Scott Tips om vår hotade Hälsofrihet – Föredrag i Ängelholm, Göteborg och Stockholm

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 24 april 2013
- Torbjörn Sassersson

Scott TipsScott Tips, ordförande i National Health Federation (NHF) ska hålla tre föredrag i Sverige om hälsofrihet, friheten att själv bestämma val av livsmedel, behandlingsmetoder och kosttillskott – friheter som vi tar för givna, men som idag är allvarligt hotade.

Scott Tips kommer att berätta om FN:s Codex Alimentarius-kommission – ett FN-organ som ihärdigt och målmedvetet arbetar för att inskränka denna hälsofrihet. Språket är engelska.

ÄNGELHOLM
Lördag 27 april
Tid: 11:00-14:00
Var: Hörsalen Ängelholms bibliotek
Kostnad: 80 kr
Läs mer

GÖTEBORG
Söndagen den 28 april
Tid: 14:00-16:00
Inträde: 60 kronor
Lokal: Redbergsskolan, Örngatan 6
Läs mer

STOCKHOLM
Måndag 29 april
Tid: kl. 18:45-21:00
Inträde: 180 kronor
Lokal: Kammakargatan 56, Tempel Riddare Orden

Innehållet i föredragen

Codex alimentarius är en samling av internationella standards, riktlinjer och rekommendationer relaterade till mat. Innehållet i riktlinjerna bestäms av en kommission som består av representanter från de flesta länderna i hela världen. Dess ädla syfte är att skydda konsumenternas hälsa och eliminera byråkrati mellan länderna på detta område. Men det sker inte i verkligheten.

Det är här man t ex tar fram riktlinjer för vilka tillsatser och tillskott som skall vara godkända internationellt, och riktlinjer för styrkor för vitaminer och mineraler. Idag vet vi att man accepterar ett antal dåliga preparat (giftiga, cancerframkallande m.m.), förkastar många bra och förespråkar alldeles för låga doser vitaminer och mineraler för att de skall vara verkligt potenta.

De motarbetar också naturliga tillskott till förmån för syntetiska. Representanterna i Codex är oftast personer från marknadens leverantörer, dvs de är inte alltid opartiska. De verkar välja att stöda sig mot de experter som de vet främjar deras önskemål.

NHF har nyligen öppnat en svensk avdelning. Vill du bli medlem eller stödja dem så kontakta sweden@thenhf.com


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq