EU vill förbjuda odlare att så sina egna fröer och ta sticklingar

publicerad 28 maj 2013
- av NewsVoice

EU-plantsEnligt ett kort debattinlägg i Sundsvalls Tidning skriver en Bo Ask att ett förslag på ett EU-direktiv förbjuder all odling med egna fröer, att ta sticklingar samt att dela plantor och plantera rotknölar. Förbudet gäller alla odlare inklusive småbrukare och föreningar.

Bo Ask skriver:

"Den som vill odla hemma i fortsättningen kommer att hänvisas till särskilda industriellt framställda frösorter som EU har godkänt på förhand. Den nya EU-lagen, som i dagarna har lämnats som förslag från EU-kommissionen till EU-parlamentet, hotar att kraftigt minska den biologiska mångfalden när flera traditionella grödor i praktiken blir förbjudna att odla."

"Lagen omfattar alla växter och all odling, såväl professionella bönder som småbrukare och växtföreningar mm. Det som blir olagligt enligt direktivet är att odla med eget utsäde, samt att ta rötter, knölar, fröer, sticklingar från sina plantor. Även att dela plantor på egen hand blir olagligt."

Uppgifterna är obekräftade.