Vilket kön är starkast?

27

Vilket kön anser du är starkast ur det subjektiva perspektivet: “kraft”, andligt och psykiskt? Här avses alltså inte livslängd eller fysisk styrka utan istället en mer odefinierbar inre styrka.

Denna undersökning är inte vetenskaplig utan vill på ett helt oallvarligt sätt fånga den allmänna uppfattningen bland män och kvinnor om vilket kön som egentligen är starkast, kanske det kön som mest influerar samhället.

 


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
27 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
camilla
Gäst
9 maj 2013 kl 10:59

håller med Else och anser för övrigt det märkligt att nästan bara män svarat :). Dock tror jag att våra olikheter (ifall man generaliserar) ligger i generna (o inte bara är en social konstruktion) men att tala om det starka eller det svaga könet känns märkligt eftersom båda könen är starka på olika sätt och inte kan fungera optimalt utan varandra. Allting är farligt i sina extremer, som tex när män visar musklerna på ett konkret sätt eller när kvinnor utnyttjar sitt styrka som bla består i att manipulera sin omgivning. Själv tror jag att det mer handlar om utvecklingsnivå hos själva individen än könet. Jag vill inte leva i en värld där enbart ett kön styr och bestämmer. Angående förtryck så anser jag att både män och kvinnor är förtryckta i dag, fast i olika sammanhang såklart.

ruben
ruben
Gäst
Reply to  camilla
9 maj 2013 kl 11:03

Hurra vad du utrycker det bra camilla! Jag försökte förklara ungefär samma sak, men du lyckades klockrent tycker jag.

T. Sassersson
T. Sassersson
Gäst
Reply to  camilla
9 maj 2013 kl 11:33

Håller med. Klokt formulerat.

Hen är starkast.

anders
anders
Gäst
Reply to  T. Sassersson
9 maj 2013 kl 13:15

Protest. Finns inga hen, utom på engelska. Han och hon.

Samverkan ger styrka.

Björn
Björn
Gäst
Reply to  anders
9 maj 2013 kl 18:30

Naturligtvis kallar vi ingen för höna.
Lika självklart är att inte han eller hon har något gott ur söndringen.
Idag är vi inte bara söndrade mellan könen , vi är också , och blir allmer historielösa.
Cammilla skriver bra men gener tror jag helt enkelt är väl

Björn
Björn
Gäst
Reply to  Björn
9 maj 2013 kl 18:33

Så lång kan skrivas.
Gener är väldigt överreklamerade, om överhuvudtaget av intresse.
Jag ser dom som den moderna läkekonsiutens förklaringsmodell.

camilla
Gäst
Reply to  Björn
9 maj 2013 kl 22:16

Gillar inte heller hen 🙂 – känns som att vi ska reduceras till något androgynt. Håller def. med om att vi är historielösa och istället för att värna om familjen verkar staten allt mer ta över dess roll vilket är både farligt och märkligt, men praktiskt för just staten. Det är ett mycket bra sätt att påverka individen särskilt om man börjar riktigt tidigt som i dagis. När det gäller gener så är de väl överreklamerade gällande antalet men jag vidhåller att könet sitter i hjärnan och påverkas av hormonella och organmässiga skillnader könen emellan. Därtill kan även fostran påverka – vilket den också gör mycket tydligt. Tänker dock på alla de hormonstörande element som förorenar oss och gör män mer lika kvinnor och kvinnor mer lika män, ibland blir jag rädd när jag tänker på vad konsekvenserna kan bli. Nåväl viktigt är att inse att varje individ inte är ensam utan ingår i ett sammanhang och en större helhet. När vi förstår detta kommer vi även förstå den makt vi besitter som individer och som grupp. Så genomskåda sönda-och-härska-tekniker och alliera dig med din granne istället, kvinna som man 🙂

Björn
Björn
Gäst
Reply to  camilla
9 maj 2013 kl 23:17

Camilla, jag är förvånad.
Du prickar in alla punkter som jag ser det också.
Speciellt detta du skriver om en större enhet.
Idag är det egoism o ekonomi som styr oss vare sig vi vill eller ej.
Globalismen eller kommunismen, samma gubbar bakom, lär att den med mest prylar vinner.
Kvinna o man har som huvudangelägenhet att hålla vårt folk vid liv.
Jag tycker att man skall begränsa sig till så små cirklar som möjligt och låta andra sköta sina egna länder.
Det kommer att resultera i ansvarstagande.
Och jag är också övertygad om att det kommer att göra lyckopiller o andra droger onödiga.
Men ,dessvärre så finns djävulen eller vad vi nu skall kalla det onda.
Jag röstar för att vi döper om djävulen till en bokstavskombination.
EU!

anders
anders
Gäst
8 maj 2013 kl 19:42

http://www.finalcall.com/artman/publish/Perspectives_1/Willie_Lynch_letter_The_Making_of_a_Slave.shtml

En liten översikt på hur man behandlade människor, och fick dessa att alternera sina könsroller av överlevnadsskäl. Detta genom kvinnans försorg som såg starka män brytas ner fysiskt, och därigenom drog kvinnan långsiktigt slutsatsen att en underdånig man har högre överlevnadschanser. De uppfostrade därmed sina barn i den andan.

Snacka om långsiktighet.

anders
anders
Gäst
Reply to  anders
8 maj 2013 kl 19:45
Björn
Björn
Gäst
Reply to  anders
9 maj 2013 kl 00:24

Ja Henry Makow är intressant.
Hur man förtrycker, förnedra mannen inför kvinnan.
Tyvär är det så att förnedringen idag i Sverige når nya nivåer.
Finns det någon väg ut ur detta?
Det har gått så långt att man inte bryr sig längre vad svensken tycker.
Mansjouren i Upsala fick inga pengar längre av kommunen.
Familjerätten, vilket patetiskt namn, ett ställe som “befolkas” av extremfeminister där råder ingen brist.
Män av idag, speciellt svenska, är förnedrade.
Jag talade med en kille på Mansjouren i Uppsala och
han hade lite perspektiv på hur män uppförde sig i olika länder.
Hade utländska män behandlats så sa han hade familjerätten sprängts till atomer.
Men den svenske mannen lider o tiger.
Vi lever

ktiv på män i olika länder.
Han sa att hade sådana saker jänt, förtryck av män,

Björn
Björn
Gäst
Reply to  Björn
9 maj 2013 kl 00:28

Som synes har jag lite problem med textmallen.
Vad jag påstår är att vi i sverige lever i ett sällsynt högt förtryck.
På många områden starkare än i Sovjetunionen, men ack så mycket nrr subtilt.

ruben
ruben
Gäst
8 maj 2013 kl 19:03

Tycker du har rätt i det anders! Söndra/härska tillståndet lever fortfarande, men är dock i ett begynnande sönderfall tack och lov.

Björn
Björn
Gäst
Reply to  ruben
8 maj 2013 kl 19:22

Visst, huvudet på spiken.
Det handlar om söndra och härska.
Det förekommer ju på en mängd områden.
I den kampen finns bara förlorare, men i bakgrunden finns den som startat bråket, en tredje part.
Nu åker Lövfen, vår nye statsminister på möte med Wallenberg.
R

Björn
Björn
Gäst
Reply to  Björn
8 maj 2013 kl 19:29

På Bilderbergmöte med Wallenberg.
Han blir där på Sveriges nationaldag.
Några kvinnor finns väl knappast i den gruppen?
Att feminismen kommer från det hållet tycker jag är tydligt.
Är det bara jag som upplever Sveriges myndigheter som förändrade.
Nu talar dom till befolkningen, inte med den.

Iallafall gäller detta den manliga befolkningen.

ruben
ruben
Gäst
8 maj 2013 kl 18:22

Möjligt det kön ( eller människa ) som inte influerar samhället är starkast. De som enkelt klarar leva med det som inte är deras verklighet? Beror förståss på vad definitionen är av styrka. Dessutom kan jag om jag är svagare könet inte lista ut det utan tror på något som inte är sant. En omöjlig fråga kanske?

anders
anders
Gäst
Reply to  ruben
8 maj 2013 kl 18:47

Den som överlever utan att vara medveten om sin egen styrka torde vara den starkaste. För den som är starkast behöver inte förtrycka, och om man är starkast har man sannolikt inte behovet att veta att man är starkast. Om man däremot befinner sig i underläge kan behovet att definiera styrka och svaghet bli accentuerat. Således vet den svagare vem den starkare är medan den starkare inte bryr sig, förrän den svagare utvecklat en sådan teknik av förtryck att den starkare blir medveten om detsamma.

Pretty simple.

anders
anders
Gäst
Reply to  anders
8 maj 2013 kl 18:51

Förtydligande. Jag tror inte att söndra/härska i den form vi ser i samhället idag har sitt ursprung ur vanligt folks medvetande utan är en inplanterad strategi för kontroll av olika slag. Tjafset om starkast/svagast handlar om söndra/härska på en medvetandenivå och inte om sakfrågor. Det finns alltid flera lager.

ruben
ruben
Gäst
Reply to  anders
8 maj 2013 kl 19:04

Ja mitt svar hamnade ovanför men var ämnat här.

ruben
ruben
Gäst
Reply to  anders
9 maj 2013 kl 10:56

Nu ligger det rätt i ordningen ser jag. Jag missade tydligen klicka “svar”.
Jag tycker du skriver bra om det anders. Det kan vara olika krafter men lika starka och livsviktiga. Härska/söndra taktiken har inte med manlig eller kvinnlig urkraft att göra, även om det är männen som tagit till sig mest. Jag tror vi råder mer brist på den kvinnliga. Det är inte alltid god styrka som råder utan förstryck och det är kanske en annan sak. Manlig och kvinnlig “urkraft” stöttar varann och samarbetar när de får friare utrymmen. Varför det i extremfallen blir ett motarbetande är väl frustration från ivrare att det verkar utvecklas så långsamt, jag vet inte.

Else
Else
Gäst
8 maj 2013 kl 17:27

Det finns inget DET starkaste könet.
Båda könen har styrkor och svagheter.

Björn
Björn
Gäst
Reply to  Else
8 maj 2013 kl 17:55

Kvarstår ett faktum att vissa i det svagare könet inte är “rumsrena”.
Samma person som påstår att män är djur.
Det hade väl inte varit hela världen om inte dessa [olämpligt ord borttaget/red] befolkar både svenskt rättsväsende som socialinrättningar, där dem ser som sin primära sysselsättning att lägga krokben för djur.

Else
Else
Gäst
Reply to  Else
8 maj 2013 kl 18:14

Klargörande av det jag skrev 8 maj, 2013 at 17:27:
Det är ett svar till frågan i rubriken “Vilken kön är starkast?”

anders
anders
Gäst
Reply to  Else
8 maj 2013 kl 18:24

Återigen: Det könet är starkast som kan samarbeta bäst med det andra.

Med andra ord, samarbete stärker båda. Det finns inget starkast, svagast eller andra graderingar. Det finns bara samarbete. Allt annat är en negativ spiral som sänker möjligheter och potential för samtliga inblandade.

Inse att feminint och maskulint inte i grunden har med biologiskt kön att göra, utan har djupare grunder. Laura Eisenhower pratar fort och mycket, så mycket att vissa ord sannolikt utelämnas av utrymmesskäl i tiden, men i sak har hon vissa poänger. Feminint och maskulint är grundläggande krafter och inte biologiska fack.

Sonja Jinnevång
Sonja Jinnevång
Gäst
Reply to  Else
9 maj 2013 kl 21:36

Håller fullständigt med Anders. Det könet som är starkast är det som bäst kan samarbeta med andra

Björn
Björn
Gäst
8 maj 2013 kl 17:24

Det är sedan länge känt att det starkare könet är svagast.
Det beror på det starkare könets svaghet för det svagare könet.
Alltså, åt helvete med alla feminister!

anders
anders
Gäst
8 maj 2013 kl 17:21

Det könet som kan samarbeta bäst med det andra.