Johan Bonander: Kan vi lita på SSM:s förmåga att skydda oss från mobiltelefonistrålning?

29

Johan BonanderJohan Bonander är utbildare i myndighetsfrågor och präst i Svenska kyrkan. I denna debattartikel ifrågasätter han den säkerhet som Strålsäkerhetsmyndigheten egentligen är beredd att erbjuda allmänheten. Han får stöd från miljökämpen Björn Gillberg och docent Olle Johansson (KI), forskare inom strålsäkerhetsfrågor som också tvivlar.

Text: Johan Bonander

I senaste numret av tidningen Wermlänningen (maj 2013) intervjuades miljökämpen Björn Gillberg. Intervjun var en tillbakablick på hormoslyrskandalen och Björns engagemang i denna. Björn blickade även framåt och förutspådde att den kommande stora miljöskandalen med stor sannolikhet skulle blir frågan om strålningen från mobiltelefoner.

Björn Gillberg är inte ensam om denna farhåga. Samtidigt försäkrar vår Strålsäkerhetsmyndighet att allt är under kontroll. Ligger locket på, eller har Gillberg fel? Det har Björn aldrig haft förut – känd som han är att på pricken förutspå och säga sanningen med stort S.

Olle Johansson,   professor

En annan person som jobbat med frågan i många år är Olle Johansson, docent och forskare på Karolinska institutet i Stockholm. Olle är likt Björn en kvicktänkt och sanningsälskande människa. Jag ringer Olle.

Olle, hur är det med farorna kring mobilstrålningen – vi möts av så motstridiga budskap – kan vi lita på staten?

“Nja svarar Olle Johansson: – Se på vetenskapshistorien. Ofta är det just de statliga myndigheterna som faktiskt varit bland de sista att erkänna hälsofaror kring teknik och företeelser industrin har att tjäna pengar på. Vi har sett det i frågor som rökning, asbest, turerna kring svininfluensavaccinet för att nu nämna några – så varför inte i frågan om elektromagnetisk strålning vars industriella intressen är så starka för vårt land?”

Olle Johansson har på senare tid fokuserat sitt engagemang kring att varna för den elektromagnetiska strålningen för just barn och ungdomar. Han reser i hela världen och är talare på olika symposier och är expertvittne i olika rättegångar i frågan.

Johansson förklarar varför:

“Att helkroppsexponera dessa grupper dygnet runt, var de än befinner sig för elektromagnetiska signaler som vilka i laboratorieförsök visat sig ha mycket allvarliga och skrämmande effekter, torde vara det absolut största mänskliga experiment mänskligheten någonsin utsatts för.”

Seletunrapporten

Olle berättar att han tillsammans med andra engagerade forskare arbetat fram den så kallade Seletunrapporten från 2010 som i sin tur ledde fram till en resolution i Europarådet i maj 2011. Resolutionen i Europarådet lyder: ”att för barn i allmänhet, och skolor och klassrum i synnerhet, prioritera trådbundna Internetanslutningar, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner i skolan”.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är den myndighet som ofta hamnar i blickfånget när det gäller elektromagnetisk strålning i Sverige. Många undrar varför inte myndigheten verkar för en större försiktighet. Men SSM lyder under Strålskyddslagen och i regeringens regleringsbrev står det ingenting om att myndigheten har att följa Miljöbalkens försiktighetsprincip. Myndigheten väger mer nytta mot risk.

Det är ändå märkligt att Strålsäkerhetsmyndigheten på eget initiativ sänder ut ett brev till landets samtliga kommuner några månader efter Europarådets resolution där man tvärtemot Europarådet säger att den trådlösa tekniken bedöms vara riskfri.

Jag kontaktar nu Hélène Asp, enhetschef för enheten för miljöövervakning på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.

Hur kan Strålsäkerhetsmyndigheten sända ut ett brev i september 2011 som så illa korresponderar till den i maj 2011 antagna resolutionen i Europarådet?

Hélène Asp:

“Europarådet är ingen expertinstans för vare sig elektromagnetiska fält eller möjliga hälsorisker med dessa fält. Vi skrev till alla kommuner eftersom vi hade fått många frågor kring trådlösa nätverk i skolor. Det ingår i våra uppgifter att stödja kommunerna, att informera om kunskapsläget samt och att ge råd och rekommendationer där det finns ett behov.”

Strålskyddsmyndigheten om handsfree

Bildtext: Strålsäkerhetsmyndigheten anser att man ska andvända handsfree av säkerhetsskäl, men tycker inte att barn är utsatta för faror om de har mobiltelefon eller surfplatta i knät. Skärmdump från SSM:s hemsida.

Förvillar Strålsäkerhetsmyndigheten allmänheten?

Strålsäkerhetsmyndigheten anser sig alltså vara förpliktigade att på eget initiativ gå ut med ett brev där man i praktiken uppmanar landets alla kommuner att helt borste från Europarådets resolution som just handlar om att vi ska tillämpa försiktighetsprincipen gentemot våra barn och ungdomar.

Resolutionen som är ett ställningstagande som bygger på den välrenommerade Seletunrapporten från 2010 som i sin tur, två år senare, genererar den så kallade BioInitiativerapporten 2012 där 29 oberoende forskare och hälsoexperter från 10 länder efter att ha bedömt 1800 nya forskningsrapporter, från 2006 till 2011, mycket kraftfullt varnar för den elektromagnetiska strålningen, inte minst för barn och ungdomar!

Är det möjligen så att vi lever i en tid där myndigheter vi tror ska skydda oss idag är så uppbundna av andra intressen att vårt skydd är sekundärt. Blotta misstanken innebär att vi vanliga människor måste återta tolkningsutrymmet.

Godtrogenhet är – i motsats till sanningslidelse – som bekant ingen dygd att skryta med, eller hur?

Text: Johan Bonander

Fakta (sammanställd av Bonander)

De så kallade gränsvärden för elektromagnetisk strålning av den sort som mobiltelefoner och trådlöst Internet nyttjar är betydligt högre i Sverige än i till exempel Ryssland och Italien.

I nedanstående tabell framgår det hur mycket de olika värdena skiljer sig åt dels mellan länder dels till de nivåer alternativa forskare, de som varnar för tekniken, tex BioInitiative-rapporten från 2012, idag rekommenderar:

9 000 000 µW/m2: Svenska Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde
100 000 µW/m2: Rekommenderat gränsvärde Ryssland och Italien
1 000 µW/m2: Rekommenderat gränsvärde i BioInitiativ Report 2007
170 µW/m2: Rekommenderat gränsvärde från Seletun Statement 2011
3 µW/m2: Reviderat rek. gränsvärde i BioInitiativ Report 2012
0,1 µW/m2: Solens bidrag dagtid vid mycket kraftiga solstormar
0,000 001 – 0,000 000 000 01 µW/m2: Solens bidrag dagtid under normala förhållanden.

Bara en enda forskare, Olle Johansson, har vågat föreslå detta sistnämnda som ett hygieniskt gränsvärde.

Norska Folkets Strålevern har byggt upp en parallellportal till den statliga myndigheten Statens Strålevern – som är Norges motsvarighet till Strålsäkerhetsmyndigheten – som har information som är viktig för den som vill skapa sig en helhetsbild.


Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

29 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet
Gäst
6 maj 2016 kl 13:21

Personligen, som ingenjör, som arbetat med mobiltelefoner tillsammans med andra ingenjörer på Ericsson i Lund, anser jag att man alltid ska använda handsfree och placera telefonen en bit ifrån kroppen.

Samtidigt kan man minska sin datamängd när man surfar på sin smartphone genom att installera ex. Opera Mini eller använda Linux Ubuntu, Firefox och filtrera bort bilder och javascript med No Script.

Som hemsideägare kan man mobilanpassa sin hemsida så att bilder försvinner i Firefox med permissions.default.image frånslaget. Just det tema som Newsvoice använder fungerar ex. ej. så jag byter gärna till Opera Mini när jag går in just här. Lite krångligt, men då sparar jag datamängd och minskar strålningen.

I detta läge bör man således inte ha njutånger när man surfar. Ju fler basstationer som finns desto lägre kan de stråla, men man behöver för den sakens skull inte befinna sig för nära för länge, speciellt inte om det handlar om stora master med högre strålningsmängd.

När jag ex. uppdaterar min mjukvara eller använder Skype trådlöst lägger jag utrustningen ca två meter bort och kopplar alltid ur videofunktionen.

Farligast är naturligtvis att ha en smartphone mot örat. Då får man högst dos. Det finns det nog ingen som rekommenderar, i alla fall inte någon längre tid.

När jag kör trådlöst via datorn använder jag helst en extern dosa som jag lägger en bit bort eller kopplar samman med en kabel till min smartphone.

De internettroll som använder ord som “skalärvågor” utan ingenjörskompetens anser jag inte att man bör lyssna på alls. Allt som strömmar på något vis bildar “skalärvågor”, även en fjärt. Det handlar om energimängd, frekvens och dos. Minska din egen dos så mycket du kan! 😉

Josef Boberg
Gäst
12 juli 2013 kl 10:42

Den trådlösa tekniken-myntet har en förskräckande baksida – och då särskilt för barn och tonåringar – som jag ser det.

Ingående i sak om vad jag grundar det på HÄR.

I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

Vad tror Du ❓

nathalie
nathalie
Gäst
11 juli 2013 kl 17:22

MI5 agent Dr. Barrie Trower: dangerous radiation everywhere – här i en intervju med advokat Henning Witte
https://www.youtube.com/watch?v=vxrBLO1rAMM

F.d.MI5 agenten Barrie Trower är fysiker och har arbetat för den brittiska underrättelsetjänsten. Där fick han hemlig information om de stora farorna med elektrosmog=skalärvågor och mikrovågsstrålning från vår mobiltelefoni och Wi-Fi teknologi. Han avslöjar hur säkerhetstjänsterna missbrukar mikrovågor för att påverka folks kroppar, även hjärnan. De kan åstadkomma smärtor och sjukdomar överallt i kroppen, även hjärtinfarkt och alla typer av cancer. De kan kontrollera din hjärna genom att läsa dina tankar, ändra dem, spionera i vårt minne och t.o.m. ändra eller sudda ut det. De kan fjärrstyra en människa totalt, utan att offret (targeted individual) ens vet om det. Folk kan bli programmerade att vara levande videokameror, mord- eller sexverktyg. Man kan låta någon bli förälskad med hjälp av teknologin, utan att det föreligger äkta kärlek.

Det är lätt att låta en människa höra röster i huvudet. V2K är ingen mental sjukdom utan resultatet av modern teknologi.

Strålningen från mobiltelefoner och trådlös Internet skadar inte enbart oss, våra barn och naturen utan även framtida generationer så till den milda grad att många kvinnor kommer att vara ofruktbara inom tre generationer.

Dr. Barrie Trower är upprörd över att brittiska vetenskapsmän har rätt att mörda, och de har använd sig av den i hundratusentals fall, utan att bli ställt till svars. Han och Mind Control experten Dr. Henning Witte har sina misstankar, att de engelska framgångarna under de Olympiska spelen i London 2012 resulterar ur användandet av de hemliga mikrovågsvapen, som den brittiska underrättelsetjänsten förfogar över.

Dr. Trower vädjar till den svenske kungen att hjälpa sitt folk genom en engångsaktion: att ge en presskonferens där han uppmärksammar farorna med den fruktansvärda mikrovågsteknologin. —- Detta är en av de viktigaste intervjuer White TV fick göra. Det spelades in på Open Mind Conference i Danmark.

nathalie
nathalie
Gäst
11 juli 2013 kl 17:21

MI5 agent Dr. Barrie Trower: dangerous radiation everywhere – här i en intevju med adokat Henning Witte
https://www.youtube.com/watch?v=vxrBLO1rAMM

F.d.MI5 agenten Barrie Trower är fysiker och har arbetat för den brittiska underrättelsetjänsten. Där fick han hemlig information om de stora farorna med elektrosmog=skalärvågor och mikrovågsstrålning från vår mobiltelefoni och Wi-Fi teknologi. Han avslöjar hur säkerhetstjänsterna missbrukar mikrovågor för att påverka folks kroppar, även hjärnan. De kan åstadkomma smärtor och sjukdomar överallt i kroppen, även hjärtinfarkt och alla typer av cancer. De kan kontrollera din hjärna genom att läsa dina tankar, ändra dem, spionera i vårt minne och t.o.m. ändra eller sudda ut det. De kan fjärrstyra en människa totalt, utan att offret (targeted individual) ens vet om det. Folk kan bli programmerade att vara levande videokameror, mord- eller sexverktyg. Man kan låta någon bli förälskad med hjälp av teknologin, utan att det föreligger äkta kärlek.

Det är lätt att låta en människa höra röster i huvudet. V2K är ingen mental sjukdom utan resultatet av modern teknologi.

Strålningen från mobiltelefoner och trådlös Internet skadar inte enbart oss, våra barn och naturen utan även framtida generationer så till den milda grad att många kvinnor kommer att vara ofruktbara inom tre generationer.

Dr. Barrie Trower är upprörd över att brittiska vetenskapsmän har rätt att mörda, och de har använd sig av den i hundratusentals fall, utan att bli ställt till svars. Han och Mind Control experten Dr. Henning Witte har sina misstankar, att de engelska framgångarna under de Olympiska spelen i London 2012 resulterar ur användandet av de hemliga mikrovågsvapen, som den brittiska underrättelsetjänsten förfogar över.

Dr. Trower vädjar till den svenske kungen att hjälpa sitt folk genom en engångsaktion: att ge en presskonferens där han uppmärksammar farorna med den fruktansvärda mikrovågsteknologin. —- Detta är en av de viktigaste intervjuer White TV fick göra. Det spelades in på Open Mind Conference i Danmark.

Morgan Strålman
Morgan Strålman
Gäst
26 juni 2013 kl 20:05

Jag kan inte se att särskilt många ens högt skolade verkar begripa vilket moment22 vi har att hantera framöver. I lilla Sverige har vi 9 mille personer som exponerats av EMF, med i världen högsta tillåtna gränsvärden under LÅNG tid. Ökningen av cancer och neurologiska sjukdomar ökar dramatiskt, fertiliteten sjunker, näringsfattig mat konsumeras i mängd och sjukvården har inte begripit vare sig att diagnosticera eller behandla de störningar som EMF ger upphov till i människor. Läkarutbildningen stampar i sandlådan med hälften av en tandläkares utbildning i neurologi, självklart kan läkare inte utföra arbete inom något dom aldrig har lärt sig något om. Räddningen för många är den komplementär medicinska sidan, där betydligt mer möjligheter finns till hjälp för drabbade. Men industrin och myndigheter motarbetar verksamheten med maffialiknande metoder och hot. Så under tiden manipulationen av sanningen fortgår, så hamnar befolkningen längre och längre ut på tunn is, där alltför många kanske går under. Se 10 år framåt och inse den statistiska utvecklingen och fråga dig själv. Hur kan någon med vett i skallen aktivt medverka till detta på Strålskyddsmyndigheten, särskilt när samhällets skyddsnät för att hjälpa folk som råkar illa ut inte ens är planerat.

Michele Keith
Gäst
23 juni 2013 kl 06:24

Och Kalle Hellberg, Maxicom, menar att det inte finns några gränsvärden för elektromagnetisk strålning över huvud taget. Det som finns är ett s k ”referensvärde” (guidance = vägledning) som är framtaget av den internationella stiftelsen ICNIRP och som flera nationer följer, bl a Sverige. Detta värde har bara till uppgift att skydda mot överhettning; att vi inte ska koka av strålningen! ICNIRP har gjort mätningar vid vilken effekt på olika frekvenser som vi börjar koka. De fann att kroppstemperaturen stiger med 1 grad C efter 6 min bestrålning med strålningstätheten 500 Watt/m2 vid frekvenser över 2000 MHz (2 grader efter 12 min o s v). Detta värde tog man en helsäker nivå av, det blev 50 ggr lägre, alltså 10 W/m2 (10 000 000 µW/m2). Så deras angivna värde är bara en garant för att vi inte ska koka, men det har absolut inget att göra med biologiska skador, som vi får vid avsevärt mycket lägre nivåer. Hur kan detta tillåtas, att vi utsätts för så mycket strålning?! Jag tänker speciellt på barnen i skolorna som överflödas med trådlös teknik (trådlösa datorer, t.o.m. läsplattor för småbarn på dagis! Helt sjukt. Finns det ingen etik och moral längre, ingen integritet att stå upp för vad som är rätt hos politiker, myndigheter och media? Var är demokratin på väg då?

ruben
ruben
Gäst
22 juni 2013 kl 20:05

Underbara ord Bertil NätvÄrkselev! Vi skall inte ge upp hoppet utan sträva vidare i tid och rum tills vår enskilda rätt enligt den praktiskt verkliga rättsliga processen är tillfredsställd? Japp! Om man nu orkar?

Bertil NätvÄrkselev
Bertil NätvÄrkselev
Gäst
Reply to  ruben
27 juni 2013 kl 11:34

ruben, tack för inlägg, men varför producerar du i ditt inlägg begrepp utan värde i nutid och rum?

Begrepp/ord som är enligt min mentala ordförståelse, laglöst kollektivt pronomen u.p.a. och risk, som i nutid, nära framtid och rum, lurar den som vill, kan eller vågar läsa men mentalt inte vill, kan eller vågar förstå när, var och varför, det bara är EN enskild medborgare, som av folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt, i styrelse, utskott eller nämnd, har enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna, om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ producerat säkerhetsbrist i handläggning eller beslut i brev adresserat till EN drabbad enskild medborgare, som mentalt vill, kan och vågar kräva skadestånd av det allmänna vid fördragsbrott, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden.

Kvalitetssäkrad hälsning
Lärstad den 27 juni 2013

Bertil NätvÄrkselev
Bertil NätvÄrkselev
Gäst
22 juni 2013 kl 19:45

Johan, din fråga i rubriken: ”Kan vi lita på Strålsäkerhetsmyndighetens förmåga att skydda oss från mobiltelefonstrålning?”, – motiverar mitt mentala vill, kan och vågar, att i nutid och rum ta reda om din mentala kunskap, tänk och handling, älskar att lyda när, var hur eller förstå när, var och varför du använder ord utan nytta, ansvar och risk.

EU-domstolen har i nutid, nära framtid och rum monopol på tolkning av EU-rätt och har under historisk tid och rum, offentligt redovisat den tolkning och rättspraxis, som offentlig eller privat organisation, som rättssubjekt och tillsynsmyndighet, skall förvalta i nutid och rum, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

Strålsäkerhetsmyndigheten, skall som EN svensk tillsynsmyndighet och rättssubjekt, med enskild rättskapacitet i handläggning och beslut, i nutid och rum SKYDDA enskild person, husdjur och egendom, samt EN enskild medborgares hälsa, miljö, säkerhet och ekonomiska intressen, sedan 1994 och 1995.

Kvalitetssäkrad hälsning
Lärstad den 22 juni 2013
Namn på den som producerat resultat i tid och rum ovan.
Namnteckning av den som företräder namngivet rättssubjekt i tid och rum ovan.
Namnförtydligande på rättssubjekt med strikt ansvar och risk, för säkerhetsbrist.

anders
anders
Gäst
22 juni 2013 kl 19:32

“Kan vi lita på Strålsäkerhetsmyndighetens förmåga att skydda oss från mobiltelefonistrålning?”

Överskriften är lite i kanten av vad personligt ansvar kan anses vara rimligt.
Att SSM skall skydda medborgarna på något sätt är väl en smula optimistiskt?
Men att de skall ge relevant information och forska på rätt saker borde vara fokus.

Vidare borde inkomstkällorna på SSM delges offentligt, precis som politiker borde göra.
En dekal på kostymen så man vet vem som köpt den.

ruben
ruben
Gäst
22 juni 2013 kl 18:25

Jag misslyckades spela den filmen, den stannar, men förstår vad den vill säga. Ja visst, jag har en “smart” meter. Den resulterade att jag hade dubbelt högre kwh användning just den månad jag bytte. Dvs under Mars månad hade jag normalt ca: 2000 kwh förbrukning. Den månad jag bytte hade jag ca: 3000 kwh. När jag klagade hade jag inte en chans bevisa att det var inte alls så mycket kallare denna Mars månad jämfört med året innan. Sedan efter bytet har jag fortsatt ligga på 2000 kwh. Frånsett det, så har vi en påtvingad mobilstrålning i vårt hem förutom alla andra strålningskällor. Ingen har en chans frånsäga sig den strålningen om vi inte får till en drastisk demokratisk nyordning, som fungerar.

ruben
ruben
Gäst
Reply to  ruben
22 juni 2013 kl 18:46

Menar hade ingen chans bevisa att det inte alls var sån skillnad som mätaren visade.

ruben
ruben
Gäst
Reply to  ruben
22 juni 2013 kl 19:01

Jo dubbelt, det var efter bytet 4000 kwh mot 2000 normalt. Jag sa fel tidigare.

Mikael Jansson
Mikael Jansson
Gäst
22 juni 2013 kl 18:05

Jo det kan man ju undra, nu när det forskats en hel del men marknaden motarbetar med köpt forskning med köpta forskare……hm
Men lyssna gärna här, alla har nya el.mätare hemma även du……
http://www.youtube.com/watch?v=FLeCTaSG2-U&feature=endscreen

ruben
ruben
Gäst
22 juni 2013 kl 17:58

Bra! Hur är det nu med detta? Skall vi bara fortsätta köpa tekniken, som om inget hänt? Hur kommer man ifrån det personligt. Jag menar vi behöver inte göra revolution utan bara göra det vi personligt uppskattar och vill ha. Hur kommer vi ifrån mobil och wifi strålning utan att vända upp och ned på oss själva? Kan vi göra som man gjort med rökning? Förbjuda det där människor officiellt måste vara? Även med mobil frekvenser? Är det också farligt så man måste förbjuda det i officiella sammanhang? Är passiv rökning farligare än att vara passiv “mobil- eller wifi brukare?

Mikael Jansson
Mikael Jansson
Gäst
Reply to  ruben
22 juni 2013 kl 18:19

Kan ju bli problem för vissa som bor i stora hyreshus med runt 100 wifi nätverk som ligger och tuggar dagar som nätter plus alla mobila enheter, paddor m.m, och takantenner med slav sändare, till bas stationer som tuggar kraftigt 24 timmar d……hm
Om 10 år kanske, hoppas jag har fel . Men jag läste även Mona Nilsson boken ”Mobiltelefonins risker” mycket intressant redan då 2010 mycket har hänt sedan dess…….hm

ruben
ruben
Gäst
Reply to  Mikael Jansson
22 juni 2013 kl 19:11

He he. Ser bara ett kaos i elendet. Mona Nilssons undersökningar visar upp trovärdiga bevis och går inte att kringgå i något sammanhang.

Mikael Jansson
Mikael Jansson
Gäst
22 juni 2013 kl 17:39

Detta med trådlösa wifi överalt……….hm
http://www.youtube.com/watch?v=ICA19oKPi5I

ruben
ruben
Gäst
22 juni 2013 kl 17:25

Intressanta bevis tycker jag, Men man behöver inte alltid gå över ån efter vatten.
http://www.kmr.nu/pressrel_2013_05_31-mobilstralning-bakom-adhd.htm

Mikael Jansson
Mikael Jansson
Gäst
21 juni 2013 kl 06:46

Denna är väldigt intressant att se och lyssna på………
http://youtu.be/QouPm-i8pIs

anders
anders
Gäst
20 juni 2013 kl 18:22

Hur förhåller sig de på senare tid omtalade skalärvågorna till dagens frekvenser och teknik?

Både i ett tekniskt och säkerhetsmässigt perspektiv.
Eftersom ekonomin fungerar efter keynesiansk modell så lämnar vi den bollen utan åtgärd.

Mikael Jansson
Mikael Jansson
Gäst
Reply to  anders
21 juni 2013 kl 07:13
anders
anders
Gäst
Reply to  Mikael Jansson
21 juni 2013 kl 08:37

Tyvärr hittar jag inget om skalärvågor i det dokumentet, vilket var min huvudsakliga fråga. Har det studerats eller ligger det en filt på det också?

anders
anders
Gäst
Reply to  anders
21 juni 2013 kl 22:40

Hittade två föreläsningar/intervjuer om ämnet:

Skalärvågor:
http://www.youtube.com/watch?v=kH3ETTd6bPI

Mobiltelefoni:
http://www.youtube.com/watch?v=p8pQCykblNw

Tore Fahlström
Gäst
20 juni 2013 kl 15:16

Nej, vi kan inte lita på myndigheternqa när hälsa står mot ekonomiska intressen. Historien har visat upprepade gånger att det saknas ryggrad hos de tjänstemän, generaldirektörer, och ministrar som är ansvariga för hälsa och miljö. De är mer intresserade att bevaka sina positioner än att rädda liv. Vi kan inte heller lita på den trådlösa industrin som hellre skjuter sig själv i foten än att oroa aktieägarna. Sjuka människor utgör varken bra arbetstagare eller köpglada konsumenter. Tvivla dock inte på att verkligheten hinner ikapp och tvingar oss att konfronteras med sanningen.

Strålningen från den trådlösa tekniken är ett reellt miljöproblem som finns väl dokumenterat i såväl literaturen som i verkligheten. Människor måste få korrekt information om riskerna för att vi skall kunna förhindra en folkhälsokatastrof. Drabbade behöver aktua hjälpinsatser.

Danne
Gäst
20 juni 2013 kl 14:24

Vad är det för forskning som Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten baserar sina gränsvärden på?
Det måste väl finnas några officiella utredningar som stödjer deras höga gränsvärden?

Någon som vet?

Tore Fahlström
Reply to  Danne
20 juni 2013 kl 16:14

SSM baserar gränsvärdena på den privata föreningen ICNIRP:s rekommendationer från 1998 som enbart tar hänsyn till kortsiktiga termiska effekter. Dvs, att inga allvarliga uppvärmingseffekter uppstår efter 6 minuter exponering. Vad som händer i din kropp under längre tids exponering bryr sig inte SSM om. Inte heller bryr de sig om icke-termiska effekter, t ex DNA-skador, infertilitet, oxidativ stress och sömnstörningar.

Vilken forskning SSM tittar på är mindre intressant än den forskning de väljer att ignorera. De förefaller vara mer intresserade av att motivera ICNIRP:s rekommendationer än att göra sin egen bedömning.

Ända sedan Göran Perssons tid så har telekomindustrin fått draghjälp av regeringen för att nå upp till målen om jobb och tillväxt. De har med skygglappar på låtit det trådlösa tåget skena iväg utan regleringar.

Danne
Gäst
Reply to  Tore Fahlström
20 juni 2013 kl 20:04

Aha. Då blev det klarare. Tack för informationen!

Mona Nilsson
Mona Nilsson
Gäst
Reply to  Danne
23 juni 2013 kl 14:20

Strålskyddsstiftelsen arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadliga effekter av strålning samt för att människor ska få korrekt och saklig information om riskerna. På vår webbplats http://www.stralskyddsstiftelsen.se finns information om forskning, gränsvärden och rekommendationer för att minska riskerna. Där finns även ett bemötande av SSM:s vilseledande och föråldrade information om wifi. http://stralskyddsstiftelsen.se/op/sites/default/files/pub/skrivelser/3s-brev-till-kommunerna-2013-04-18.pdf