Jäviga KI-professorer förringar strålningsrisker för barn i ny rapport

publicerad 14 maj 2013
- av Torbjörn Sassersson red.

Strålskyddsstiftelsen - 2013-05-14, kl 08:00

Strålskyddsstiftelsen"Institutet för miljömedicin vid KI publicerar i dag en rapport om miljöhälsorisker för barn. Den är beställd av Socialstyrelsen som ignorerar egna jävsregler. I ett avsnitt avfärdas hälsorisker med mobilstrålning av två professorer med omfattande jäv."

"Socialstyrelsen har betalat 2,6 miljoner för rapporten som är i skarp kontrast till oberoende experters slutsatser om allvarliga risker för barn."

Läs mer