Slutet nära för genmodifierade grödor ”GMO” i Danmark

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 29 maj 2013
- Torbjörn Sassersson

Monsanto GMOGenetiskt modifierade grödor har dragit på sig stor kritik över hela världen. Särskilt i Europa och Danmark, där det nu verkar vara helt klart att GMO-grödor inte ska odlas.

Monsanto har testat möjligheterna till produktion av olika genmodifierade grödor i Danmark, men försöken är nu avslutade och försöken har inte renderat efterfrågan, skriver DR Nyheder i samarbete med Centrum för undersökande journalistik i Danmark.

”I Europa säljer Monsanto bara GM-majs i tre länder. GMO-majs är mindre än en procent av EU: s växande majs på land. Fältförsök startades endast i tre länder. Vi kommer inte att spendera mer pengar på att övertyga folk att plantera dem. ” / Brandon Mitchener, informatör för Monsanto i Europa

Läs mer i DR.dk


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq