Skrämselmedicin manar oss att ta “medicin” när vi är friska

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 2 april 2013
- Torbjörn Sassersson

Statiner mot cancer?

“Statiner mot cancer. Mycket höga doser statiner kan bli en metod att behandla cancer”, skriver Ingert Nilsson för tidningen Läkemedelsvärlden (LmV), utan att ställa en enda kritisk fråga. Läkemedelsvärlden agerar som vanligt som Big Pharmas nyhetsbyrå trots sin betryggande slogan “Oberoende om läkemedel”.

Enligt en forskargrupp vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi på Göteborgs universitet finns stora möjligheter med statiner som eventuellt kan stoppa en viss klass av onkogener, heter det i artikeln: “Statiner mot cancer” i nättidningen LMV. Samma dag basunerar SvD ut rubriken: “Genen gav mig inget val”. Ingressen lyder:

“I december 2011 stod det klart att Viktoria bar på den onda genen. Drygt tio månader senare hade hon avlägsnat äggstockarna och brösten.

–Jag tvekade inte. Jag vill leva, säger hon.” / SvD

Notera SvD:s ordval: “den onda genen”. Kvinnan bad läkarna ta bort båda brösten och äggstockarna för att hon var rädd för att kanske få cancer i framtiden. Kroppsdelarna som togs bort var friska. Vårdpersonalen hade skrämt upp henne.

Vi kommer att allt mer få se hur opinionsbildningen går i denna riktning, att cancer ska bero på genetiska fel som kan kvickfixas med genmedicin och nu även tydligen med höga doser av statiner (högdos=bra intäkt). Vi ska vara rädda för våra kroppar, felen ska vara medfödda, livsstils- och koständringar ska inte hjälpa, vi ska inget annat göra än att lägga oss på läkemedelsbolagens terapibritsar utställda på svenska sjukhus.

Läkemedelsindustrins lager av värdelös medicin har en second hand-marknad för “bromsmedicin”

Frågan är om läkemedelsindustrin anar att statinmarknaden är på nedgång och nu istället försöker få avsättning för lagren. Det är inte ovanligt. Afrika är den kontinent där många läkemedelsbolag dumpar lagren genom snabb försäljning i kampanjer ofta finansierade av organisationer som tex Unicef.

När HIV-hetsningen tog fart på 80-talet tog den inte lång tid för industrin att komma fram med “bromsmedicinen” AZT som bot för HIV-patienter. Vad som framkom senare var att AZT egentligen var ett misslyckat cytostatika dvs cellgift mot cancer. De flesta som tar AZT dör eftersom AZT bryter ner immunförsvaret och då utvecklar olika former av “Acquired Immuno Deficiency Syndrome”. När personen dör av AIDS “trots” AZT (eller annan motsvarande drog) säger läkarna att de gjorde i alla fall vad de kunde.

Men den 4 januari 2010 anser inte längre den amerikanska regeringen att HIV är en väsentlig hälsorisk, avslöjade Wikileaks.

“US Gov. ceases HIV testing VISA applicants and calls HIV infection “Not a communicable disease that is of significant public health risk.” Läs mer

Alla former av bromsmediciner baseras på att det går att skrämma upp patienter att ta mediciner innan de ens blivit sjuka. Tar du inte statiner nu så kan du få hjärtinfarkt senare. Tar du inte vaccin nu så kan du få influensa senare. När sedan personen får hjärtinfarkt eller blir sjuk i influensa är svaret att “medicinen” inte alltid fungerar, men läkarna gjorde i alla fall vad de kunde.

Tillbaka till statinerna mot cancer. Forskargruppen vid Institutionen för kemi och molekylärbiologi på Göteborgs universitet ger beskedet att statintesterna de utfört gjordes på mask.

På mask? Bara på mask?

“För att studera statinernas bieffekter har forskarteamet gjort försök på en speciell mask som inte producerar kolesterol.”

“Resultaten är så här långt mycket lovande, enligt forskarna, både för att kunna reducera biverkningarna av statiner, men också för möjligheterna att använda statiner mot cancertumörer.” / LmV

Nya Karolinska Sjukhuset är sannolikt plattformen för den nya genmedicinen och statiner mot cancer, eller varför inte även statiner mot förkylning som man kanske får i morgon, eventuellt? Det gick ju jättebra med Pandemrix mot en pandemi av svininfluensa fast det inte var en pandemi och trots att svininfluensa inte var värre än en vanlig säsongsinfluensa som ingen fått innan alla skulle ta massvaccin som gjorde oss sjuka.

Text: Torbjörn Sassersson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq