Dr Palevsky intervjuas om riskerna med vaccin

0
145

Dr Larry PalevskyDr Larry Palevsky är legitimerad barnläkare, utbildad vid New York School of Medicine, och en av USA:s ledande läkare.  Palevsky kan på ett övertygande sätt erbjuda en rationell motivering till varför alla bör ifrågasätta valet av vacciner för att förebygga sjukdomar, enligt Dr Mercola.

Vi har i dag en ensidig politik och ett ensidigt tänkande som gör det omöjligt att verkligen få i gång en adekvat debatt. Vetenskap är ju i själva verket ett område där du ställer en fråga, du hittar ett svar och där du inte är partisk eller låter dig påverkas, på ett sätt som förändrar hur ett svar eller en slutsats dras.

Detta ser vi inte när det gäller vacciner.

Läs mer på Vaccin.me

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here