316-De-fysiska-bevisen.html .
 4. Vetenskaplig fundamentalism“, Leif Erlingsson (2008-08-16),  http://lege.net/?omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/?vetenskaplig-fundamentalism.html .

 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq