Illustrerad Vetenskap om hur cannabis kan bota cancer, diabetes och depression

publicerad 15 maj 2013
- av NewsVoice
Cannabis - Foto: Crestock.com

Illustrerad Vetenskap om cannabisHasch på recept? Efter att i många år ha haft rykte som fördummande och ha varit förbjuden återföds cannabisväxten nu som läkemedelsbranschens underbarn [eller största hot, NewsVoice anm.], skriver Illustrerad Vetenskap.

"Sedan forskare 1987 upptäckte de så kallade cannabisreceptorerna i hjärnan, har antalet forskningsprojekt gällande cannabis ökat explosivt. Tvärtemot den gängse uppfattningen att haschdimmor enbart är fördummande, har den ena undersökningen efter den andra visat att vissa ämnen i hasch är verksamma mot ett brett spektrum av sjukdomar från diabetes via cancer till depression."

Källa: Kan hasch bota?

Foto: Wikimedia Commons

cannabis