Angelina Jolies trygghetsstympning – Ännu en kvinna som gått på bröstcancerhysterin?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 14 maj 2013
- Torbjörn Sassersson
Angelina Jolie, 2014 - Foto: Foreign and Commonwealth Office, CC BY 2.0
Angelina Jolie, 2014 - Foto: Foreign and Commonwealth Office, CC BY 2.0
Angelina Jolie, 2014 – Foto: Foreign and Commonwealth Office, CC BY 2.0

DEBATT. “Jag har opererat bort mina bröst” skriver Svenska Dagbladet i en artikel idag och fortsätter med att beskriva hur den amerikanska skådespelerskan Angelina Jolie, 37, har opererat bort båda sina bröst av rädsla för en cancer hon inte inte ens har.

Jolies mamma gick bort vid 59 års ålder efter att ha kämpat mot bröstcancer i närmare ett decennium och det har skrämt upp Angelina Jolie så till den milda grad att hon lät kirurger “trygghetsstympa” hennes kropp på grund av en “cancergen” som kallas BRCA1.

Skolmedicinen och läkemedelsindustrin sprider allt mer denna oro och rädsla bland kvinnor att de kan ha “bröstcancergener” som påstås ge dem bröst- eller livmoderscancer med stor sannolikhet.

Det finns all anledning att ifrågasätta denna skrämselutveckling, denna “forskning” och de testmetoder samt lösningarna som allt tas fram av läkemedelsindustrin.

Snart genvaccin för alla

Snart kan vi även förvänta oss att industrin kommer att börja sälja in “preventiv medicin” i formen av genvaccin som påstås kunna reparera de påstått “felande generna”. Det finns skäl att misstänka att Nya Karolinska sjukhuset kommer att bli ett världsledande center för utvecklingen och marknadsföringen av denna preventiva genmedicin.

På KI finns redan projektet Life Gene som siktar på att kartlägga alla svenskars genetiska uppsättning. Det registret i samverkan med Smittskyddsinstitutets vaccinregister och Socialstyrelsens sundhetsregister kommer väl till pass för att påtvinga svenska folket att genmedicinera sig preventivt av “solidariska skäl”.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq