Jäviga KI-professorer förringar strålningsrisker för barn i ny rapport

publicerad 14 maj 2013
- Torbjörn Sassersson red.

Strålskyddsstiftelsen – 2013-05-14, kl 08:00

StrålskyddsstiftelsenInstitutet för miljömedicin vid KI publicerar i dag en rapport om miljöhälsorisker för barn. Den är beställd av Socialstyrelsen som ignorerar egna jävsregler. I ett avsnitt avfärdas hälsorisker med mobilstrålning av två professorer med omfattande jäv.”

“Socialstyrelsen har betalat 2,6 miljoner för rapporten som är i skarp kontrast till oberoende experters slutsatser om allvarliga risker för barn.

Läs mer

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

  • Jäviga KI-proffessorer vill, kan eller vågar, som laglöst svenskt kollektiv av enskilda rättssubjekt, u.p.a. och risk, producera resultat med kvalitet och säkerhet i tid och rum, som avfärda hälsorisker med mobilstrålning och strålning från elektricitet i bostad eller arbetslokal, avsedd för enskild konsument, lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat, på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

    Värdesäkrad hälsning
    Varberg den 14 maj 2013
    Bertil NätvÄrkselev, u.p.a. och risk för säkhetsbrist i producerat resultat ovan.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *