Bengt Norrving och Karin Jakobsson trotsar offentliga krav på svar om Osher Centrum

publicerad 17 april 2013
- Torbjörn Sassersson red.
Osher Centrum

Universitetsdirektör på Karolinska Institutet Bengt Norrving, nu i duo med chefsjurist Karin Jakobsson, fortsätter att trotsa NewsVoice och allmänhetens krav på att få svar på en rad frågor om Osher Centrums verksamhet. Nu hävdas att överklagandet på beslutet om att inte svara på frågor inkommit för sent.

Text: Torbjörn Sassersson

Problemet för Bengt Norrving är att han i sin skrivelse till NewsVoice glömt att skriva vilken tid NewsVoice haft på sig att överklaga hans beslut om att inte besvara frågorna som ställts till Osher Centrum. Norrving har inte heller uppgivit hur överklagandet ska gå till. Juridiskt bör det innebära att Bengt Norrvings beslut diskvalificeras på grund av ofullständiga upplysningar till NewsVoice.

Norrving och Jakobsson har nedan inte ens lyckats förklara vilken svarstid det var som överskreds. Förmodligen för att Norrving aldrig uppgivit någon svarstid från första början. Inte heller har Norrving egentligen förklarat hur ett ärende anhängiggörs. Bengt Norrving påstår i tidigare skrivelser att alla inkomna frågor besvarats, men det stämmer inte alls.

Det hade naturligtvis varit mer ärligt att helt enkelt besvara inkomna frågor. Istället fortsätter oförklarligt mörkningen av Osher Centrums verksamhet.

Bengt Norrvings och chefsjurist Karin Jakobssons svar nedan. Klicka för förstoring.

Overklagan-avisas-15april2013-KI

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Torbjörn, intressant att du vill, kan och vågar redovisa brevsvar med säkerhetsbrist från Karolinska Institutet, adresserat till EN enskild fysisk person och inte till NewsVoice som näringsvÄrksamhet, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES och Europeiska unionen!

  Brevet är inte kvalitetssäkrat i tid och rum av Karolinska Institutet, som statlig svensk myndighet, utan bara med namnteckningar och namnförtydligande av två humana resurser anställd eller med uppdrag för Karolinska Institutet. Brevet redovisar 202100-2973 som organisationsnummer, men inte styrelsens säte eller den fullmakt som lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden bemyndigar Bengt Norrving och chefsjurist Karin Jakobsson, som ett laglöst kollektiv av fysiska personer att leka företrädare för Karolinska Institutet, som rättssubjekt, juridisk person och svensk tillsynsmyndighet i tid och rum.

  Enligt min mentala kunskap, tänk och handling i nutid och rum, skall brev producerat av EN myndighet, företag eller förening, som rättssubjekt och juridisk person, med eller utan STRIKT produktansvar, för säkerhetsbrist i handläggning eller beslut i brev, adresserat till EN enskild medborgare, redovisa avsändarens organisationsnummer och styrelsens säte, i tid och rum.

  Producerat resultat i brev adresserat till EN drabbad enskild medborgare, skall vara värdesäkrat med vänlig hälsning, tid och rum, namnet på den offentliga eller privata organisation, som producerat resultat med rätt eller fel kvalitet och säkerhet i tid och rum ovan, samt namnteckning eller namnteckningar av fysisk person eller personer, som offentligt redovisas i ett öppet myndighets, företags eller föreningsregister och som i tid och rum ovan företräder styrelsens solidariska betalningsansvar för böter och skadestånd, för säkerhetsbrist fastställt av en svensk domstol.

  Om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, som rättssubjekt i tid och rum inte vill, kan eller vågar förstå när, var och varför säkerhetsbrist i brev till EN drabbad enskild medborgare med rätt mental kunskap, tänk och handling, är detta EN säkerhetsbrist, som ofta transformeras till ett fördragsbrott, av lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

  Med vänlig hälsning
  Lärstad den 19 april 2013
  Namnet på rättssubjekt med eller utan strikt produktansvar.
  Namnteckning av den eller de som företräder styrelsens betalningsansvar.
  Namnförtydligande och befattning i näringsvÄrksamhet med strikt produktansvar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *