Vetenskap och Folkbildning – Professor Hanno Esséns kollegor på KTH bygger bluffmotor för TV6

publicerad 1 april 2013
- Torbjörn Sassersson red.

Ovan videocitat från TV6.

Hanno Essén från Vetenskap och Folkbildning var gäst i “Världens största konspirationer med Erik & Mackan” på TV6 den 28 mars 2013. Hanno Essén förkastar Stanley Meyers vattenmotor med en mening: “Den var rent bedrägeri”, ett bra exempel på antivetenskaplig attityd.

Text: Torbjörn Sassersson | Källa: TV6: www.tv6play.se | Bild: faksimil från TV6

Man kan anta att programmet ska skoja med tittarna, men ibland även vara seriöst och därmed ge något mer än bara underhållning. Så långt allt bra, men jag tycker det var tråkigt att Erik och Mackan lägger sig platt inför Hanno Essén från KTH och skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF). Essén förkastade Stanley Meyers vattenmotor med en mening. Det räckte med att Essén sa att det var bedrägeri så var saken biff.

Samtidigt lägger TV6 ned avsevärd tid på att i ett larvigt samarbete med KTH bygga två ickefungerande magnetmotorer varav den som byggs av KTH är en ren bluffmotor med gömt batteri.

Hade det inte vart mer relevant att verkligen undersöka Meyers vattenmotor och alla turer kring det projektet inklusive Meyers underliga död?

Hanno Essén sa att vattenmolekylen är en mycket stabil molekyl och intrycket tittaren får är att vattenmolekylen inte kan spjälkas till dess beståndsdelar, dvs syre och väte, något som är etablerad teknik kallad elekrolys, den teknik Stanley Meyer använde.

Hur Stanley Meyer spjälkade vattenmolekyler med små mängder energi är i skrivande stund oklart för undertecknad, men det förtjänar att undersökas. Det är den vetenskapliga attityden. Att kalla en intressant uppfinnare för bedragare har inget med vetenskaplighet att göra utan snarare tvärtom, antivetenskaplighet.

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

  • Jag har själv studerat tillgängligt material om Meyers motor sen tidigare. Det jag såg övertygade mig om att den fungerade. Det är två saker som är viktiga här, Meyers bakgrund som självlärd gjorde att hans idéer inte begränsades av den falska vetenskap som omger alla studenter och begränsar deras kreativitet resten av livet. Det andra som definitivt övertygade mig var hans plötsliga död i ett känsligt ögonblick.

    Det Essén säger har inget med vetenskap att göra. Han fastslår utan vidare att det var ett bedrägeri, och det är ju enkelt att göra, allt material är “försvunnet” och uppfinnaren död. Ur ett vetenskapligt perspektiv blir alltså uttalandet nonsens. Det Essén missar, kanske på grund av sitt eget ego, är att om uppfinningen fungerar betyder det ett enormt framsteg för mänskligheten. Vad är det som begränsar människor till att ha en öppen blick och att vara nyfiken?

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *