TV-licensvägrare vinner domstolsfall mot BBC för lögner kring WTC 9/11

publicerad 16 maj 2013
- av NewsVoice
Ground Zero efter WTC 911 i New York den 16:e september 2001

En domstol i England friar helt en TV-licensvägrare för att han bevisade att BBC tycks ha varit förhandsinformerat om WTC 9/11-attacken. Det skulle vara intressant om SVT vågade visa denna nyhet, skriver Tommy Demander som tipsade NewsVoice om nyheten på Vaken.se.

Vaken.se:

"Tony Rooke vägrade att betala TV-licensen eftersom BBC spred felaktiga fakta om 9/11 attackerna, påstod han. Det är allmänt känt att BBC rapporterade kollapsen av World Trade Center byggnad nummer 7 så tidigt som 20 minuter innan det inträffade."

Byggnad 7 i World Trade-komplexet i New York träffades aldrig av något flygplan, men ändå kollapsade byggnaden genom vad ser ut att vara en perfekt "controlled demolition" på 6,5 sekunder samma dag som de två tvillingtornen föll på liknande sätt.

Tony Rooke sa i rättssalen att eftersom BBC i TV den 11 september 2001 meddelade att byggnad 7 fallit 20 minuter innan den faktiskt föll måste BBC ha haft förhandsinformation om terrorattacken. Rooke presenterade BBC:s egen video som bevis och domaren friade då helt Tony Rooke och alla böter avskrevs.

Källa: Vaken.se

Noterat: BBC tog ned den ursprungliga videon på YouTube där BBC felaktigt rapporterar om byggnad 7 med hänvisning till att videon utgjorde upphovsrättsintrång.