Nordiskt forskningssymposium i homeopati 12-13 oktober 2013

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 26 maj 2013
- NewsVoice redaktion

homeopati symposium

I höst kommer ett stort nordiskt symposium om homeopati att hållas i Göteborg. Arrangör är ArcanumSkolan som utbildar i homeopati. De skriver att intresset för forskning inom homeopati har ökat dramatiskt under de senaste åren.

“Ofta belyses forskning inom homeopati i ett större sammanhang där forskning inom komplementär och alternativ medicin (KAM) i allmänhet redovisas. Det speglar en ökad betoning på evidensbaserad medicin genom alla terapier och betoningen på forskning även inom homeopatin, som är viktig för homeopatins utveckling”, skriver Birgitta Williams som är initiativtagare.

Symposiet kommer att informera, utbilda och verka som ett tillfälle för intresserade att nätverka internationellt. Symposiets hemsida producerades av Sasser Media Lab som ligger bakom flera hemsidor inom homeopatibranschen som tex SAKH, SFVH och Dagens Homeopati.

Besök symposiets hemsida: Homeopatisymposium.eu 

Det är fritt fram att anmäla sitt deltagande.


Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq