Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Brasilianska försvarsministeriet inleder unikt samarbete med civila UAP-forskare

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 27 april 2013
- NewsVoice redaktion
Brasilianska försvarsministeriet

Brasilianska försvarsministeriet

En brasiliansk civil UAP-organisation meddelar att för första gången i historien har ett försvarsdepartement öppet inlett ett samarbete med civila UAP-forskare. Mötet finns representerat med text och foto på försvarsministeriets hemsida, Defesa.gov.br.

Foto: Felipe Barra, Assessoria de Comunicação Social (Ascom) Ministério da Defesa

Medlemmar från “Brazilian Committee of [UAP] Researchers” (CBU) och representanter från armen, flottan och flygvapnet möttes torsdagen den 18 april 2013 på det brasilianska försvarsministeriet (Ministério da Defesa) för att diskutera tillgång till högt sekretessklassad UAP-information.

Mötet var en uppföljning till ett tidigare möte i februari när ministeriet diskuterade hur det kan tillmötesgå krav från 30 UAP-forskare gällande frisläppandet av militärt dokumenterad UAP-information som en följd av “Access to Information Act” (LAI).

Ultra secret

Den 15:e augusti 2009 annonserades att det brasilianska flygvapnet släppte över 1300 sidor fram till dess hemlig militär information om UAP:s, men forskarna beklagade vid mötet i april 2013 att information tex rörande Varginha-fallet, Mearim corvette-incidenten och Trinidad-observationen fortfarande klassas som antingen “secret” eller “ultra secret”. De kräver nu att få ut ytterligare dokumentation.

Ari Matos från ministeriet meddelade att information som fortfarande inte är offentlig utgör undantagsfall. Ari Matos säger att vissa dokument måste passera juridiskt fastställda klassificeringsdatum, men av mötets beslut att döma verkar det som om ministeriet kan snabba på vissa processer.

“The Act determines a 2-year term, from the date of its promulgation, for the revision of information that has been classified as secret and ultra-secret” … “The job is being done, and the documents will be declassified within the legal deadlines”.

Enligt Ari Matos utvärdering var mötets viktigaste resultat att parterna etablerade ett samarbete och att ministeriet står de offentliga intressena till tjänst tex när det gäller behovet av att dela med sig av sekretessbelagd information.

“After the meeting with the militaries, the [UAP]logists celebrated the initiative. Today is a Day to remember in the history of [UAP]logy,” sa Fernando Aragão Ramalho, från [Unidentified Flying Objects] Magazine.

Enligt källor som NewsVoice har varit i kontakt med är det USA som i slutänden avgör vilken information som släpps i länder som USA utövar någon grad av kontroll över. USA:s säkerhetspolitiska intressen är i så fall av högsta prioritet.

USA:s policy är enligt Dr. Allen Hynek i en intervju från 1985: “Not to excite the public” … “Don’t rock the boat”, gällande fallen de inte kan förklara. Det är dessa fall som de 30 UAP-forskarna nu vill ha ut komplett information om, information säkerhetsklassad som “ultra secret”.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq