Mediet Erika Andersson startar blogg om vakenhet och existens

publicerad 21 juni 2013
- Torbjörn Sassersson red.

Erika AnderssonMediet Erika Andersson är känd från tidningen Nära som hon byggde upp med bland annat Benny Rosenqvist. Tidningen beskrivs som Sveriges första populärpresstidning om andlighet. Erika driver idag sin egen verksamhet i Malmö där hon bor med sin familj.

Vad inspirerade dig till att starta din blogg?

Erika Andersson: Olika situationer och händelser genom livet har väglett mig till uppvaknande och mer medvetenhet, både om världen vi lever i men även om den inre existensen. Detta fick mig att vilja dela med mig av insikter och visdom som kommit till mig så att andra kan låtas bli inspirerade och motiverade till att bli medvetna om sitt eget liv och deras inre existens.

Vilken plats anser du att denna inre existentiella utvecklingen har i den moderna teknologiska kultur vi lever i nu? Behövs den verkligen?

Erika Andersson: Idag är det tyvärr många människor som känner sig allt ifrån olyckliga, deprimerade, ensamma, stressade, rädda, arga, bittra, trötta osv.

Människan söker efter att finna glädje, kärlek och harmoni och teknologin är tyvärr det som hämmar oss från den inre utvecklingen. Teknologin hindrar människan från att vända sig inåt och känna det inre varandet.

Jag vänder mig just till de människor som söker sig bort från denna värld av stress och teknokratiska utveckling. Allt detta går ju på våglängder, energier och hastigheter som strömmar genom oss människor som på det viset också skapar obalans och disharmoni i människans naturliga väsen och hur vi egentligen skall vara.

Tittar man på en människa som lever i denna världen, som har ett 9-17 jobb, har med sig sin mobiltelefon och bärbara dator – som sitter och är uppkopplade hela tiden – det ända de lever i är stress och prestation. Det är få som hinner reflektera över sin hälsa och sitt eget välbefinnande.

Den inre existentiella världen behövs då det är människans sanna natur, med den kan varje person finna sitt sanna Jag. Detta berikar ens utveckling av medvetenhet. Man hittar tillbaka till glädje, kärlek och harmoni som själen längtar efter – fri från smärtor och rädslor.

Om vi vill se en positiv förändring i denna värld så måste vi vara den förändringen. Varje människas agerande och expanderade av medvetande bidrar till att vi kollektivt skapar en bättre värld för oss alla.

Vad kommer du att blogga om?

Erika Andersson: Jag kommer att skriva om vakenhet – att dela med mig av det som jag ser händer i vår värld, som är viktigt för människans utveckling på ett djupare plan.

Tanken är att inspirera människor till att komma i kontakt med sitt innersta, så de kan ta kontroll över sina egna liv och skapa en tillvaro som stämmer överens med deras inre drömmar. Detta leder människan närmare sin egen sanning, vilket behövs för den sökandes själsliga resa för att kunna finna skaparen inom sig.

Vi befinner oss i en tid där många värdsliga förändringar håller på att ske, vi står inför ett uppvaknande av mänskligheten – ett uppvaknande för att åter komma i kontakt med sin sanna natur!

Det som människan behöver göra är att stanna upp och reflektera över ”vad passar mitt liv? Vad är det jag vill göra? Varför vill jag göra det och hur vill jag göra det?” och utifrån det betrakta vad man gör med sitt liv. De saker du gör i ditt liv, gör du de för att du vill eller måste? Eller vill du vakna och se vem som driver vad och varför?

Hur ser du på denne skapare? Har den en gestalt eller är den något annat?

Erika Andersson: Vi är alla sammanbundna med det enorma energifält, varje själ är som en droppe i det stora havet. Vi är aldrig bortkopplat från det men i olika grad medvetna/omedvetna om att vi är en del av detta energifält. När själen åter får en medveten kontakt med det stora energifältet och således får kontakt med sin inre kraft, kommer man också i kontakt med skaparen inom sig. Den har nödvändigtvis inte en form men kan framträda som en ljusgestalt.

Du brinner starkt för djuren och naturen, vilken roll kommer det att ha i din blogg?

Erika Andersson: Moder Jord skriker efter vår hjälp just nu och hon saknar vår kärlek och ödmjukhet och omsorg. Vi behöver ta hand om vår jord om vi skall kunna ta hand om varandra och djuren för att skapa oss en ljusare framtid där människan lever i harmoni med alltet.

Då mycket kunskap gått förlorad av en djupare kommunikation med djuren och samhörighet med naturen vill jag inspirera människan att öppna sitt sinne för även detta.

Många menar att jorden inte på något sätt behöver människan som art och paleontologiskt har planeten passerat minst 6 st stora massförluster av nästan alla arter, eller något i den stilen. Varför ska vi ta hand om jorden om jorden kan överleva en asteroid som slog ut alla dinosaurier efter att de härskat i flera 100 miljoner år?

Erika Andersson: Det stämmer att jorden hade kunnat återhämta sig själv utan människans närvaro, för moder jord är ett intelligent väsen.
Däremot kan inte människan existera i denna värld utan henne. Jorden är människans fysiska hem. Vi har allt vi behöver här, sol, luft, jord, och vatten och natur. Moder jord är verkligen en gåva till mänskligheten, och människans primära egenskap är att skapa, inte förstöra.

Mänskligheten står inför ett val. Vi har utnyttjat, förbrukat och förgiftat jorden i en så stor omfattning att vi utsätter både oss själva, djuren och naturen för våra dumheter till den grad att vi ligger väldigt nära en omfattande global katastrof. Om vi vill fortsätta att existera på denna jord som mänsklig ras, behöver vi agera nu för att kunna skapa oss en ljusare framtid.

Moder jord behöver vår hjälp om vi vill fortsätta att leva i denna fantastiska värld med en synergisk effekt. Vi behöver låta moder jord få blomstra med sin skönhet igen, utan kemikalier, bekämpningsmedel, skövla, spränga, borra, tömma på mineraler och vad det än är som förstör vår jord och istället vända den trenden och bara göra saker som gynnar henne så hon kan påbörja en läkningsprocess.

Det vi gör mot moder jord gör vi även mot oss själva.

Förutom vakenhet och medvetande så kommer bloggen även innehålla kreativa inslag, kan du berätta om det?

Erika Andersson: Jag älskar att vara kreativ och uttrycka mig konstnärligt! Så jag vill även dela med mig av min konst, fotografier, musik och poesi. Min önskan är att även detta ska väcka en sovandes kreatör.

Den sovande kreatören. Intressant begrepp. Hur menar du att tex en vaken och kreativ toppolitker skulle agera i sitt arbete i jämförelse med en medelmåttig sovande politiker av idag?

Erika Andersson: En vaken politiker tillskillnad från en sovandes politiker hade varit handlingskraftig och även vågat att granska saker. Det hade varit en politiker som agerar i frågor som hade kunnat bidra till en vidare utveckling av oss som människor. Politikern hade gjort sitt arbete med ett kärleksfullt synsätt och med människans bästa som intresse. Med god kreativitet hade politikern kunnat skapa nytänkande och revolutionerande lösningar och möjligheter.

Vad arbetade du med tidigare?

Erika Andersson: Jag arbetade först som webbdesigner och grafisk formgivare. På min fritid verkade jag även som medialt medium där jag försedde människor med medial vägledning och healing. Senare började jag även arbeta som medial profil för Sveriges största andliga populärtidning, Nära. Efter hand som människor fick intresse för att utveckla sina egna förmågor började jag även hålla i kurser och föreläsningar.

Varför slutade du på tidningen Nära? Vad fick dig att gå vidare?

Erika Andersson: Den främsta orsaken var efter att tidningen fått sin fysiska form så var målet uppnått. Jag kände starkt inom mig att jag skulle gå vidare, både för min utveckling och för att kunna komma mer i samklang med mitt ”kall” och min inre dröm.

Vad kan man hitta information om dina kurser och föreläsningar?

Erika Andersson: På min blogg så finns det en kalender där man kan se framtida inplanerade aktiviteter. I september kommer jag att hålla i ett event i Malmö om människans själsliga och medvetna utvecklig, man kommer även att kunna få healing på plats.

Du har även startat en webbutik – berätta om den.

Erika Andersson: Mitt stora intresse för kost och hälsa ledde mig till att skapa “Sofiels – Angel of Nature” (Sofiels är namnet på naturens ängel. Sofiels inspirerar oss att älska naturen och att uppskatta vikten av naturen i vårt eget liv.) för att även här bidra till att människor tryggt och enkelt kan inhandla ekologiska och naturliga produkter (både för människan och för djuren) av högsta kvalitet. Det är enkelt och smidigt då allt är samlat på ett ställe. Butiken uppdateras kontinuerligt med nya produkter. För tillfället är butiken mest inriktad på kosttillskott och hudvårdsprodukter. Längre fram är det planer på att utöka sortimentet i större utsträckning.

Intervju: Torbjörn Sassersson


Relaterat

Erikas blogg: Erikaandersson.com

Erikas hemsida: Dittmedium.se

Erikas webbshop: Sofiels.se

Tidningen Nära: Tidningennara.se

Benny Rosenqvists hemsida: Bennyrosenqvist.se


Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice