Vetenskap och Folkbildning – Professor Hanno Esséns kollegor på KTH bygger bluffmotor för TV6

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 1 april 2013
- Torbjörn Sassersson

Ovan videocitat från TV6.

Hanno Essén från Vetenskap och Folkbildning var gäst i ”Världens största konspirationer med Erik & Mackan” på TV6 den 28 mars 2013. Hanno Essén förkastar Stanley Meyers vattenmotor med en mening: ”Den var rent bedrägeri”, ett bra exempel på antivetenskaplig attityd.

Text: Torbjörn Sassersson | Källa: TV6: www.tv6play.se | Bild: faksimil från TV6

Man kan anta att programmet ska skoja med tittarna, men ibland även vara seriöst och därmed ge något mer än bara underhållning. Så långt allt bra, men jag tycker det var tråkigt att Erik och Mackan lägger sig platt inför Hanno Essén från KTH och skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF). Essén förkastade Stanley Meyers vattenmotor med en mening. Det räckte med att Essén sa att det var bedrägeri så var saken biff.

Samtidigt lägger TV6 ned avsevärd tid på att i ett larvigt samarbete med KTH bygga två ickefungerande magnetmotorer varav den som byggs av KTH är en ren bluffmotor med gömt batteri.

Hade det inte vart mer relevant att verkligen undersöka Meyers vattenmotor och alla turer kring det projektet inklusive Meyers underliga död?

Hanno Essén sa att vattenmolekylen är en mycket stabil molekyl och intrycket tittaren får är att vattenmolekylen inte kan spjälkas till dess beståndsdelar, dvs syre och väte, något som är etablerad teknik kallad elekrolys, den teknik Stanley Meyer använde.

Hur Stanley Meyer spjälkade vattenmolekyler med små mängder energi är i skrivande stund oklart för undertecknad, men det förtjänar att undersökas. Det är den vetenskapliga attityden. Att kalla en intressant uppfinnare för bedragare har inget med vetenskaplighet att göra utan snarare tvärtom, antivetenskaplighet.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq