SCB-statistik styrker att mässling decimerats kraftigt innan vaccinet existerade

publicerad 11 april 2013
- av Torbjörn Sassersson red.

SCB

Pål Bergström kollade upp statistiken för mässlingsdödsfallen i början på 1930-talet och fann följande:

"Statistik visar att dödligheten av mässlingen hade sjunkit markant långt innan vaccinets intåg. Statistik från SCB om orsak till dödsfall 1930 och föregående år bekräftar uppgiften. 1911-15 dog 8, 61 per 100 000 svenskar av mässlingen. 1930 var den siffran 0, 16."

Alltså bekräftar SCB:s statistik grafen nedan som publicerades i en tidigare artikel i NewsVoice. Bra jobbat Pål.

mässling i USA

Källa: Vital Statistics of the United States 1937 Part I, U.S. Department of the Census, 1939, p. 11