Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Osher Centrum – Är placebo nyckeln till läkemedelsbolagens framgång?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 12 juni 2013
- Torbjörn Sassersson red.
Osher Centrum

Om vi lär oss att förstå placeboeffektens mekanismer kan vi bättre utforma vården. Det var ett övergripande budskap på seminariet som nyligen hölls till filantropen Bernard Oshers ära, skrev KI på sin hemsida den 11 juni 2013. 

Analys: Torbjörn Sassersson | Läs mer om Osher Centrun Leaks

Bernard Osher, Osher Centrum, KIBernard Osher fyllde nyligen 85 år och för att hedra honom arrangerade Karolinska Institutet ett halvdagsseminarium med fokus på patient-läkarrelationens avgörande betydelse. Inom vården kallas det även för “bemötande”.

År 2005 skänkte den amerikanske finansmannen 43 miljoner kronor till Karolinska Institutet för att starta upp Osher centrum för integrativ medicin.

Professor Martin Ingvar, som även är Osher Centrums föreståndare, säger att placeboeffekten inte  är något “magiskt”, utan ett resultat av helt normala hjärnfunktioner. Det centrala är individens förväntningar, patientens tro, eller kanske tilltro, inför vad som ska hända under den medicinska behandlingen. Att påverka dessa förväntningar genom att inge förtroende inom ramen för patientmötet är därmed “hårdvaran” för tillfrisknandet, enligt KI.

Analys

Frågan är om detta symposium är en räddningsaktion för att försöka släcka kritiken som framförts av över 4000 svenskar som protesterat mot Osher Centrums hantering av 43 miljoner kronor. Enligt kontraktet har inte mycket realiserats under de 8 år som passerat sedan centret fick pengarna.

Medan två Oshercenters i USA tar emot patienter på kliniker för alternativmedicinsk behandling har Osher Centrum på KI mest förbrukat pengarna i oklara projekt som rör sig runt placebo, nocebo och diverse medicinska tillstånd med oklar koppling till integrativ medicin. Osher Centrum på KI har ingen klinik och skylten har tagits ner för länge sedan.

Osher-Centrum-kontrakt-punkt4

Osher Centrum har tex inte ens lyckats identifiera en enda alternativmedicinsk metod att integrera i den vanliga vården, trots att det står som en tydlig målsättning i kontraktet, punkt 4.

Så varför är Martin Ingvar så målstyrd för att utröna placeboeffektens betydelse inom ramen för patientmötet? Vilken roll “ska” placebo ha i bemötandet av patienten enligt Martin Ingvar? 

Det finns gods skäl att misstänka att det handlar om att finna nya vägar att utnyttja placeboeffekten som motor i patientmötet för att understödja vanlig medicinsk behandling i allmänhet.

I så fall kommer placeboeffekten enbart att utnyttjas för att stärka de skolmedicinska preparatens position i vården, dvs för att ytterligare etablera de kemiska substanserna från läkemedelsindustrin.

Om patienter tror mycket på de kemiska preparaten kommer de att “fungera” även om de skulle vara verkningslösa och alternativmedicinen blir samtidigt bortspelad. En våt dröm för industrin.

Osher Centrum har bevisbördan och pengarna för att ro i land projektet såsom kontraktet stipulerar. Allmänheten väntar granskande för att se vart det bär hän. Facit finns redan idag och än mer i framtiden.

Analys: Torbjörn Sassersson | Läs mer om Osher Centrun Leaks

KI: Bernard Osher hedrades med symposium


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq