Svenska företag och amerikanska företag i Sverige som övervakar åt NSA och USA

publicerad 11 juni 2013
- av NewsVoice

NSA använder inte bara amerikanska myndigheter utan även öppna källor på nätet för att spionera på medborgarna med hjälp av svenska företag.

"Lissly är ett av flera svenska nystartade företag i it-branschen som har som affärsidé att analysera öppen data från sociala medier, och utifrån det exempelvis hjälpa företag att bevaka sina varumärken på nätet. De tar del av all information som finns på sociala medieplattformer som inte är stängda genom inloggningar." - SvD

Recorded Future är ett annat svenskt företag som analyserar sociala medier åt företag och organisationer. Företaget är finansierat av både Google och CIA. De vill inte besvara frågan om de spionerar åt USA när SvD frågar.

Läs mer i SvD

Läs mer om Recorded Future

Amerikansk underrättelsetjänst kan använda bredbandsbolag för att komma åt svenskar

NewsVoice: Artikeln baseras på en insatt anonym källa och historisk verifierbar information. Den visar hur det kan ha gått till när amerikansk underrättelsetjänst genom smarta åtgärder inom näringslivet försökt komma åt detaljerad information om svenska medborgare. 

Jag vill i artikeln rikta strålkastaren mot två amerikanska bolag, dels investment-bolaget Carlyle Group och dels datalagringsföretaget Recall vilka båda kan ha nyttjats för informationsinsamling. Denna artikel refuserades i november 2010 av Newsmill med motiveringen: ”för spekulativ”.

Läs mer i NewsVoice