Robert Naeslund: “Vad är hjärnkontroll” en artikelserie

publicerad 1 maj 2013
- Robert Naeslund

Push button people

Hjärnkontroll är något som varit förknippat med konspirationsteorier och science fiction, men i verkligheten har det pågått forskning på att styra hjärnan sedan mer än 50 år bakom statlig sekretess och inom militära projekt (tex FOI). Det skriver Robert Naeslund som här presenterar en faktaartikelserie exklusivt för NewsVoice läsare.

Text: Robert Naeslund | Se hela artikelserien | Uppdaterad 2013-05-02* bildtext inlagd

Inga artiklar har funnits i svensk media,  men en tidning (New York Times) har haft kurage och båda ögonen öppna för att publicera nyheter enbart därför att de är nyheter även om de utmanar statens säkerhet.

Ämnet öppnades upp för en bredare publik när den första boken utgavs 1948. I recensionen som gavs kallades det för en av 1900-talets viktigaste händelser och i den första artikeln den 19 december jämförde man det med upptäckterna av relativitets- och kvantumteorierna.

New York Times har bevakat utvecklingen av hjärnkontroll med hundratals artiklar och utmanat den amerikanska statens dolda projekt. De har publicerat tre ledare där man också krävt en större medvetenhet och allmän debatt om utvecklingen.

Ämnet om fjärrkontroll av människans hjärna inleddes vid mitten av 1940-talet med elektroder i hjärnan och dessa har nu nått nanostorlek och injicerbara biochips med egenskaper till kontroll av biologiska funktioner; hjärnan, psyket och förståndet.

New York Times artiklar kunde lika gärna handla om svenska förhållanden. Utvecklingen har varit likartad här och i andra europeiska länder. Från mitten av 1950-talet refererades möjligheten att komma i kontakt med tanke, syn etcetera, att kunna styra humör, men även att kunna avlägsna svår värk och göra blinda seende.

Under 1960-talet behandlades oftast nya möjligheter att förstå hjärnans funktioner, att kunna bota sjukdomar och mentala störningar. 1970-talet representerade till stor del artiklar om faran med statens användande av tekniken emot människan, CIA:s hjärnprojekt och under åren 1967 till 1978 hade New York Times tre politiska ledare där de krävde debatt och statlig öppenhet om utvecklingen som hade spårat ur.

I den första ledaren den 10 april 1967 under rubriken Push Button People (tryckknappsmänniskor) varnade man för att vissa stater sannolikt planerade att använda hjärntekniken för att styra medborgarna:

“Det finns en oroväckande innebörd i experimenten med kontroll av människor och djur…Det är tänkbarheten av motsvarande kontroll över människan som skapar betänkligheter. För några år sedan sade dr Delgado vid en vetenskaplig konferens att experiment med patienter som led av epilepsi och känslomässiga störningar, styrkte den obehagliga sanningen att rörelse, känsla och beteende med elektrisk påverkan kan kontrollera människan som om hon var en robot. Det är verkligen en obehaglig sanning…”

“Det är ganska troligt att vissa länder undersöker utsikten att använda dessa resurser till att kontrollera människan. Bara tanken om den möjligheten är stötande och gör självfallet en bredare allmän debatt och större uppmärksamhet nödvändig.”

I både USA och Sverige hade projekten utvecklats långt med ovetande patienter som inplanterades vid sjukhusen. Det fanns även en statlig planering om att inlemma människan i hjärnkontrollsystem. I Sverige utvecklades dessa av FOI, i USA av Pentagon och CIA.

Telemetry
Bilden med frekvenser är hämtad från den vetenskapliga forskningsapporten Telemetry is coming of age, av professor Stuart Mackay, 1983. Den visar de frekvenser de amerikanska implantaten fungerar med – dessa som inplanteras i människors huvuden och hjärnor inom sjukvården.

Nästa ledare kom den 19 september 1970 och hade överskriften “Brainwave”. Där tog man upp mardrömmen om att nyföddas första upplevelse i livet skulle vara att få sin hjärna anknuten till livslång kontroll genom att få en transmitter inplacerad i huvudet, metoder som hade börjat testas på Sachsska barnsjukhuset flera år tidigare. New York Times hade god kännedom om övergreppen som låg till grund för deras ledare där man förklarade:

“Ifall den bortgångne George Orwell skulle skriva en uppföljning av ’1984’ hade han säkert sett de traditionella propagandateknikerna för att kontrollera människans sinne, som förlegade. I dag skulle han sannolikt istället ha förutsett ett samhälle där nyföddas första upplevelse av livet vore neurokirurgi. En operation där barnets hjärna sammankopplades via en inplanterad radiotransmitter till kontroll av både förnuft och känsla.”

“Barnen i det samhället skulle fostras som elektroniska leksaker av kött och blod med idéer som styrdes av datorsignaler där avvikande uppfattningar vore programmerade att korrigeras av datorkontrollen…Det representerar i alla fall det första steget mot en mardrömslik vision av en hjärnkontrollerad befolkning och den skrämmande möjligheten gör att lexikografer i det 21:a århundradet kanhända måste lämna verbet ”att hjärntvätta” och ersätta det med ”att hjärnmanipulera”.

Den tredje ledaren kom under sommaren 1977 (5 aug) efter att man i 30 artiklar unde två månader hade utmanat CIA:s hjärnkontrollprogram som pågått sedan 1953. Den hade titeln Control CIA Not Behavior” och man krävde ersättning för offren och straff för de som låg bakom projektet.

”Så vi måste lägga till motbjudande medicinska experiment till listan över CIA:s skräckhistorier… Det ursprungliga motivet var att utveckla ett försvar men programmet tog snart offensiv inriktning. Ett mål, till exempel, var att programmera individer att de skulle följa CIA.:s order även till den grad att de gav upp så grundläggande beteenden som självbevarelsedrift.  Vi är inte tillräckligt skolade i etik för att veta hur det skiljer sig från mord. Ingen verkar veta hur många medborgare som utnyttjades till försökskaniner och hur många som skadades…

Men det kan inte vara slutet på frågan. CIA och hela regeringen måste finna alla tänkbara offer, för behandling och kompensation. För Kongressen gäller det att åter ställa den envisa frågan om garantier mot framtida perversioner som fortfarande anses legitima bakom etiketten “säkerhetspolitik”. Oavsett  vilka formella strukturer som uppförs av regeringen för att hålla våra mest hemliga institutioner ansvariga, finns det inget alternativ till att även hålla deras högre tjänstemän etiskt och juridiskt ansvariga som individer för all verksamhet..”

Dessa ord gäller lika bra för Sverige, i synnerhet som hjärnprojektet utvecklats stort sedan 1977. Redan fem år tidigare tog Alva Myrdal upp det i den statliga utredningen “Att välja framtid” där hon skrev att befolkningen skulle ha små chanser att undslippa beteendeförändring och hjärnkontroll. Nu har metoderna utvecklats och regeringen har legaliserat hjärnkontroll och låtit försvarsdepartementet få fria händer att utveckla det emot medborgarna.

Det här är den första av en serie artiklar som belyser den dolda utvecklingen av hjärnkontroll och med vilka metoder den pågår internationellt och i Sverige. För den som vill veta mer – se föreläsningen nedan.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Ja, hur som helst problemet i det stora är att de SVENSKA LÄKARNA saknar den Kristna etiken och moral!
  Sverige är inte längre en Kristen, Nationell stat, men ett “mångkulturellt” land.
  Sedan 1779 när den svenske Kungen Gustav III släppte in främmande religioner i landet påbörjades det ödesdigra förfallet, och den nationella Kristna staten har nu försvunnit.
  Därför är det tillåtet att använda svenska folket i form av försöksråttor, och på alla forskningsområden: tandimplantat, syntetiska luftstrupar, vacciner mm, mm…
  Man har överlämnat Sverige i Djävulens händer…
  Läs Bibeln också och förstå: Johannes andra brev. ( Nya testamentet)
  Förbli i Kristi lära.
  7.Ty många bedragare har gått ut i världen, sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt . Där har ni bedragaren, ANTIKRIST. 9. den som inte förblir i Kristi lära utan går andra vägar, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära, han har både Fadern och Sonen. 10. Om någon kommer till er utan denna lära skall ni inte släppa in honom i ert hem och inte hälsa honom välkommen. 11.Den som välkomnar honom gör sig till hans medbrottsling.

  Ni kan skylla på er själva nu att sådant kan hända i MODER SVERIGE!
  Från gamla testamentet kan man läsa en varning om ett annat folks tragedi:
  5 MOSEBOKEN 32:22-25:
  22Min vrede har tänt en eld, en eld som tränger till dödsrikets djup. Den förtär jorden och dess gröda, bränner bergen ända till grunden. 23Jag skall överhopa dem med olyckor, skjuta alla mina pilar mot dem. 24De skall förtvina av hunger, förtäras av pest och pinande farsot. Jag släpper lös rovdjur med vassa tänder och krälande, giftiga ormar. 25Ute skall svärdet härja, inomhus skräcken, bland ynglingar och flickor, spädbarn och grånade män.

  Så alla försöksråttor, alla som lider i tysthet får rättsvisan, och detta blir en motkraft för dessa läkarbrottslingar!
  MVH.
  lena.

 • Ja, hur som helst problemet i det stora är att de SVENSKA LÄKARNA saknar den Kristna etiken och moral!
  Sverige är inte längre en Kristen, Nationell stat, men ett “mångkulturellt” land.
  Sedan 1779 när den svenske Kungen Gustav III släppte in främmande religioner i landet påbörjades det ödesdigra förfallet, och den nationella Kristna staten har nu försvunnit.
  Därför är det tillåtet att använda svenska folket i form av försöksråttor, och på alla forskningsområden: tandimplantat, syntetiska luftstrupar, vacciner mm, mm…
  Man har överlämnat Sverige i Djävulens händer…
  Läs Bibeln också och förstå: Johannes andra brev. ( Nya testamentet)
  Förbli i Kristi lära.
  7.Ty många bedragare har gått ut i världen, sådana som inte vill erkänna att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt . Där har ni bedragaren, ANTIKRIST. 9. den som inte förblir i Kristi lära utan går andra vägar, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära, han har både Fadern och Sonen. 10. Om någon kommer till er utan denna lära skall ni inte släppa in honom i ert hem och inte hälsa honom välkommen. 11.Den som välkomnar honom gör sig till hans medbrottsling.

  Ni kan skylla på er själva nu att sådant kan hända i MODER SVERIGE!
  Från gamla testamentet kan man läsa en varning om ett annat folks tragedi:
  5 MOSEBOKEN 32:22-25:
  22Min vrede har tänt en eld, en eld som tränger till dödsrikets djup. Den förtär jorden och dess gröda, bränner bergen ända till grunden. 23Jag skall överhopa dem med olyckor, skjuta alla mina pilar mot dem. 24De skall förtvina av hunger, förtäras av pest och pinande farsot. Jag släpper lös rovdjur med vassa tänder och krälande, giftiga ormar. 25Ute skall svärdet härja, inomhus skräcken, bland ynglingar och flickor, spädbarn och grånade män.

  Så alla försöksråttor, alla som lider i tysthet får rättsvisan, och detta blir en motkraft för dessa läkarbrottslingar!
  MVH.
  lena.

 • Hur många? Problemet med miniatyriseringen av ICT tekniken nano/mikrosystem och artificiell intelligens som kan interagera med människan är bristen på spårbarhet Så länge forskarna och staten tiger om teknologierna för att kunna forska på människor utan deras samtycke så vet i gen hur många som drabbats. Vi kan bara konstatera att teknologierna vidareutvecklas och att dom är en lika stor tillgång som dom är ett hot. Och människor har inte förmågan att avslöja statliga övergrepp. Life Science och externa minnen är en framtida konsumentprodukt som är en utkomst av olaglig forskning på människor.

 • Många offer har utan samtycke drabbats för grym hjärnforskning. .. En etisk debatt är nödvändig snarast..

 • Hur många? Problemet med miniatyriseringen av ICT tekniken nano/mikrosystem och artificiell intelligens som kan interagera med människan är bristen på spårbarhet Så länge forskarna och staten tiger om teknologierna för att kunna forska på människor utan deras samtycke så vet i gen hur många som drabbats. Vi kan bara konstatera att teknologierna vidareutvecklas och att dom är en lika stor tillgång som dom är ett hot. Och människor har inte förmågan att avslöja statliga övergrepp. Life Science och externa minnen är en framtida konsumentprodukt som är en utkomst av olaglig forskning på människor.

 • Många offer har utan samtycke drabbats för grym hjärnforskning. .. En etisk debatt är nödvändig snarast..

 • Jag konstaterar att det gått några år nu sedan Robert Naeslund talade om sanningen för oss med sin artikelserie om hjärnkontroll. Ingenting har hänt sedan dess mer än att fler och fler människor råkar ut för dessa hjärnkontroll teknologierna.

  Numera används datorer, d v s autonoma system för att avkoda och simulera den mänskliga hjärnan isuperdatorer. Projektet heter The Human Brain Project och är en global tävlan mellan EU och USA med sitt Obama Brain Initiativ. EU Projektet leds från KTH i Stockholm och ECPL i Schweiz. Det intressanta är att det efter 50 års forskning nu är en global maktkamp om hjärnprojekten. Detta betyder naturligtvis mycket för framtida ekonomi och maktutövande. Det är troligen därför det är så tyst på området. Fortfarande är medvetandet hos allmänheten obefintligt inom området hjärnkontroll.

  Vetenskapsrådet är väl medvetna om ämnet och har debatterat frågan. Tyvärr undanhålls information om att ofrivilliga människor används inom forskningen uppkopplade till det som ska bli morgondagens informationssystem och hälsodiagnostik över internet. Det obehagliga med detta nya forskningsoråde är att det helt och hållet saknas skydd för de människor som utnyttjas i forskningen.

  Även Datainspektionen känner till detta ämne under namnet Ubiquitous Computing.

  Forskarna tar sig friheten att koppla upp människor för att sedan idiotförklara dem, vilket leder till social utslagning, sedan används dom resten av sina liv för att utveckla datorsimuleringar som sköts av människolik artificiell intelligens.

  Vetenskapsrådet diskutabel nanoetik år 2004

  Plus och minus

  + Det är bra att kunna ge psykofarmaka och smärtstillande medel in i hjärnan via blod-hjärnbarriären.

  + Det är bra att sätta in elektroder i hjärnan för att ge syn åt en blind eller för att styra en handprotes.

  + Det är bra att använda nanotekniken för att stävja terrorism som drabbar oskyldiga människor.

  + Det är bra för den som har råd att utnyttja nanotekniken för sin egen hälsa och sitt eget välstånd.

  – Det är inte bra när partiklarna tar sig in i kroppen via lungorna och stressar hjärta och andra organ.

  – Det är inte bra om tekniken används för att läsa eller påverka andras tankar, känslor och avsikter.

  – Det är inte bra om samma teknik används för att kontrollera och styra oskyldiga människor.

  – Det är inte bra för de fattiga, som inte får tillgång till den avancerade tekniken.

  http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article237021.ece

 • Jag konstaterar att det gått några år nu sedan Robert Naeslund talade om sanningen för oss med sin artikelserie om hjärnkontroll. Ingenting har hänt sedan dess mer än att fler och fler människor råkar ut för dessa hjärnkontroll teknologierna.

  Numera används datorer, d v s autonoma system för att avkoda och simulera den mänskliga hjärnan isuperdatorer. Projektet heter The Human Brain Project och är en global tävlan mellan EU och USA med sitt Obama Brain Initiativ. EU Projektet leds från KTH i Stockholm och ECPL i Schweiz. Det intressanta är att det efter 50 års forskning nu är en global maktkamp om hjärnprojekten. Detta betyder naturligtvis mycket för framtida ekonomi och maktutövande. Det är troligen därför det är så tyst på området. Fortfarande är medvetandet hos allmänheten obefintligt inom området hjärnkontroll.

  Vetenskapsrådet är väl medvetna om ämnet och har debatterat frågan. Tyvärr undanhålls information om att ofrivilliga människor används inom forskningen uppkopplade till det som ska bli morgondagens informationssystem och hälsodiagnostik över internet. Det obehagliga med detta nya forskningsoråde är att det helt och hållet saknas skydd för de människor som utnyttjas i forskningen.

  Även Datainspektionen känner till detta ämne under namnet Ubiquitous Computing.

  Forskarna tar sig friheten att koppla upp människor för att sedan idiotförklara dem, vilket leder till social utslagning, sedan används dom resten av sina liv för att utveckla datorsimuleringar som sköts av människolik artificiell intelligens.

  Vetenskapsrådet diskutabel nanoetik år 2004

  Plus och minus

  + Det är bra att kunna ge psykofarmaka och smärtstillande medel in i hjärnan via blod-hjärnbarriären.

  + Det är bra att sätta in elektroder i hjärnan för att ge syn åt en blind eller för att styra en handprotes.

  + Det är bra att använda nanotekniken för att stävja terrorism som drabbar oskyldiga människor.

  + Det är bra för den som har råd att utnyttja nanotekniken för sin egen hälsa och sitt eget välstånd.

  – Det är inte bra när partiklarna tar sig in i kroppen via lungorna och stressar hjärta och andra organ.

  – Det är inte bra om tekniken används för att läsa eller påverka andras tankar, känslor och avsikter.

  – Det är inte bra om samma teknik används för att kontrollera och styra oskyldiga människor.

  – Det är inte bra för de fattiga, som inte får tillgång till den avancerade tekniken.

  http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article237021.ece

 • http://stateofsurveillance.blogspot.co.uk/ Heart unique electrical pulse and its translation to the Brain EEG is discovered and widely used. That’s why the banks are asking to provide your heart pulsation to log in. It goes on the Internet and it can be translated to your unique brain EEG. http://in5d.com/the-heart-has-its-own-brain-and-consciousness/ Also Ardunio computers can display what you imagine on the screen if your are hooked up to the computer. http://www.artofmanliness.com/2013/10/28/hack-your-mind-like-a-twenty-first-century-soldier-using-biofeedback-to-become-more-resilient/. If you can pass the image from your head to a machine then a machine can pass the image into your head. Our heart is under attack. Not too many people will wear a funny thing on the head but all the people can wear a ‘wearable ‘watch.

 • http://stateofsurveillance.blogspot.co.uk/ Heart unique electrical pulse and its translation to the Brain EEG is discovered and widely used. That’s why the banks are asking to provide your heart pulsation to log in. It goes on the Internet and it can be translated to your unique brain EEG. http://in5d.com/the-heart-has-its-own-brain-and-consciousness/ Also Ardunio computers can display what you imagine on the screen if your are hooked up to the computer. http://www.artofmanliness.com/2013/10/28/hack-your-mind-like-a-twenty-first-century-soldier-using-biofeedback-to-become-more-resilient/. If you can pass the image from your head to a machine then a machine can pass the image into your head. Our heart is under attack. Not too many people will wear a funny thing on the head but all the people can wear a ‘wearable ‘watch.

 • Dagens Forbidden Knowledge apropå “..datorer som är intelligentare än människan..”

  “The late great Sir Arthur C. Clarke,
  Science Fiction author, inventor
  and Futurist seems to have been
  speaking these words for a clip
  produced for the purpose of
  being played much later, like a
  video time capsule:

  “If what I say now seems to be
  very reasonable, then I will have
  failed completely. Only if what I
  tell appears absolutely unreasonable
  have we any chance of visualizing
  the future as it really will happen.”

  I guess he failed completely because
  everything he says here has either
  come to pass or is quickly in the
  process of doing so!

  Video (around 6 minutes): Vision of the Future, by Arthur C. Clarke”

  http://www.forbiddenknowledgetv.com/videos/futurism/1960-a-vision-of-the-future-by-arthur-c-clarke.html

 • Dagens Forbidden Knowledge apropå “..datorer som är intelligentare än människan..”

  “The late great Sir Arthur C. Clarke,
  Science Fiction author, inventor
  and Futurist seems to have been
  speaking these words for a clip
  produced for the purpose of
  being played much later, like a
  video time capsule:

  “If what I say now seems to be
  very reasonable, then I will have
  failed completely. Only if what I
  tell appears absolutely unreasonable
  have we any chance of visualizing
  the future as it really will happen.”

  I guess he failed completely because
  everything he says here has either
  come to pass or is quickly in the
  process of doing so!

  Video (around 6 minutes): Vision of the Future, by Arthur C. Clarke”

  http://www.forbiddenknowledgetv.com/videos/futurism/1960-a-vision-of-the-future-by-arthur-c-clarke.html

 • För er som inte vet så används hjärnkontroll för att skapa hjärnsimuleringar. D v s målet är att bygga datorer som kan simulera en mänsklig hjärna i realtid. Det är många år kvar innan datologer kan bygga dessa datorer. Nuvarande datorer behöver ett halvt kärnkraftverk för att simulera en mänsklig hjärna. Själva simuleringen
  är människans tankeprocesser represeneterade i datorsimuleringar som människolik artificiell intelligens.

  Målet är att skapa datorer som är intelligentare än människan, något som professor Anders Lansner på KTH ägnat sitt liv åt. Anders uttrycker i en intervju att han själv är orolig för den dag datorer minimerat människan till en riskfaktor. Han frågar sig, vad är då meningen med livet?

  Utan etisk debatt i detta ämne så kan teknologin endast ses som ett politiskt styrsystem. I nuvarande situation agerar regeringen nazistat. Många människors livsverk har offrats för att uppnå dessa datorer.

  När får vi en riksdagsdebatt i ämnet?

  • Sent inkommet gillande (2021)
   Lyssnade på Naeslunds föredrag för många år sedan, tveksam redan när han nämner ”superdatorer” på 50-talet (typ radiorör-Besk) Jag var tekniker som tillsammans med många ingenjörer driftade TVH i Sthlm, start 1969, vi lämnade den gamla teknologin successivt, från radiorör till transistorn och de första IC-kretsarna, långt senare, inför sekelskiftet kraftfull icke linje redigering.

   I dag 2021 Nanostrukturer ?Tvingande vaccinationer, vaccinpassen för att kunna resa/besöka event.
   Ständiga ”Uppgraderingar” via sprutor.
   Starlink, 5G
   43.000 satelliter i nätverk, det är ultimat ”telemetri” för övervakning.
   Framöver än högre frekvenser, mer data per tidsenhet krävs för robotisering, samt den omtalade transhumanismen.

   Kvantdatorn hägrar.

   I dag skulle jag vilja höra Naeslunds syn på detta.

 • För er som inte vet så används hjärnkontroll för att skapa hjärnsimuleringar. D v s målet är att bygga datorer som kan simulera en mänsklig hjärna i realtid. Det är många år kvar innan datologer kan bygga dessa datorer. Nuvarande datorer behöver ett halvt kärnkraftverk för att simulera en mänsklig hjärna. Själva simuleringen
  är människans tankeprocesser represeneterade i datorsimuleringar som människolik artificiell intelligens.

  Målet är att skapa datorer som är intelligentare än människan, något som professor Anders Lansner på KTH ägnat sitt liv åt. Anders uttrycker i en intervju att han själv är orolig för den dag datorer minimerat människan till en riskfaktor. Han frågar sig, vad är då meningen med livet?

  Utan etisk debatt i detta ämne så kan teknologin endast ses som ett politiskt styrsystem. I nuvarande situation agerar regeringen nazistat. Många människors livsverk har offrats för att uppnå dessa datorer.

  När får vi en riksdagsdebatt i ämnet?

  • Sent inkommet gillande (2021)
   Lyssnade på Naeslunds föredrag för många år sedan, tveksam redan när han nämner “superdatorer” på 50-talet (typ radiorör-Besk) Jag var tekniker som tillsammans med många ingenjörer driftade TVH i Sthlm, start 1969, vi lämnade den gamla teknologin successivt, från radiorör till transistorn och de första IC-kretsarna, långt senare, inför sekelskiftet kraftfull icke linje redigering.

   I dag 2021 Nanostrukturer ?Tvingande vaccinationer, vaccinpassen för att kunna resa/besöka event.
   Ständiga “Uppgraderingar” via sprutor.
   Starlink, 5G
   43.000 satelliter i nätverk, det är ultimat “telemetri” för övervakning.
   Framöver än högre frekvenser, mer data per tidsenhet krävs för robotisering, samt den omtalade transhumanismen.

   Kvantdatorn hägrar.

   I dag skulle jag vilja höra Naeslunds syn på detta.

 • Hur forskningsområdet hjärnkontroll kan döljas visar denna publikation!

  “Att forma vår framtid. Bioteknikens möjligheter och problem”
  Redaktörer Ulf Görman, Carl-Gustaf Petrén & Göran Hermerén

  Den nanoetiska debatt som N&N initierat, och som lett till omfattande forskningssatsningar kring nanoetik i t.ex. EU:s ramprogram,bygger dels på de böcker1,2 som nämndes inledningsvis, men också på en fundamental osäkerhet kring vad nanotekniken är, och vad den kommer att producera i framtiden.

  Själva litenheten hos nanokomponenterna är i sig självt ett bränsle i diskussionen om nanoetik. Om man inte med lätthet kan se eller på annat sätt spåra de komponenter som skapas med tekniken, hur kan man då skydda sig? Hur kan man förhindra och kontrollera otillbörlig användning av dem, även om det finns lagstiftning? Och så vidare.

  Spårbarhet, eller snarare bris-ten på spårbarhet, är ett ständigt återkommande ämne i debatten om etik, risker och säkerhet.

  Ett annat återkommande ämne är övervakning – hur nanotekniken kan användas i övervakningssyfte, där individen eller gruppen är ovetande om övervakningen och oförmögen att ta reda på om hon/de är övervakad(e) eller inte.

  http://www.minst.nu/pdf/Kasemo_Nordisk_Bioetik.pdf

 • Allt som framförs i artiklarna om hjärnkontroll är chockerande. Att ett ämne som
  det kan utvecklas utan artiklar i tidningarna – och pågå med överggrepp under
  årtionden utan att nåt kommer ut, det skrämmer mig. Jag vill ge allt tack till
  Robert som skrivit de här artiklarna på det bästa sätt med alla fakta. Det här måste komma ut i massmedia, det är självklart!

 • Hur forskningsområdet hjärnkontroll kan döljas visar denna publikation!

  “Att forma vår framtid. Bioteknikens möjligheter och problem”
  Redaktörer Ulf Görman, Carl-Gustaf Petrén & Göran Hermerén

  Den nanoetiska debatt som N&N initierat, och som lett till omfattande forskningssatsningar kring nanoetik i t.ex. EU:s ramprogram,bygger dels på de böcker1,2 som nämndes inledningsvis, men också på en fundamental osäkerhet kring vad nanotekniken är, och vad den kommer att producera i framtiden.

  Själva litenheten hos nanokomponenterna är i sig självt ett bränsle i diskussionen om nanoetik. Om man inte med lätthet kan se eller på annat sätt spåra de komponenter som skapas med tekniken, hur kan man då skydda sig? Hur kan man förhindra och kontrollera otillbörlig användning av dem, även om det finns lagstiftning? Och så vidare.

  Spårbarhet, eller snarare bris-ten på spårbarhet, är ett ständigt återkommande ämne i debatten om etik, risker och säkerhet.

  Ett annat återkommande ämne är övervakning – hur nanotekniken kan användas i övervakningssyfte, där individen eller gruppen är ovetande om övervakningen och oförmögen att ta reda på om hon/de är övervakad(e) eller inte.

  http://www.minst.nu/pdf/Kasemo_Nordisk_Bioetik.pdf

 • Allt som framförs i artiklarna om hjärnkontroll är chockerande. Att ett ämne som
  det kan utvecklas utan artiklar i tidningarna – och pågå med överggrepp under
  årtionden utan att nåt kommer ut, det skrämmer mig. Jag vill ge allt tack till
  Robert som skrivit de här artiklarna på det bästa sätt med alla fakta. Det här måste komma ut i massmedia, det är självklart!

 • Här kommer en kommentar till Cc, Uppsalabloggaren som har svårt att förstå vad det handlar om. Det är med hjärnan vi kan förstå, så försök att se det logiskt..Om du vill kommentera mina artiklar så tala då om det jag skriver – jag kan hjälpa dig att få svar på alla frågor om du bara talar om vad det är du inte förstår.Svårare än så är det inte att ta första steget till klarhet. Om du har hört nån Witte eller annan person säga det ena eller andra så har det självklart inte med mig eller Sasserson att göra.Läs artiklarna med öppna ögon och ställ frågor om det du vill veta mer om. Det handlar om hjärnan och hur man kan använda den.

 • Här kommer en kommentar till Cc, Uppsalabloggaren som har svårt att förstå vad det handlar om. Det är med hjärnan vi kan förstå, så försök att se det logiskt..Om du vill kommentera mina artiklar så tala då om det jag skriver – jag kan hjälpa dig att få svar på alla frågor om du bara talar om vad det är du inte förstår.Svårare än så är det inte att ta första steget till klarhet. Om du har hört nån Witte eller annan person säga det ena eller andra så har det självklart inte med mig eller Sasserson att göra.Läs artiklarna med öppna ögon och ställ frågor om det du vill veta mer om. Det handlar om hjärnan och hur man kan använda den.

 • Henning Witte, som driver http://www.whitetv.se/, verkar ha satt i system att intervjua personer som hör röster och fått diagnosen Schitzofreni av psykiatrin, och driver linjen att de egentligen är friska och att rösterna är ett resultat av statlig mindkontroll.

  Det hela är mycket problematiskt då flera av de intervjuade verkar avsäga sig all sorts hjälp och behandling och helt saknar sjukdomsinsikt. Jag inser att flera av er kommer hävda att dessa människor ÄR chippade, men svara då på frågan hur skyddar man individer som faktiskt lider av schitzofreni och får en behandling som gör att de kan fungera någorlunda normalt i samhället från Wittes idéer att de istället är utsatta för ett statligt experiment? Eller är schitzofreni helt ett påhitt?

  Redaktören har förklarat publiceringen ovan, men jag hoppas även att han inser risken för skada hos verkligen sjuka individer genom spridningen av dessa idéer.

  • Jag ser inga som helst risker med att låta Robert Naeslund återge vad tex New York Times avhandlat i sin artikelserie.

   Jag ser inte heller några risker med att Naeslund även redovisar hur svenska forskare deltagit i kontroversiell hjärn-dator-forskning.

   Att det förekommer att personer inom psykiatrin blivit feldiagnostiserade är ingen nyhet.

   Personligen är jag inte övertygad om att tekniken kommit så långt att man kan överföra information via tex mobiltelefonätet till ett inplanterat chip som sedan plockas upp som röster.

   Barry Trower (British physicist and former microwave weapons expert for the Royal Navy and the British Secret Service.) meddelar dock att fysiska röster är enkelt att inducera i människor genom att med radio stimulera choclea (hörselsnäckan) på en individ.

   Dr. Barrie Trower on how microwave technologies may control and hurt our brains:
   https://newsvoice.se/2012/08/28/dr-barrie-trower-on-how-microwave-technologies-may-control-our-brains/

 • Henning Witte, som driver http://www.whitetv.se/, verkar ha satt i system att intervjua personer som hör röster och fått diagnosen Schitzofreni av psykiatrin, och driver linjen att de egentligen är friska och att rösterna är ett resultat av statlig mindkontroll.

  Det hela är mycket problematiskt då flera av de intervjuade verkar avsäga sig all sorts hjälp och behandling och helt saknar sjukdomsinsikt. Jag inser att flera av er kommer hävda att dessa människor ÄR chippade, men svara då på frågan hur skyddar man individer som faktiskt lider av schitzofreni och får en behandling som gör att de kan fungera någorlunda normalt i samhället från Wittes idéer att de istället är utsatta för ett statligt experiment? Eller är schitzofreni helt ett påhitt?

  Redaktören har förklarat publiceringen ovan, men jag hoppas även att han inser risken för skada hos verkligen sjuka individer genom spridningen av dessa idéer.

  • Jag ser inga som helst risker med att låta Robert Naeslund återge vad tex New York Times avhandlat i sin artikelserie.

   Jag ser inte heller några risker med att Naeslund även redovisar hur svenska forskare deltagit i kontroversiell hjärn-dator-forskning.

   Att det förekommer att personer inom psykiatrin blivit feldiagnostiserade är ingen nyhet.

   Personligen är jag inte övertygad om att tekniken kommit så långt att man kan överföra information via tex mobiltelefonätet till ett inplanterat chip som sedan plockas upp som röster.

   Barry Trower (British physicist and former microwave weapons expert for the Royal Navy and the British Secret Service.) meddelar dock att fysiska röster är enkelt att inducera i människor genom att med radio stimulera choclea (hörselsnäckan) på en individ.

   Dr. Barrie Trower on how microwave technologies may control and hurt our brains:
   https://newsvoice.se/2012/08/28/dr-barrie-trower-on-how-microwave-technologies-may-control-our-brains/

 • En annan typ av mind control, med bas utifrån stulna personuppgifter … Myndigheter har för lätt tillgång till våra personuppgifter!! Olika tjuvar och sluga brottslingar stjäl vår personliga information i databaser.
  IKT-teknologier invaderar våra hem, kränker vårt privatliv med invasiva åtgärder. Det finns det ingen lagstiftning som skyddar offren som erfar förnedring, förlägenhet, fysiskt och psykiskt lidande och skador på deras ryckte. Dessa privatlivproblem består inte enbart av ett antal isolerade diskreta invasioner eller skador, utan är av systematisk karaktär.
  Där maktutövning sker ska finnas insyn! http://blombladivinden.wordpress.com/2013/04/06/informationssystem-med-kungligt-regelverk-opererar-helt-laglost-i-helsingborgs-stadsplaneringssystem-och-i-stadens-styrdokument/

 • Mer lästips:

  Wired 26 februari 2013
  Freescale’s Insanely Tiny ARM Chip Will Put the Internet of Things Inside Your Body
  http://www.wired.com/design/2013/02/freescales-tiny-arm-chip/

  Wired 2 april 2013
  Obama Goes Public With Brain-Mapping Plan

  “Details of the plan are still in short supply. But the White House hopes to launch the Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies (BRAIN) initiative next year with money from the National Institutes of Health, Darpa and the National Science Foundation.”
  http://www.wired.com/wiredscience/2013/04/big-brain-science/

  DARPA [Defense Advanced Research Projects Agency] är militärt och kanske kan liknas vid svenska FOI.

  “FOI shall be in demand as a world leader in defence and security issues, thereby contributing to a safer and more secure world. This is our vision that we try to achieve in everything that we do.”
  http://www.foi.se/en/foi/About-FOI/

 • Vilket sammanträffande – DN presenterar idag följande nyhet (utan att tillåta kommentarer för artikeln):
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/hjarnimplantat-ska-hjalpa-epileptiker-att-forutse-anfall

  Hjärnimplantaten sägs såklart hjälpa…. fy fan. Om DN skriver positivt om det, då tvivlar jag starkt på att det verkligen är så. DN har en agenda som inte många ser.. väl dold. Om ni inte har sett det, eller bara inte tror mig, så titta på bilden som är publicerad till den här artikeln (en vecka gammal):
  http://www.dn.se/kultur-noje/musik/huset-fullt-hos-petter-wallenberg

  Googla sen efter bilder som kopplas till illuminati.

 • Till Per Norgrens påståenden om mind control och andra missuppfattningar.

  Dina ord om övergrepp och att det är det värsta…jovisst du kommer få det dokumenterat
  i artiklarna som kommer. Där kommer också ledande professorer ge mig assistans och kalla det för en transformation av människans inre väsen.

  Men ämnet som beskrivs är inte hjärnkontroll. Implantaten utgör den biomedicinska forskningen och där förekommer allt från sociala studier, medicinsk forskning och hjärnexperiment. Ett internationellt program som förärades det sista årtiondet av 1900-talet till sin verksamhet. Du kommer få läsa om det.

  Du påstår att jag sagt eller skrivit om att 30% av EU:s befolkning skulle vara nåt..med kontrollerad. Nja,, det enda jag sagt om det är en hänvisning till Stockholmsprofessorn Anders Lansner som skrivit att 30% av EU:s befolkningar lider av hjärnsjukdomar eller grava beteendestörningar. Men vad du påstår om mig i det sammanhanget är bara ditt eget påhitt.

  Du är för påverkad av konspirationsmännen, dom du säger man kan få veta vad som händer…osv.. Låt bli dom och se till fakta, kräv bevis för påståenden…det finns redan för mycket naivitet i vårt samhälle att du inte behöver söka det där. Följ med på de kommande artiklarna och få klarhet om ett ämne som varit förpassat till konspirationsteorier enbart därför allt för mycket svammel fått ersätta rena rama fakta. Det kommer en artikel om superdatorer, så du kan få veta vad de är, även det nåt som har hamnat i det okända för i stort sett alla..

 • Här kommer en kommentar från Robert Naeslund till Cc.
  Ett av dina inlägg handlar om att jag varit utsatt för implantat – och det andra är att New York Times säkert inte talar om hjärnkontroll med implantat.
  Du tycker jag verkar märklig – javisst vårt samhälle och världen är mer märklig än så.

  SVAR: Följ med i dessa spännande artiklar som kommer under den närmaste månaden och lär något nytt. Jag lovar du skall få gott om fakta att vetskap kommer ersätta din tro. Du säger att du inte antar New York Times talar om implantat i relation till hjärnkontroll. Men både ledaren 1967 och 1970 som citeras handlar om det. Ledaren nr 3, 1977 kom som avslutning av mer än 30 artiklar under 2 månader och man utmanade CIA:s hjärnprojekt. Där omtalades att CIA samarbetade med läkare på olika sjukhus runt om i landet, även barnsjukhusen, där man inplanterade patienter. Hela det hjärnämne som jag tar upp handlar om hjärnkontroll med implantat. Dessa som inplanteras i ovetande människor.

  Mitt eget fall är också intressant men de artiklar som jag skrivit handlar bara om ämnet i stort. Du hänvisar till min omfattande artikel om mig själv, Den är

  60 sidor beskrivning med bilder av operationer, professorers utlåtanden, regeringsrådet Gustav Petréns bistånd, hans ord om att regeringen har legaliserat implantat i ovetande människor, 50 personers skrivelse till Riksåklagaren om saken, där fanns också två professorer med, även flera elektronikföretags detektering av frekvenserna som gick in i mitt huvud, Även två andra professorer från University of California kom till min hjälp – även de utfärdade utlåtanden om inplanterade transmitters i mitt huvud…Allt detta kan man läsa om och se i den dokumentation du hänvisar till.

  Men har du då inte sett något av det? Underligt…Nåja, eftersom mitt fall har ett intresse kan jag skriva en artikel som avslut på serien under maj månad.

 • Tyvärr hade bildtexten till schemat fallit bort – vad som stod där ger viktig information till ämnet som jag tar upp:

  ”Bilden är hämtad från den vetenskapliga forskningsapporten Telemetry is coming of age, av professor Stuart Mackay, 1983. Den visar de frekvenser de amerikanska implantaten fungerar med – dessa som inplanteras i människor inom sjukvården.”

  Dessa inplanteras bortom personernas egen kännedom. Det är samma sak här i Sverige och i den serie av artiklar som kommer publiceras ca var 3:e dag under en månad kommer man kunna läsa om det – även från statliga dokument. Allt som framförs kommer ockkså att dokkumenteras på bästa sätt.

 • En annan typ av mind control, med bas utifrån stulna personuppgifter … Myndigheter har för lätt tillgång till våra personuppgifter!! Olika tjuvar och sluga brottslingar stjäl vår personliga information i databaser.
  IKT-teknologier invaderar våra hem, kränker vårt privatliv med invasiva åtgärder. Det finns det ingen lagstiftning som skyddar offren som erfar förnedring, förlägenhet, fysiskt och psykiskt lidande och skador på deras ryckte. Dessa privatlivproblem består inte enbart av ett antal isolerade diskreta invasioner eller skador, utan är av systematisk karaktär.
  Där maktutövning sker ska finnas insyn! http://blombladivinden.wordpress.com/2013/04/06/informationssystem-med-kungligt-regelverk-opererar-helt-laglost-i-helsingborgs-stadsplaneringssystem-och-i-stadens-styrdokument/

 • Mer lästips:

  Wired 26 februari 2013
  Freescale’s Insanely Tiny ARM Chip Will Put the Internet of Things Inside Your Body
  http://www.wired.com/design/2013/02/freescales-tiny-arm-chip/

  Wired 2 april 2013
  Obama Goes Public With Brain-Mapping Plan

  “Details of the plan are still in short supply. But the White House hopes to launch the Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies (BRAIN) initiative next year with money from the National Institutes of Health, Darpa and the National Science Foundation.”
  http://www.wired.com/wiredscience/2013/04/big-brain-science/

  DARPA [Defense Advanced Research Projects Agency] är militärt och kanske kan liknas vid svenska FOI.

  “FOI shall be in demand as a world leader in defence and security issues, thereby contributing to a safer and more secure world. This is our vision that we try to achieve in everything that we do.”
  http://www.foi.se/en/foi/About-FOI/

 • Vilket sammanträffande – DN presenterar idag följande nyhet (utan att tillåta kommentarer för artikeln):
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/hjarnimplantat-ska-hjalpa-epileptiker-att-forutse-anfall

  Hjärnimplantaten sägs såklart hjälpa…. fy fan. Om DN skriver positivt om det, då tvivlar jag starkt på att det verkligen är så. DN har en agenda som inte många ser.. väl dold. Om ni inte har sett det, eller bara inte tror mig, så titta på bilden som är publicerad till den här artikeln (en vecka gammal):
  http://www.dn.se/kultur-noje/musik/huset-fullt-hos-petter-wallenberg

  Googla sen efter bilder som kopplas till illuminati.

 • Till Per Norgrens påståenden om mind control och andra missuppfattningar.

  Dina ord om övergrepp och att det är det värsta…jovisst du kommer få det dokumenterat
  i artiklarna som kommer. Där kommer också ledande professorer ge mig assistans och kalla det för en transformation av människans inre väsen.

  Men ämnet som beskrivs är inte hjärnkontroll. Implantaten utgör den biomedicinska forskningen och där förekommer allt från sociala studier, medicinsk forskning och hjärnexperiment. Ett internationellt program som förärades det sista årtiondet av 1900-talet till sin verksamhet. Du kommer få läsa om det.

  Du påstår att jag sagt eller skrivit om att 30% av EU:s befolkning skulle vara nåt..med kontrollerad. Nja,, det enda jag sagt om det är en hänvisning till Stockholmsprofessorn Anders Lansner som skrivit att 30% av EU:s befolkningar lider av hjärnsjukdomar eller grava beteendestörningar. Men vad du påstår om mig i det sammanhanget är bara ditt eget påhitt.

  Du är för påverkad av konspirationsmännen, dom du säger man kan få veta vad som händer…osv.. Låt bli dom och se till fakta, kräv bevis för påståenden…det finns redan för mycket naivitet i vårt samhälle att du inte behöver söka det där. Följ med på de kommande artiklarna och få klarhet om ett ämne som varit förpassat till konspirationsteorier enbart därför allt för mycket svammel fått ersätta rena rama fakta. Det kommer en artikel om superdatorer, så du kan få veta vad de är, även det nåt som har hamnat i det okända för i stort sett alla..

 • Här kommer en kommentar från Robert Naeslund till Cc.
  Ett av dina inlägg handlar om att jag varit utsatt för implantat – och det andra är att New York Times säkert inte talar om hjärnkontroll med implantat.
  Du tycker jag verkar märklig – javisst vårt samhälle och världen är mer märklig än så.

  SVAR: Följ med i dessa spännande artiklar som kommer under den närmaste månaden och lär något nytt. Jag lovar du skall få gott om fakta att vetskap kommer ersätta din tro. Du säger att du inte antar New York Times talar om implantat i relation till hjärnkontroll. Men både ledaren 1967 och 1970 som citeras handlar om det. Ledaren nr 3, 1977 kom som avslutning av mer än 30 artiklar under 2 månader och man utmanade CIA:s hjärnprojekt. Där omtalades att CIA samarbetade med läkare på olika sjukhus runt om i landet, även barnsjukhusen, där man inplanterade patienter. Hela det hjärnämne som jag tar upp handlar om hjärnkontroll med implantat. Dessa som inplanteras i ovetande människor.

  Mitt eget fall är också intressant men de artiklar som jag skrivit handlar bara om ämnet i stort. Du hänvisar till min omfattande artikel om mig själv, Den är

  60 sidor beskrivning med bilder av operationer, professorers utlåtanden, regeringsrådet Gustav Petréns bistånd, hans ord om att regeringen har legaliserat implantat i ovetande människor, 50 personers skrivelse till Riksåklagaren om saken, där fanns också två professorer med, även flera elektronikföretags detektering av frekvenserna som gick in i mitt huvud, Även två andra professorer från University of California kom till min hjälp – även de utfärdade utlåtanden om inplanterade transmitters i mitt huvud…Allt detta kan man läsa om och se i den dokumentation du hänvisar till.

  Men har du då inte sett något av det? Underligt…Nåja, eftersom mitt fall har ett intresse kan jag skriva en artikel som avslut på serien under maj månad.

 • Tyvärr hade bildtexten till schemat fallit bort – vad som stod där ger viktig information till ämnet som jag tar upp:

  “Bilden är hämtad från den vetenskapliga forskningsapporten Telemetry is coming of age, av professor Stuart Mackay, 1983. Den visar de frekvenser de amerikanska implantaten fungerar med – dessa som inplanteras i människor inom sjukvården.”

  Dessa inplanteras bortom personernas egen kännedom. Det är samma sak här i Sverige och i den serie av artiklar som kommer publiceras ca var 3:e dag under en månad kommer man kunna läsa om det – även från statliga dokument. Allt som framförs kommer ockkså att dokkumenteras på bästa sätt.

 • Det finns mängder med vittnen som bekräftar vad Naeslund hävdar. Den här frågan ar tabu för många och avfärdas som hjärnspöken och psykisk sjukdom, det är alltså svårt att ta till sig sanningen här.

  Mindcontrol är det värsta övergrepp man kan tänka sig, för de som är utsatta direkt måste det vara värre än döden att förlora kontrollen över sitt inre jag och bli styrd. De flesta andra (30 % av EU:s befolkning enligt Naeslund) har man kontroll över genom superdatorer, men de utsatta märker inget. I Sverige, där Alva och Gunnar Myrdal fick härja fritt med målet att våra barn skulle uppfostras och styras genom statens förlängda arm – daghemmet, är det väl full tänkbart att större delen av befolkningen redan är chippad. Målet var att staten skulle ha kontroll över individerna, och inte familjen. Ideologin gick ut på, och gäller fortfarande – att staten vet bäst vad som är bra för individen. (läs: vad som är bäst för makten) Allt det vi har omkring oss är bara en fasad för att få oss att tro att vi lever i en demokrati, att sjukhus sätter människan i fokus, att mediciner är till för att hela, att det gör skillnad när man går och röstar. Och mycket mer. Man kan säga att vi lever i en illusion av frihet.

  Om det finns de som faktiskt vill veta vad som försiggår, börja gärna med att studera vad det går ut på här: http://www.whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra/383-ti-magnus-olsson-slar-tillbaka-med-foeredrag-om-mind-control.html

 • Det finns mängder med vittnen som bekräftar vad Naeslund hävdar. Den här frågan ar tabu för många och avfärdas som hjärnspöken och psykisk sjukdom, det är alltså svårt att ta till sig sanningen här.

  Mindcontrol är det värsta övergrepp man kan tänka sig, för de som är utsatta direkt måste det vara värre än döden att förlora kontrollen över sitt inre jag och bli styrd. De flesta andra (30 % av EU:s befolkning enligt Naeslund) har man kontroll över genom superdatorer, men de utsatta märker inget. I Sverige, där Alva och Gunnar Myrdal fick härja fritt med målet att våra barn skulle uppfostras och styras genom statens förlängda arm – daghemmet, är det väl full tänkbart att större delen av befolkningen redan är chippad. Målet var att staten skulle ha kontroll över individerna, och inte familjen. Ideologin gick ut på, och gäller fortfarande – att staten vet bäst vad som är bra för individen. (läs: vad som är bäst för makten) Allt det vi har omkring oss är bara en fasad för att få oss att tro att vi lever i en demokrati, att sjukhus sätter människan i fokus, att mediciner är till för att hela, att det gör skillnad när man går och röstar. Och mycket mer. Man kan säga att vi lever i en illusion av frihet.

  Om det finns de som faktiskt vill veta vad som försiggår, börja gärna med att studera vad det går ut på här: http://www.whitetv.se/sv/mind-control-mk-ultra/383-ti-magnus-olsson-slar-tillbaka-med-foeredrag-om-mind-control.html

 • @Redaktören: Hur kommer det sig att du publicerar Naeslund. Vill minnas att du ställde någon skeptisk fråga under hans föredrag på Jordstrålningscentrum om belägg för påståendena om att svenska säkerhetspolisen tagit honom och chippat honom. Har du fått belägg nu? Ifrågasätter du den diagnos psykiatrin ställt?

  • Jag har inget minne av att jag ställde frågan som Cc säger att jag ställt. Naeslund påstår inte vad jag vet att SÄK skulle chippat honom. Har de operationssalar? Låter märkligt. Naeslund menar att chippningen skedde vid en rutinoperation.

   Om Naeslund har rätt är det som pågår ett allvarligt problem. Han har mycket stöd för flera av sina teorier tex kan vi notera att New York Times skrev om detta under en period.

   Självklart finns det psykiatriska nyckelfärdiga diagnoser att sätta på människor som säger att de chippats. Det finns alldeles utmärkta färdiga psykiatriska diagnoser som ställs på människor som har tex whiplash-skada eller neuroborrelios etc sedan har vi det klassiska uttrycket SVBK, svider-värker-bränner-kärring. Jag antar att det diagnosen idag ersatts med något psykiatriskt.

   • Naeslund hävdar på sin sida http://robnaeslund.blogspot.se/2011/06/forord-d-en-har-texten-tillhor-en-av-de.html?m=1 att “polismakten med SÄPO i spetsen nedsövt intagna på häkten och inplanterat transmitters i huvudet”. Det är ju inte en gång de chippat honom, utan flera. Om du tycker att detta låter trovärdigt och att det är sådant som den svenska polisen ägnar sig åt så förstår jag publiceringen.

    Det finns vad jag förstått ingen NYT-artikel som talar om människor som faktiskt blivit chippade så som Naeslund påstår.

    • Ska bli intressant att se vad Naeslund svarar på din kommentar.

     Artikeln ligger i kategorin “Kontroversiellt”. Man kan tolka det som att det som står i artikeln visar på ett kontroversiellt fenomen i samhället som behöver uppmärksamhet alternativt att omvärlden tycker att det som står där är kontroversiellt.

     Min uppgift är att ge medieutrymme för det “kontroversiella”, inte att ha fasta åsikter om det som publiceras. Man måste alltså skilja på vad skribenten skriver och vad redaktören tycker, men jag förstår att det är viktigt för dig (Aa, Cc etc) att likställa vad skribenten skriver med vad redaktören tycker.

     Du leker med debunker-knepet: “guilt by association”. Se lektion 24 i Skeptikerskolan: http://skeptikerskolan.se/lektion-21-25/

     • Nej jag syftar inte till debunkning. Jag kommer inte övertyga någon som tror på Naeslunds historier.

      Jag undrar mer hur du resonerar rent publicistiskt. Förstår jag dig rätt i att du inte ser det som viktigt att själv bedömma en källa som trovärdig så länge storyn är intressant? Eller anser du i egenskap av redaktör att hans historia är trovärdig?

      • Jag respekterar Robert Naeslunds efterforskningar och sammanställning av vad utländska medier i ffa USA skrivit om.

       Publicistiskt anser jag att undersökningens resultat är kontroversiellt, intressant och samtidigt förtjänar allmänhetens uppmärksamhet till dess att vi blir informerade om vad som är sant och vad som är spekulationer.

       Hans resultat förtjänar att publiceras. Motsatsen att “hjärnkontroll” lever vidare i skuggorna är ett sämre alternativ. Klart är att experiment och forskning pågått och pågår på djur och männiksor.

       Tids nog kommer vi att få veta vad som pågår idag i tex Sverige. Jag har fått bekräftat från KI att Martin Ingvars Stockholm Brain Institute och vissa neurologiska avdelningar har intressenter och deltagare i teknikbranschen respektive FOI.

   • Jag var också på det aktuella föredraget hösten 2011. Jag vill också minnas att du, redaktören, ställde en fråga som antydde att du ändå var lite skeptisk till det som sagts. Jag gick därför tillbaka till mina anteckningar från föredraget. Tyvärr hörde just anteckningarna kring din fråga till de mer korthuggna men kanske kan du med hjälp av dem minnas vad du frågade. Den första meningen nedan sammanfattar frågan och den andra svaret.

    Mina anteckningar:
    “Sasser: transmitter 10 mm omkrets

    Läkarens relation till SÄPO-FOI avgörande”

    • Ok visst ställde jag några kritiska frågor. En av dem handlade om transmittern, om han hade den kvar. Svaret var “ja”.

  • När jag gjorde polisanmälan om hjärnkontroll så fick jag till svar att de har rätt att utnyttja och göra hjärnkontroll alltså mindcontrol på vem som helst då detta förfarande inte är olagligt. Jag skrev i anmälan klart och tydligt att detta är psykologisk tortyr och brott mot männskliga rättigheter. Tyvärr är det sant att psyk hjälper till att dölja dessa övergrepp så det är sant.

    • Absolut finns det samt att jag hindras från att ta kontakt med ICC i Haag och detta påstår de att det är lagligt också att stoppa har det på svart och vitt i polisanmälan, fixar kopior när jag kan scanna in det. Vet all annan skit med och Myndigheterna är såsom jag sade en grovt kriminell organisation vilket jag visste 2009 redan då Lars Johansson frågade och jag refererade till Rikskrim, SÄPO, MUST, MYNDIGHETERNA, POLISEN de är grovt kriminella med sjukhusen som hjälper dem bedriva nazistforskning så nazisterna utrotades aldrig utan flyttades hit till Sverige mfl ställen.

    • Kolla in Facebook på Jean Bouvier Kennedy Onassis finns en anledning till att denna sidan finns tills jag använder min egna scanner när jag hittar den så får ni se riktiga terrorister och de gör så mot många och fler kommer att följa och utsättas för detta i framtiden det är det som är meningen med allt detta att döda dem i slutänden och de är äkta terrorister som måste bekämpas med alla medel men alla är korrupta tidningar och allt allt tystas för att de skall kunna mörda i fred och vem är då skyldig till vad ingen som utsätts kan vara skyldig till något

 • @Redaktören: Hur kommer det sig att du publicerar Naeslund. Vill minnas att du ställde någon skeptisk fråga under hans föredrag på Jordstrålningscentrum om belägg för påståendena om att svenska säkerhetspolisen tagit honom och chippat honom. Har du fått belägg nu? Ifrågasätter du den diagnos psykiatrin ställt?

  • Jag har inget minne av att jag ställde frågan som Cc säger att jag ställt. Naeslund påstår inte vad jag vet att SÄK skulle chippat honom. Har de operationssalar? Låter märkligt. Naeslund menar att chippningen skedde vid en rutinoperation.

   Om Naeslund har rätt är det som pågår ett allvarligt problem. Han har mycket stöd för flera av sina teorier tex kan vi notera att New York Times skrev om detta under en period.

   Självklart finns det psykiatriska nyckelfärdiga diagnoser att sätta på människor som säger att de chippats. Det finns alldeles utmärkta färdiga psykiatriska diagnoser som ställs på människor som har tex whiplash-skada eller neuroborrelios etc sedan har vi det klassiska uttrycket SVBK, svider-värker-bränner-kärring. Jag antar att det diagnosen idag ersatts med något psykiatriskt.

   • Naeslund hävdar på sin sida http://robnaeslund.blogspot.se/2011/06/forord-d-en-har-texten-tillhor-en-av-de.html?m=1 att “polismakten med SÄPO i spetsen nedsövt intagna på häkten och inplanterat transmitters i huvudet”. Det är ju inte en gång de chippat honom, utan flera. Om du tycker att detta låter trovärdigt och att det är sådant som den svenska polisen ägnar sig åt så förstår jag publiceringen.

    Det finns vad jag förstått ingen NYT-artikel som talar om människor som faktiskt blivit chippade så som Naeslund påstår.

    • Ska bli intressant att se vad Naeslund svarar på din kommentar.

     Artikeln ligger i kategorin “Kontroversiellt”. Man kan tolka det som att det som står i artikeln visar på ett kontroversiellt fenomen i samhället som behöver uppmärksamhet alternativt att omvärlden tycker att det som står där är kontroversiellt.

     Min uppgift är att ge medieutrymme för det “kontroversiella”, inte att ha fasta åsikter om det som publiceras. Man måste alltså skilja på vad skribenten skriver och vad redaktören tycker, men jag förstår att det är viktigt för dig (Aa, Cc etc) att likställa vad skribenten skriver med vad redaktören tycker.

     Du leker med debunker-knepet: “guilt by association”. Se lektion 24 i Skeptikerskolan: http://skeptikerskolan.se/lektion-21-25/

     • Nej jag syftar inte till debunkning. Jag kommer inte övertyga någon som tror på Naeslunds historier.

      Jag undrar mer hur du resonerar rent publicistiskt. Förstår jag dig rätt i att du inte ser det som viktigt att själv bedömma en källa som trovärdig så länge storyn är intressant? Eller anser du i egenskap av redaktör att hans historia är trovärdig?

      • Jag respekterar Robert Naeslunds efterforskningar och sammanställning av vad utländska medier i ffa USA skrivit om.

       Publicistiskt anser jag att undersökningens resultat är kontroversiellt, intressant och samtidigt förtjänar allmänhetens uppmärksamhet till dess att vi blir informerade om vad som är sant och vad som är spekulationer.

       Hans resultat förtjänar att publiceras. Motsatsen att “hjärnkontroll” lever vidare i skuggorna är ett sämre alternativ. Klart är att experiment och forskning pågått och pågår på djur och männiksor.

       Tids nog kommer vi att få veta vad som pågår idag i tex Sverige. Jag har fått bekräftat från KI att Martin Ingvars Stockholm Brain Institute och vissa neurologiska avdelningar har intressenter och deltagare i teknikbranschen respektive FOI.

   • Jag var också på det aktuella föredraget hösten 2011. Jag vill också minnas att du, redaktören, ställde en fråga som antydde att du ändå var lite skeptisk till det som sagts. Jag gick därför tillbaka till mina anteckningar från föredraget. Tyvärr hörde just anteckningarna kring din fråga till de mer korthuggna men kanske kan du med hjälp av dem minnas vad du frågade. Den första meningen nedan sammanfattar frågan och den andra svaret.

    Mina anteckningar:
    “Sasser: transmitter 10 mm omkrets

    Läkarens relation till SÄPO-FOI avgörande”

    • Ok visst ställde jag några kritiska frågor. En av dem handlade om transmittern, om han hade den kvar. Svaret var “ja”.

  • När jag gjorde polisanmälan om hjärnkontroll så fick jag till svar att de har rätt att utnyttja och göra hjärnkontroll alltså mindcontrol på vem som helst då detta förfarande inte är olagligt. Jag skrev i anmälan klart och tydligt att detta är psykologisk tortyr och brott mot männskliga rättigheter. Tyvärr är det sant att psyk hjälper till att dölja dessa övergrepp så det är sant.

    • Absolut finns det samt att jag hindras från att ta kontakt med ICC i Haag och detta påstår de att det är lagligt också att stoppa har det på svart och vitt i polisanmälan, fixar kopior när jag kan scanna in det. Vet all annan skit med och Myndigheterna är såsom jag sade en grovt kriminell organisation vilket jag visste 2009 redan då Lars Johansson frågade och jag refererade till Rikskrim, SÄPO, MUST, MYNDIGHETERNA, POLISEN de är grovt kriminella med sjukhusen som hjälper dem bedriva nazistforskning så nazisterna utrotades aldrig utan flyttades hit till Sverige mfl ställen.

    • Kolla in Facebook på Jean Bouvier Kennedy Onassis finns en anledning till att denna sidan finns tills jag använder min egna scanner när jag hittar den så får ni se riktiga terrorister och de gör så mot många och fler kommer att följa och utsättas för detta i framtiden det är det som är meningen med allt detta att döda dem i slutänden och de är äkta terrorister som måste bekämpas med alla medel men alla är korrupta tidningar och allt allt tystas för att de skall kunna mörda i fred och vem är då skyldig till vad ingen som utsätts kan vara skyldig till något

 • Mind controll pågår i stor skala på mer och mindre avancerade sätt, från att de flesta sitter framför TVn och matas med de idéer de “ska” tycka, till s.k. “Monark Mind Control” där barn från späd ålder utsätts för obeskrivliga traumer för att få dem att “disassociera” och bilda programeringsbara alter-egon. Har du nånsin funderat på -ad som händer med de tusentals barn som varje år försvinner spårlöst och aldrig återfinns? Tja, de flesta dör under behandlingen men de som överlever tar platser i samhället som allt från politiker till fjärrkontrollerade massmördare (Aurora, Sandy hook, etc) till popstjärnor (Britney Spears, Lady Gaga, Beyonce, etc).

  Läs:
  http://vigilantcitizen.com/hidden-knowledge/origins-and-techniques-of-monarch-mind-control/

 • Mind controll pågår i stor skala på mer och mindre avancerade sätt, från att de flesta sitter framför TVn och matas med de idéer de “ska” tycka, till s.k. “Monark Mind Control” där barn från späd ålder utsätts för obeskrivliga traumer för att få dem att “disassociera” och bilda programeringsbara alter-egon. Har du nånsin funderat på -ad som händer med de tusentals barn som varje år försvinner spårlöst och aldrig återfinns? Tja, de flesta dör under behandlingen men de som överlever tar platser i samhället som allt från politiker till fjärrkontrollerade massmördare (Aurora, Sandy hook, etc) till popstjärnor (Britney Spears, Lady Gaga, Beyonce, etc).

  Läs:
  http://vigilantcitizen.com/hidden-knowledge/origins-and-techniques-of-monarch-mind-control/

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *