Bengt Norrving och Karin Jakobsson trotsar offentliga krav på svar om Osher Centrum

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 17 april 2013
- Torbjörn Sassersson
Osher Centrum

Universitetsdirektör på Karolinska Institutet Bengt Norrving, nu i duo med chefsjurist Karin Jakobsson, fortsätter att trotsa NewsVoice och allmänhetens krav på att få svar på en rad frågor om Osher Centrums verksamhet. Nu hävdas att överklagandet på beslutet om att inte svara på frågor inkommit för sent.

Text: Torbjörn Sassersson

Problemet för Bengt Norrving är att han i sin skrivelse till NewsVoice glömt att skriva vilken tid NewsVoice haft på sig att överklaga hans beslut om att inte besvara frågorna som ställts till Osher Centrum. Norrving har inte heller uppgivit hur överklagandet ska gå till. Juridiskt bör det innebära att Bengt Norrvings beslut diskvalificeras på grund av ofullständiga upplysningar till NewsVoice.

Norrving och Jakobsson har nedan inte ens lyckats förklara vilken svarstid det var som överskreds. Förmodligen för att Norrving aldrig uppgivit någon svarstid från första början. Inte heller har Norrving egentligen förklarat hur ett ärende anhängiggörs. Bengt Norrving påstår i tidigare skrivelser att alla inkomna frågor besvarats, men det stämmer inte alls.

Det hade naturligtvis varit mer ärligt att helt enkelt besvara inkomna frågor. Istället fortsätter oförklarligt mörkningen av Osher Centrums verksamhet.

Bengt Norrvings och chefsjurist Karin Jakobssons svar nedan. Klicka för förstoring.

Overklagan-avisas-15april2013-KI

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq