John Harris om vad en “person” är ur ett juridiskt och suveränt perspektiv

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 9 april 2013
- NewsVoice redaktion

John Harris, a “Freeman on The Land” gives us his insight in to common law and the illusion of the “Person”. We all have an undeniable urge to be free. Free in our thoughts, feelings, and daily affairs.

John HarrisIt is becoming increasingly obvious to some of us that in reality whilst it appears on a basic level that we are free, the reigns of control seek to guide us, tax us and manipulate us into working ever harder, and submitting ever more to authority.

How we come to this conclusion is different for us all and ultimately this is not important. What is important is what we peacefully do about it. TPUC was created as a community for people across the world to communicate with and join other men and women who feel the same. It is not about politics, it is not about religion, it is not about money. Nor is it against them. Those who wish to pursue these things are free to do so.

The truth knows no boundaries, and so we seek only to show people actual, factual information about the world around them.

The world is a complicated place, this is true, but it is built on a very simple foundation each and every time.

We have discovered some very powerful information which hopefully you will see in a positive light, and perhaps you will seek to further what we know.

TPUC has a small dedicated team which run the website and produce DVDs and T-Shirts. We have been amazed by the research, contributions and visitors to the site and are always keen to hear of your suggestions.

www.tpuc.org

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: John Harris
 • Stänga ner internet för att stoppa “the money system” .. Tror den här killen verkligen att det skulle bli spiken i kistan för ovannämda system? Menar han allvar?! Han verkar vara en drömmare snarare än en realist, iaf gällande den frågan… (runt 1:55:00 – Q&A)

 • Synd att vi inte har någon egentlig naturrättslig tradition att falla tillbaka på i detta land. Inte heller kan vi längre med någon större effekt börja åberopa någon form av gudomlig rätt i vårt sekulariserade och avkristnade land. Det enda vi trashankar erbjuds är FN:s och EU:s villkorade och säljbara “mänskliga rättigheter”, vilka på intet sätt, vilka många tycks tro, är “oförytterliga” (dvs icke säljbara), något som naturrätten och exempelvis begreppet “un-alienable rights” (ej “in-alienable rights”, eftersom “in-alienable” innebär att rättigheterna kan säljas) i USA:s konstitution tvärtemot har som grund och tar fast på.

  Ett annat sätt att uttrycka vårt dilemma på, skulle kanske kunna vara genom att säga att det egentligen endast finns behov av två typer av samhällen: ett samhälle som består av de som vill dominera och av de som vill bli dominerade, samt ett samhälle som består av de som varken vill dominera eller bli dominerade.

  Hur kan vi på bästa sätt del upp Sverige enligt dessa två samhällstyper? En rak linje som delar Sverige mitt itu eller en mosaik av dessa två samhällen spridda över hela Sverige?

  Synd att John Harris inte har ett pass så att han kan komma till Sverige och tala om allt detta.

  • Christian Lantz, du skrev ”EU:s villkorade och säljbara ”mänskliga rättigheter”, vilka på intet sätt, vilka många tycks tro, är ”oförytterliga” (dvs icke säljbara)”….., men mitt enskild mentala Jag vet att om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, som rättssubjekt med unik identitet lokalt i EU och svensk tillsynsmyndighet, i brev adresserat till EN drabbad enskild medborgare med rätt mental kunskap, tänk och handling, att i nutid och rum kvalitetssäkra producerat resultat i brev och som vill, kan eller vågar klaga till EU-kommissionen om EN svensk tillsynsmyndighet producerat säkerhetsbrist i strid med EU-rätt och EU-domstolens tolkningsmonopol i nutid av EU-rätt och historiskt dokumenterade rättspraxis och kräva skadestånd av det allmänna, enligt SOU 1997:194.

   Mitt mentala Jag tycks tro att EU-rättens företräde är oförytterlig, så länge det allmänna eller lobbyist inte erbjuder tillräcklig stort skattefritt skadestånd av skattefria skattepengar, givetvis med säljbart förbehåll mot EN drabbad enskild medborgare, med rätt mental kunskap, tänk och handling.

   Med vänlig hälsning

  • Försöker på nytt, det bara försvann…

   Christian Lantz, du skrev ”EU:s villkorade och säljbara ”mänskliga rättigheter”, vilka på intet sätt, vilka många tycks tro, är ”oförytterliga” (dvs icke säljbara)”….., men mitt enskild mentala Jag vet att om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, som rättssubjekt med unik identitet lokalt i EU och svensk tillsynsmyndighet, i brev adresserat till EN drabbad enskild medborgare med rätt mental kunskap, tänk och handling, att i nutid och rum kvalitetssäkra producerat resultat i brev och som vill, kan eller vågar klaga till EU-kommissionen om EN svensk tillsynsmyndighet producerat säkerhetsbrist i strid med EU-rätt och EU-domstolens tolkningsmonopol i nutid av EU-rätt och historiskt dokumenterade rättspraxis och kräva skadestånd av det allmänna, enligt SOU 1997:194.

   Mitt mentala Jag tycks tro att EU-rättens företräde är oförytterlig, så länge det allmänna eller lobbyist inte erbjuder tillräcklig stort skattefritt skadestånd av skattefria skattepengar, givetvis med säljbart förbehåll mot EN drabbad enskild medborgare, med rätt mental kunskap, tänk och handling.

   Med vänlig hälsning

  • Christian Lantz, du skrev ”EU:s villkorade och säljbara ”mänskliga rättigheter”, vilka på intet sätt, vilka många tycks tro, är ”oförytterliga” (dvs icke säljbara)”….., men mitt enskild mentala Jag vill, kan och vågar, i nutid och rum, värdera, värdesäkra och välja kvalitet och säkerhet på resurser och producerat resultat, i total harmoni med den kvalitet och säkerhet EU-domstolen förväntas ställa i nutid och nära framtid, samt EU-domstolens historiskt i tid och rum dokumenterade rättspraxis.

   Om humana resurser anställd av eller med uppdrag för svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ, som offentlig eller privat svensk organisation, i handläggning eller beslut i brev producerat säkerhetsbrist som är fördragsbrott, har EN drabbad enskild medborgare, med rätt mental kunskap, tänk och handling, rätt till skadestånd av det allmänna, enligt EU-domstolen och SOU 1997:194.

   Mitt mentala Jag tycks tro att EU-rättens företräde är oförytterlig, så länge det allmänna eller JK inte erbjuder EN drabbad enskild medborgare, med rätt mental kunskap, tänk och handling, ett tillräcklig skattefritt skadestånd, för att inte offentligt sprida information om när, var och varför.

   Med vänlig hälsning
   Lärstad den 10 april 2013
   Namn på den som i tid och rum producerat resultat ovan, med eller utan STRIKT produktansvar.
   Namnteckning av fysisk person eller företrädare för juridisk person, som rättssubjekt ovan.
   Namnförtydligande av namnteckning och befattning

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *