EU vill förbjuda odlare att så sina egna fröer och ta sticklingar

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 28 maj 2013
- NewsVoice redaktion

EU-plantsEnligt ett kort debattinlägg i Sundsvalls Tidning skriver en Bo Ask att ett förslag på ett EU-direktiv förbjuder all odling med egna fröer, att ta sticklingar samt att dela plantor och plantera rotknölar. Förbudet gäller alla odlare inklusive småbrukare och föreningar.

Bo Ask skriver:

“Den som vill odla hemma i fortsättningen kommer att hänvisas till särskilda industriellt framställda frösorter som EU har godkänt på förhand. Den nya EU-lagen, som i dagarna har lämnats som förslag från EU-kommissionen till EU-parlamentet, hotar att kraftigt minska den biologiska mångfalden när flera traditionella grödor i praktiken blir förbjudna att odla.”

“Lagen omfattar alla växter och all odling, såväl professionella bönder som småbrukare och växtföreningar mm. Det som blir olagligt enligt direktivet är att odla med eget utsäde, samt att ta rötter, knölar, fröer, sticklingar från sina plantor. Även att dela plantor på egen hand blir olagligt.”

Uppgifterna är obekräftade.Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: EU
Stöd NewsVoice 2024
 • Detta är redan verklighet i Colombia!
  När Colombia skrev frihandelsavtal med USA satt bönderna plötsligt i “rävsaxen”. De förbjöds att byta, sälja och lagra sina egna fröer. Om bönderna fortsätter att ta eget utsäde, och odla egen mat på den egna jorden så som de alltid har gjort, så kan de straffas med böter och fängelse.
  Ni kan läsa mer här: http://www.thenhf.se/forbjudet-att-byta-salja-och-lagra-egna-fron-i-colombia/
  Källa: NHF Sweden

  Så om inte vanligt folk står emot kommer lobbyisterna som äger patenten på både GMO utsäde och vanligt utsäde att kontrollera all mat och vi blir tvingade att köpa ALL mat av storföretagen.
  Alla kan använda sin konsumtion till att tvinga fram mer EKO varor och vägra köpa av företag man inte litar på.
  /Peter

 • Nej, det kommer inte vara olagligt för enskilda personer att använda egen potatis som sättpotatis. Nej, det kommer inte vara olagligt för enskilda personer att ta sticklingar och/eller eget frömaterial. Men det är såklart oroväckande ändå och vem vet hur det kommer förändras i längden.

  • Jo förvisso men…
   Den som vill odla hemma i fortsättningen hänvisas till godkända frösorter, eller ”licenserat växtförökningsmaterial” som det heter i lagförslaget. Dessa frösorter ska ha godkänts på förhand av EU, och den komplicerade processen tros leda till att endast de stora bolagen har råd att certifiera sina frösorter hos EU.

   Så visst får du odla själv så länge som du håller dig till de godkända frösorter, eller ”licenserat växtförökningsmaterial” och som har .godkänts på förhand av EU.

   Så du kan nog glömma att försöka odla de gamla klockäpplerrna som har gått i släkten i generationer då dessa inte är godkända av EU.

   LÄS PÅ!!!!:
   http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0262:FIN:SV:PDF

 • Den nya EU-lagen, som i dagarna har lämnats som förslag från EU-kommissionen till EU-parlamentet, hotar att kraftigt minska den biologiska mångfalden när flera traditionella grödor i praktiken blir förbjudna att odla.

  Lagen omfattar alla växter och all odling, såväl professionella bönder som småbrukare och växtföreningar mm. Det som blir olagligt enligt direktivet är att odla med eget utsäde, samt att ta rötter, knölar, fröer, sticklingar från sina plantor. Även att dela plantor på egen hand blir olaglig
  Kräver licensering
  Den som vill odla hemma i fortsättningen hänvisas till godkända frösorter, eller ”licenserat växtförökningsmaterial” som det heter i lagförslaget. Dessa frösorter ska ha godkänts på förhand av EU, och den komplicerade processen tros leda till att endast de stora bolagen har råd att certifiera sina frösorter hos EU.

  Innan en frösort eller växt får tillgängliggöras på den europeiska marknaden ska den förhandsregistreras centralt hos EU enligt ett särskilt regelverk. Innan registring kan ske ska växten testas mot EU:s gendatabas och märkas med en av tre licenstyper, ”elit”, ”certifierad” eller ”standard”. Dessa krav gäller även växter som sedan tusentals år vuxit på den europeiska kontinenten och i Norden.

  Enligt lagtexten är det ”produktion” och ”tillhandahållande” av växtförökningsmaterial som förbjuds. Därmed förbjuds försäljning även från rent privat hobbyodling, eller som det heter i lagförslaget: ”varje annan form av överlåtelse” .. ”kostnadsfri eller inte”. Växtförökningsmaterial som byts in natura mellan två privatpersoner omfattas dock inte av förbudet, men i princip all annan form av odling – kommersiell som icke-kommersiell – omfattas.

  Kan ge fängelse
  Straffskalan för att exempelvis ta egna sticklingar från sina plantor eller att använda egen potatis som sättpotatis och överlåta denna till någon annan är inte specificerad i förslaget, men Sverige brukar av tradition använda kriminalisering som sanktion när EU-direktiv införlivas i svensk rätt. Ofta bestäms straffvärdet till två års fängelse, men i praktiken döms den som bryter mot direktiven vanligen till böter.

  Läs hela lagförslaget som PDF:
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0262:FIN:SV:PDF

   • Jag vet inte riktigt hur ni läser egentligen, men jag tycker det framgår tydligt att lagen inte berör privatpersoner eller små aktörer:

    “Denna förordning ska inte tillämpas på växtförökningsmaterial

    a) som endast är avsett för tester eller vetenskapliga ändamål,

    b) som endast är avsett för växtförädling,

    c) som endast är avsett för, och upprätthålls av, genbanker eller organisationer och nätverk för bevarande av genetiska resurser, eller personer som tillhör sådana organisationer eller nätverk,

    d) som byts in natura mellan personer som inte är professionella aktörer”

    För att ytterligare förtydliga det hela:

    “Should we also register traditional varieties and other material only marketed mostly locally in small quantities by micro-enterprises? No. Material marketed in small quantities by non-professionals or by micro-enterprises (‘niche market material’) will be exempted from the registration obligation. This exemption concerns in principle the marketing of traditional varieties or any other type of material at a small scale, and it is a proportionate requirement for small scale business.”

    http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/review_eu_rules/docs/faq_regulation_proposal_en.pdf

 • Nu har jag inte orkat läsa det långa inlägget med diverse länkar men jag har läst förenklingen av den senaste draften och de delar i den som rör just privat odling. Privat odling och t.ex odling för bevarande av frösorter, vetenskapliga syften etc är undantagna. Sen är det ju förjävligt ändå, vi vet ju alla hur lätt det är att ett tag senare glida lite och göra om lagar. De små stegens diktatur.

  • Detta är så vansinnigt hemskt att många faktiskt tror att de länkar som florerar på nätet bara är ‘hittepå-skrönor’ – vilket är just vad Monsanto (och deras gelikar!) vill att folk ska tro, så att man inte informerar sig ..i tid!! Jag har förstås skrivit på petitionen och skickat den vidare.
   Nu går väl iallafall fan på torra land!!! Gggrrr…. 🙁

     • Njaej, jag söker inga partidemokratiska lösningar. Jag önskar att Sveriges folk medvetandegörs om hur EU förstör våra medborgerliga rättigheter. Partiet de fria har så mycket med sig i ryggsäcken som jag tror alla inte ställer upp på! Om Partiet De Fria kommer in på en sådan fråga kommer folk bli skeptiska mot att rösta mot EU medlemsskap. De Fria befolkas med fd SD och annat högerfolk som jag inte sympatiserar med. Partiet dras något mot SD och invandrar frågan vilket jag tycker är det sista vi behöver nu. Enhet skapar styrka inte splittring, därför måste vi få igång en namninsamling för EU-utträde senast 2019!

 • »Verdens største frihandelsaftale« kan gennemtrumfe erhvervslobbyernes krav om svagere regler for miljø-, forbruger- og lønmodtagerbeskyttelse. Producenterne af genmodificeret korn og frø står på spring.

  Ifølge det lækkede udkast til EU-mandat vil den sandsynligvis omfatte “varer og tjenesteydelser såvel som regler for handels- og investeringsrelaterede emner med særligt fokus på at fjerne unødvendige lovgivningsmæssige barrierer” for at få gavn af “det uudnyttede potentiale i en virkelig transatlantisk markedsplads”.

  Se udkastet til EU-forhandlingsmandat (pdf)[1]

  Grundlæggende går det ud på at bortrydde, hvad USA’s handelsrepræsentationskontor opfatter som “tekniske handelshindringer” – herunder EU’s restriktioner på GMO’er.

  Se »2013 Report on Technical Barriers to Trade« fra United States Trade Representative – om EU på side 61 (pdf)[2]

  En central del af forhandlingerne handler om, at EU og USA skal anerkende hinandens regler og lovgivning, hvilket i praksis kan reducere reguleringen til den laveste fællesnævner. Det officielle sprog taler om “gensidig anerkendelse” af normer eller såkaldt reduktion af ikke-toldmæssige barrierer. Men for EU kan det betyde, at man skal acceptere USA’s normer på mange områder, herunder fødevarer og landbrug, hvor de er lavere end EU’s.

  Amerikanske embedsmænd har sagt det ganske klart ved hver given lejlighed: Alle de såkaldte handelsbarrierer er i søgelyset, også stærkt kontroversielle bestemmelser som dem, der beskytter landbrug, fødevarer eller personlige data.

  Læs artiklen »Everything on the table in US-EU free trade deal« hos EUbusiness [3]

  Selv lederne af Senatets finansudvalg har i et brev til USA’s handelsrepræsentant, Ron Kirk, gjort det klart, at enhver aftale også må reducere EU’s restriktioner på genetisk modificerede afgrøder, klorbehandlede kyllinger og hormonbehandlet oksekød.

  Læs artiklen »Obama calls for start of ‘comprehensive’ trade talks with EU« hos Euractiv [4]

  [1] http://www.s2bnetwork.org/fileadmin/dateien/downloads/EU_Draft_Mandate_-_Inside_US_Trade.pdf

  [2] http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf

  [3] http://www.eubusiness.com/news-eu/us-economy-trade.mda

  [4] http://www.euractiv.com/global-europe/obama-backs-launch-comprehensive-news-517767

  Se även:

  Business Europes strategipapir »Business Europa Strategy on an EU – US Economic and Trade Partnership« (pdf):

  [ http://www.businesseurope.eu/DocShareNoFrame/docs/1/OKAJKIJCKJHNMNPIIBNBPNPHPDWY9DBKW69LTE4Q/UNICE/docs/DLS/2012-00413-E.pdf ]

  Udtalelse fra Food Drink Europe:

  [ http://www.fooddrinkeurope.eu/news/statement/manufacturers-react-to-announcement-on-us-free-trade-negotiations/ ]

  Udtalelse fra brancheorganisationerne på Europabio:

  [ http://www.europabio.org/agricultural/positions/eu-us-trade-negotiations-and-biotech ]

  Læs artiklen »Biotech Ambassadors: Diplomacy or Marketing?« hos Food and Water Europe:

  [ http://www.foodandwaterwatch.org/pressreleases/biotech-ambassadors-diplomacy-or-marketing-3/ ]

  Læs artiklen »Transatlantic trade talks: Lobbying opportunities through the back door« hos The Hill:

  [ http://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/290097-transatlantic-trade-talks-lobbying-opportunities-through-the-back-door ]

  Læs mere om kampagnen »Stop the Crop – for a sustainable, GMO-free future«:

  [ http://www.stopthecrop.org/ ]

  http://corporateeurope.org/printpdf/1

  Källa:

  Corporate Europe Observatory:

  [ http://corporateeurope.org/blog/open-door-gmos-take-action-eu-us-free-trade-agreement ]

  (Corporate Europe Observatory (CEO) er en tænketank, der arbejder for at afsløre og udfordre den privilligerede adgang og indflydelse, som private virksomheder og deres lobbyarbejde har på EU’s politik.)

 • Detta är ju verkligen helt sanslöst, ett stort hot mot hela mänskligheten!

  Dags för en till protestlista!?

 • Om det förslaget blir regel vore det en katastrof för mänskligheten. Tydligtvis skall okunniga jurister och politiker styra över vad som är bra eller dåligt i ett kort perspektiv för stora bolag, vilka samvetslöst kan ta patent på grödor som kanske under tusentals år har odlats och dvarit det som folk haft att livnära sig på!

  Detta borde vara något som Avaaz borde reagera på!

  Hur korkade får egentligen beslutsfattare och deras jurister få vara när man försöker reglera allt in i minsta detalj?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *