Robert Naeslund: ”Vad är hjärnkontroll” en artikelserie

publicerad 1 maj 2013
- Robert Naeslund

Push button people

Hjärnkontroll är något som varit förknippat med konspirationsteorier och science fiction, men i verkligheten har det pågått forskning på att styra hjärnan sedan mer än 50 år bakom statlig sekretess och inom militära projekt (tex FOI). Det skriver Robert Naeslund som här presenterar en faktaartikelserie exklusivt för NewsVoice läsare.

Text: Robert Naeslund | Se hela artikelserien | Uppdaterad 2013-05-02* bildtext inlagd

Inga artiklar har funnits i svensk media,  men en tidning (New York Times) har haft kurage och båda ögonen öppna för att publicera nyheter enbart därför att de är nyheter även om de utmanar statens säkerhet.

Ämnet öppnades upp för en bredare publik när den första boken utgavs 1948. I recensionen som gavs kallades det för en av 1900-talets viktigaste händelser och i den första artikeln den 19 december jämförde man det med upptäckterna av relativitets- och kvantumteorierna.

New York Times har bevakat utvecklingen av hjärnkontroll med hundratals artiklar och utmanat den amerikanska statens dolda projekt. De har publicerat tre ledare där man också krävt en större medvetenhet och allmän debatt om utvecklingen.

Ämnet om fjärrkontroll av människans hjärna inleddes vid mitten av 1940-talet med elektroder i hjärnan och dessa har nu nått nanostorlek och injicerbara biochips med egenskaper till kontroll av biologiska funktioner; hjärnan, psyket och förståndet.

New York Times artiklar kunde lika gärna handla om svenska förhållanden. Utvecklingen har varit likartad här och i andra europeiska länder. Från mitten av 1950-talet refererades möjligheten att komma i kontakt med tanke, syn etcetera, att kunna styra humör, men även att kunna avlägsna svår värk och göra blinda seende.

Under 1960-talet behandlades oftast nya möjligheter att förstå hjärnans funktioner, att kunna bota sjukdomar och mentala störningar. 1970-talet representerade till stor del artiklar om faran med statens användande av tekniken emot människan, CIA:s hjärnprojekt och under åren 1967 till 1978 hade New York Times tre politiska ledare där de krävde debatt och statlig öppenhet om utvecklingen som hade spårat ur.

I den första ledaren den 10 april 1967 under rubriken Push Button People (tryckknappsmänniskor) varnade man för att vissa stater sannolikt planerade att använda hjärntekniken för att styra medborgarna:

”Det finns en oroväckande innebörd i experimenten med kontroll av människor och djur…Det är tänkbarheten av motsvarande kontroll över människan som skapar betänkligheter. För några år sedan sade dr Delgado vid en vetenskaplig konferens att experiment med patienter som led av epilepsi och känslomässiga störningar, styrkte den obehagliga sanningen att rörelse, känsla och beteende med elektrisk påverkan kan kontrollera människan som om hon var en robot. Det är verkligen en obehaglig sanning…”

”Det är ganska troligt att vissa länder undersöker utsikten att använda dessa resurser till att kontrollera människan. Bara tanken om den möjligheten är stötande och gör självfallet en bredare allmän debatt och större uppmärksamhet nödvändig.”

I både USA och Sverige hade projekten utvecklats långt med ovetande patienter som inplanterades vid sjukhusen. Det fanns även en statlig planering om att inlemma människan i hjärnkontrollsystem. I Sverige utvecklades dessa av FOI, i USA av Pentagon och CIA.

Telemetry
Bilden med frekvenser är hämtad från den vetenskapliga forskningsapporten Telemetry is coming of age, av professor Stuart Mackay, 1983. Den visar de frekvenser de amerikanska implantaten fungerar med – dessa som inplanteras i människors huvuden och hjärnor inom sjukvården.

Nästa ledare kom den 19 september 1970 och hade överskriften ”Brainwave”. Där tog man upp mardrömmen om att nyföddas första upplevelse i livet skulle vara att få sin hjärna anknuten till livslång kontroll genom att få en transmitter inplacerad i huvudet, metoder som hade börjat testas på Sachsska barnsjukhuset flera år tidigare. New York Times hade god kännedom om övergreppen som låg till grund för deras ledare där man förklarade:

”Ifall den bortgångne George Orwell skulle skriva en uppföljning av ’1984’ hade han säkert sett de traditionella propagandateknikerna för att kontrollera människans sinne, som förlegade. I dag skulle han sannolikt istället ha förutsett ett samhälle där nyföddas första upplevelse av livet vore neurokirurgi. En operation där barnets hjärna sammankopplades via en inplanterad radiotransmitter till kontroll av både förnuft och känsla.”

”Barnen i det samhället skulle fostras som elektroniska leksaker av kött och blod med idéer som styrdes av datorsignaler där avvikande uppfattningar vore programmerade att korrigeras av datorkontrollen…Det representerar i alla fall det första steget mot en mardrömslik vision av en hjärnkontrollerad befolkning och den skrämmande möjligheten gör att lexikografer i det 21:a århundradet kanhända måste lämna verbet ”att hjärntvätta” och ersätta det med ”att hjärnmanipulera”.

Den tredje ledaren kom under sommaren 1977 (5 aug) efter att man i 30 artiklar unde två månader hade utmanat CIA:s hjärnkontrollprogram som pågått sedan 1953. Den hade titeln Control CIA Not Behavior” och man krävde ersättning för offren och straff för de som låg bakom projektet.

”Så vi måste lägga till motbjudande medicinska experiment till listan över CIA:s skräckhistorier… Det ursprungliga motivet var att utveckla ett försvar men programmet tog snart offensiv inriktning. Ett mål, till exempel, var att programmera individer att de skulle följa CIA.:s order även till den grad att de gav upp så grundläggande beteenden som självbevarelsedrift.  Vi är inte tillräckligt skolade i etik för att veta hur det skiljer sig från mord. Ingen verkar veta hur många medborgare som utnyttjades till försökskaniner och hur många som skadades…

Men det kan inte vara slutet på frågan. CIA och hela regeringen måste finna alla tänkbara offer, för behandling och kompensation. För Kongressen gäller det att åter ställa den envisa frågan om garantier mot framtida perversioner som fortfarande anses legitima bakom etiketten ”säkerhetspolitik”. Oavsett  vilka formella strukturer som uppförs av regeringen för att hålla våra mest hemliga institutioner ansvariga, finns det inget alternativ till att även hålla deras högre tjänstemän etiskt och juridiskt ansvariga som individer för all verksamhet..”

Dessa ord gäller lika bra för Sverige, i synnerhet som hjärnprojektet utvecklats stort sedan 1977. Redan fem år tidigare tog Alva Myrdal upp det i den statliga utredningen ”Att välja framtid” där hon skrev att befolkningen skulle ha små chanser att undslippa beteendeförändring och hjärnkontroll. Nu har metoderna utvecklats och regeringen har legaliserat hjärnkontroll och låtit försvarsdepartementet få fria händer att utveckla det emot medborgarna.

Det här är den första av en serie artiklar som belyser den dolda utvecklingen av hjärnkontroll och med vilka metoder den pågår internationellt och i Sverige. För den som vill veta mer – se föreläsningen nedan.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq