Vilket kön är starkast?

publicerad 8 maj 2013
- av NewsVoice

Vilket kön anser du är starkast ur det subjektiva perspektivet: "kraft", andligt och psykiskt? Här avses alltså inte livslängd eller fysisk styrka utan istället en mer odefinierbar inre styrka.

Denna undersökning är inte vetenskaplig utan vill på ett helt oallvarligt sätt fånga den allmänna uppfattningen bland män och kvinnor om vilket kön som egentligen är starkast, kanske det kön som mest influerar samhället.