Hjärnkontroll – Vad är cyber, cyberspace och cybernetics?

publicerad 13 juni 2013
- Robert Naeslund
Norbert Wiener, Cybernetics

Begreppet cyberspace, ett virtuellt “space”, som uppdaterats i det 21:a århundradet, har i själva verket anor från Platon, en av antikens stora filosofer för 2400 år sedan, skriver Robert Naeslund som fortsätter sin exposé av hjärnkontroll i modern tid.

Text: Robert Naeslund | Se hela artikelserien

Norbert Wiener, stampOrdet cyberspace har passerat olika innebörder och stavningar, fått avläggare med termer inom både vetenskap och politik, samtidigt som det kommer att fortsätta utöka sin andemening i takt med att det blir återupptäckt och får lämna sin nuvarande begränsade betydelse.

När Platon myntade termen i sitt verk Staten hämtade han innebörden från det grekiska ordet för rorsman, den som håller kursen på ett fartyg och breddade betydelsen till att gälla även för styrningen av statsskeppet, dvs. politik.

Då var ordet kubernetike – på grekiska ??????????. Från den termen uppstod det latinska ordet gubernator, med dess mening av politisk ledare. Från latinet har det engelska ordet governator uppstått. Texten här ger en extra lektion från Orwell, som menade att utan kunskap om det förflutna kan vi inte förstå nuet.

Den moderna termen “cyber” myntades under sommaren 1947 vid Princetons universitet i USA av matematikern Norbert Wiener och gruppen av professorer omkring honom. Det fick då sin engelska stavning med den något längre ordalydelsen cybernetics och Wiener utgav 1948 boken med samma titel, “Cybernetics: or the Control and Communication in the Animal and the Machine”.

Norbert Wiener, CyberneticsBoken “Cybernetics” kom att kallas för en av de viktigaste händelserna under 1900-talet, vetenskapligt jämfördes ämnet med relativitets- och kvantumteorierna och New York Times skrev i en av sina första artiklar att alla med intresse för samhället och vår civilisation borde känna till den.

“Cybernetics” kom att beteckna kontroll- och kommunikationsteknologier, utvecklade genom superdatorernas egenskaper att via fjärrkontroll komma i kontakt med elektroniska, datoriserade och biologiska processer oavsett avstånd. De första experimenten, skrev Norbert Wiener i boken Cybernetics (1948), tog plats 1942 och handlade då om fjärrkontroll av människans hjärna.

När den franska dagstidningen Le Monde den 28 december 1948 recenserade “Cybernetics” skrev man:

”Den mekaniska manipuleringen av människans reaktioner, kommer den en dag skapa den bästa av världar? Det första stora skiftet i människans hjärna…Överskridandet av nervsystemet.”

Hjärnkontroll var från början den mest avgörande tillämpningen.

New York Times gjorde en recension av boken och förklarade att cybernetics hade varit en av det andra världskrigets största hemligheter:

“Among the famous secret documents of World War-II was a technical report…It included equations so abstruse only professional mathematicians, and not all of them, could understand them…Cybernetics is, among other things, an introduction to new scientific development. The title refers not only to ship-steering devices and other automatic machines, but also to control devices built into the human brain…”

Cybernetics avgörande betydelse kan bäst ses från att det sista decenniet under 1900-talet tillägnades Cybernetikens årtionde. Men när man känner till att cybernetics fick dela det med Hjärnans årtionde förstår man något mer om sambandet mellan dessa två. Det korta uttrycket cyber kom med internet ca 1990 och bildades först av kombinationen cyber och punk och sägs ha uppstått med Bruce Bethkes berättelse “Cyberpunk” från 1980.

Några år senare utgav William Gibson novellen “Neuromancer” där han myntade uttrycket cyberspace och det förklaras som sambandet av människans hjärna till datorer:

”Cyberspace is the total interaction of human beings through computers and telecommunication without regard to physical geography.”

Teknologin kan användas för maktens syften, att kontrollera och manipulera människan eller utöka vår frihet, upplevelser och fullständiga liv.

New York Times artikel om cybernetics och samhället den 20 november, 1964 behandlade ett tal från en ledande amiral:

”Viceamiral Hyman G. Rickover sade i går kväll att både statliga och privata institutioner bortser från mänskliga värderingar när tekniska beslut fattas…Amiral Rickover talade inför ett symposium om ’Cybernetik och samhälle’ som hölls i samband med 175-årsjubileumet av Georgetown University. Det två dagar långa symposiet behandlade sociala och psykologiska effekter av den nya vetenskapen om cybernetik, som handlar om datorstyrning av människo- och maskinaktiviteter.”

Här kan man återigen se att cyberetiken tillhör ett område som hittills varit dolt för de flesta, sammankopplingen av människans hjärna till superdatorer. Att det ämnet han talade om hade utvecklats för ett halvt århundrade sedan är en skrämmande verklighet eftersom det säger en hel del om både medias frihet och graden av demokrati i vårt samhälle.

cyberneticsNär vi hör talas om politikers eller generalers cyberkonferenser kan vi förledas till att anta att dessa handlar om internet eller något liknande, men så är det oftast inte. Här finns en krigföring inom många områden som har en större betydelse för stormakternas militära utrikespolitik än några andra faktorer. Den kan genomföras osynligt och orsakssammanhangen är helt okända.

US Air Force publicerade 1996 en rapport med titeln: “Information Operations – A New War Fighting Capabillity” och förklarade verkligheten som:

“Cybersituationen är tillämplig på alla nivåer av krigföring. Både på strategiska och operativa situationer där användaren får kapacitet att följa global aktivitet, analysera uppkomna händelser, följa och kontrollera slag… Taktiskt erbjuder det medvetenhet om situationer på slagfält genom att överföra detaljerad information … På alla nivåer kan cybersituationen ge beslutsfattare och analytiker möjlighet att koordinera, besvara och utföra operationer på slagfältet”.

Ledamoten i den amerikanska kongressen Dennis Kucinich som försökte reglera övergreppen på andra nationer nämnde i lagförslaget att metoderna kunde skapa tsunamis, jordbävningar, förändra klimatet och hjärntvätta hela befolkningar. Kucinich tog även upp möjligheten att skapa sjukdom eller död för vilken person som önskades utan att någon kan skilja det från normala dödsfall.

USA lär bara under ett år (1970) i Sydvietnam ha neutraliserat 33,000 civila personer med den metoden. Det var något professor Malcolm Varner avslöjade i sin bok: “The Data Bank Society” (1970).

“Hopplöst gäckade i sina försök att utveckla informationsintag har the US Command i Saigon hängivit sig till de mest avancerade resurserna för ultrasofistikerad informationsbehandling. De har utvecklat vad som i själva verket är en datoriserad avrättningsmaskin. USA:s militärkommando i Saigon utökade möjligheterna med datoriserade utvärderingar av individer. 1970 avsågs 33,000 vietnamesiska civila elimineras, som blivit uppspårade av datorn för att vara Vietcong-sympatisörer.”

Cybernetics utgör en korsväg som ger större avstånd mellan makt och folk liksom den ökar gapet mellan rika och fattiga. Nu är det inte enbart klasstillhörighet utan biologi och kognitiva egenskaper kommer utöka den nya elitens övertag. Här finns orsaken till vindkantringen inom socialt liv, människors förändrade beteenden och den politiska kursförändringen.

Hjärnsystemen är en dold fascism som inte tål att uppvisas till skillnad från 1920-1930-talets föregångare som vann sina segrar genom att exponeras. Hjärnstympning är flera steg värre än att kastreras eller få sin clitoris avskuren. Dagens tvång är mer totalitärt och farligare än Hitlers despotism. Det tillhör utan jämförelse den viktigaste fråga som någonsin uppstått under mänsklighetens historia och att missbruket av befolkningen tagit överhanden har förändrat människan och samhället.

Man skulle kunna kalla det för den första stora förändringen sedan vi blev till de Homo Sapiens vi är. Alltid har vi tidigare levt våra liv med vår egen biologi, våra egna hjärnfunktioner och alltid har maktens sfär slutat vid pannbenet. Det som funnits där bakom har varit processer vi kallat för personliga och våra privata.

Här finns det vidare begreppet cyber och med ett djupare allvar än vad vi varit medvetna om. Det är den cyberuppgörelsen som är den viktigaste i nuet – lika betydelsefull som de viktigaste slagen i mänsklighetens historia eftersom den också handlar om det storskaliga hjärnprojektet.

Text: Robert Naeslund | Se hela artikelserienSå här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Helena tilhor til majoriteten(90%?) av lakarna som ikke vet någonting om hemlig militar teknologi med mindcontrol och general microchipping av general population som har pågått som experiment over et halvt århundrade!Forst var det experimenterad med psykiatriske patienter,i fangelserna,med soldater,med singel kvinnor,de gamla etc men idag tyvarr med vem som helst.Målet ar at få hela verldens befolkning under total kontrol av superdata som til ex NSA har,even om i år har Kina værldenssnabbaste computere.Vår hjernans hastighet ar bara 5000 bits i sekund naer superdata var redan några år sedan hundratals trillioner flops i sekund och idag mycket mer.Redan 1997 British Medical Journal i Juli varnade at lakarna burde ikke deltaga i vapenutvickling(som microchipping av manniskor ar)men det finnes alltid oetiska lakare som tanker at forskning ar viktigast Vanligtvis medisinska tidskitfer får ikke publisera information om amnet så at lakarna kan fortsetta at gora falska psykiatriska diagnoser på testobjekter som vågar komma fram med klagor-de ar i tusentals i alla lander redan!Psykiatrins “bibel” Diagnostic Statistical Manual for mental Disorders fra USA ar en POLITISK dokument,ikke medisinsk baserat på vetenskapliga fynd,som det låtsar at vara! I DSM3 til ex “diagnoserna” blev etter stemming-detta ar ikke vetenskaplig.I DSM5 blir nu nestan alla “normala”manniskornas opplevelser stemplad som førsyrrade-och at skada patienten for forskning ar tillåtet!!Hårreisande mot lakarnas etik.Alla som tog “svineinfluensa”vaksinen ar nu microchippad-det var i vaksinen men “faltlakarna och -sjukskoteskor “visste ikke detde fick en annan innehålspapper an forskarna och”insiders”En mass globalexperiment” och som Bill Gates som ger millioner for vaksinationer sade 18.2-2010 i TED konferance.vaksiner ar for DEPOPULATION idag…1992 i Rio Earth Summit konferance i UN Agenda 21 blev det konstatert at 85% av varldens befolkning må reduseras–bl annat med vaksiner (EKTA innehållet ar hårreisande) tsunamies,jordbevegelse,floods-manmade naturkatastroferetc.Det ar nu KRIG mot sivilbefolkningen utan at publikum och specielt lakarna generelt vet någonting om saken!Militar forskning ar c.50 år mer avanserad an akademisk forskning!Flera år sedan microchips var 2 micromillimeter(hårets diameter ar 50 micromm) och de kan ikke mera ses i rontgen ,men de ger en SIGNAL i ortopantomograf eller mri rontgen,signalen kann alla i samma rom hora.Jag har redanfrån år 1999 och 2000 haft artiklar och posterpresentationer i internationella medisinska kongresser om amnet som i 33.international kongress om militaermedicin i Helsinki,som forsta i varden om amnet.Internet ger bra information som lakarna ikke normalt kan få i sina tidskrifter-det ar viktigt at halla lakarna och vanliga vetenskapsmen i okunnighet so torturen via microchips och idag aven utan de bara med elektromagnetiska strålar genom satelliter och handheld devices kan fortsetta..Det finns olika programmeringar via a chip-bara observation av allt som manniskan gor och tanker,eller nogra blir programmerad at hora roster,som ar militaer teknologi med namnet syntetisk telepati anvend i 1.irakkigen at ge ordre til soldaternas hjarna direkt via data i Qatar,några blir torturert med extrema smertor i musklarna,tanderna etc några får syn hallusinationer enligt datateknikers vilja,några blir serialkillers,några programmerad til sjalvmord etc UTAN at mediokratiska lakare har en aning om allt detta.UNIDIR i Geneve år 2002 redan deklarerade mindkontrol tilsammans med atombomb som veapon of massdestruction. Denna teknologien .I min mening ar verre en atombomben naer det snart har nådd alla på vår planet!Halsningar från Norge,Norden har från 1944 varit experimentkanin for amerikanerna som The Times avslorte redan 1998.Hur kan man stoppa detta?Awrenes,awarenes altså lakarna och vetenskapsmen och publikum MÅ finna ut vad som pågår om vi som human race will eksistera mer en 3 generationer till-ellers blir vi alla biologiska robotter til computere och “eliten” och militar och secretservices som driver med detta teknologi vaje dag mot sivile utan samtykke.Kollegial hilsen til Helena,diskutera saken i morgonmotet m,ed kolleger for at ge information som ar extremt viktig-det galler framtiden av manniskorasen!

 • Jag vill betona att jag inte på något sätt var nedlåtande med att kalla Naeslunds undersökning för “privat forskning”. I min värld kan den typen av forskning, dvs att en privatperson gör en undersökning, ha betydligt högre kvalitet än väldigt mycket “fin” akademisk forskning finansierad av tex läkemedelsindustrin där resultaten som publiceras endast är de som FÅR publiceras. NewsVoice har publicerat en hel del om den “fina” fuskforskningen. Se även SR Kalibers rapport.

  Jag vill även påpeka att jag känner ett privilegium i att få publicera Robert Naeslunds artiklar, vilka har ett mycket bra dokumenterat underlag i synnerhet i jämförelse med vad de flesta stora tidningar kan erbjuda både när det gäller faktabas och vad det gäller journalisternas förmåga och vilja att överhuvudtaget besvara läsarnas reaktioner.

  Resultatet av Naeslunds forskning har oerhörda konsekvenser och det är bara att läsa på om transhumanismen så förstår var och en att människa-maskin-sammansmältningen är en realitet som kan accellerera utan insyn och några större moraliska invändningar.

 • Bra fråga Helena. Helt relevant.

  Syftet med NewsVoice är inte att följa mainstreams policy om vad som ”får” publiceras och inte. NewsVoice ska ta ut svängarna och tillåtas ta en del risker med att viss information visar sig vara fel.

  Syftet är att publicera det annars så typiskt svenskt marginaliserade och de nyheter som finns i internationella medier, men som får inget eller ringa utrymme i svenska etablerade mediekanaler.

  Det betyder att NewsVoice kan ha fel ibland. Det är en form av generositet, kanske man kan säga. De som skriver här är inte ängsliga utan engagerade och sakkunniga medborgare.

  Personligen tror jag inte att tekniken kommit så långt att funktionella mikrochips kan göras så små att de kan sprutas in i kroppen blodkärl och dessutom inte samtidigt orsaka avslöjande blodproppar. Det påståendet får skribenten stå för och jag kan inte och vill inte stoppa den åsikten hos skribenten.

  Det som visar sig vara fel respektive rätt kommer tids nog att uppdagas i alla fall. Robert Naeslunds privata forskning och fynd är alldeles för viktigt för att inte publiceras.

  • Nu får ni väl ändå vakna!

   Läs Vetenskapsrådets Bok ”Där Guld Glimmar Blått” Om Nanorevolutionen. Prof Ulf Görman Förklarar I Boken Att Samtliga Konventioner För Mänskliga Rättigheter Som Tillkommit För Att Förhindra Övergrepp Inom Forskning På Människor Är Satta Ur Spel.
   DÄR GULD GLIMMAR BLÅTT

   År 2007 gav Vetenskapsrådet ut en bok ”Där guld glimmar blått” om nanorevolutionen som också beskriver det nya forskningsområdet.

   Prof Ulf Görman förklarar i boken att samtliga konventioner för mänskliga rättigheter som tillkommit för att förhindra övergrepp inom forskning på människor är satta ur spel.

   Nedan följer några citat ur boken;

   Vad är nano? Nano är ett prefix. En nanometer är en miljontedel av en millimeter. Nanoteknologi kallas också för atomslöjd.

   Vi är bara i början av en ny industriell revolution. Inte ens om tio-femton år kommer vi att vara nära att se den fulla effekten av nanotekniken. Vi befinner oss ungefär där utvecklingen av datorn var mot slutet a 1950-talet, säger Maria Stromme, professor i nanoteknologi vid Uppsala Universitet.

   Nanoelektronik! De senaste decennierna har vi sett elektroniken krympa bortom vad vi kan se med blotta ögat. Den stora revolutionen kommer den dag vi tar det verkliga steget in mot nanoelektroniken. Då kommer en superdator att rymmas på ytan av en blodcell, de senaste filmerna kommer att visas genom en projektor tunn som ett hårstrå, och du kommer att kunna lagra din och all världens musik i ett litet örhänge. Den dagen kommer dagens nanoprylar att kännas som elektroniska dinosaurier.

   Om vi tänker oss att vi själva skulle ha krympt i samma takt som elektroniken har gjort sedan mitten av sjuttiotalet, skulle en vuxen person i dag bara vara några mikrometer hög. Ett par miljoner människor skulle då rymmas i en liten hiss – men inte utan att uppleva vissa problem. Våra stämband skulle vara för korta för att fånga upp ljud och våra trumhinnor för små för att fånga upp ljudvågor. Vi skulle helt enkelt behöva hitta andra sätt att kommunicera på, anpassade till vår nya storlek.

   Tankestyrning – ett nytt etiskt problem! Att kunna koppla den mänskliga hjärnan till en dator via elektroder öppnar givetvis också skrämmande möjligheter. Kommer det att gå att styra en människas tankar?

   Det finns viktiga etiska aspekter av detta. Man skulle naturligtvis teoretiskt kunna styra hjärnans funktioner och modifiera människors personlighet. Till exempel göra dem mer eller mindre aggressionsbenägna eller öka inlärningsförmågan genom att lägga på kronisk stimulering. Det är som med allt annat, i och med att kunskapen finns kan man utnyttja den på många sätt, säger Göran Lundborg.

   För att diskutera dessa frågor har de knutit en etikgrupp till projektet. Ulf Görman, etiker vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds Universitet, är en av deltagarna. En viktig del av den etiska bedömningen är att väga vinster mot risker. Med det kanske allra viktigaste är att visa respekt för den enskilda individen och den enskilda individens självbestämmande menar Ulf Görman.

   Som exempel på forskning som har gett viktig kunskap, men som var oetisk, nämner han försök från andra världskriget där forskare lät människor ligga i iskallt vatten för att se hur länge det överlevde. Ett annat exempel är en undersökning på mentalsjukhuset Vipeholm i Lund under 1950-talet som bevisade att sockerbeläggning på tänderna leder till karies.

   En rad etiska deklarationer har kommit till för att förhindra liknande övergrepp på människor, bland annat Helsingforsdeklarationen. År 1997 undertecknade också medlemsstaterna i EU ”Konventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin” i den spanska staden Oviedo.

   -De här deklarationerna har kommit till som svar på det missbruk av människor som fanns under andra världskriget, säger Ulf Görman. Oviedokonventionen och andr europeiska regler har resulterat i ny lagstiftning i Sverige. Till exempel Personuppgiftslagen, som trädde i kraft 1998 och lagen om etikprövning av forskning som avser människor, som trädde i kraft 2004.
   Ulf Görman menar att när vi gör en historisk tillbakablick, är det lätt för oss att skilja på oetisk och etisk bra forskning.

   Men nu öppnar vi dörrar till ett okänt område där vi inte vet hur vi ska tillämpa etiken. Vad ska man tillåta och vad ska man inte tillåta när man kan göra elektrodimplantat som både kan påverka och läsa av hjärnan? säger Ulf Görman.

   Han tar upp exemplet med att undersöka inlärning och minne. Mikroimplantat kan ge helt nya möjligheter att förstå hur vi lär oss och minns saker, och därmed också varför vi glömmer och har svårt att lära oss. Samtidigt kan det uppfattas som en form av övergrepp att på det viset titta in i vår mest privata mentala värld, säger Ulf Görman.

   Nyligen har vi haft en liknande etisk diskussion kring en annan ny teknik. När fåret Dolly klonades år 1996 stod det klart att metoden också skulle kunna användas på människor. Forskarvärlden såg ett syfte i att klona mänskliga embryon på provrörsnivå. Från dessa kan de utvinna kroppsegna stamceller som kan fungera som reservdelar till sjuka människor. Men sätter någon in det klonade embryot i en kvinnas livmoder kan det bli ett nytt barn som är en genetisk kopia av en redan levande människa. Det första kallas för terapeutisk kloning, det andra för reproduktiv kloning.

   Ingen visste hur man skulle hantera den här nya tekniken. Men så småningom har det vuxit fram en konsensus om att vi ska sätta en tydlig gräns och förbjuda reproduktiv kloning av människor. Här har man då accepterat att tekniken är okej för vissa syften men inte för andra, säger Ulf Görman.

   Min kommentar kommentar:

   Till skillnad från det vetenskapliga samfundet vid tillkomsten av genetiska tekniker har /neuroforskningen och datorindustrin ännu inte deltagit i en offentlig dialog/debatt om dess lovande, men riskfyllda tekniker att klona en mänsklig hjärna i en dator.

   Ett undvikande av diskussioner och enkel förtröstan på principerna om fri vetenskaplig forskning och marknadsekonomin i sig är en moralisk hållning som inte är tillräcklig. Detta område kräver en lagjustering.

   Att vetenskapsrådet ger ut denna bok visar att teknologin (som forskats fram under mer än 40 år) så småningom kommer att bli konsumentprodukter. De flesta människor kommer att vara uppkopplade till datorer. Frågan är bara om det är med eller utan ditt samtycke

 • Har varit med om många operationer. Först nämner du att man tryckte in chips i frontalhjärnan. Ärligt talat , varför aldrig någon sjukvårdspersonal agerat om det fanns sanning i detta. Nu säger du att man sprutar det i injektioner.
  Hur kommer det säg då att dessa chips inte fastnar i lungornas otroliga finmaskiga nät av kappilärer och alveoler. Allt venöst blod passerar ju som bekant där. Eller sprutar man det arteriellt? Hur då?
  Snart skriver du väl att det finns i syrgasen som patienterna andas in under operationer.
  Jag vill till sist fråga ansvarige utgivare vad syftet är med att puplicera sådant här.

  • Svar til dr Helena:

   Ett tillkortakommande man ofta har som läkare är att man tror sig vara expert på en hel del frågor som ligger utanför ens kunskapsområde. Det man aldrig hört talas om, blir inte sällan något som inte existerar. Till Helena vill jag bara säga, att allt utan några begränsningar av det jag för fram kan styrkas. Det är bättre att fråga om det man inte förstår än att tro på sina egna förutfattade meningar om teknikens utveckling och framför allt medicinsk etik.

   Jag skall ge dig alla svar på det du berört. Det är bättre att vara klar om man vill vara klok.
   Du börjar med att skriva att jag sagt att man trycker in chips in i frontalhjärnan. Nej, inte riktig…Jag har sagt att det kan verifieras genom utlåtanden av flera läkare att intagna på häktet i Stockholm nedsövts för att sedan få transmitters intryckta i sina frontala hjärnor. Det är allt som handlar om just den saken. Om du vill kan jag tillställa Sassersson några läkarutlåtanden om det att han sedan verifierar dessa.

   Sedan ställer du mig till svars för att sjukvårdspersonal inte agerat och tagit upp frågan till kännedom, som du tycker vore självklart. Javisst det är också vad internationella medicinska samfund framfört och då har man fokuserat på läkarna och forskarna som är medvetna om övergreppen och utnyttjandet de själva deltar i. The American Ass for the Advancement of Science är världens mest välkända vetenskapliga sammanslutning. De utger bl a Science och tog upp den här saken i boken The Breaking of Bodies and Minds 1985. Det var två av deras läkare som utgav den, dr Elena Nightengale och Eric Stover, han som bildade Amnestys läkarförbund på 1970-talet. Där krävde man att läkare och forskare hade ett ansvar att ta upp missbruk av medicinska tekniker och det handlade om utnyttjandet av människan i forskningsprojekt och för beteendemanipulation. Om du vill ha mer ingående citat från deras ord skall jag gärna sammanställa en del av dessa.

   Redan 1960 kunde man blanda upp radiosubstanser i mediciner att de fäste i människans hjärna och upprättade sambandet till statens stordatorer för beteendemodifikation osv. New York Times skrev en artikel att nu förväntades ett farmakologiskt krig mellan USA och Sovjet. Tio år senare använde man chips för att koppla upp människans hjärna till kontrolldatorer, som forsknings-rapporter omtalar. Dessa kunde injicceras. Ytterligare ca tio år senare deklarerades av ledande svenska statliga företrädare att biologerna hade kommit med i utvecklingsarbetet för att koppla upp människans hjärna till kontroll och forskning. Vid den tiden, 1980-talet kunde man skapa dessa transmitters som enzymer och virus – och det gjorde man. Dom behövs inte injiceras in i människan utan som med 1960-talets radiosubstanser, uppblandas med piller som man intog oralt. Redan 1970 skrev Justitiedepartementet om den här utvecklingen, d v s kontroll och utnyttjandet av människan i forskning etc att det skulle riskera att skapa en omänsklig polisstat och det nämndes i SOU 1972:47. Det nämndes att man därmed kunde styra människans handlingar. Biologiska chips kan injiceras i blodomloppet och fästa i hjärnan. Vid samma tid, ca 1970, skrev SÄPO-ingenjören Lennnermalm om att man kunde få dessa uppblandade med dentala lagningsmaterial. Jan Freese visade bilder på injektionssprutor med injicerbara transmitters som användes inom sjukvården.

   För att ge en förklaring om nanomaterialen som används för att koppla upp människans hjärna till superdatorsystemen, dessa som verifieras av socialstyrelsens nuvarande generaldirektör, så kan dom både sprayas in i människan, eller uppblandas med mat och dryck – och samtliga tillämpningar används. Det är samma med det, vill du ha citat från Hälsodepartement och Vetenskapsråd som båda omtalar dessa och att de används så kan jag ge det. Du nämner syrgas och visst kan man använda den möjligheten.

   När man läser en artikel är det bra att försöka förstå, fråga om det man inte klarar av – om man nu vill lära sig något nytt. Det här ämnet är sjukvårdens största skandal och det är inte fakta som saknas utan förstånd. Vill man bli klokare och förstå mer av vårt samhälle, en sjukvård som helt spårat ur och har övergrepp som inbyggt norm, då är det bättre att bete sig som människa än att reagera som ett vilddjur. Då har man bättre förutsättningar att man inte måste sparka bakut och tro att det skall ge en förstånd och klokhet.

   John Glenn, den amerikanske senatorn förklarade att dessa chips fanns uppblandade med mediciner i allmänhet och det var på 1990-talet.. Professor Göran Hermerén nämnde att man injicerade chips i människor och menade att det här ämnet måste komma upp till debatt. Det borde alla som inte vill förknippas med övergrepp och våld som acceptabelt inom sjukvården delta i. Den här saken är lika mycket våldtäkt som de andra vi läser om med svarta rubriker. Ännu värre eftersom det är myndigheter som utför den och lyckats hålla det bortom människan kännedom med lögn, våld och illusioner.

 • Den enes bröd, den andres död. En krigföring mot befolkningen.
  Det är ekonomiska intressen som gör att detta får fortsätta.
  Det har pågått i decennier och förstört livet för åtskilliga.

  När ska politikerna/folket sätta stopp för detta?

  • Gunilla, mitt svar på din fråga blir: Ord som ”politikerna/folket” är i min mentala ordlista, laglösa kollektiv u.p.a. och risk, för att ”sätta stopp för detta” eller andra övergrepp mot enskild vårdtagare.

   Värdesäkrad hälsning

  • Gunilla – Apropå den enes bröd, den andres död och den långvariga psykologiska krigföringen i landet och world wide.

   Regering/politiker kommer naturligtvis inte att utfärda någon “stopp-order” för hjärnkontrollteknologierna, då de utgör några av deras vassaste knivar i lådan.

   Genom undanhållande av kunskap och information ökar de hemliga sällskapen/regeringen sin makt över enskilda individer och grupper i samhället, i samma rörelse minskar de hoten mot sig själv.

   Tankens imperium

   I ett berömt tal på Harvarduniversitetet i slutet av andra världskriget (september 1943) presenterade Winston Churchill den brittiska elitens idé om hur dess framtida maktdominans skulle säkras. Churchills tal, som fick stor spridning vid den tiden, var imperiets svar på Franklin D. Roosevelts propåer om att man efter kriget skulle införa en “post-kolonial” världsordning. Churchill ville se ett nytt block bildas, genom att amerikanerna återförenade sig med “Moder England”. “Det är våra två länder som har världens framtida öde i sina händer”, menade Churchill, genom sin kontroll över vetenskap, teknologi och kultur. “Dessa medel erbjuder mycket bättre utdelning”, än att med militära medel erövra andra folks tillgångar, menade han. Eller, som han också uttryckte det: “Framtidens imperier kommer att vara tankens imperier – empires of the mind.”

   Denna strategi har genomförts steg för steg. Churchills hemliga vapen i denna tankekontroll var den elit av masshjärntvättare som samlats under brigadgeneral John Rawlings Rees, i arméns Direktorat för psykologisk krigföring, och dessa hjärntvättares överflyttning efter kriget till det som kallades “Freud Hilton” – The Tavistock Clinic i Londonförorten med samma namn. Enligt egna uppgifter har Tavistock och dess internationella nätverk hittills utbildat en armé på närmare en miljon “beteendevetare”, som världen runt spelar nyckelroller i allt från affärslivets ledarskapsutbildning och konfliktlösningar.

  • Gunilla – Angående den enes bröd, den andres död och den långvariga psykologiska krigföringen. Regeringen/politiker kommer naturligtvis inte att utfärda någon ”stopp-order” för hjärnkontrollteknologierna, då de utgör några av deras vassaste knivar i verkstygslådan.

   Genom undanhållande av kunskap och information ökar de hemliga sällskapen/regeringen sin makt över enskilda individer och grupper i samhället, i samma rörelse minskar de hoten mot sig själv.

   Tankens imperium
   I ett berömt tal på Harvarduniversitetet i slutet av andra världskriget (september 1943) presenterade Winston Churchill den brittiska elitens idé om hur dess framtida maktdominans skulle säkras. Churchills tal, som fick stor spridning vid den tiden, var imperiets svar på Franklin D. Roosevelts propåer om att man efter kriget skulle införa en “post-kolonial” världsordning. Churchill ville se ett nytt block bildas, genom att amerikanerna återförenade sig med “Moder England”. “Det är våra två länder som har världens framtida öde i sina händer”, menade Churchill, genom sin kontroll över vetenskap, teknologi och kultur. “Dessa medel erbjuder mycket bättre utdelning”, än att med militära medel erövra andra folks tillgångar, menade han. Eller, som han också uttryckte det: “Framtidens imperier kommer att vara tankens imperier – empires of the mind.”

   Denna strategi har genomförts steg för steg. Churchills hemliga vapen i denna tankekontroll var den elit av masshjärntvättare som samlats under brigadgeneral John Rawlings Rees, i arméns Direktorat för psykologisk krigföring, och dessa hjärntvättares överflyttning efter kriget till det som kallades “Freud Hilton” – The Tavistock Clinic i Londonförorten med samma namn. Enligt egna uppgifter har Tavistock och dess internationella nätverk hittills utbildat en armé på närmare en miljon “beteendevetare”, som världen runt spelar nyckelroller i allt från affärslivets ledarskapsutbildning och konfliktlösningar.

 • Har jobbat som läkare i många år. Uppriktigt, detta är ingenting som jag eller mina kolleger någonsin hört talas om. I vilka sammanhang har det skett menar ni? På vilka patienter? Står att det även förekommit på spädbarn. Vilka BB avd och hur? Detta är så fruktansvärt allvarliga anklagelse mot mot läkare så ligger det sanning i det måste det upp till ytan och granskas. Är det inte sant så är det också fruktansvärt allvarligt att sprida sådana rykten.

  • Till Helena vill jag bara säga att visst är det fantastiskt att även en läkare är helt utan kännedom om den här utvecklingen. När man höll den viktiga konferensen på Justitiedepartementet 1986 i mars sa professor Bengt Pernow att den medicinska etiken, som man tidigare såg den, inte längre gällde:”Informerat samtycket – ja, det är ju lätt att säga tulipanaros – men hur ofta och i vilka sammanhang kan vi kräva det?” Man tar oss som det behagar dem. Du undrar om vilka patienter man implanterar och utnyttjar. Redan ca 1970 publicerades forskningsrapporter där man nämnde att vid alla större sjukhus (detta var i USA) inplanterades elektroder i patienters hjärnor under operationer – efter utskrivningen använde man dem i hjärnexperiment och beteendekontroll, framgår av samma avhandling. Situationen var densamma i Sverige. Det här tillhörde redan för 50 år sedan rutiner vid de flesta stora sjukhus i Sverige. Idag är injektioner och de flesta mediciner uppblandade med brainchips som fäster i hjärnan och upprättar tvåvägsradiokommunikation med statens forskningsdatorer.

   Så tidigt som 1948 hade en av Sveriges ledande barnläkare startat med sina övergrepp på nyfödda i vars hjärnor han inplanterade elektroder. Om det finns en 10 sidor lång artikel med rubriken: “Dr Frankenstein på Sachsska Barnsjukhuset”. Socialstyrelsen har fått den för utlåtande men vill inte kommentera den. Däremot har den nuvarande generaldirektören, Lars-Erik Holm i en skrivelse till en av oss sagt att nanoteknologins spridning in i hjärnan och det forskningsprojektet inte utgör socialstyrelsens ansvar. Nej, det är FOI och andra sekretesskyddade myndigheter som axlar både övergreppen, utnyttjandet och de värderingar teknologin med fjärrkontroll av hjärnan fungerar med. Bra att du tycker det borde komma upp till ytan. Vi är på gång.

  • Till Er som har svårt att ta till Er tekniken. Läs FOI´s egen text. FOI samforskar i dagsläget med Karolinska Institutet.

   FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut: Dammolnet Lyssnar På Dig
   Totalförsvarets forskningsinstitut: Nanoteknik

   Ett annat viktigt begrepp vid sidan om nanoteknik är mikrosystemteknik. Den kommer att betyda mycket för positionsbestämning och styrning av stridsdelar.
   Små objekt kommer att datoriseras. Vi kan få mikrorobotar som är mindre än en tusendels millimeter. De kan spridas som pollen eller bakterier.

   Forskarna talar till och med om komponenter som kopplas in i nervsystemet och som kan tala med hjärnan. Dessa komponenter skulle hjälpa soldaten att ta fram sitt undermedvetna. Soldaten ser mer än han tror. De små komponenterna skulle fånga upp den information som annars missas. Gränsen mellan vad som är teknik och biologi suddas ut från båda håll. Det är inte bara biologerna som närmar sig tekniken. Även teknikerna närmar sig biologin.

   Man kan tänka sig tekniska lösningar för att ändra på kroppens biologiska system som till exempel att modifiera biokemin och kompensera för sömnbrist. Eller att ta kontroll över nervsystemet i ett djur och därmed skapa biologiska UAV:er. Kunde man få hökar att spana och koltrastar att känna av markvibrationer så vore det kanske inte så dumt.

   Men miniatyrisering i sig innebär också nackdelar. Det är lätt att smuggla mikro-UAV:er. Kunskapen kan också spridas till terrorister och andra via den civila utvecklingen. En UAV kan inte vara hur liten som helst om den också ska kunna styras i luften. Eller så nöjer man sig med att UAV-svärmen flyger som pollen för vinden.

   (Tyvärr så har FOI tagit bort denna text från sin hemsida) Den finns att läsa på http://www.bionicgate.com
   Och den går naturligtvis att få fram för den som så önskar.
   Frågan är vilka soldater man utför forskningen på?

 • Jag undrar nu med anledning av Robert Naeslund´s mycket viktiga och upplysande artiklar, hur tvingar man vetenskapsmän att erkänna att dom under mer än 40 år har använt olika typer av implantat för att forska på människor?

  Är det en ny Nurnbergrättegång som krävs för att få veta den hemska sanningen?

  Vill inte svenska folket veta vem/vilka av våra “fina professorer” som skapar sig förmögenheter på att med informationstekniken tränga in i andra människors hjärnor?

  Steg ett i att avslöja dessa övergrepp torde vara att utse vem som är ansvarig för övergreppen. Är det tillverkare av implantat, är det de som sätter implantaten på plats, är det de forskare eller institutioner som använder/sparar och äger den biometriska informationen eller är det de som utvecklar nätverksbaserad (AI) artificiell intelligens?

  Sedan undrar jag hur kommer det sig att läkare inte engagerar sig i människor som utsätts för dessa övergrepp med implantat?

  Det råder ingen tvekan om att teknologierna finns, används och att de har genom åren har förfinats till att datorer nu automatiserat avbildningen av människans nervsystem och högre tänkande.

  Är det möjligt att det finns en tyst överenskommelse inom läkarkåren att inte befatta sig med en patient som har implanterats, utan att symtomen ska hänvisa dessa patienter till psykvården?

  I sådant fall är läkarkårens med-hjälp till mörkläggning av övergreppen nästa fall som bör granskas av media. För vi vill väl lita på våra läkare?

  Sedan nanotekniken och självprogramerande datorer utvecklats används de numera mycket avancerade implantaten inte bara för fjärrkontroll och beteende-manipulation av hjärnan utan även för att klona hjärnans och nervsystemets informationsprocesser och simulera dessa funktioner i datorer. Detta ger bl. a. forskarna information om hur hjärnan identifierar mönster och detta är bl.a. grunden för hur forskarna ska bygga morgondagens robotar.

  De övergrepp som pågår i det fördolda är oförlåtliga, hela livsverk slås i spillror av datorer som är programmerade för att ställa frågor genom att förbi-passera hörselnerven och med fysiologiska sensorer identifiera mönster.

  Om inte regeringar ställer upp för att skydda människor mot dessa brutala övergrepp så undrar man vad vi ska ha regeringar till.

  Hela mänskligheten tycks stå utan skydd mot denna förödande teknologi. Detta p g a att forskarna äger rätten att själva välja metod att inhämta mätdata. Visserligen krävs ett etikprövningstillstånd för forskning på människor. Men så länge effekterna och symtomen av dessa forskningsövergrepp klassificeras som psykisk sjukdom så behöver forskarna inte söka etikprövningstillstånd eller informerat samtycke.

  Kombinationen av nanoteknik intelligent nätverksteknik och självprogrammerande datorer är en förödande kombination tillsammans med forskarnas rätt att själva välja metod att inhämta mätdata,

  Den som hittar en lösning på att avslöja dessa forskare och deras numera datoriserade massaker av mänskligt liv kommer att kunna bli mycket rik.

  • Bra frågor och kritiska tankar. Anders berör en hel del intressanta frågor. Det handlar om läkare, teknikens utveckling och vilka som är ansvariga. För att ge ett korrekt svar på den sista frågan är det överst regeringen, statsministern har givit FOI mandat till att utveckla den här teknologin emot folket. Men det var beslut som redan var tagna av tidigare statsministrar. Men så klart är alla som på ett eller annat sätt deltagit i utvecklingen medskyldiga till statlig brottslighet. Det var en fråga senator John Glenn tog upp i sitt lagförslag 1997, att läkare, medicinföretag och alla andra som medverkade till kränkningarna var ansvariga och borde ställas inför rätta.

   Från inledningen av övergreppen under 1950-talet, när det ofta handlade om elektroder i hjärnan, publicerade ledande psykiatriker böcker som meddelade att symptomen skulle inräknas bland sinnessjukdomar. Om man antog sig vara utsatt för implantat, hjärnexperiment, tankeöverföring, beteendekontroll eller liknande skulle det inordnas under schizofreni, paranoida föreställningar, psykoser eller s.k. vanföreställningar. Psykiatrin blev till statens försvarsadvokat och sinnessjukförklarade alla som kunde hota hemligheten. Det är modellen även i nuet. Implantat existerar inte, inte heller fjärrkontroll av hjärnans funktioner eller s.k. tankeläsning, allt det utgör sinnessjukdom, i synnerhet för professorerna och de i deras ledband..

   Om forskarna kan man säga att det finns olika grupper. Dom där vi ser i TV från universitet och liknande tillhör de lägst stående men det är deras info som gäller. Där talar man om att Parkinson och Alzheimer kan nå bättring med elektroder i hjärnan -Verkligheten är att man helt kunde neutralisera dessa sjukdomar för 50 år sedan vilket omtalas i forskningsrapporter.

   Ja, det här är ett speciellt ämne, ett som måste klaras upp och komma fram i en allmän debatt – då kommer vi ha alla chanser till att skapa den svenska våren – att en förändring blir möjlig.

 • Den ena veckan får man veta att superdatorer på en sekund kan räkna ut vad alla bildade, kloka, jätteintelligenta och alla andra av jordens befolkning tillsammans behöver en halv livstid för, 5 miljarder människor!. Fantastisk information som man aldrig hört ett rykte om förr. Och nu kommer cyber från Platon, kan skapa jordbävningar, har ett register som omspänner flera tusen år och kommer ända in i hjärnan. Robert Naeslunds artiklar än nåt som man aldrig läst förr. Han styrker ju allt han säger på ett helt annat sätt. Jag är full av beundran och vill bara fråga om vart är vi egentligen på väg, varför har inget kommit ut om superdatorerna användning och vad sa Norbert Wiener om dom.

  • Fantastiskt att dessa intelligenta superdatorer fanns redan på 1940-talet, samt att militären och NASA dålt dess existens genom att lura oss med bjässar som inte hade mer beräkningskraft än en modern miniräknare. Vad hade rymdprpgrammet varit om de använt dessa superdatorer istället?

   • Det Stig Olsson undrar över – vad Wiener själv sa om saken. Det handlar mycket om faran.. Redan i boken “Cybernetics” gav han varningar. Bl a sa han att den Kapitalistiske kungen och den Marxistiska drottningen, båda skulle använda den med samma värderingar. Han åsyftade för makten och tillade att det sannolikt skulle ta mycket lång tid innan den vanliga människan fick någon nytta av den, om det nånsin kommer ske, tillade han.

    I maj 1950 höll han en föreläsning på Massachusetts Institute of Technology i Boston där förklarade att vi måste förstå vad som hade inletts, att vi nu kunde bli till maskiners slavar och att detta är ett möjligt hot,”… it means that humanity as a whole can be ruled by nothing less than men who span the whole of humanity.” Han framförde också att cybernetics måste få ett ändamål för människan, bortanför makt och småaktiga intressen, som han kallade det.

    Jovisst är det ganska fantastiskt att den här mer eller mindre scienfictionlika utvecklingen var planerad redan för över 60 år sedan. Dessutom med den jättelika betydelsen att använda den som ett befolkningsprogram. Det är från den verksamheten vi kan förstå tystnaden om ämnet. Två år efter att Wiener hade utgivit boken “Cybernetics” publicerade han nästa bok, “The Human Use of Human Beings”. När den fick ett nytryck på 1960-talet skrev förläggaren ett nytt förord där han förklarade ämnet på ett utmärkt sätt: “Bara ett fåtal böcker framstår som ett riktmärke för social och vetenskaplig inriktning. Wieners klassiska är en av dessa betydelsefulla. Som skapare av vetenskapen av cybernetics – studier av datorer och människans centrala nervsystem – blev Wiener missuppfattad att önska datorisera människans liv – men samtidigt såg han tydligt faran med avhumanisering och missbruk.” Det var också vad som hände men ännu 60 år senare har inte hotet kommit upp i massmedia till debatt.

 • Så väldigt intressant att det finns ämnen som ingen hört talas om. Jag är själv läkare
  och känner till förekomsten av tester med nya mediciner på människor. Det är också
  något som pågått i det fördolda. Men att en storskalig verksamhet som den här skett
  har även för mig varit okänt. Det är viktigt att veta vad man talar om och
  Naeslund ger bra fakta till sina framföranden. Säg mig bara vilka olika områden cybernetiken används för, man har ju kallat den för en universalteknik.

  Tack för upplysande artiklar.

  • Cybernetik och systemvetenskap i den akademiska världen

   De grundläggande koncepten för cybernetik har visat sig vara enormt kraftfulla i en mängd olika discipliner: datavetenskap, management, biologi, sociologi, termodynamik, etc. cybernetik och systemvetenskap kombinerar utdrag av filosofi och matematik med konkretion som behandlar teori och modellering av “real world” utveckling av systemen. Eftersom det i sig är tvärvetenskapligt, arbetar cybernetik och systemvetenskap mellan och bland vanliga teorier, vanligen parvis (t.ex. biofysik, sociobiologi) men ibland mellan fler än två typer av system.

   Några senare fashionabla metoder har sina rötter i idéer som föreslagits av cybernetiker för många decennier sedan: t.ex. artificiell intelligens, neurala nätverk, komplexa system, människa-maskin gränssnitt, självorganiserande teorier, system terapi, etc. De flesta av de grundläggande begreppen och frågorna av dessa metoder har redan formulerats av cybernetiker såsom Wiener, Ashby , von Bertalanffy \ citera {V} L56, Boulding , von Foerster , von Neumann , McCulloch och Pask på 1940-talet och genom 1960-talet. Sedan starten har Cybernetik och Systemvetenskapen kämpat för att hitta en viss grad av “anständighet” i den akademiska världen.

  • Här kommer en enkel modell hur man kan se cybernetics. Wiener själv kallade den för universalvetenskap och den kan användas för att gå djupare in i alla andra vetenskaper. Den är spionagets verktyg nummer ett och när den svenska DC3:an i början av 1950-talet blev nedskjuten av ryska plan över Östersjön skickade man in radiokommunikation emot militära baser i Ryssland och fick information i retur. Man kan säga att det är som att kasta ut en bumerang och fånga in det den har med sig i retur, både elektronisk och biologisk information. Det var den första vetenskap som också kunde förändra informationen den inhämtade. Wiener förklarade det med orden: “Kontroll är ingenting annat än att sända budskap, som på ett effektivt sätt förändrar mottagarens beteende…” Cybernetics kallas för tänkande system vilket kan lära av insamlad information. Det var det som kallades för superdatorer redan från 1940-talet – att den kunde utveckla sig själv genom vad den kom i kontakt med. Svenska forskare har förklarat att de har ett eget medvetande. Superdatorer och cybernetik har en hel del gemensamt.

 • Tack Robert för ytterligare en fantastisk artikel i detta ämne. Ett ämne som människor ännu inte förstått allvaret i.

  Jag delar i denna debatt nedan information med alla läsare. Ett frukostmöte som Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI höll på Stockholms Handelskammare 2012.

  Stockholms Handelskammare, Maskin Eller Människa?

  Information
  DATUM 21 mars 2012
  TID 08:00-09:00
  PLATS Stockholms Handelskammare, Malmskillnadsgatan 46, 7 tr, Stockholm
  Frukostmöte:

  Hur maskiner med moraliskt beteende kan skapas, är något som robotforskare och filosofer har börjat studera.

  Vilken roll har människan i en framtid där moraliska beslut också tas av maskiner?
  När blir en maskin en människa? Frågan om gränsdragningar mellan maskin och människa kan idag kännas trivial, men faktum är att den blir allt mer aktuell.

  I framtiden kommer robotarna att bli allt mer människolika samtidigt som vi kommer att bli allt mer robotlika, dels via olika typer av implantat som delar teknologi med robotarna men också via en socialiseringsprocess där vi lär oss att umgås med robotar.
  I den mån man överhuvudtaget i framtiden kan tala om oss själva som en distinkt
  art, måste vi då kanske ta i den svåraste frågan av dem alla: Behövs vi?

  Det är endast den art som står högst upp i hierarkin som slipper motivera sin
  existens.

  Henrik Carlsen har jobbat på FOI i lite drygt tio år. Han har en bred bakgrund inom många av FOI:s verksamhetsområden. Under senare år har fokus dels varit klimatförändringar och då främst anpassningsfrågor och klimatförändringarnas koppling till
  säkerhet, utveckling och geopolitik och dels teknikutveckling och social förändring.
  Inom det senare området arbetar Henrik med risker med framtida teknologier, främst då etiska aspekter på det som brukar kallas autonoma system, dvs. tekniska system som i någon mening fattar beslut “själva”.

  *Jag personligen tolkar texten ovan “socialiseringsprocess och olika implantat som delar teknologi med robotarna” som cybernetic teknologier. I framtiden kommer dessa cybernetic teknologier i någon mening att bli autonoma, d v s fattar beslut “själva”

  När system i någon mening fattar egna beslut så har Sverige ett nytt system för t ex automatisk lagförlängning som står utanför demokrati och konstitutionella rättigheter.

  Autonoma system har ju som bekant av misstag tidigare skjutit ner civila flygplan i USA.

  Originalartikel: http://www.bionicgate.com/stockholms-handelskammare-maskin-eller-manniska/

  • I dessa dagar då det avslöjas att NSA, Google m fl har läst och avlyssnat människor även i Sverige så frågar man sig vad i helvete de svenska statsmakten håller på med!

   Beatrice Ask borde avkrävas svar på följande frågor, av folket:
   1. Hur länge har sittande regering till om cybernetiska tekniker och inte gjort något?
   2. Hur länge har sittande regering känt till att människor delar implantat och teknologier med autonoma robotar och inte gjort något?
   3. Känner Beatrice Ask till att det inom EU nyligen avslöjats att 20 personer nyligen torterats till självmord med dessa cybernetiska teknologier?

   Ännu så länge saknas en tydlig lag som skyddar människor mot tortyr med implantat. Detta trotts att ledande svenska professorer varnade för missbruk första gången redan 1999. 2004 kände Daniel Tarschys på Statens Medicinetiska råd till teknologierna. 2005 varnade Göran Hermerén i ett 30-sidigt dokument till EU kommissionen om riskerna med teknologierna.

   Eftersom regeringen fortfarande efter 10 år inte vidtagit åtgärder för att förhindra övergrepp med teknologin och tillåter att psykiatrin används som grindvakter för att ta hand om människor som råkar ut för dessa teknologier så måste regeringen anses vara helt ansvariga för massmord och användning av implantat på barn.
   Alla föräldrar bör ställa sig frågan om deras barn vid födseln har implanterats med nanoteknikens nya biokompatibla hjärnimplantat. Cybernetiska teknologier kan sedan styra barnet genom hela livet.

   En uppkoppling av hjärnan till datorer genom cybernetiska teknologier (cloud/grid) computing som med maskininlärning och expertsystem kopierar hjärnans informationsprocesser, minnen, inlärning och känslor samt utför smärtexperiment.

   Det verkar som FOI av deras egna utlåtanden har utvecklat en militärdiktatur som forskar på den svenska befolkningen.

   Så här skrev Gerald G Maguire på wireless@KTH 2008:
   Revolutioner i halvledarenheter miniatyrisering, bioelektronik tillsammans med neurala beräkningstekniker gör att forskare nu kan skapa maskin assisterade sinnen, science fiction´s “cyborgs.” I en artikel publicerad redan 1999, försökte vi uppmärksamma framsteg inom proteser, en myriad av konstgjorda implantat, och den tidiga utvecklingen av teknik för cochlea (hörsel) och retinala näthinnan (syn) implantat. Vår oro, då och nu, var att uppmärksamma de etiska frågor som dessa innovationer väcker. Sedan dess har genombrott skett i en hisnande takt. Vetenskapsmän, forskare och ingenjörer som använder olika metoder, ger möjligheter till direkta gränssnitt mellan hjärnan och maskiner. Tekniska innovationer som sådana är varken goda eller onda, det är användandet av dem som skapar moraliska konsekvenser. Eftersom det kan finnas etiska problemen i människors användning av tekniken och eftersom hjärnchips är en mycket troligt framtida teknik, är det klokt att formulera politik och lagstiftning som mildrar teknologiernas skadeverkningar, detta innan tekniken redan är utbredd.

   • Här kommer en kommentar till Bengt Andersson. I citatet som avslutar ditt inlägg nämns att något bör göras innan tekniken är utbredd. Dålig kunskap och självcensur är ofta en orsak till att den där sortens människor ger missledande information. Hjärnprojektet tog upp en mycket stor del av KTH:s anställda för 45 år sedan! Det förklarar professor Zetterberg om situationen i slutet av 1960-talet. Om Beatrice Ask är hon medveten om ämnet i stort men också nedsövningarna av intagna på häkten, som därefter inplanteras med transmitters vilka ofta trycks in i frontala hjärnan. Den här sortens information har alla justitieministrar och Laila Freivalds kallade inplantaten för medicinsk behandling i en skrivelse. Det som handlar om de kriminella har pågått sedan mer än 40 år och det kan styrkas. Vad det innebär att utsättas för hjärnexperiment eller s.k. beteendeteknologi är att de utsatta självklart inte är ansvariga för sina egna gärningar. Det har också framförts i olika sammanhang. Den franske professorn vid Institute Pasteur, Jean-Pierre Changeux, tillika ordföranden för den franska bioetiska kommissionen framförde på en konferens om hjärnkontrollsystemen1998 att de skulle ta upp frågan om huruvida de som utförde brottsliga gärningar kunde räknas som ansvariga för dem. Den vetenskapliga tidskriften Nature refererade mötet och skrev: “…The study will also cover more immediate issues of whether criminals are responsible for their actions.” Det här ämnet är jättelikt och kan mycket väl jämföras med de grövsta missdåd stater utfört emot sina medborgare. Det är ett nationellt projekt och har lagstadgats. Alla skall inlemmas i beteendesystemen och få sina uppfattningar styrda av FOI:s maximala systemeffekt, som dom skriver i sin programförklaring. Det är här nuets största uppgörelse kommer ta plats.

    • Jag undrar hur samhället ska se på de forskare som använder ICT implantat för beteendekontroll och utveckling av robottekniker genom att kopiera hjärnans informationsprocesser på människor utan deras samtycke.

     Är inte forskarna ansvariga för sina brottsliga handlingar?

     Människor som kopplas upp med dessa teknologier kan inte leva ett vanligt liv, sköta ett arbete o s v. Är det så att forskare har någon sorts politisk immunitet när det gäller denna brottslighet?

     Mitt förslag är att forskare som känner till användandet av ICT implantat och cybernetiska teknologier på människor som inte givit samtycke anmäler sina arbetsgivare (eventuellt staten) för trolöshet mot huvudman med uppsåt att skada. På detta sätt skulle den etiska debatt som Vetenskapsrådet och Professor Göran Hemerén försökte få igång 2005 i detta ämne äntligen kunna bli verklighet.

     • Det som Mikael tar upp har t ex i USA varit krav från ledande personer och organisationer. 1985 utgav världens mest ansedda vetenskapliga samfund, the American Ass for the Advancement of Science, den brukar förkortas till AAAS, de utger den vetenskapliga tidskriften “Science”, här publicerade dom boken “The Breaking of Bodies and Minds” -Den behandlar psykiatriska och medicinska övergrepp inom ett bredare område än hjärnkontroll, men tar upp dessa som förklaras som centrala delar av läkares och forskares övergrepp i dagens värld. Man säger att sätter vi inte medicinsk etik och mänskliga rättigheter i förgrunden kommer vi gå in i totalt kontrollsamhälle likt Orwells värsta dystopier. Dessutom nämns att de biomedicinska forskarna har ett ansvar att tala ut om missbruk av medicinska tekniker men har inte gjort det.

      Ett annat utspel i samma fråga gjorde den amerikanske Senatorn John Glenn som gav sina sista tre år i Senaten (i slutet av 1990-talet) till att försöka reglera utnyttjandet av människan i hjärnexperiment, beteendemanipulation och forskning i allmänhet. Han krävde att det juridiska regelverket skulle utformas så att de forskare, läkare och medicinföretag som deltog i övergreppen också kunde straffas för dessa. Han inledde sina undersökningar 1994 och förklarade att “med dessa undersökningar hoppas jag kunna lova medborgarna i min hemstat Ohio och de andra runt om i USA, att deras myndigheter upphört med att utnyttja ovetande människor i experiment.” Det blev inte så. I Sverige har generaldirektör Stina Wahlström krävt att samma regler måste gälla för forskare som för befolkningen i övrigt och hon förklarade i det sammanhanget att Sverige inte kunde inräknas bland demokratier beroende på att vi här utnyttjade människor utan deras vetskap eller emot deras vilja i forskningsprojekt. Det skrev hon i Datainspektionens årsbok 1989-1990. Här står regeringen bakom ett statligt program som fullständigt ruinerar mänskliga rättigheter.

      Som avslut kan nämnas att Stockholms Överåklagare med Riksåklagarens samtycke 1985 – i en officiell skrivelse – förklarade att de läkare och polispersonal som inplanterar transmitters (av alla former; elektroder i hjärnan, transmitters i kropp eller huvud eller injicerar chips i blodomloppet) inte gör sig skyldiga till brottslig gärning. Vad det betyder? Att vi inte lever i ett rättssamhälle men också att demokratin har beskurits till den grad att den inte längre existerar. Men som vid Nurnbergrättegångarna emot de tyska läkarna och forskarna kom de etiska normerna att övergå statliga beslut att det juridiska underlaget fanns för att kunna döma dem till både döden och långvariga fängelsestraff.

 • Tack Robert, för ditt utmärkta arbete inom detta mörklagda mind control – område!

  Den cybernetiska världen har till stor del verkat i det fördolda sedan andra världskriget – medan frukterna avnjutits av en liten ekonomisk elitgrupp (the 1%) sedan dess. Tillvägagångssättet beskrivs på ett utmärkt sätt genom Norbert Weiners boktitel THE HUMAN USE OF HUMAN BEINGS (1950). Weiner var professor i fysik och matematik vid Massachusetts Institute of Technology (MIT).

  Wiener var medveten om löftet, men också om faran med de nya teknologierna han hjälpte till att uppfinna. Efter andra världskriget, blev han en påträngande röst som krävde reglering av de militära teknologierna.

  Hans egen vision av ett humant samhälle, var att de cybernetiska feedback elementen skulle möjliggöra en bättre hantering av ekonomi och samhället som helhet. Han var mycket bekymrad över de potentiella destruktiva elementen i teknologierna, vilka kan generera automatiserad makt till en härskarelit, för kontroll av enskilda individer och grupper i samhället. Han var orolig för ett samhälle där de med know-how kunskapen, skulle beröva de maskin-producerade-slavarna all mänsklig värdighet och frihet.

  För mer information om cybernetik se, Principia Cybernetica Web: http://pespmc1.vub.ac.be/Default.html

  Principa Cybernetica är en internationell kooperation av vetenskapsmän inom området CYBERNETIK OCH SYSTEMVETENSKAP och är speciellt kända för deras webbsida Principa Cybernetica Web.

  De har dedikerat organisationen till vad de kallar en “datorunderstödd evolution” – systemisk filosofi, inom ramen för tvärvetenskapliga akademiska områden inom systemvetenskap och cybernetik.

  Principa Cybernetica Web har funnits på Internet sedan 1993, och är en av de första komplexa webbsidorna i världen. Den är fortfarande ansedd som en av de viktigaste webbsidorna i cybernetik, systemteorier, komplexitet och relaterade ämnen …

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *