The Matrix förklarad av en “mamma” i 50-årsåldern

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 5 maj 2013
- Torbjörn Sassersson

En “mamma” förmodligen i 50-årsåldern försöker tolka filmen “The Matrix”, men lyckas inte så bra.

Paralogos på YouTube försöker förklara det med att när människor blir äldre blir det svårare för dem att vara uppmärksamma på detaljer som de är ointresserade av eller att de inte förstår budskapet som riktar sig till en annan demografisk grupp än dem själva.

“Or maybe it could be that as people get older it gets harder for them to pay attention to things they don’t care about and are things that are made for a different demographic to begin with. My mother for instance loves “Gone with the Wind” and can watch it over and over, I can’t sit through half of it cause I find it extremely boring, well it’s the same for them when they are forced to watch the Matrix.” / Paralogos

Jag tror det svåraste att förstå är att Neo måste väcka sig själv inuti drömvärlden, “The Matrix”, den datoranimation som alla tror är verkligheten. När Neo blir fullt uppvaknad i drömvärlden, och filmtittaren inser hur filmens budskap är konstruerat, blir det enkelt att förstå följande dialog i slutet av filmen:

Neo: “What are you trying to tell me? That I can dodge bullets”

Morpheus: “No Neo. I am trying to tell you that when you are ready, you won’t have to”

Filmklipp

När Neo vaknar i drömmen och stannar kan han övervinna alla faror. Han blir oövervinnelig och på samma sätt kan alla människor som ligger i sina tillväxtkuvöser vakna så att de kan lämna kapslarna och börja bekämpa maskinerna.

“The Matrix” från 1999 inspirerar nya generationer att ifrågasätta maktstrukturerna. Det tar sig många uttryck tex i form av; “Occupy movement ” och “Zeitgeist movement”. Drivkraften i dessa rörelser är ett ekonomiskt, politiskt och andligt uppvaknande.

Vi kan se en tydlig skillnad mellan 50-talister och yngre generationers förmåga att förstå, ta till sig och acceptera hur samhället i realiteten är konstruerat. 

Text: Torbjörn Sassersson

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Matrix