Jäviga KI-professorer förringar strålningsrisker för barn i ny rapport

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 14 maj 2013
- Torbjörn Sassersson

Strålskyddsstiftelsen – 2013-05-14, kl 08:00

StrålskyddsstiftelsenInstitutet för miljömedicin vid KI publicerar i dag en rapport om miljöhälsorisker för barn. Den är beställd av Socialstyrelsen som ignorerar egna jävsregler. I ett avsnitt avfärdas hälsorisker med mobilstrålning av två professorer med omfattande jäv.”

“Socialstyrelsen har betalat 2,6 miljoner för rapporten som är i skarp kontrast till oberoende experters slutsatser om allvarliga risker för barn.

Läs mer

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq