Varför skolfysik inte förklarar hur WTC-tornen rasade den 11 september 2001

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 31 mars 2013
- NewsVoice redaktion
Ground Zero efter WTC 911 i New York den 16:e september 2001

Dr. Judy Wood visade redan 2006 varför gammeldags newtonsk fysik inte förklarar vad som hände på Manhattan den 11 september 2001. [1]  Läs den enda brottsplatsundersökning av 11 september 2001 händelserna som har gjorts  —  Dr. Judy Wood, “Where Did the Towers Go?  –  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11” (2010). [2]

Text: Leif Erlingsson | Image: Ground Zero i New York City, Sep 16, 2001. Photo: Mate Eric J. TIlford, US Navy, public domain

Första gången jag själv såg att metall upplöstes till damm den här dagen var efter att jag i slutet av 2003 och framåt börjat intressera mig för 9-11 [3]  händelserna och då hittat till en uppenbart privat site “PlaguePuppy’s Café”  [4].  Här såg jag “The Strange Collapse of the “Spire”“. [5]  I “Verklighetsbubblan : Sanningssägare, förnekare och desinformatörer[6]  försökte jag i februari 2006 reda ut vilka som var desinformatörer och vilka som uppriktigt sökte sanningen.  Jag bedömde där “PlaguePuppy’s Café” i kategorin helt ärliga och uppriktiga vilket jag fortfarande gör.

Med ord och bortförklaringar har vår uppfattningsförmåga filtrerats så det vi ser med våra ögon filtreras på vägen till uppfattning vilket resulterar i slutsatsen “obegripligt” för våra medvetanden.  Kan vi stänga av dessa förklaringar och se med friska ögon, ja då kan vi se vad som alltid varit där.  Metall och byggnadsdelar upplöses i fallet.  En särskilt stor byggnadsdel jag kommer ihåg upplösas i fallet är överdelen av WTC-2.  Det finns i videoklipp, ut och leta.

I dag är det «AE911» – aka Architects & Engineers for 9/11 Truth som är den stora “fåraherden”.  Det var andra i början [6].  Jag kan givetvis inte veta om «AE911» – aka Architects & Engineers for 9/11 Truth själva förstår att de sprider desinformation, men jag vet att de inte är öppna sanningssökare och att de förtrycker och utesluter sanningssökare.  Kallar sanningssökare för just desinformatörer, men vägrar förutsättningslöst undersöka påståendena.  Orsaken härtill kan mycket väl vara att de är inkapabla att se hur det ligger till, alltså personliga begränsningar p.g.a. livserfarenhet och utbildning.  Jag säger inte att de med berått mod avsiktligt döljer sanningen.  Det hänger också ihop med att mainstream vetenskap blivit till dogmatisk religion, med endast enstaka verkliga sanningssökande och därvid hårt motarbetade forskare.  «AE911» är barn av sin tid och av sin bakgrund.

Själv har jag sedan mycket länge varit på spåren hur materien vår verklighet är uppbyggd av är beskaffad.  Det är fråga om mekaniska energivirvlar i flera dimensioner.  Det är t.ex. därför Robert Godes kan transmutera grundämnen genom resonans i kristallgitter, eller mer specifikt med styrda elektronfångarreaktioner eller ännu mer precist uttryckt, med phonon-modererade vätereaktioner [phonon-modererade: rått sagt, man skakar materialet].  Det är också därför Ruggero Maria Santilli kunde skaka på ett kristallgitter så att neutroner ombildas till protoner och elektroner, och nån liten antineutrino.  Denna teori är Hadronic Mechanics.  I strid med all vetenskap resulterade detta i att han kastades ut från Harvard.  Se min artikel “Ovetenskapsparadigmet” med efterföljande kommentarer [7].  Den “Fri Energi” kategori som är mest känd är kanske kemiskt stöttade/katalyserade nukleära reaktioner, den Stanley Pons och Martin Fleischmann i förtid och i strid med vetenskapliga protokoll tvingades publicera p.g.a. energidepartementsagenten Steve E. Jones.  Den senare hade nämligen åt energidepartementet läst Fleischmann och Pons preliminära papper eftersom Fleischmann och Pons sökt medel från energidepartementet för att utvidga den forskning de i många år bedrivit med sina egna medel.  Det Steve E. Jones därvid gjorde var att publicera en energimässigt ointressant version som han gav namnet “Kall Fusion[8].

Namnet “Kall Fusion” missleder tanken till att det skulle vara relaterat till högenergifysik, vilket det givetvis inte är.  Jämför att vrida rätt kombination på låset till ett kassavalv med att försöka bryta sig in, där högenergifysiken är att använda “dynamit” för att komma in i kassavalvet medan kemiskt stöttade/katalyserade nukleära reaktioner är att vrida fram rätt kombination på låset.  Vissa forskare har sedan över hundra år varit detta på spåren.  Forskare som Nicola Tesla, Thomas Townsend Brown, George Piggott, Francis E. Nippe, Martin L. Perl och många andra.  Om man tänker att materien egentligen är komplexa energifält så förstår man grundprincipen för vad det är John Hutchinson gör när han i kontorsmiljö och utan att skada skrivbordet den står på upplöser en järnkub med hjälp av interfererande frekvenser i ett högspänt elektrostatiskt fält, det senare vilket han numera skapar med en enkel Van de Graaff generator, alltså en sådan man lekte med i grundskolans fysiklaborationer. [9].

Som jag ser det sysslar «AE911» med “politik”, att låtsas som att de flesta av kulisserna vi har kring oss beskriver någon slags verklighet, medan Dr. Judy Wood går rakt på målet.  Man kan inte med intellektuell integritet i behåll studera bevisen i Dr. Judy Wood, “Where Did the Towers Go?  –  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11” (2010), utan att se att det verkligen är fråga om energiinterferensfenomen över ett större område, långt bortom själva tornen [2].  Min egen bakgrund och kunskap gör att jag inte har några svårigheter att förena dessa bevis med min kunskap om vetenskap och verklighet.  Dogmatiska vetenskapsfundamentalister har som alla religiösa fundamentalister givetvis svårare att bryta sig loss från sina inprogrammerade dogmer.  Vår tid är tyvärr en väldigt religiös tid, men feg, för den erkänner inte ens för sig själv sin religiositet. [10]  Se gärna ett dräpande brev mot vetenskapsfundamentalisterna, “The Overrated “Masters” of the Universe” av Dr. Jeremy Dunning-Davies, 2008-03-27. [11]

Vi har försetts med dumstrut angående vår fysikvetenskap.  Personligen förstår jag helt och fullt alla de brottsplatsbevis Dr. Judy Wood presenterar.  Jag kan därför inte se på dem som kallar henne desinformatör etc i vänligare ljus än att de i bästa fall är religiösa fundamentalister, medlemmar av den religion som är den dogmatiska vetenskapsfundamentalism som styr vårt samhälle, eller i värsta fall att de avsiktligt och fullt medvetet stöder denna religion för de fördelar det innebär att inte ifrågasätta samtidens rådande tabun.

Ämnet “Fri Energi” kan inte ignoreras om vi vill ha en rimlig mänsklig framtid [12].  Det är ett ämne som visar sig vara i centrum för i stort sett alla andra ämnen.  Man förstår snart det om man verkligen gräver på djupet.  Den meta-politiska aspekten av fri energi, förföljelse av uppfinnare, mutor i kombination med hot och alla forskare som dött en för tidig död måste tas i beaktande.  Och vad som måste till för att lyckas [12].  Sannolikt används en icke föraktlig del av världens ekonomi för desinformation relaterad till detta ämne.  Ämnet är också i centrum för 9-11, se kopplingarna mellan Steven E. Jones, Dr. Eugene F. Mallove och Michael Zebuhr. [6, 8, 13]  Dr. Eugene F. Mallove avslöjade Steven E. Jones roll i Kall Fusions mörkläggningen i Malloves bok ‘Fire from Ice[8].  Mindre än tre år efter 9-11 blev Dr. Eugene F. Mallove mördad.

Efter ytterligare knappt två år blev även Michael Zebuhr mördad sedan han engagerat sig i 9-11 relaterad forskning.  Michael Zebuhr var brorson till William Zebuhr som arbetade med Dr. Eugene F. Mallove.  När man närmar sig problemets kärna så blir det dödsoffer.  Det är krigets realiteter och detta är befrielsekamp, tro inget annat.  Vill du flumma iväg på något irrelevant eller vill du kämpa för mänskligheten?  Det är ditt eget val.

Leif Erlingsson, holistisk detektiv
2013-03-30
Fotnoter:

 1. 2006 års Society for Experimental Mechanics Annual Conference på Adams Mark Hotel St. Louis, Missouri USA den 7 juni 2006, Dr. Judy Wood, professor of Mechanical Engineering, Clemson University, “The World Trade Center Towers as Bio-inspired Structures: Characteristics of their Design and Demise“.
 2. Dr. Judy Wood, “Where Did the Towers Go?  –  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11” (2010).  http://wheredidthetowersgo.com/http://wheredidthetowersgo.com/buy/ .
 3. I USA skrivs månad före dag, så 9/11 är i USA samma som 11/9 i Sverige.  Därför blir det ofta förvirrat i Sverige om vilket datum det egentligen handlar om.  Datumet är den 11 september 2001, som i USA skrivs 9/11, 2001.
 4. Jeffrey King, “PlaguePuppy’s Cafe and Sanctuary for the Unspeakable Truth — An ongoing attempt to come to terms with the realities behind the events of 9/11“.  Siten finns inte kvar, men kan studeras genom den s.k. WayBackMachinehttp://web.archive.org/web/*/?http:///plaguepuppy.net .  I de senaste uppdateringarna för ett par år sedan nämner Jeffrey King sina medicinska problem, ALS – en muskelsjukdom.  Han presenterar sig så här:

  Biographical Note:PlaguePuppy is the nom-de-net of Jeff King, a 60 year old former electrical engineer and more recently a Family Practice physician.  I graduated from MIT with an SB degree in 1974, with a combined Biology-EE major (this was before a Bio-Medical Engineering Department existed), and before settling down to do clinical medicine I worked for about eight years in electronics and electro-mechanical engineering.  For the past 27 years I have been working full time as a family physician, doing office-based primary care here in the rural San Joaquin Valley of central California.

  Since 9-11 I have also been deeply involved with collecting, analyzing and making available to the public and other researchers as much as I could find of the photo and video evidence of the World Trade Center collapses.

  The name PlaguePuppy, for those who may be curious, derives from several sources: an awful pop science fiction novel called The Plague Dogs that I admit to having barely skimmed, a remarkably good post apocalypse novel called Riddley Walker by Russell Hoban that features the Bernt Arse dog pack as one of its major characters, and an old beach towel of mine with the cartoon characters the Pound Puppies on it.

  The intended reference was to the post-apocalypse landscape that is the true but hidden terrain of our shared world, the moral wasteland of our Enlightenment dream turned nightmare.  As in Hoban’s post-apocalypse world, the wasteland is traversed by the restless and inquiring spirit of our intrepid friend, following the scent trails that lead back to the truth about the 1 Big 1.  And plague dog because I see him as the carrier of the viral meme of truth, the truth that will make us miserable before it sets us free, the truth that struggles to be born from within the heart of language itself, that most ancient and cunning of technologies, with its innate longing to speak of things as they really are.

  (Jeffrey King, arkiverad webbsida, snapshot taget 1 november 2012 av WayBackMachinehttp://web.archive.org/web/20121101084820/?http://www.plaguepuppy.net/?public_html/?Confronting%20the%20Evidence/index.htm , “Confronting the Evidence:  9/11  And the Search for Truth  New York City, 9/11/2004“.  Presentationstexten finns första gången med i ett snapshot taget 11 augusti 2006, och där skriver han att han är närmare sextio år gammal.  (Intressant nog skriver Jeffrey King konsekvent liksom jag själv dubbelmellanslag mellan meningar, upptäckte det precis nu.  Tror det är första gången jag har hittat någon annan som är lika konsekvent som jag själv med att skriva så.))

  Det finns en gräns för hur länge enskilda sanningssökare kan försvara sanningen.  Så ett stort tack till de som arkiverar andras arbete.

 5. Jeffrey King, “The Strange Collapse of the “Spire”“, den första WayBackMachine kopian av denna sida är från 23 augusti 2003,  http://web.archive.org/web/20030823143107/?http://www.plaguepuppy.net/?public_html/?spire/?The%20Strange%20Collapse%20of%20the%20Spire.htm ,  men en bättre version är senast 8 juli 2012 arkiverad som två separata sidor,  http://web.archive.org/web/20120708183216/?http://xenonpup.startlogic.com/?spire/?The%20Strange%20Collapse%20of%20the%20Spire.htmhttp://web.archive.org/web/20120708183112/?http://xenonpup.startlogic.com/New_Spire/ .  Se fotnot [4]  ovan ang. varför Jeffrey Kings webbsiter inte finns kvar.
 6. Leif Erlingsson, “Verklighetsbubblan : Sanningssägare, förnekare och desinformatörer” (4 februari 2006),  http://blog.lege.net/verklighetsbubblan/#36 .  När jag skrev detta försök att reda ut vilka som var desinformatörer och vilka som uppriktigt sökte sanning så bedömde jag “Scholars for 9/11 Truth (S9/11T)” som uppriktiga.  Två av tre grundare bedömer jag fortfarande så.  Trots det förstår jag i dag att denna organisation i praktiken var till för att samla in och kontrollera sanningssökare.  Jag tog i slutet av 2006 del av en schism inom “Scholars for 9/11 Truth” innan den blev till “Journal of 9/11 Studies” där bl.a. Dr. Judy Wood stöttes ut och Dr. Steven E. Jones i strid med hennes uttyckliga önskan gjorde hennes identitet offentlig vilket resulterade i att hon förlorade sitt jobb.  I dag förstår jag att detta var Dr. Steven E. Jones uppdrag.  Han är en “fåraherde”, och de riktiga sanningssökarna som kan tänka själv måste inför “fåren” presenteras som enstaka underliga typer.  Se vidare James H. Fetzer, “An Open Letter about Steven JonesSteven E. Jones And James Fetzer Exchange“, 19 November 2006,  http://911blogger.com/node/4590 .  Egen arkivkopia av denna länk tagen 2006-12-09 11:58:07 (kollade filens datumstämpel),  http://blog.lege.net/?content/?Steven_E_Jones_And_James_Fetzer_Exchange.html .  Som framgår så konspirerade Dr. Steven E. Jones för att ta över “Scholars for 9/11 Truth” från sanningssökarna.  Givetvis kan man enkelt hitta texter som smutskastar James H. Fetzer och Dr. Judy Wood.  Jag har arkiverat även sådana.  Det krävs ett omfattande holistiskt detektivarbete för att avslöja “bovarna” när man själv inte sitter med “facit.”  En ledtråd är dock vilka som namngav fenomenet till och sedan stoppade “Cold Fusion“.  “Fri Energi” är nyckeln till 9-11 liksom till så mycket annat.  Se även fotnoterna [8, 12, 13].
 7. Leif Erlingsson, “Ovetenskapsparadigmet” (2012-05-21),  http://blog.lege.net/?/333-Ovetenskapsparadigmet.html  med efterföljande kommentarer.
 8. Dr. Eugene F. Mallove avslöjade Steven E. Jones roll i Kall Fusions mörkläggningen i hans bok ‘Fire from Ice: Searching for the Truth Behind the Cold Fusion Furor‘ (1991).  Mindre än tre år efter 9-11 blev Dr. Mallove mördad, den 14 maj 2004.
 9. Edge Media TV, One Step Beyond, Theo Chalmers intervju med Dr Judy Wood.  I den version som uppladdades på YouTube den 15 november 2011 hittar man 1 timme 14 minuter och 15 sekunder in i videon ett klipp där Dr. Judy Wood visar hur John Hutchinson med interfererande frekvenser i ett högspänt elektriskt (statiskt) fält (som han numera genererar med en enkel Van de Graaff generator) i kontorsmiljö och utan att skada skrivbordet den står på upplöser en järnkub.  Länk:  http://www.youtube.com/watch?v=bmmQ6OWMHTI#t=1h14m15s .  Det finns gamla reportage gjorda av olika TV-bolag från långt tillbaka, som jag för flera år sedan studerade.  Hutchinson förstår hur styrt vetenskapsetablissemanget och patentvärlden är så han har aldrig försökt gå dessa vägar.
 10. Ladislaus Horatius, “Offensiv Nostalgi” (1993).  Hans tes där är att “vår tid är djupt religiös, fast på ett fegt sätt, vågar inte erkänna det.  I vår polyteistiska värld är Nyheten huvudguden.”  (Korrespondens med förf. 2013-03-26.)
 11. Dr. Jeremy Dunning-Davies, “The Overrated “Masters” of the Universe” (2008-03-27),  http://blog.lege.net/?content/?The_Overrated__Masters__of_the_Universe.html .
 12. Leif Erlingsson, “En ny sorts sanningsrörelse kan rädda vår framtid” (2010-07-15),  http://blog.lege.net/?/?284-En-ny-sorts-sanningsroerelse-kan-raedda-var-framtid.html .

  Jag vill flagga för ett ämne vi inte kan ignorera, om vi vill ha en rimlig mänsklig framtid.  Det är ett ämne som, vilket många upptäcker då de liksom undertecknad nystat några år, visar sig vara i centrum för i stort sett alla andra ämnen.  Man upptäcker det när man studerar verkligheten holistiskt snarare än reduktionistiskt – något alltför många människor förlorat förmågan att göra.Jag hittade en diskussion mellan Wade Frazier och Brian O’Leary från 27 mars 2009, som tar upp den meta-politiska aspekten av fri energi, förföljelse av uppfinnare, mutor i kombination med hot och alla forskare som dött en för tidig död.  Och om vad som måste till för att lyckas:  BRETT STÖD!  Det handlar om att riktigt många människor måste ge stöd.  100 räcker ingenstans.  Wade Frazier har själv övergått till att arbeta för att skapa stöd.  Det jag själv intuitivt har valt att fokusera på.

  Tanka ned MP3 först, lyssna sedan…
  http://freedom.lege.net/?Wade_Frasier/?wade_frazier_brian_o_leary_27_march_2009.mp3

  … och följ gärna även med i utskriften:
  http://freedom.lege.net/Wade_Frasier/

  Förnekelsen kring detta ämne är LÅNGT VÄRRE än förnekelsen kring 9/11 […]

  Om 9/11 är viktigt, så är det Wade Frazier och Brian O’Leary diskuterar ovan oändligt viktigare.  Vilket INTE innebär att vi kan strunta i 9/11, för 9/11 är en nödvändig del i vårt uppvaknande.  Senare måste vi även vakna upp om annat, men jag tror att de flesta kan hoppa direkt från att vakna upp om 9/11 till att vakna upp om fri energi, så annat därutöver kan vi lugna oss något om.

  En nödvändig notis om hur desinformationen fungerar.  Jag har sedan lång tid observerat en populär grindvaktsstrategi.  Man skickar e-post skräppost med länkar till oftast mindre seriösa webbsidor i ämnen man vill stoppa.  Utdelningen är tvåfaldig.  1)  Man matar in dessa ämnen som trigger i skräppostfilter så att seriösa e-mail i ämnet ofta inte kommer fram.  2)  Man matar in dessa ämnen i medvetandet hos mottagare som mindre seriösa, som “skräppost”.  Mindre kunniga som hör talas om ämnet besöker oseriös sida och avfärdar ämnet i sitt eget sinne, studerar det inte vidare.  Ha detta i åtanke.  Sök själv.

 13. Dr. Judy Wood blev som beskrivet i fotnot [6]  utmanövrerad av folket kring Journal of 9/11 Studies ett par år eftar att hennes student Michael Zebuhr den 14 maj 2004 blev mördad.  Michael Zebuhr hjälpte henne med 9-11 forskningen.  Han var brorson till William Zebuhr som arbetade med Dr. Eugene F. Mallove.  Även Dr. Eugene F. Mallove blev mördad, han som hade avslöjat Steven E. Jones del i Kall Fusions mörkläggningen i sin bok ‘Fire from Ice‘.  Dr. Mallove mördades mindre än tre år efter 9-11, den 14 maj 2004. [8]

Relaterade artiklar:

 1. Tio år av konspiration“, Leif Erlingsson (2011-09-20),  http://blog.lege.net/?/315-Tio-ar-av-konspiration.html .
 2. Med “Error” och flimrande blick“, Leif Erlingsson (2012-07-29),  http://lege.net/?omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/?med-error-och-flimrande-blick.html .
 3. De fysiska bevisen“, Leif Erlingsson (2011-10-17),  http://blog.lege.net/?/316-De-fysiska-bevisen.html .
 4. Vetenskaplig fundamentalism“, Leif Erlingsson (2008-08-16),  http://lege.net/?omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/?vetenskaplig-fundamentalism.html .

 

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Pengar har väl alltid styrt åt vilket håll forskning ska gå. Alla fysiker hade väl sikte på ända från förra seklets början att skapa en teori som täckte både mikrokosmos och planeternas rörelser. Det var väl redan då som man fastnade för Niels Bohrs atommodell som ställt till mycket av förvirringen. Idag har företagens applikationsforskning övertaget och de som håller på med helt ny forskning får hålla till godo med apparater i sina källare. (Såvida man inte är ansluten till något militärt projekt). Miles Mathis har med sitt laddningsfält gått en annan väg än Bohr&Co som bättre håller för en analys genom att grunda den på en kompletterad Newtonsk gravitation och med atomens struktur uppbyggd av alfapartiklar. Det tog väl också några år innan det blev offentligt godkänt att planeterna fanns i omlopp runt solen.

  • Funderar om det inte är så att grundforskningen numera görs av privatpersoner medan institutionerna stoppar den för deras anslag är beroende av att de alltid “söker” men aldrig finner.

   Hur ska i så fall resultaten komma andra människor till del… Ska den säljas i bokform, föredrag, etc? Modellen för distribution av kunskap bli en helt annan än förut. “Den som söker ska finna”? Jag tänker mig nya vägar för lärande, bortom institutionsfundamentalismen. Hur tränga sig in på utbildningsområdet, bortom läroplaner?

 • Ibland får banbrytande arbeten Nobelpriset. Lee och Yang fick i december 1957 Nobelpriset för att ha förutsagt bruten symmetri, vilket kort därefter bevisades. Därmed visades termodynamikens andra huvudsats irrelevant som motargument mot så kallad “Fri Energi“. Så kallad “Fri Energi” förutsades därmed strikt vetenskapligt. Robert Hofstadter fick 1961 Nobelpriset för att ha bevisat laddningskanalisering i atomkärnan, som vad jag förstår Miles Williams Mathis fram tills nyligen helt oberoende teroretiserat om. (Se t.ex. den senares papper nu 15 mars 2013 om den fjärde perioden i periodtabellen, http://milesmathis.com/per4.pdf . På sidorna 10-11 om undertryckandet av Robert Hofstadters resultat och Nobelpris.) Konsekvenserna av ovannämnda resultat har det talats tyst om, vilket orsakat onödigt dubbelarbete att “uppfinna hjulet på nytt”.

  Det måste ha krävts ofantliga mantimmar av grindvakter att kontinuerligt städa bort dessa kunskaper från offentligheten, samt att förhindra publicering i ansedda tidskrifter av relaterat material.

 • Jag har fått höra att många blivit väldigt arga på att «AE911» “har blivit angripna”. Dr. Judy Wood har sedan kring 2004 befunnit sig “i orkanens öga”. Sedan dess har mörkläggningen handlat om att osynliggöra hennes arbete. Det går inte i dag att ta upp Dr. Judy Wood utan att just få «AE911» i ansiktet. Därför var det nödvändigt att ta upp «AE911»s funktion.

  Det finns en gordisk knut av fakta kring 9-11. Det svåra är att finna det väsentliga. De fakta som ger nyckeln till förståelse. Och sedan kolla att övriga fakta inte motsäger denna förståelse. Dr. Wood behöver inte förklara mer än de fakta som räcker för att förstå tornens försvinnande. Det har hon gjort. Om det därutöver skett olika hemliga operationer ev. förknippade med sprängningar av kassavalv och liknande så gör det varken till eller från för Dr. Woods förklaring.

  Mörkläggningen har tvärtom intresse att skapa en “religiös text” av “heliga fakta” som man mer eller mindre tillber som vore de sakrala. Att förstå handlar om att identifiera förståelsenycklar, det Dr. Judy Wood har gjort. Hon tar oss ur mörkret! De som är kvar i mörkret, i dimman, alltså de som lyssnat länge på «9/11 Truth» och «AE911», tillber utan att själv kunna analysera sin tro dessa “heliga fakta”.

  Organiserad tro så som «9/11 Truth» och «AE911» blockerar högre tänkande, tränar till att begränsa och blockera för att inte “råka tänka ‘förbjudna tankar'”, för att “alltid tänka ‘rätt'”. Andra som tänker fritt blir ett psykologiskt hot så maniskt måste troende då tvinga dessa andra att “tänka ‘rätt'”.

 • Att jag ö.h.t. berör «AE911» i artikeln är för att de i dag är det tydligaste uttrycket för invallningen av de som ifrågasätter den officiella konspirationsteorin. Vi måste komma bort från alla teorier och istället utgå från vad vi faktiskt vet. Det Dr. Judy Wood har gjort. Det är det som gör henne farlig (och «AE911» &Co. ofarliga), hon har tagit sig ur “dimman”.

 • Pål, varför ditt fokus på AE911? I ditt svar 5 apr 1757 skriver du ” De förtrycker verkligen inte sanningssökare. Att de tar avstånd från Judy Wood förstår jag.”

  Nu undrar jag: Av vilken anledning förstår du att AE911 tar avstånd från Judy Wood? När hennes bevis inte ens presenteras?

  Du skriver själv att det var en intressant artikel som Leif E har skrivit, men nu har du ändrat dig, varför?

 • Ang. hur vår verklighet är uppbyggd.

  I artikeln uttryckte jag materiens uppbyggnad som “mekaniska energivirvlar i flera dimensioner“. För en mer precis definition, se Miles Williams Mathis teori om partikelspinn. En enkel mekanisk förklaring av superposition med länk till videoillustration som ännu klarare tydliggör den mekaniska dynamiken finns i hans “Superposition” papper.

  Andra intressanta papper hittar du enkelt genom att Googla
  site:milesmathis.com “quantum spin” superposition
  (Färdig söklänk!)

  • Miles Williams Mathis papper “What is “Charge”?” om vad elektrisk laddning är rent mekaniskt har också högt förklaringsvärde. Han har på sin site och böcker gått tillbaka till fysikens grunder och förklarar allt mekaniskt. Skolfysiken har vänt universum ut-och-in, och han vänder det rätt igen med enkel logik, som en normalbegåvad person kan följa.

 • Problemet med en “sanningsrörelse” som för evigt kräver “en ny utredning” när det redan finns en sådan (Dr. Judy Wood) är att vi kommer aldrig vidare till nästa steg, vad betyder detta vi nu förstått – är det inte vad avgående presidenten Dwight D. Eisenhower varnade oss för? Och vad kan vi göra mot en så tekniskt överlägsen fiende? När vi tänker så här, då kommer vi in på strategi, assymetri. Vad är deras svaghet? Ja, denna fiende har ett enormt behov av material och andra förnödenheter. Sådana tankar vill den naturligtvis inte att vi ska tänka. Nej, vi ska för evigt begära “en ny utredning”. Då är allt frid och fröjd. För dem.

  Fast nu knakar själva pengasystemet i fogarna. Vad kan de göra då, om det rasar? Arbetsläger så som man gjorde i Tyskland? Vad kan vi göra då? Jag råkar tro på intentioners makt. Avsiktens makt. Om mänskligheten helt och fullt avser att de ska bort, då är det bara en kortare tidsfråga innan detta är fysisk verklighet.

  • Jag tänker på Roosevelts vicepresident Henry A. Wallace, som hade en suveränt demokratisk tanke och enormt folkstöd. Honom dribblade vissa krafter bort på ett resolut sätt, fast han var självklar som president ( se tv4 fakta Oliver Stone dokumentär ). Så det är “i min fantasi” samma slags krafter ( industri/olje magnater ) som är emot eventuellt avslöjande. Men då pengasystemet håller på att kollapsa, så hänger det nu på en skör tråd innan den brister.

  • PS: Avgående president Dwight D. Eisenhower varnade oss alltså för det militärindustriella komplexet, som inte heller är begränsat till någon enskild nation. Det är i praktiken ett privat överstatligt maktkonglomerat, mäktigare än någon nation. Kom på att jag inte borde förutsätta att alla vet detta. DS.

   • Man informerar tydligen statskunskapsstudenterna vid Sthlms Universitet att det finns ett militärt industriellt komplex. Vi pratar ju om mycket stora företag med överstatligt inflytande. Så om man är intresserad av statskunskap måste det vara högintressant, ändå verkar de flesta passera informationen utan att ögonbrynen höjs. De flesta som läser statskunskap verkar få lära sig att det alltjämt är det politiska skiktet som styr världen.

    Det stadiet uppfattar jag som att det passerades på 80-talet. Det var 30 år sedan.

 • Tack Leif Erlingsson och Per Nordgren för fantastiska upplysningar. Förstår det ligger mycket jobb bakom. Själv har jag måste anstränga mej för att ens sätta mej någorlunda in i det ni grävt fram, men jag begriper ändå inte allt rent tekniskt i detalj. Har inte haft den tid på mej som jag behöver för att förstå alla fakta, men ser det ändå svårt eller förmodligen omöjligt komma runt det Judy Wood visat upp. Det är spännande och man läser med pirrande nerver, i liten förhoppning om ett nära förestående genombrott. Hoppas det finns viss beredskap för de nya möjligheterna.

 • Pål Bergström, se Per Nordgrens svar kl. 17:36. Kan bara tillägga, vilket jag skrev i artikeln, att «AE911» kanske inte förstår att de sprider desinformation, men att de förtrycker sanningssökare och är inte intresserade av förutsättningslös undersökning. Därmed är de de-facto desinformatörer. Per Nordgren förklarade ingående varför ovan.

  • På vilket sätt förtrycker de sanningssökare och varför skulle de vara mot en förutsättningslös undersökning? Det är ju det de vill få till stånd!

   De är verkligen inte desinformatörer. Så bakvänt så det inte är klokt. Var har du fått det ifrån? Hur kan de vara det om deras arbete betytt mycket för att människor vaknat upp? För vem är de desinformatörer? För de som gjorde det? För att vi inte ska få reda på sanningen? Är deras arbete ett sätt att lägga locket på? Fundera på vad som är information och vad som är desinformation.

   Att påstå att AE911 är desinformation luktar inte bra. Vart kommer det ifrån? Vem har startat det snacket? Vems syfte?

   • Jag har redan svarat, “31 mars, 2013 at 18:31“. Läs en gång till. «AE911» kanske inte förstår att de sprider desinformation, men att de förtrycker sanningssökare och är inte intresserade av förutsättningslös undersökning. Därmed är de de-facto desinformatörer. Vet inte hur det ska kunna sägas tydligare.

    • På vilket sätt? Saknas vettiga svar. De förtrycker verkligen inte sanningssökare. Att de tar avstånd från Judy Wood förstår jag.

     Jag ska tala klarspråk. Försöket att skapa konflikt i den här frågan är medvetet och kommer från de som inte vill att vi ska ha en ny utredning.

     AE911 är inte desinformation.

     • Du har rätt: “Jag ska tala klarspråk. Försöket att skapa konflikt i den här frågan är medvetet och kommer från de som inte vill att vi ska ha en ny utredning.

      Men du har missat vem som är skyldig: Steven E. Jones &Co, vilket inkluderar «AE911», och, som din kommentar visar, dig själv. Dessutom har du missat att den nya utredningen ändå har presenterats – Dr. Judy Woods.

   • Processen att marginalisera Dr. Judy Woods arbete startade när hon själv engagerade sig i frågan. Det var före «AE911», jag tror det var redan c:a 2004 eller 2005 som jag i dag förstår saken. Se även fotnot 6 till artikeln och “Scholars for 9/11 Truth“. Men «AE911» går i samma fotspår. De kallar henne desinformatör o.s.v.. Så de är , även om de sannolikt inte själva inser det, en del av en mörkläggning under utveckling. Jag skulle ha kunnat skriva om den ännu tidigare historien av mörkläggningen, det är ett mycket intressant ämne, men nöjer mig med detta förtydligande.

   • Det som ytterligare skulle kunna svara på din fråga Pål är om man skrev en artikel om hur “fåraherdar” “vallar får”, d.v.s. hur man “vallar in” ifrågasättande i ofarliga riktningar. Ämnet är för stort för att ta i en kommentar.

 • Skillnaden mellan Dr Judy Wood och “sanningsrörelsen” (i den kategorin hamnar väl AE911) är att Dr Wood har gjort en strikt genomförd brottsplatsundersökning, på vetenskaplig grund. Det hon kommit fram till och presenterat, är ovedersägliga BEVIS för vad som hände. Vi talar alltså inte om en teori, tes eller något annat som återstår att bevisa. Under de år som gått har heller INGEN kunnat visa att hennes bevisföring är felaktig. Hennes bevis håller för granskning, läs boken.

  Jag har studerat Dr Woods arbete under en tid nu och skrivit om det. Det som faktiskt numera irriterar mig mycket är att det är så förbaskat svårt för andra att förstå att hon presenterar faktiska bevis, inget annat. Hon har ingen åsikt, hon är vetenskapsman. Det är dags att polletten trillar ner.

  Så jag förstår författaren till artikeln, vi vet ju vad som hände tack vare Dr Woods arbete. Allt annat blir då desinformation då det handlar om eld, explosiva ämnen och till och med thermite. Ett ämne som är svårt att antända på en exakt tid, inte går att kontrollera när det brinner och används i svetsande sammanhang.

  • Nej vi vet inte vad som hände. Jag är verkligen inte nöjd med hennes utredning utan vill ha en riktig utredning. Det är vad AE911 arbetar efter med huvudfokus på WTC 7. Få skulle vara nöjda med hennes förklaring.

   Hur man kan kalla deras arbete för desinformation när man betytt oerhört mycket för att väcka människor är bortom mitt förstånd.

   Woods teori är värdefull. Den förtjänar att stå vid sidan av andras. För mig är den inte trovärdig men möjlig. AE911 ger en mycket bättre förklaring. Framförallt kring byggnad 7. Fakta är att alla tre tornen inte rasar så som den officiella teorin säger. Låt det förbli där. Det som krävs är en riktig utredning.

   All fakta ger AE911 mer på fötterna. Den är mest logisk. Och den är den mest troliga i ljuset av hur man brukar riva ner hus. Vittnesmålen om explosioner är mest troligt vittnesmål om explosioner.

   Angående thermite; “används i svetsande sammanhang”. Det där är något som använts av debunkers och en ålderdomlig syn. Finns mycket avancerade användningsområden.

   Det här handlar uteslutande om att skapa en tvist mellan hennes teori och AE911. Det handlar om att ta uppmärksamhet från AE911. Vem har glädje av det? Jag ber er tänka er för om ni verkligen har intresse av att få fram sanningen om 9/11.

   • De som inte kan acceptera Dr. Judy Woods bevisade fakta är de som har för mycket prestige investerat i det rådande Ovetenskapsparadigmet [7], de som genom sitt positionerande målat in sig i ett hörn uppe mot kunskapstaket vars väggar och speciellt tak de försvarar som gällde det deras existens. För vad gäller deras position och status som experter så gör det ju det eftersom expertens hela position bygger på att han kan förklara just detta speciella hörn av, och gräns för, vår kunskap så när då den vetenskapliga motståndsrörelsen eller någon annan som Dr. Judy Wood plötsligt lyfter undan taket dubbelt så högt eller så för honom (det är oftast en han), så blir han ju ingen. Han hamnar ju då åter mitt inne i kunskapslådan igen, som alla andra. Experten har inget annat än sin expertis, och den är nu borta eftersom han ju försvarade en kuliss. Därför är det inte konstigt att de som försvarar sina positioner inte kan acceptera bevisade fakta som hotar dessa positioner.

    Har du själv satt dig in i bevisen?

    • “Har du själv satt dig in i bevisen?”

     Ja, hennes teori är lika ytligt och ihålig som den officiella. Men jag dömer henne inte. Hon får ha den. Jag tror inte på den men andra får gärna göra det.

     Det som luktar väldigt illa är försöket att smutskasta AE911. Varför? Fortfarande saknas svar på den frågan.

     • Vilken teori? Hon har bortom varje rimligt tvivel bevisat att material upplöstes med något energiinterferensfenomen. Hennes 500 sidors helt fantastiskt välgenomarbetade verk är allt annat än ihåligt.

      Det här börjar likna debatter jag har haft med fundamentalister.

      • Låt en ny utredning visa om hon har rätt. Det är målet. Allt annat är försök till att stoppa sanningen från att komma fram. Allt annat är försök att skapa splittring, att förhindra att människor kommer till insikt om att den officiella förklaringen är fel.

       Jag tycker inte hennes teori är en fullgod förklaring till vad som hände med WTC. Har visserligen inte läst hennes bok men följt henne under flera år. Hon har haft flera tillfällen att ge bevis i hennes timslånga föreläsningar. De har jag inte sett.

       Ge mig ett exempel. Ta det här med vittnesmålen om explosioner i källarplan innan första planet träffar. Hur förklarar hon det?

       Det som gör mig förargad och mycket misstänksam är försöket att stämpla AE911 för desinformation. Varför?

       Återkommande frågar jag vad som är problemet? Varför skulle AE911 vara desinformation? Snälla hjälp mig förstå, utan att hänvisa till hennes bok, vad menar hon med det som står på hennes hemsida:

       “The Journal of 9/11 Research and 9/11 Issues. Yes, there are issues with 9/11!!!”

       Har Judy Wood fel? Jag vet inte men tycker inte den håller. Hon ger åtminstone en bättre förklaring är den officiella. Det räcker för mig. Heja Judy Woods! Men snälla Judy, förklara problemet med AE911 så jag förstår. Det ser inte bra ut.

       Det här börjar likna debatter jag har haft med debunkers.

      • Visst kan du utreda om hon har rätt. Börja med att läsa vad hon faktiskt skriver. Vad anser du förresten om Dr. Judy Woods Qui-Tam fall?

       Att du anser att hennes “teori” (nej, hon har ingen teori, hon har visat vad som har hänt) inte är en fullgod förklaring till vad som hände med WTC efter att ha lyssnat på ett antal timmars introduktioner till hennes arbete via föredrag kan vi väl förbigå med barmhärtig tystnad.

       Ang. vittnesmålen om explosioner i källarplan innan första planet träffar så är de irrelevanta för hennes förklaring. Kanske det gjordes inbrott i guldvalv innan tornen försvann eller något annat skumrask. Vad spelar det för roll då hennes bevis inte behöver dessa explosioner?

       Du skriver att “Det som gör mig förargad och mycket misstänksam är försöket att stämpla AE911 för desinformation. Varför?” Artikelns fotnot 6 tycks du inte ha läst. Jag följde med redan i processen när Steven E. Jones &Co. skapade den onödiga konflikten med James H. Fetzer och Dr. Judy Wood. Av historielöshet har du vänt på det. Det är inte jag som skapar konflikt, jag endast visar på den. Fotnot 6 och föralldel även 13 av min artikel ovan besvarar till fullo din fråga “Snälla hjälp mig förstå, utan att hänvisa till hennes bok, vad menar hon med det som står på hennes hemsida: “The Journal of 9/11 Research and 9/11 Issues. Yes, there are issues with 9/11!!!”” Dr. Judy Wood förstår dessa frågor väldigt väl, vilket inte är förvånande då hon varit “i orkanens öga” i snart tio år. Läs fotnoterna till min “Tio år av konspiration” som är länkad i slutet av min artikel, där du kan läsa delar av en dialog med bl.a. Dr. Judy Wood där John Lamb Lash och hon verkligen förklarar vad problemet är. Det ser verkligen inte bra ut, där har du rätt.

       Som jag skrev i annan tråd:

       9-11 är ett angrepp på den mänskliga tankeförmågan. För den som “kan ta sig ur dimman” kan det inte bli tydligare. Dr. Judy Wood vet vilka som vet vem som utförde 9-11, och hon har visat hur vi alla kan ta reda på det. Enbart genom dekonstruerandet av Psy-OPerna kan vi komma att se den kristallklara sanningen. “[I] dekonstruerandet av hur det gick till, så kan vi dekonstruera Psy-OPsen och få Psy-OPsen ut ur våra egna medvetanden. Den stora svårigheten det är för människor att förstå Judy Woods arbete, som är så klart som kristallklart vatten från en källa. Varför är det så rörigt och så svårt att se detta? Eftersom våra medvetanden fortfarande är i dimman och förvirringen från Psy-OPsen. Och det enda sätt vi kan komma ut är genom att dekonstruera det.” (John Lamb Lash, se fotnot 9 b av “Tio år av konspiration“.) Tack, Dr. Judy Wood!

      • Ljudet av explosioner.

       Många vittnen berättar om explosioner, skriver Dr. Judy Wood på sidan 110 av sin bok. [2. Dr. Judy Wood, “Where Did the Towers Go? – Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11” (2010). http://wheredidthetowersgo.com/ , http://wheredidthetowersgo.com/buy/ .] Jag läste boken för snart två år sedan sommaren 2011, så jag var tvungen att slå upp att hon faktiskt behandlar dessa vittnesmål. Inte lätt att hålla alla detaljer i huvudet. Några olika brandmäns vittesmål citeras i detta sammanhang.

       Dr. Judy Wood förklarar här att ljudet av explosioner inte nödvändigtvis innebär att bomber detonerats eftersom allt som smäller inte nödvändigtvis är bomber. Hon ger exemplet när man stoppar in ett ägg i mikron. Det exploderar pga ångexplosion. När vatten blir till ånga expanderar det 1600 ggr. Det fanns många objekt i byggnaderna som kunde explodera i de energifält hennes förklaring till hur byggnaderna försvann bevisar förekomsten av.

       Om någon har gjort en lika vetenskaplig refutation av hennes 500 sidors bok som boken själv, då vill jag gärna läsa den. Var finns denna refutation? Varför har inte “sanningsrörelsen” med alla sina vetenskapsmän presenterat den?

 • Tack för en bra artikel. Jag vill ge min syn på den här kontroversen som tycks ha uppstått med AE911 som ena part. Tycker den är beklaglig och ser det som “desinformation”. Inte hennes teori utan som ett sätta att skapa oro och splittring. Hennes teori kan vara giltig även om jag inte tycker den stämmer helt med verkligheten. Jag är helt med på att möjligheten finns. Allt är möjligt. Det finns fri energi, och allt det där.

  Men snälla, förklara en sak. Det finns ingen som helst logik i att kalla AE911 för desinformation när den har mycket på fötterna. Ursäkta men blir lite arg när jag ser det. På vilket skulle det vara desinformation? Det om något har ett syfte som luktar illa. Om hon vill köra sin teori och AE911 sin så är det bra. Huvudsaken är att vi får till stånd en ny utredning. Det är AE911s mål. Hur kan det då vara desinformation?

 • En höjdpunkt att läsa denna belysande artikel. Det vetenskapliga driv som ligger bakom gör att jag återigen måste ifrågasätta kategoriseringen “Kontroversiellt”. Visserligen ligger ett paradigmen-skifte i luften, men det gör inte artikeln mindre vetenskaplig, vare sig det är Dr Judy Woods vetenskapliga bevisföring, fri energi eller vad materian egentligen består av.

  Jag anar här hur “sanningsrörelsen” håller i taktpinnen, ovetenskapliga “vetenskapsmän” bidrar med kontrollerade underlag. Alla är de rädda för att deras påhittade världsbild skall rubbas, de är rädda för att deras försörjning upphör när samtliga av världens energibolag går i konkurs över en natt. De är livrädda för den skakning som kommer när den sanna vetenskapen rullas ut framför våra fötter, de märker redan nu hur stegen de kämpar uppför smetas in i såpa. Det blir allt svårare att ta sig upp, de halkar ner och orkar inte mer. Många, många människor älskar “sanningsrörelsen” för den håller kvar den felaktiga världsbilden ett tag till. Niels Harrit och andra som vigt sitt liv till att påstå det absurda att det var thermite som de-konstruerade sju stora byggnader på nedre Manhattan får det inte lätt med sina egon. Ett uppsvullet ego som upptäcker att plattformen han står på börjar bli instabil, kommer att uppleva en våldsam ångest över risken att förlora sitt ego.

  Därför hamnar den här artikeln under kontroversiellt.

  Människor måste sluta att vara rädda, vi måste alla öppna våra sinnen, bli mottagliga för det sanna, den sanna vetenskapen. Rädslorna gör att vi inte kan se bakom hörnet, se den fantastiska och underbara framtiden. Där människan klipper av bojorna och blir fri från vårt slavsystem som är det som det egentligen handlar om. Att vi tjänar någon annan, men är så dumma att vi ändå tror vi är fria.

  Vi håller krampaktigt tag i det gamla, det trygga. Väldigt många vet att det är en falsk och oäkta trygghet. Men för rädd för att släppa taget och gå vidare in i en ljus, fridfull och kärleksfull värld.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *