Sourze fasar ut forumkommentarer

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 7 maj 2013
- Torbjörn Sassersson red.

Sourze“Efter tolv år börjar nu även Sourze fasa ut forumkommentarer på sidan. Möjligheten till anonyma kommentarer skapar ofta en plats för ett fåtal att ge uttryck för arrogans och spridande av tråkig stämning och osaklig diskussion”, skriver redaktören Carl Olof Schlyter den 6 maj 2013.

Den 12 september 2012 meddelande den dåvarande redaktionen på Newsmill, tidigare ägd av Bonnier Tidskrifter, att tidningen stänger av kommentarsmöjligheten helt och hållet. Idag ägs Newsmill av TV4 gruppen och möjligheten att kommentera är fortfarande stängd.

Sourze går inte så långt som att utesluta kommentarer, men tillåter inte längre anonyma kommentarer. Sourze skriver att de noterat att kommentarsfälten till stor del upptas av ett fåtal personer, som ofta har en arrogant ton vilket skrämt bort andra från att skriva på Sourze. Kommentarer tillåts nu endast via Facebook.

Sourze skriver att inför en flytt till en ny teknisk plattform ska tidningen redan nu börja fasa ut anonyma kommentarer. Det tolkas som att redaktionen tar bort anonyma kommenterar som redan gjorts.

“Vi kommer vara väsentligt mindre toleranta än hittills med uppenbar arrogans och med nedvärderande och förminskande kommenterarer.”

I NewsVoice har kommenterandet ännu inte blivit ett problem. Dels beroende på att mängden inkommande kommentarer är “lagom” och dels för att en mycket låg tolerans tillämpats mot internettroll, smutskastning och arrogans. Tidningen har av de fåtal som fasats ut anklagats för att censurera, vilket var  förväntat.

Det ska tilläggas att både Sourze och Newsmill har betydligt fler besök än NewsVoice och att för NewsVoice är det en fördel i sammanhanget.

Text: Torbjörn Sassersson


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Dynamisk Fångst

  Uttrycker här ännu klarare vad som är ganska unikt i och varför det är viktigt att jag har fångat det dynamiska i hur en redaktion använt sin redigeringsmakt för att dölja sina spår och för att dölja sitt verkliga syfte:

  Sourze i sig självt är numera ointressant. Överspelade. Av eget val. På grund av deras egna handlingar. De har ju “låst in sig i en garderob” och vägrar lyssna på rösterna som försöker tränga in. Men även om Sourze i sig inte längre är intressant efter att “statisterna” har låst ute “filosoferna” så är den dynamik som förevarit – där en del av dynamiken måst dokumenteras genom räddning av inlägg som Sourze Red. själv suddat – mycket intressant. Jag har alltså lyckas fånga detta skeende. Dokumenterat det. Det tror jag är något ganska unikt på ett forum där redaktionen använder sin redigeringsmakt för att dölja sina spår!

  Det som hände på Sourze i det lilla är samma dynamik som händer i det stora med tystandet av kritik. Min dokumentation av detta kan ju nu användas för att förstå dessa processer, oavsett skala. Som bonus så är många kommentarer fulla av värdefulla insikter, som dock gett noll intryck på såväl “statisterna” som på den uppenbart “autistiska” Source Red. Detta blir tydligt för den som klickar runt lite i mina länkar.

  Vad jag inte skrivit i min presentation, men som kan komma fram vid kommentarsdiskussion efter texten – mitt eget kommentarsforum är öppet men kräver att man följer anti-spam-instruktionerna – är att i och med att all form av media allt mer sluter sig inom sig själv, gör sig “autistisk” och onåbar för yttre återkoppling och kritik eller förklaringar om de dynamiska processer som föregår, så blir den också allt mer irrelevant. Samma som etablissemangsvetenskap / “Ovetenskapsparadigmet”. Genom att “låsa in sig i en garderob” och vägra lyssna på rösterna som försöker tränga in, så blir båda allt mer ignorerade. Överspelade. Kanske det är en generationsfråga. En gammal generation lyssnar på auktoriteterna. En nyare fullkomligt ignorerar dem.

  Här min presentation av min analys, med länkar in i mitt rikliga arkivmaterial varifrån man själv kan studera hela dynamiken oavsett vad Sourze gör med sin server:

  Sourze förbjuder förklaringar“.

 • Efter att ha grunnat på det som hände på Sourze några veckor så är min summering att det för redaktionen växande problemet med att en i kommentarsforumet allt mer effektivt formulerad kritik av tongivande artiklars agenda och budskap skapade allvarliga trovärdighetsproblem för redaktionen och för författarna av dessa artiklar och gjorde det svårt att upprätthålla en mask av uppriktighet.

  Jag skrev ett foruminlägg i annat forum i natt som går lite djupare in på den långsiktiga dynamiken i detta skeende, “Förfalskare av det öppna fria samtalet“.

 • En kommentar om kommentarsmoderering och yttrandefrihet.

  Ett forum som öppet deklarerar att moderatorerna inte släpper igenom personangrepp mot andra debattörer i samma forum hycklar inte och bidrar därför till tydlighet och öppenhet.

  Ett forum som deklarerar att bara de grövsta påhoppen kommer att tas bort, men som i sken av att det är detta som sker sedan blockerar debattörer som avslöjar “fel” avsändare till missämja bidrar tvärtom till slutenhet och tystat samtal.

 • Du stoppar inte deras anklagelser om personer som inte är här men tycker att när jag levererar sanningen så är det illa? Du borde se över denna tråd och vad du tillåter för förtal och angrepp på personer, inte försöka stoppa andra när de påminner näthatare om hur sanningen ligger till. Demokrati du vet. Men även du verkar inte ha något emot näthat.

 • Det är dags att lägga in en varning till Carl Andersson. Du går hela tiden på gränsen till ad hominem. Om du fortsätter angreppen mot Erlingssons person, kallar honom för saker, blir du blockerad i en månad.

 • Censur i Sverige!! Och inte det minsta förvånad blir man.
  “En yttrandefrihet som inte används är snart avyttrad (haha, hur kul var det?)”, skrev jag 2005 i ett av mina varningsrop till alla journalister. Och nu är vi tydligen där. Frihetens stamort på jorden … gick bort för en och sjuttifem.

  Hela den här affären börjar bli nånting att slå upp som pangnyhet i Kina, Ryssland, Iran, Indien, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasilien och alla ställen som står mindre under föga övertygandes kontroll. Men där man tror just att Sverige är ett fritt land, till skillnad mot det egna.

  Som pessimist hoppas man ha fel. Det här är det sorgligaste “vad var det jag sa?” jag har varit med om.

 • Leif Erlingsson, vilken speciell människosyn du har. Väldigt destruktivt att skylla hat på de som blir drabbade. Skulle du säga samma sak om din familj drabbades?

   • Kopierar in från den tråden, hur tycker du detta är att bemöta med respekt?

    “Bizon
    2013-04-25 22:12:00
    Nej det handlar inte alls om hur mycket eller hur lite “rasism” sverige tål – det handlar om hur mycket islam sverige tål, eller för övrigt andra europeiska länder (eller usa som just nu har fått ett och annat av den sorten att fundera på.

    Muslimer är anhängare av en statsbärande religion – muslimer kan vara av vilken ras som helst.

    Problemet med denna starkt enkelspåriga rasdebatt är att de verkliga och viktigaste frågeställningarna missas och kommer i bakgrunden.
    Man pratar om “moderata” muslimer och menar då sådana som kan fungera hyggligt i västerländska sammanhang då de till synes inte förespråkar den aggressiva formen av islamism.

    Men hur tongivande är dessa mildare former av islams uttolkare? Nja,,, det beror på – ibland ser man att sådana ledares taktiska inblandning att tygla det muslimska vansinnet inte kommer förr än den vredgade massan fått stilla sin blodtörst.
    Dylika stämningar har ofta först piskats upp av som man menar mindre moderata islamistiska präster till det nått vansinnets nivåer och då även fått en viss tillfredsställelse, först då är det dags för den moderate att träda och gjuta olja på sanslöshetens vågor.

    Man skulle kunna tro att detta skulle ske helt godtyckligt, men så är inte fallet – de som mins Gyllandspostens karikatyrer mins kanske också att den muslimska massan redan sjöd av frustration över ledarskapets inkompetens och samhälleliga orättvisor – här behövdes en yttre fiende – och så skickligt styrde det muslimska ledarskapet folkets vrede över de egna umbärandena i mellanöster till en tidning i norden.
    Den på så vis utlösta aggressionen resulterade i kyrkobränder och slakt på oskyldiga innan massan blev nöjd.

    Skadan var dock redan skedd – finten gav ledarskapet bara en tillfällig frist – förtryck är alltid förtryck och det fungerar bara så länge trycket inte blir för stort och så länge inte de förtryckta blir för många.
    Rätt vad det är brister det och det vore väl gott och väl om inte den totalindoktrinerade muslimen utan sin starkt auktoritära islam drabbas av panik.
    Så vad händer då nu där den arabiska våren dragit fram? Jo då islam sedan barnsben ätit sej ända in i den muslimska själen blir det ingen sommar utan ledare – muslimen tyr sej snabbt till en annan uttolkare av islam som trots svek och finter blir det lilla halmstråt muslimen hjälplöst famlar efter.
    En värld utan islam skulle för muslimen vara rena kaos – nu är det visserligen redan kaos på grund av islam, men det är ett kaos muslimen är van vid…

    Dylika händelser vore väl mest att likna vid ett huliganskt skurkstreck om det inte vore så illa att det handlar om människor som handlar så som dom handlar i kraft av sin religion. Och som sagt – det är inte vilken religion som helst – det är en religion som har ambition att styra världen – en religion är inte en ras – därför har det inget med rasism att göra – då det sannolikt finns muslimer av de flesta folktyper i världen.

    Det handlar om människor verkligen vill ha att göra med en totalitär religiös ideologi vilket islam är – och det handlar om hur många gånger du ska be om dagen, och det handlar om att den som inte är muslim är en sämre människa och att om du inte passar in i det muslimska samhällets pyramidala struktur så kan du se dej om efter en begravningsentreprenör.

    Det knepiga med det muslimska samhället är det bedrägliga lugnet – det som säjs under fredagsbönen kan förändra detta lugn direkt – de tidigare tämligen moderata muslimerna kan plötsligt få för sej att löpa amok…”

    Erlingsson, du får nog ta och försöka förstå att alla människor inte är sektiga, förstår att du som ex mormon är lite paranoid. Men du bör sluta sprida lögner och kallade sanningar.

 • Jag har följt den senaste tidens “turbulens” på Sourze. Den som alltså avslutades med att några skribenter blev uteslutna. Det hela verkade ta sin början i Sara Abdollahi`s artiklar. Varför dessa väckte en sådan upprördhet framstår för mig som egendomligt. Redan från början avvek de flesta debattörer från ämnet genom att växla in på feministspåret.

  Ytterst få verkade vilja diskutera artiklarnas innehåll i sak. Personligen tycker jag att sagda artiklar har klara poänger även om jag kanske inte i alla delar håller med. Det är ju därför vi har diskussionsforum. Vi kan tillföra något och även lära av varandra. Att intressera sig för en debattörs eventuella personliga egenskaper för inte saken framåt. Inte heller är dennes bostadsort av intresse. Det som definitivt fick mig att hoppa av debatten var när jag ställde en fråga till en specifik debattör och en annan gick in och svarade i dennes ställe. “Det finns en feministisk ton i artikeln”!?

  Om man känner varandra utanför forumet och har mejl- eller telefonkontakt är helt ok. Däremot bör man hålla detta utanför själva debatten i de olika ämnen som förekommer. Varför sakligheten helt kastades åt sidan i fallet med Saras artiklar framstår som tidigare sagt, något gåtfullt.
  Varför åsikter som framförs av en människa du inte känner kan väcka sådana känslostormar hos vissa är onekligen intressant. Sara beskrevs som en feminist i ordets mest konservativa betydelse; en kvinna som inte uppför sig enligt gängse normer. Lite längre borde vi väl ha kommit 2013? Dessutom påstods hon även vara en representant för militant islamism och rädslan för att Sverige skulle omfattas av Sharia-lagar, lyste tydligt igenom i vissa inlägg.

  Jag är inte förespråkare av censur och olika former av åsiktsregistrering. I det här fallet hade hela debatten antagit formen av en Gordisk knut. Den låste sig helt enkelt och redaktören gick då in och gjorde något konstruktivt. Huruvida det var bra eller dåligt får väl framtiden utvisa. Resultatet blir förhoppningsvis att den lilla klick av debattörer som tenderat att helt dominera vissa ämnesområden, kan lösas upp och blandas med andra tankegångar. För att vi skall kunna återgå till det som var Sourze`s ursprungstanke: fria debatter utan inblandning av personliga påhopp och smarta manövrar för att styra densamma.

  • Hej Susanne, det är kanske bra att Erlingsson sparar trådarna. Du reagerade själv initialt på Sara Abdollahis sätt att debattera: “Felet du liksom många andra inom den antirasistiska rörelsen gör Sara är att du blandar ihop rasism som faktiskt innebär att man ser ner på andra människor pga deras etniska ursprung men kritik mot visa kulturyttringar och religioner samt kritik mot vissa tolkningar av religioner. Jag är inte rasist för att jag ogillar sharialagar som hör till religionen islam eller kvinnlig omskärelse eller mord på albinos för att göra lyckoamuletter av deras kroppsdelar som båda är uttryck för kulturyttringar”.

   Urspårningen stod inte debattörerna för, utan problemet var skribentens, då hon saknade baskunskaper för att argumentera i ett forum som inte bara besöks av vänkretsen.

   Då ett så pass komplicerad ämne med undertoner vilka riktas mot att “alla etniska svenskar är öppet altenativt dolda rasister”, bör man inte räkna bort den grupp som utsätts för det omvända.

   Susanne, först i den 43:e kommentaren nämns ordet “feminsim”, men efter ett tiotal hade Sara eldat upp majoriten, samt sökte censur hos redaktionen. Den förnuftige bör ha tålamod, samt påräkna en långvarig process, innan vi får kultur-puzzlet intakt utan större konflikter.

   • Leif E Ström tycker om att vrida på saker och ting så hans teorier verkar sanna.
    Att Sara Abdollahis artiklar har fått många läsare och likes är ett tecken på att hon som skribent är uppskattad, att det skulle vara hennes vänner som likar artiklarna finns det inget belägg för och är avundsjuka ifrån ett gäng som inte lyckas skriva något med substans i sina texter.
    Den Susanne som skriver här är inte samma som kommenterade på hennes artiklar, jag har läst trådarna.
    Dags att göra sin research bättre om ni nu ska försöka basha journalister enligt er egen bitterhet.

   • Nej, Leif E Ström jag är inte den Susanne som har skrivit det du citerar. Vad gäller baskunskaper så saknar nog en stor del av debattörerna det när det gäller Islam. Verkar som om kunskaperna i huvudsak bygger på artiklar i kvällstidningar. Islam är en komplex religion precis som Kristendomen. Det finns en mängd olika riktningar varav de mest kända är Sunni och Shia.

    Majoriteten av världens muslimer tillhör Sunni. En stor del finns i Indonesien men även i Nordafrika liksom en del länder söder om Sahara. De mest hårdföra uttolkarna, Wahabiterna, återfinns främst i Saudi Arabien och i en del kringliggande emirat. Suffisterna representerar Islams sk. mystiska sida.

    Vissa debattörer buntar ihop alla muslimer till en enda stor, skrikande och hotfull grupp. Sant är att det finns grupperingar som förespråkar terror som metod för att få igenom sin egen agenda. Det är dock inte alls samma sak som att alla muslimer tycker som de och ställer sig bakom den metoden. För inte så länge sedan hade vi här i Europa grupper som ägnade sig åt terrorism. Det var främst tyska RAF och italienska Röda Brigaderna. Ingen kom väl på tanken att vara rädd för tyska protestanter eller italienska katoliker?

    Vad jag vill säga med det här är att i kommentarsfältet på Sourze, jag hävdar det fortfarande, fanns ingen verklig vilja att diskutera Saras artikel i sak. Hur ser vi egentligen på muslimer? Varför uppfattar vi dem, som grupp, som ett hot mot det svenska samhället? På vilket sätt har Sverige tvingats att anpassa sig efter främmande kulturer? Ett av de starkaste argumenten mot Islam är dess kvinnosyn. Varför hackar vi inte på Katolicismen som fortfarande förbjuder preventivmedel, abort och skilsmässa? Saker som främst är kvinnorelaterade och kan beskära kvinnors valfrihet. Kanske skulle vi “lyfta på vår egen mentala slöja” och börja fundera på varför vi tycker så illa om muslimer?

    • Susanne Eriksson al Arifi, jag ber givetvis om ursäkt då det visat sig att jag misstagit mig på din person. Till mitt försvar vill jag framhålla en viss problematik då man skall bemöta alla kommentarer, då många anmälare är namgivna men ändå omöjliga att identifiera.

     Frågan är om inte “anonymitetens era är över”? Facebooks marknadsdirektör Randi Zuckerberg har kraftfullt tagit ställning mot internetanonymitet, då hon förespråkar lagändringar så myndigheter skall kunna spåra alla internetuppkopplingar. Om detta vore lösningen för att människor skall agera mer vänligt på nätet, så fine, men våld, stenkastning och hot skulle nog kanaliseras ytterligare annorstädes.

     Du nämner inställningen till katoliker och protestanter i samband med “RAF” och “Röda Brigaden”, i Nordirland var rädslan tidigare påtaglig.

     Du avslutar inlägget med: kanske skulle vi ”lyfta på vår egen mentala slöja” och börja fundera på varför vi tycker så illa om muslimer?” Först och främst gör vi verkligen det?

     Om vi i stället för att bara lyfta på “den enskilde individens” mentala slöja vore det inte bättre om beslutsfattarna fick vetskap om hur vi upplever den överordnad ideologi i form av mångkulturismen, för vilken det inte längre går att dra gemensama gränser för medborgarens rättigheter och skyldigheter? I annat fall kommer Sverige inte utvecklas iom mångkulturism, utan återgå till feodalism. I stridens hetta är det lätt att glömma “demokrati och religion är varandras motsatser”.

 • Erlingsson, en fd mormon som gick ur pga vettiga saker, som tex att ledarna tyckte det var okej att amerikanska soldater dödade afghanska familjer etc. Här är en bit ur Leifs brev till mormonledarna när han krävde urträde: “Leif upptäcker också att kyrkan kan vara väldigt okänslig. Kanske särskilt gäller detta Apostlar. Lavina Fielding Anderson, som själv blev utesluten för att hon skrev om dessa andliga övergrepp från kyrkans sida, driver Mormon Alliance, vars syfte är att identifiera och dokumentera andliga övergrepp i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, för att stödja helande och avslut för dem som utsatts, samt att bygga ett mer känsligt ledarskap i kyrkan och att stärka medlemmar i kyrkan i att delta med större äkthet i Mormonism samt att skapa en mer hälsosam religiös gemenskap. På nätet har Leif tagit del av ett stort antal Case Reports om andliga övergrepp inom kyrkan, som ofta, väldigt ofta, involverat Apostlar. Det är tydligen också ganska vanligt att sexuella övergrepp i kyrkan döljs och skyls över, och att man skyller på offren. [ http://mormonalliance.org/SiteMap.htm ] Det finns till och med uttalanden i generalkonferens om att offren också kan ha del i skulden. Och att det är bäst att bara glömma och gå vidare. Det har till och med förekommit att sexuella övergrepp i en generalauktoritets familj har dolts och skylts över.”

  Notera att han var bestört över att våldtäksoffren ibland enligt mormonerna får skylla sig själva, men han anser dock att offren för näthat är de får skylla sig själva och tror att de alla är “onda feminister och socialister” som coming to take you away. Logiken i detta?1

  • “men han anser dock att offren för näthat är de får skylla sig själva” / Carl Andersson.

   Ännu en projicering. Det är alla dessa projiceringar som ställer till det. Sourze-debatten tydliggjorde detta fenomen. Det var därför den släcktes ned. Man tycker inte att man behöver ta debatten…

   • Erlingsson, dåligt minne? Det var ju du själv som skrev att den som blev näthatad hade provocerat fram det själv.
    Du är inte konsekvent alls. Du kanske ska ta en paus ifrån konspirationsteorierna och flashback och ta lite luft?

    • Du förstår inte eftersom du vänt bak-fram på vem det är som i det här fallet är näthatad på riktigt. Fnuttarna ovan avser det projicerade “näthatet”, vilket är något helt annat. Jag och de andra som blockerats från Sourze är de som blivit näthatade på riktigt, och det av en kvinna vid namn Sara som projicerar att det skulle vara hon som var hatad, vilket inte alls är sant. Hon tycks av någon anledning leta “haters” som någon slags chic assessoar. Det är väl inne, eller nått.

 • Intressant att läsa Erlingssons tråd där det framgår att kvinnor utsätts av näthat och när de polisanmäler anses vara emot yttrandefriheten.
  Erlingsson verkar inte ha koll på lagen om varken yttrandefrihet eller hets mot folkgrupp.
  Det går inte så bra för den Holistiska dektetivbyrån och det är inte så konstigt, vem vill betala någon som varken har koll på det som han försvarar och som hittar på saker för att hans konspirationsteorier ska gå ihop? Att försvara näthat kommer aldrig att bli på tapeten serru. Går in och läser trådarna och är helt förbluffad över att någon som heter Bizon, riktiga namn Teddy Widergren får hålla på? Yttrandefrihet ska gälla för alla, inte för fega gubbar som gömmr sig bakom sina skärmar.

  • Din tolkning delas inte av alla. Det var när andra tolkningar artikulerades väl som Sourze Red. ströp debatten. Dessutom bör man studera den dynamik som föregått de närmsta månaderna före på Sourze för att se det som skett i sitt sammanhang.

 • Naturligtvis har Sourze Red. en rationalisering för sitt agerande. Nämligen att skribenter inte ska behöva bemötas av fientliga kommentarer. “Lustigt” att detta inte var ett problem i alla år tidigare, där alla som skrev något normbrytande t.ex. om ny vetenskap eller annat utsattes för ohämmat näthat just av det gamla forumgänget.

  Det är bara de i detta gäng som den gången inte sysslat med nät-hat som nu avstängts.

 • Ok till sakfrågan. En rad personer har alltså spärrats ut från Sourze, däribland Leif Erlingsson. Kors i taket. Leif som jag aldrig sett smutskasta. Jag har inte läst så mycket av Wilhelmson, men inte heller där har jag sett att han bedriver oschysst dialog. Det måste vara för att ni använder det förbjudna ordet “S”.

  Jag hoppas ni är medvetna om att det är förbjudet även här… 😉

  • Torbjörn, den lättkränkte dras till rådande maktideologi för att vinna yttre kontroll och makt över sin omgivning. Så har det alltid varit. Det hör till sakens natur att rådande maktideologi inte får kritiseras. Det är därför den kan användas för att manipulera. Vi får vara glada att vi som ändå vågar säga vad det är vi ser i dag bara marginaliseras. Att vi i dag inte skickas till arbets- och koncentrationsläger.

   “Naturligtvis” är den som talar klarspråk om dessa processer “extremist”. Hur annars legitimera dagens marginalisering, dåtidens internering? Men fundera ett ögonblick på hur historien i efterhand bedömer de som håller tyst. Jag menar att vi behöver genomskåda de lättkränktas hat-projiceringar. Inte låta oss triggas av dem, för då eskalerar det snabbt till fullt krig.

   Hur ska vi annars som människor och som mänsklighet kunna helas?

   • Läste härom dagen en artikel om internetcensuren i Kina. Där kan det räcka med att en bloggare skriver enstaka ord som i ett sammanhang kan tolkas som regeringsfientligt för att denne ska sättas i fängelse i några månader eller tom år.

    Här riskerar den klartänkte, orädde kritikern att sättas i socialt kylskåp i åratal dvs uteslutning och utanförskap.

    Tillbaka till ditt resonemang:

    “Jag menar att vi behöver genomskåda de lättkränktas hat-projiceringar. Inte låta oss triggas av dem, för då eskalerar det snabbt till fullt krig.
    Hur ska vi annars som människor och som mänsklighet kunna helas?” / Leif

    Intressant formulering: “de lättkränktas hat-projiceringar” som måste genomskådas. Och så om vi har en maktstruktur bestående av personer som är lättkränkta och som hatprojicerar på vanliga medborgare som kritiserar dem så måste vi välja att genomskåda det utan att låta oss triggas på projektionerna, menar du.

    Hur ska en marginaliserad regimkritisk namnlös grupp i samhället kunna “hela” dessa lättkränkta maktindivider utan att riskera få på sig negativa projektioner?

    Har någon lyckats någonsin? Förmodligen.

    Jag skriver i en annan tråd här på NewsVoice där jag uttrycker starkt tvivel över att sjukvårdsmaskineriet ska kunna reformera sig inifrån. På samma sätt tror jag inte att en etablerad ideologisk maktstruktur kan “helas” av egen kraft inifrån. Det behövs “ett utifrån”, men det får inte trigga försvarsmekanismerna och projicerandet. Hur kan det ske?

    Jag har inget svar för närvarande.

    • “Hur ska en marginaliserad regimkritisk namnlös grupp i samhället kunna “hela” dessa lättkränkta maktindivider utan att riskera få på sig negativa projektioner?” / Torbjörn.

     Projektionerna är omöjliga att undvika. Vad som däremot är möjligt är att undvika att triggas av dem. Vad som är möjligt är att hålla huvudet klart. Inte enkelt, annars hade vi inte haft den värld vi har. Men jag ser ingen annan möjlighet än att vi håller huvudet kallt, undviker att själva reagera känslomässigt. Och för att kunna undvika att reagera med känslorna måste vi lära oss se processen.

     Kan detta göras så ger vi inte energi till projiceringarna, som då vartefter kommer att avta. Till sist kommer förnuft att återuppstå. Detta måste göras utifrån. De som är fast i sina loopar kan inte själva. (Jmf. min kommentar 2013-05-04 12:00 på länken nyss.)

    • Angående: “På samma sätt tror jag inte att en etablerad ideologisk maktstruktur kan ”helas” av egen kraft inifrån. Det behövs ”ett utifrån”, men det får inte trigga försvarsmekanismerna och projicerandet.”

     Det är väl av naturen så att när en organisation stelnar, så stelnar även förändrings-benägenheten, och NIH-syndromet sätter in. Organisationen går mot en utplanande kreativitet och för att kompensera för detta krävs genvägar för att klara ekonomiska mål. Kapitalismens rävsax. Men i och med att man tar genvägar tappar man på sikt kunskap. Detta tar några årtionden, men det sker så smygande att det knappast märks i det dagliga. Inte förrän man vaknar upp och inser att ingen kan något längre, och ingen vet varför.
     Kort sagt, organisationen blir inte smartare med tiden, och den blir inte heller effektivare.

     För att på något vis skaffa en vinkel på din avslutning: man måste nog lämna gamla dinosaurier i fred, och evolvera andra arter på annat håll som omärkligt nästlar sig fram i gräset. Att föreslå förändringar internt utlöser bara immunförsvaret, och en bekämpning av de nya arterna drar fram i kampanjform. Inte för att det spelar någon roll i det långa loppet, men det fördröjer processen. Möjligen kan det vara på det viset…..eller inte….

  • Torbjörn, om du läser Leif E Ströms sista Sourze-inlägg innan han blev avstängd, antingen på Sourze (2013-05-05 15:09) eller i min kopia, och vidare tittar hur han fört sig tidigare, så ser du att han är ytterst belevad och att han aldrig ens nämner den rådande maktideologin. Vare sig vid namn eller ens antydningsvis.

   Det han gör är att tydliggöra Sourze Red.’s hyckleri. Därför är han avstängd.

   Det är också för att Sourze Red.’s politiska partiskhet blivit övertydlig, förutom för kanske tre kvarvarande kommenterande forumister, som Sourze stänger debatten.

   Det är i denna mening jag menar att de Sourze redaktionsmedlemmar som känt sig kränkta är smoke-and-mirrors. Själva vet de förstås inte om det, men den djupare agenda de tjänat är att stoppa samtalet när faktiskt ganska många även av de äldsta forumisterna till sist började genomskåda kulisserna, såsom den falskflaggade terrorn som ideologisk motor för krigen i det yttre. Denna kränkthet tjänar i sin funktion intressant nog också som en sorts falskflaggad terror, för att genom skapade konflikter förta fokus från den verkliga inre roten till att människor mår dåligt.

   Även detta genomskådades på Sourze Forum. Därför stoppades samtalet. Denna process inkl. av Sourze Red. borttagna inlägg, markerade som sådana, finns arkiverad och dynamiken kan studeras. Stundtals befinner jag mig under snigelattack – sannolikt genom falska IP paket mot Internet Routrar mellan min Internetleverantör och delar av resten av Internet -, men om länken är död, prova igen t.ex. 12 timmar senare tills du får upp den: Mitt arkiv .

 • Redan i slutet av 2011 började flera av mina artiklar att refuseras. Innan dess var det inget problem. Från och med i slutet av januari 2012 har jag inte fått artiklar publicerade. Jag har dock inte brytt mig om att göra affär av detta, eller delta i diskussionerna på trådar annat än sporadiskt.

  Här ligger fortfarande de artiklar som jag publicerat på Sourze kvar i arkivet.

  http://www.sourze.se/default.asp?ItemId=2197&lngMemberId=10706380&lngAbsolutePage=1

  Det är lätt att konstatera att mina artiklar fått många läsare och höga betyg. Bland de artiklar som publicerats är flera betydligt mer kontroversiella än de som till slut refuserades. Jag har hela tiden redigerat och lyssnat på synpunkter från redaktionen och de flesta av mina artiklar torde vara välskrivna.

  Det är alltså fråga om att en policyändring har skett på Sourze i linje med övriga PK-media. Förändringen för min del inleddes med att Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) angrep Sourze för att jag fick publiceras där, utan att i sak invända mot något jag skrivit.

  För övrigt är jag avstängd från publicering på de flesta ställen och tillåts inte ens kommentera när jag angrips i PK-media.

  Jag är alltid en offentligt person i alla sammanhang och alltid argumenterat i sak. Dock brukar jag undvika att diskutera med anonyma.

 • @Leif

  Men snälla du, nu kan jag inte låta bli att reagera. Du säger:

  “Naturligtvis är hela den här snyft-vi-är-så-hatade grejen i pressen bara smoke-and-mirrors.”

  Hela?!?! What?!?! Som kvinna kan jag säga att jag har känt av tillräckligt av det hat som dessa kvinnor vittnar om för att inte tveka en sekund över att det ligger MYCKET i det de berättar!

  • Jag blir upprörd när ordet feminist används som skällsord. Måste ‘alla’ diskussioner urarta till en KAMP mellan kvinnligt och manligt?! Vi behöver samarbeta – inte trycka ner varandra.
   WOMEN CARRY HALF THE SKY! ..och innan vi har total (TOTAL i alla bemärkelser) jämlikhet, mellan kvinna & man (Yin & Yang om man så vill), kan det inte bli fred på jorden.

   • Med risken att jag startar tredje världskriget, men jag har alltid undrat varför nästan alla kvinnor alltid ska hävda att de egentligen är starkare än män, att kvinnan ÄR det starkare könet.

    Och nu blir jag skeptikertyp: Var finns de vetenskapliga, sociologiska och/eller andligt kunskapsmässiga bevisen för det?

    • Snacka om generalisering. “Nästan alla kvinnor” och “alltid ska hävda”. Ingen av oss har gjort det här och nu, så det finns ingen anledning att svara på den frågan egentligen (men vi vet ju alla att det ÄR så, kvinnan ÄR det goda könet. Eftersom du är man ska du inte ropa efter bevis utan istället ägna dig åt lättare aktiviteter, inte grubbla så mycket kring de här frågorna och istället låta oss kvinnor sköta sånt som är viktigt) 😉

     • Men snälla du, nu kan jag inte låta bli att reagera. Visserligen är inte könsfrågan mitt gebit, men selekteringen för rätten att yttra sig har alltid prioriterats. Du säger: “eftersom du är man ska du inte ropa efter bevis utan istället ägna dig åt lättare aktiviteter, inte grubbla så mycket kring de här frågorna och istället låta oss kvinnor sköta sånt som är viktigt”.

      På Sourze försökte jag bara få andra att inse hur svårt det är att förstå vad som är just det. Jag anser att då det gäller strukturella problem, bör man inte könsselektera mandaten i synnerhet inte om 2/3 av finansieringen bekostas av den uteslutna gruppen.

      De senaste fyrtio åren har över 400 projekt sjösatts för att att minska könssegregationen på den svenska arbetsmarknaden. Målet tycks vara betydligt mer komplicerat än vad pionjärerna kunnat förutse. Fram till år 2000, sågs märkbara förändringar, men trots att aktiviteteter och insatser ökat, har enligt Johanna Kumlin, forskare på Institutet för framtidsstudier, därefter det mesta gått i stå. Du har aldrig funderat på att just avståndstagandet från män kan vara en hämsko?

      Det är bekvämt att packa samman alla orsaker under ett samlingsbegrepp, strukturer. Dessa strukturer påstås sedan ha satts på plats av ett patriarkat som upprätthåller dem. Strukturer har blivit ett gummibegrepp som täcker alla eventualiteter, eftersom det aldrig explicit definieras, utan bara definieras implicit genom de effekter som de påstås skapa, kan man heller aldrig bli fri från dem.

      Mitt tips är att söka samarbete med de “grabbar” som likt er kvinnor klarar av komplicerade uppgifter. T.ex. de 25 män som alla innehar världsrekord
      för “Rubiks Kub”, eller några av de 92 procent män som redigerar “Wikipedia”.

      • Shit Leif, jag trodde verkligen inte att någon skulle kunna ta det jag skrev på allvar, i synnerhet inte som jag gjorde en lite flirtsmiley efteråt men tydligen så … JAG VAR IRONISK, SKOJADE BARA!!! 😀

       • Kontraproduktivt med satir och skämt eftersom det avleder från möjligheten att skapa en öppen debatt kring tredje maktens tysta snöpningar och i det här fallet Sourze Red.’s politiska partiskhet.

    • @ Torbjörn
     Jag läste den här kommentaren precis innan jag gick till sängs ..och sov sedan oroligt hela natten!! Jag vaknade ideligen med huvudet surrande av manlig styrka/svaghet (lång lista) och kvinnlig svaghet/styrka (lång lista). Och mitt i alltihop låg jag och funderade över vad 17 jag ska ha på mig på årsmötet/konferansen den kommande helgen (4!, helst färgkoordinerade, byten, som inte skrynklar)..
     Sedan undrade jag också lite över varför du var så försiktig i ditt ordval Torbjörn. Varför lägga till ‘nästan’ och ‘egentligen’ ..egentligen? Om du nu var beredd att starta ett WW3, så hade jag väntat mig ett tuffare utspel. Kanske du behöver ‘man up’ 😉

     Om sanningen ska fram, har jag lite svårt för det där med manligt och/eller kvinnligt – eftersom vi ju är hälften av varje (‘give or take’). Men jag har ändå gjort ett försök till en kort sammanfattning…

     HISTORISKT SETT – Det heter som bekant ‘Moder’ jord…
     STATISTISKT SETT- Spontana aborter (missfall) är oftast pojkfoster…
     PRAKTISKT SETT – Kvinnan kan ‘multi task’ – medan mannen fokuserar på en uppgift i taget, tills han tröttnar, varvid kvinnan i regel avslutar uppgiften (t ex genom att plocka undan verktygen…
     POLITISKT SETT – Säg mig den man som skulle kunna sätta fyr på pengar (att ‘bränna’ pengar är en helt annan sak). Bara en stark kvinna kan elda med tusenlappar…
     LITTERÄRT SETT – Se boken ‘I begynnelsen var kvinnan’ – Såsom det utvecklats kan man nog tycka att det visar på en viss svaghet att kvinnan låtit sig bortdribblas (antagligen ngt med hormonerna!)…
     HUMORISTISKT SETT – Mannen blir lätt omkullpratad – eller faller omkull på annat sätt (kan också vara hormonellt!)…
     MUSIKALISKT SETT – Sjung gärna ‘Det är kvinnan bakom allt’…
     Jag avslutar med ett engelskt uttryck i underhållningsbranchen, ‘It ain’t over until the fat lady sings’ 😀

   • Hmm, det skulle vara intressant att se de vetenskapliga, sociologiska och/eller andligt kunskapsmässiga bevisen för att “nästan alla kvinnor alltid” hävdar “att de egentligen är starkare än män, att kvinnan ÄR det starkare könet.”.

    De kvinnor och män som pratar om kvinnor som det starkare könet har kanske medellivslängden i åtanke: kvinnor ca 83,5 år, män ca 79,5 år (Sverige 2012 enl stc).

     • Behövs inga vetenskapliga bevis för att kunna föra dialogen vidare. Det är redan en gjord observation. Ett stort antal gånger hävdas av många kvinnor att de är det starkare könet, men den som hävdar det har bevisbördan. Fram med bevisen. 😉

      Naturligtvis finns de inte och man inte kan underminera ett kön så enkelt som om det ena könet skulle vara tja underlägset det andra bara för att tillräckligt många påstår det i tid och otid. I själva verket är det bara härskarteknik i görningen.

      Om du inte tror mig. Gå ut på stan och fråga 100 kvinnor vilket kön som är starkast. Jag skulle tro att 70% svarar: kvinnan. 🙂

      Om du frågar 100 män skulle jag tro att 50 st programmerade tofflor svarar: kvinnan.

      (bli inte arg nu, det här är bara på-skoj-debatt)

  • Linda, jag ifrågasätter inte för en sekund de personliga erfarenheterna. Det personliga blir dock lätt väldigt politiskt, och då är det viktigt att klokskap och eftertänksamhet får råda.

 • Det var först när till krafter som jag vet NewsVoice Red. inte vill ska nämnas här associerade krafter kritiserades som Sourze såg det som ett problem. När de onämnbara tidigare härjade fritt med sitt hatspridande mot sina kritiker, då var det inget problem för Sourze. Dessutom stämmer det inte att det är anonyma som betraktas som problem, det är inte anonyma som nu spärrats ut utan de som avslöjat Sourzes hyckleri. Självklart har Sourze rätt att inte tillåta yttrandefrihet på sitt forum, men då de velat framträda som för fri yttrandefrihet så länge det sker inom lagen så behövde hyckleriet avslöjas. Allt kan ses på denna länk .

  • Leif sammanfatta gärna här vad du menar. Du får dispens att skriva de förbjudna ordet som jag tror börjar på “s”. Inget problem denna gång. 😉 Kunde vara att intressant att höra din fria åsikt.

   • Tack för dispensen. Jag menar att Sourze har en historia av att tillåta oförbehållet sionistiskt näthat mot sionismens kritiker. Allt arkiverat av undertecknad. Men här är det nu den med sionismen allierade aktivistiska feminismen som kritiseras. Kopplingarna visas inte minst genom hot om anmälan till samma svenska smutskastningsorganisationer som de, organisationer som har getts benämningsmakten över vilka som är persona-non-grata. Kritiken handlar mycket om retorik att man inte behöver ta debatten samt om strategin att kalla alla försök till dialog för yttringar av hat. Detta tydliggjordes. Då blev det avstängning av en debattör och tal om forumnedstängning. Eftersom Sourze har velat framstå som för total yttrandefrihet inom lagen så är därmed hyckleriet avslöjat. Vilket är bra för transparensen, bättre ingen yttrandefrihet än falsk yttrandefrihet.

    Jag hade tills för några dagar sedan inte alls blandat mig i detta getingbo, men när en svensk 70-årig herre i forumet blev förbannad och yttrade något inte så där väldigt genomtänkt till den senaste socialdemokratiska feministiska stjärnan och hon gick igång med de värsta projiceringarna och det sedan togs bort viktiga kommentarer inkl. den äldre herrens och hennes så lade jag ut den återskapade tråden som den såg ut före censur – fast jag tog bort gatunamn som det var onödigt att nämna.

    Varken den 70-årige eller sossekvinnan uttryckte invändningar mot detta. Tvärtom, båda tyckte det var bra att det dokumenterades. 70-åringen så han kunde försvara sig och sossekvinnan för hon hotade den 70-årige herren med polisen.

    I en ny tråd kommenterade jag samme sossekvinnas förkärlek för att inte ta debatten, som hon skriver om på sin blogg. Det är en grej feministerna numera har i sin retorik, att de inte ska behöva ta debatten. Jag gjorde det kopplat till hennes artikel därför att hon hade valt bort att länka till kommentarstråd men jag visste hur man ändå kunde öppna den.

    Efter fler projiceringar från sossekvinnan om den 70-årige mannen drog jag bildligt talat ned byxorna på henne. Det är ju högtryck nu från feministerna i sossepressen om “hur mycket hat de utsätts för”, medan jag och andra tvärtom visat att hatet kommer från dem själva. Hela deras snyftgrej hotas om fler upptäcker det som skett här.

    Naturligtvis är hela den här snyft-vi-är-så-hatade grejen i pressen bara smoke-and-mirrors. Men när det avslöjas kanske folk skulle börja fundera på något viktigt.

     • Ok tack för din kommentar. Jag har själv inte deltagit i någon Sourze-debatt på länge och jag har aldrig deltagit i S- eller feministdebatten. Not my cup of tea.

      Får jag fråga vilka de är som stängs av som du anser inte borde bli avstängda?

      • Den mest stillsamma av de nu avstängda debattörerna väljer att inte själv kommentera i denna tråd men har inget emot att jag presenterar honom som “en publicist som inte anser att vi står och faller, med eller utan 5:e jobbavdraget”. För att ge dig Torbjörn substans skickar Leif E Ström, det är hans namn, med sina “senaste två artiklar som retat bevakningskåren mest”:

       De lättkränktas privilegier” som “låg på SvD för publicering men bitr. kulturchefen Anders Q Björkman ändrade sig och ansåg att han inte ville flytta debatten från DN.”

       “Då det gäller artikeln om Katarina Mazetti så talar den för sig själv”:
       Mazettis skoskav en endemisk åkomma inom egen rasorganisation“.

       Vänliga hälsningar,
       Leif Erlingsson

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *