Mediet Erika Andersson startar blogg om vakenhet och existens

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 21 juni 2013
- Torbjörn Sassersson

Erika AnderssonMediet Erika Andersson är känd från tidningen Nära som hon byggde upp med bland annat Benny Rosenqvist. Tidningen beskrivs som Sveriges första populärpresstidning om andlighet. Erika driver idag sin egen verksamhet i Malmö där hon bor med sin familj.

Vad inspirerade dig till att starta din blogg?

Erika Andersson: Olika situationer och händelser genom livet har väglett mig till uppvaknande och mer medvetenhet, både om världen vi lever i men även om den inre existensen. Detta fick mig att vilja dela med mig av insikter och visdom som kommit till mig så att andra kan låtas bli inspirerade och motiverade till att bli medvetna om sitt eget liv och deras inre existens.

Vilken plats anser du att denna inre existentiella utvecklingen har i den moderna teknologiska kultur vi lever i nu? Behövs den verkligen?

Erika Andersson: Idag är det tyvärr många människor som känner sig allt ifrån olyckliga, deprimerade, ensamma, stressade, rädda, arga, bittra, trötta osv.

Människan söker efter att finna glädje, kärlek och harmoni och teknologin är tyvärr det som hämmar oss från den inre utvecklingen. Teknologin hindrar människan från att vända sig inåt och känna det inre varandet.

Jag vänder mig just till de människor som söker sig bort från denna värld av stress och teknokratiska utveckling. Allt detta går ju på våglängder, energier och hastigheter som strömmar genom oss människor som på det viset också skapar obalans och disharmoni i människans naturliga väsen och hur vi egentligen skall vara.

Tittar man på en människa som lever i denna världen, som har ett 9-17 jobb, har med sig sin mobiltelefon och bärbara dator – som sitter och är uppkopplade hela tiden – det ända de lever i är stress och prestation. Det är få som hinner reflektera över sin hälsa och sitt eget välbefinnande.

Den inre existentiella världen behövs då det är människans sanna natur, med den kan varje person finna sitt sanna Jag. Detta berikar ens utveckling av medvetenhet. Man hittar tillbaka till glädje, kärlek och harmoni som själen längtar efter – fri från smärtor och rädslor.

Om vi vill se en positiv förändring i denna värld så måste vi vara den förändringen. Varje människas agerande och expanderade av medvetande bidrar till att vi kollektivt skapar en bättre värld för oss alla.

Vad kommer du att blogga om?

Erika Andersson: Jag kommer att skriva om vakenhet – att dela med mig av det som jag ser händer i vår värld, som är viktigt för människans utveckling på ett djupare plan.

Tanken är att inspirera människor till att komma i kontakt med sitt innersta, så de kan ta kontroll över sina egna liv och skapa en tillvaro som stämmer överens med deras inre drömmar. Detta leder människan närmare sin egen sanning, vilket behövs för den sökandes själsliga resa för att kunna finna skaparen inom sig.

Vi befinner oss i en tid där många värdsliga förändringar håller på att ske, vi står inför ett uppvaknande av mänskligheten – ett uppvaknande för att åter komma i kontakt med sin sanna natur!

Det som människan behöver göra är att stanna upp och reflektera över ”vad passar mitt liv? Vad är det jag vill göra? Varför vill jag göra det och hur vill jag göra det?” och utifrån det betrakta vad man gör med sitt liv. De saker du gör i ditt liv, gör du de för att du vill eller måste? Eller vill du vakna och se vem som driver vad och varför?

Hur ser du på denne skapare? Har den en gestalt eller är den något annat?

Erika Andersson: Vi är alla sammanbundna med det enorma energifält, varje själ är som en droppe i det stora havet. Vi är aldrig bortkopplat från det men i olika grad medvetna/omedvetna om att vi är en del av detta energifält. När själen åter får en medveten kontakt med det stora energifältet och således får kontakt med sin inre kraft, kommer man också i kontakt med skaparen inom sig. Den har nödvändigtvis inte en form men kan framträda som en ljusgestalt.

Du brinner starkt för djuren och naturen, vilken roll kommer det att ha i din blogg?

Erika Andersson: Moder Jord skriker efter vår hjälp just nu och hon saknar vår kärlek och ödmjukhet och omsorg. Vi behöver ta hand om vår jord om vi skall kunna ta hand om varandra och djuren för att skapa oss en ljusare framtid där människan lever i harmoni med alltet.

Då mycket kunskap gått förlorad av en djupare kommunikation med djuren och samhörighet med naturen vill jag inspirera människan att öppna sitt sinne för även detta.

Många menar att jorden inte på något sätt behöver människan som art och paleontologiskt har planeten passerat minst 6 st stora massförluster av nästan alla arter, eller något i den stilen. Varför ska vi ta hand om jorden om jorden kan överleva en asteroid som slog ut alla dinosaurier efter att de härskat i flera 100 miljoner år?

Erika Andersson: Det stämmer att jorden hade kunnat återhämta sig själv utan människans närvaro, för moder jord är ett intelligent väsen.
Däremot kan inte människan existera i denna värld utan henne. Jorden är människans fysiska hem. Vi har allt vi behöver här, sol, luft, jord, och vatten och natur. Moder jord är verkligen en gåva till mänskligheten, och människans primära egenskap är att skapa, inte förstöra.

Mänskligheten står inför ett val. Vi har utnyttjat, förbrukat och förgiftat jorden i en så stor omfattning att vi utsätter både oss själva, djuren och naturen för våra dumheter till den grad att vi ligger väldigt nära en omfattande global katastrof. Om vi vill fortsätta att existera på denna jord som mänsklig ras, behöver vi agera nu för att kunna skapa oss en ljusare framtid.

Moder jord behöver vår hjälp om vi vill fortsätta att leva i denna fantastiska värld med en synergisk effekt. Vi behöver låta moder jord få blomstra med sin skönhet igen, utan kemikalier, bekämpningsmedel, skövla, spränga, borra, tömma på mineraler och vad det än är som förstör vår jord och istället vända den trenden och bara göra saker som gynnar henne så hon kan påbörja en läkningsprocess.

Det vi gör mot moder jord gör vi även mot oss själva.

Förutom vakenhet och medvetande så kommer bloggen även innehålla kreativa inslag, kan du berätta om det?

Erika Andersson: Jag älskar att vara kreativ och uttrycka mig konstnärligt! Så jag vill även dela med mig av min konst, fotografier, musik och poesi. Min önskan är att även detta ska väcka en sovandes kreatör.

Den sovande kreatören. Intressant begrepp. Hur menar du att tex en vaken och kreativ toppolitker skulle agera i sitt arbete i jämförelse med en medelmåttig sovande politiker av idag?

Erika Andersson: En vaken politiker tillskillnad från en sovandes politiker hade varit handlingskraftig och även vågat att granska saker. Det hade varit en politiker som agerar i frågor som hade kunnat bidra till en vidare utveckling av oss som människor. Politikern hade gjort sitt arbete med ett kärleksfullt synsätt och med människans bästa som intresse. Med god kreativitet hade politikern kunnat skapa nytänkande och revolutionerande lösningar och möjligheter.

Vad arbetade du med tidigare?

Erika Andersson: Jag arbetade först som webbdesigner och grafisk formgivare. På min fritid verkade jag även som medialt medium där jag försedde människor med medial vägledning och healing. Senare började jag även arbeta som medial profil för Sveriges största andliga populärtidning, Nära. Efter hand som människor fick intresse för att utveckla sina egna förmågor började jag även hålla i kurser och föreläsningar.

Varför slutade du på tidningen Nära? Vad fick dig att gå vidare?

Erika Andersson: Den främsta orsaken var efter att tidningen fått sin fysiska form så var målet uppnått. Jag kände starkt inom mig att jag skulle gå vidare, både för min utveckling och för att kunna komma mer i samklang med mitt ”kall” och min inre dröm.

Vad kan man hitta information om dina kurser och föreläsningar?

Erika Andersson: På min blogg så finns det en kalender där man kan se framtida inplanerade aktiviteter. I september kommer jag att hålla i ett event i Malmö om människans själsliga och medvetna utvecklig, man kommer även att kunna få healing på plats.

Du har även startat en webbutik – berätta om den.

Erika Andersson: Mitt stora intresse för kost och hälsa ledde mig till att skapa “Sofiels – Angel of Nature” (Sofiels är namnet på naturens ängel. Sofiels inspirerar oss att älska naturen och att uppskatta vikten av naturen i vårt eget liv.) för att även här bidra till att människor tryggt och enkelt kan inhandla ekologiska och naturliga produkter (både för människan och för djuren) av högsta kvalitet. Det är enkelt och smidigt då allt är samlat på ett ställe. Butiken uppdateras kontinuerligt med nya produkter. För tillfället är butiken mest inriktad på kosttillskott och hudvårdsprodukter. Längre fram är det planer på att utöka sortimentet i större utsträckning.

Intervju: Torbjörn Sassersson


Relaterat

Erikas blogg: Erikaandersson.com

Erikas hemsida: Dittmedium.se

Erikas webbshop: Sofiels.se

Tidningen Nära: Tidningennara.se

Benny Rosenqvists hemsida: Bennyrosenqvist.se


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • negativitet skall man ej gå in i bara bortse ifrån dock skall man ju undersöka saklighet först,

  ser inte ut att vara sakligt i detta fallet enormt inspirerande med folk som lägger ner sin själ i sådant här.

  klart vi följer tycker jag.

  det är vad mänskligheten borde tänka på nu gör alla nått bra så blir allt bra.

 • Mycket intressant och bra skrivet, ser med spänning fram emot den.

  Tragiskt att skeptiker alltid ska skriva negativ kritik om fina saker (som de inte känner till).

 • låter verkligen inte som new age detta utan mer om att tänka sig för och mänsklighet och planet, låter verkligen inte som kopplingar till frimurare och illuminati låter rätt tvärtom för mig…

  I like anyway

  tror självförverkligande också då handlar om att kanske inte vara där det finns så mkt strålning ha skydd på sig ( finns en del och ha en ren sund kropp så kan man motstå..)

  Och det e väl klart att människan i sig inte e boven det e givetvis dom företag som står för utsläppen mass slakt av djur skövling etc som förstör helt självklart för mig…

  tycker att bloggen onekligen ser insprierande och positiv ut.
  ser fram emot att föja denna 🙂

 • John P Holdren, Obams närmaste rådgivare och miljöfanatiker, skulle ha sagt exakt samma sak. Det är elitens tankar att mänskligheten står för miljöförstöringen. Själv har jag en känsla av att det är psykologiskt fördelaktigt om man vill få igenom en viss politik, för de rika ägarna av de stora bolagen i världen som verkligen förstör miljön och plundrar jorden att skylla på den sk lilla människan. Med den Amerikanske ekonomen och författtaren Webster Tarpleys ord “de hugger hellre huvudet av folk än tillverkar nya hattar”. Dvs eliten vill hellre minska jordens befolkning och sluta tillverka /producera. Dessa männsikor har plötsligt börjat värna om miljön. Jag tycker att tankegången är SÅ lika. Dessutom, John Perkins som skrivit boken “Confession of an Economic Hitman” medverkade i en New Age-video. En man som har massmördat människor genom svält har plötslit blivit en god man och predikar kärlek genom New Age, Det säger mig att han jobbat för eliten förr och han gör det fortfarande men med andra uppgifter. Jag har en känsla av att eliten startat ett tyst vetenskpligt krig med tysta hemliga vapen mot hela mänskligheten och jag ser inte att vi kan försvara oss mot ex elektromagnetisk strålning från master och trådlösa datorer och telefoner, med hjälp av självförverkligande råd. Elitens råd. Mvh

 • Jag känner mycket väl igen tankegången. Det är många som funderar i samma banor. Idag är jag mycket tveksam till dessa tankar ty de går igen hos den sk New Age-rörelsen. Läser man om dess historia så startade den i USA 1960 och bl a Frimurarna har haft inflytande i utformandet. En Helena Blavatski med koppling till frimurarna var Satanist och hon förde de buddhistiska influenserna in i New Age-rörelsen. Jag är inte tvärsäker på att det som artikeln handlar om är fel, men det verkar inte vara någon lösning som kan knuffa människor av ekorrhjulet och amorteringarna till banken. Jag har många vänner som har samma tankar som ovan, men tyvärr blir jag bara orolig därför att jag anar att dessa tankebanor är konstruerat och introducerat av den elit av människor som styr den här världen. Mvh

  • Visst finns det New Age som är rena irrläror, men sanningen finns där också. Begreppet New Age har blivit lika vidsträckt som begreppet Internet.

 • till följd av två nya invandrare 2007. Det har bidragit att dessa invandrare, deras avkomma, samt även deras kullar, har undantagits från licensjakt genom att jakt inte tilläts i de revir de uppehåll sig. Ingen enda av dessa genetiskt värdefulla vargar fälldes vid licensjakterna 2010 eller 2011. Denna artikel berör dock primärt endast frågor som berör varg i Skandinavien , och således belyses endast i i förbigående frågor som handlar om varg i Finland , då Finland inte anses vara en del av Skandinavien , även om landet tillhör Fennoskandien , vilket bör framhållas då invandrande vargar kommer från Finland, eller, möjligen, från Ryssland , varvid de då har passerat Finland .

  • Samma åsikter som eliten som styr. Jag kan inte låta bli att bli besviken. Ingenting nytt. Jag har blivit desillusionerad på detta. Tråkigt nog känns det bara som trams. Människan kommer inte att ändra sin livsstil bara för att dessa meningar upprepas gång på gång, de kommer att välja att gå på som vanligt. Dessa vackra ord är inget annat än just vackra ord, de erbjuder liksom inget handfast för att man ska veta HUR man ska kunna förändra. Jag hade hoppats att medium hade lite mer svar så att säga. PS! och jag tänker inte gå någon dyr kurs för att kanske få ett svar på en liten detalj. Hälsn.Pessimisten

 • Att hitta balans mellan jordelivet, teknik, materia och å andra sidan spiritualitet, andlighet och medvetenhet om att vi ALLA är EN är människans största utmaning

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *