Mörkningen efter Pandemrix: Många vuxna svenskar drabbades av neurologiska skador

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 5 april 2013
- Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson, 23 juli 2021 - selfie
Torbjörn Sassersson, 2021

Marie Almquist driver bloggen “Livet Efter sprutan” om svenskarna som drabbats av allvarliga biverkningar efter Pandemrixvaccinationen, men myndigheterna ignorerar denna grupp, skriver hon.

Text: Torbjörn Sassersson

Vi ser samma strategi som myndigheterna använde under amalgamskandalen i Sverige. Då påstods att det inte fanns bevis för att kvicksilvret i amalgamet var skadligt och att det behövdes mer forskning som sedan inte visade något, alltså “kunde-man-inte-veta”. Snömos.

Anledningen till mörkningen var enligt tandläkare att regeringen inte skulle ha råd med att ersätta en amalgamskadad nation för skadorna. Istället fasades i tysthet amalgamet bort, eftersom det var farligt.

Pandemrix bland vaccinerade och ovaccinerade

Några insatta personer försökte via en debattartikel i stormedia den 28-29 februari 2012 uppmana Regeringen att jämföra alla Pandemrixvaccinerade med alla ovaccinerade. Artikeln refuserades brett och den publicerades istället på Vaccin.me den 3 mars 2012. Den 1 mars 2012 publicerade finska Vasabladet en artikel som annonserade att finska “Institutet för hälsa” skulle göra exakt denna typ av undersökning.

Läkemedelsverket kvickfixade presskonferensen

Ett år senare den 26 mars 2013 redovisade Läkemedelsverket (LMV) sin undersökning där ovaccinerade jämförts med vaccinerade. Presentationen omgavs av hyschande enligt en journalist på SVT (vet du vem hon är?). Hon klagade på hemlighetsmakeri och att journalisterna fick veta datum för presskonferensen mycket sent. De fick inte tid att förbereda sig och dessutom startade presskonferensen ca 15 minuter innan annonserad tidpunkt.

SVT sände sedan direkt från presskonferensen den 26 mars och de uppgav på sin hemsida att den skulle ligga på SVT Play i 7 dagar, men enligt SVT Play-sidan var klippet inte tillgängligt. Undertecknad kontaktade SVT för att reda ut varför klippet inte fungerade. De svarade då i flera omgångar att klippet inte skulle ligga upp mer än 12 timmar ömsom 24 timmar (vid ett tillfälle uppgavs: inte alls).

Sanningen är att det lades aldrig upp överhuvudtaget. Flera personer vittnade om det. Hur kan en presskonferens om en av Sveriges största hälsoskandaler enligt public service-kanalen SVT inte vara av allmänt intresse? Borde inte klippet ligga upp i ett år eller 10? Undertecknad räddade dock en inspelning och la upp den på webben.

Se konferensen här

Det var tydligt att Läkemedelsverket kvickt hastade igenom redovisningen och de viftade bort kopplingen mellan Pandemrix och biverkningar hos svenska vuxna som fått neurlogiska och immunologiska biverkningar efter massvaccinationen.

Flera sjukvårdsinsatta personer fällde en del mycket intressanta kommenterar efter att ha sett LMV:s presskonferens.

Amalgam och Pandemrix

Kom även ihåg amagamskandalen. Det var då jätteviktigt att det skulle tillsättas utredningar och myndigheterna tog problemet på jätteallvar, men egentligen köpte man bara tid och köpt tid leder till allmänhetens glömska. Därefter lärde sig inte myndigheterna någonting. Amalgam och Pandemrix har en sak gemensamt, etylkvicksilver.

Inte bara kvicksilver

Tillbaka till Marie Almquist och hennes undersökning. Marie Almquist (37) bor i Småland med sin familj där hon arbetar som personlig assistent och sjuksköterska. Hon driver bloggen Livet efter sprutan där hon samlat vittnesmål från ett antal vuxna svenskar som lider efter Pandemrixsprutan. Här följer hennes berättelse med egna ord från 21 mars 2013.

Jag heter Marie Almquist och har en blogg som heter “Livet efter sprutan”. Bloggen startade jag januari 2010 för att se om det fanns fler som drabbats av svåra biverkningar av svinvaccinet Pandemrix.

Jag upptäckte snart att jag inte alls var ensam drabbad som Läkemedelsverket informerade mig om. Tack vare internet hittade jag andra drabbade. Vi blev en stor grupp drabbade personer med immunologiska och neurologiska skador (ej narkolepsi) efter vaccinationen.

Det som drabbat oss är biverkningar som känselrubbningar, krypningar,muskelryckningar, muskelsvaghet, uttröttbarhet, trötthet, kataplexier utan narkolepsi, sömn-vakenhetsrubbningar utan narkolepsi, smärtproblematik av olika slag, även svårbehandlade nervsmärtor hos både barn och vuxna, känslighet för kyla värme, cirkulationsrubbningar, AIH, bortstött transplanterad njure, fläckar på hjärnan, MS-liknande tillstånd utan att det
visar på MS. Sköldkörtelrubbningar. Influensaliknande känsla som inte försvinner. Listan kan göras längre. Gå gärna in på bloggen och läs mer. Många av mina meddrabbade har Me/cfs liknande symtom.

Vi märker att myndigheterna i största möjligaste mån försöker mörka kring det som drabbat oss. Våra enskilda läkare bekräftar oss, som individer, men på gruppnivå och högre nivå finns vi inte.

Jag har flera gånger bett min läkare Professor Janne Björkander (immunolog Länssjukhuset Ryhov, Jönköping) att hjälpa oss som drabbad grupp. Att lyfta oss, men jag får återkommande nej.

För någon månad sedan fick Janne en patient på remiss ända från Åland. Denna patient hade mycket liknande skador som drabbat mig men svårare. Janne fick då djupdyka lite mer, ta fler prover mm. Janne gav patienten från Åland mitt telefonnummer, med mitt tillstånd.

Glädjande hörde jag nu i veckan av patienten från Åland att Janne ska försöka få Lunds universitetssjukhus intresserade av dennes fall och forska på cellnivå. Avvikelser intressanta nog har hittats.

Det jag vill med detta mejl är:

  • att sprida kännedomen om att vi finns
  • att sjukvården står handfallen inför att hjälpa oss
  • att vi behöver hjälp att synliggöras för att forskare ska intresserad sig för oss.

Ordförande för narkolepsiföreningen Margareta Eriksson märker att Socialstyrelsen och Läkemedelsverket inte alls vill erkänna att det finns en parallellt drabbad grupp bredvid de narkolepsidrabbade.

Det är så märkligt att det få gå till så här. Svenska staten massvaccinerar men tar inget ansvar efteråt.

Vi som blev sjuka finns i inrapporterade biverkningsrapporter hos Läkemedelsverket, men ändå finns vi inte! Siffrorna verkar ha gjorts suddiga och svårtydda. I vårt nätverk finns inget suddigt, vi ser att vi är över 120 personer med mycket lika symtom.

Genom att vi inte blir erkända får vi heller inte någon hjälp eller några forskningsanslag till vår fördel.

Marie Almquist

NewsVoice kan ha en del av svaret på gåtan varför så många fått allvarliga eller vaga neurologiska och immunologiska symptom efter Pandemrix. I bakgrunden har undertecknad fått tag på dokument som är både skrämmande och kan vara förklarande. Det fanns inte bara kvicksilver i Pandemrix. Jag återommer om det.

Text: Torbjörn Sassersson

[Anmäl biverkningar och skada av vaccination]

Relaterat

Tiomersal i Pandemrix kan ha gett dig hjärnstörningar – Vad kan du göra åt det?

Bara två månader efter kvicksilverförbudet: – Nu skall alla svenskar få vaccininjektioner med kvicksilver

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq