Intervjun med Andrew Wakefield är genomförd i New York

publicerad 13 april 2013
- av Torbjörn Sassersson red.
Andrew Wakefield and Celia Farber, New York. Produktion: NewsVoice.se
Andrew Wakefield and Celia Farber, New York. Produktion: NewsVoice.se
Andrew Wakefield and Celia Farber, New York. Produktion: NewsVoice.se

Intervjun med Andrew Wakefield genomfördes den 6 april i New York av ett inhyrt film-team och journalisten Celia Farber. Planen var att genomföra intervjun i Texas, men genom lyckliga omständigheter blev det istället NewYork.

Celia Farbers nästa steg blir att gå igenom materialet. Ett manus för hela dokumentärfilmen ska färdigställas. Underlaget till intervjufrågorna och de frågor som ska besvaras av dokumentären som helhet har tagits fram av projektdeltagare från USA, Finland och Sverige.

Vi vill passa på att tacka alla som bidragit med medel till filmens första mycket viktiga fas. Vi återkommer med mer information om vad projektet behöver för nästa steg. Alla som bidragit till filmen har självklart rätten att stå med i eftertexterna i filmen.

Torbjörn Sassersson