Privatiseringen av dricksvatten – en dålig affär för befolkningarna

publicerad 27 april 2013
- Lennart Mogren

vattenÄr EU en demokratisk institution? Nej!

År 2011 hölls en fokomröstning i Italien om hur folket ställde sig till privatisering av vatten. 95, 4% röstade emot. Valdeltagande var stort, vilket innebär att 53,8% av Italiens befolkning med rösträtt motsatte sig privatisering av vatten.

Lönsam affär för den som får koncession. 100% garanterad efterfrågan på produkten. Priset är lågt. En kanon-deal för riskkapitalister.

Det är nog nu. Paris har visat vägen. Parisarna tog över från Veolia och sparade direkt 34 miljoner euro. Holland har lagstiftat emot privat ägande av allmänt vatten.

Läs mer här!Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq