SCB-statistik styrker att mässling decimerats kraftigt innan vaccinet existerade

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 11 april 2013
- Torbjörn Sassersson

SCB

Pål Bergström kollade upp statistiken för mässlingsdödsfallen i början på 1930-talet och fann följande:

”Statistik visar att dödligheten av mässlingen hade sjunkit markant långt innan vaccinets intåg. Statistik från SCB om orsak till dödsfall 1930 och föregående år bekräftar uppgiften. 1911-15 dog 8, 61 per 100 000 svenskar av mässlingen. 1930 var den siffran 0, 16.”

Alltså bekräftar SCB:s statistik grafen nedan som publicerades i en tidigare artikel i NewsVoice. Bra jobbat Pål.

mässling i USA

Källa: Vital Statistics of the United States 1937 Part I, U.S. Department of the Census, 1939, p. 11

 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq