Torbjörn Tännsjö: ”Låt oss bejaka maktens övervakning av våra liv”

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 14 juni 2013
- NewsVoice redaktion
Torbjörn Tännsjö

Torbjörn TännsjöSnowdens avslöjande. Efter övervakningsskandalen i USA står det helt klart: all information om oss kan missbrukas. Hur ska vi förhålla oss till detta? Ett sätt är att bejaka öppenheten – men samtidigt kräva samma öppenhet från makthavarna. Då vi står nakna inför dem måste de klä av sig inför oss, skriver Torbjörn Tännsjö i DN.

Läs mer i DN

Wikipedia om Torbjörn Tännsjö (född 1946) som är en svensk filosof vid Stockholms universitet. Han är föreståndare för Stockholm Bioethics Centre och även affilierad professor i medicinsk etik på KI. Åren 1995-2001 var Tännsjö professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Han är ledamot av Socialstyrelsens rådgivande nämnd för etiska frågor samt Donationsrådets etiska kommitté.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • The lunatic is in my head / The lunatic is in my head
  You raise the blade / you make the change
  You re-arrange me ’til I’m sane.
  You lock the door / And throw away the key
  There’s someone in my head but it’s not me
  – Pink Floyd, Brain Damage

  Tännströms uppmärksamhetshunger syftar väl till åstadkomma ett – ahh eller möjligen åhh!.
  Läs i stället Pepe Escobars artikel i Asian Times för en reality check
  “See you on the dark side”
  http://www.atimes.com/atimes/World/WOR-02-130613.html

 • Artikeln är fullständigt nonsens, dessutom uttalar han sig med åsikter som ex Assange eventuella tillkortakommanden. Jag har själv läst praktisk filosofi en gång i tiden, och jag råkade aldrig ut för en text liknande denna artikel. Hela artikeln är ett brott mot filosofins idévärld. Tännsjö sitter med i olika viktiga etikråd, det förklarar en del om den bristande etik som Socialstyrelsen står bakom. Han är tydligen också professor på KI, där man inte tvekar att sätta in implantat i människor utan deras vetskap.

 • Torbjörn Tännsjö leker med ord mer än behandlar en fråga. Vad det handlar om? Kunskap är makt och dess mer makt en stat har om medborgarna ju mer växer den. Att den skulle kunna kompenseras med folkets insyn i statens verksamhet går inte. Frågan bottnar i vilket samhälle vi vill leva i. Ett som grundas på statens makt eller folkets rätt till frihet och privatlivt. Dessutom går det inte att hänvisa till Snowdens avslöjanden eftersom dom inte speglar de betydligt mer avancerade övervakningssystem vi lever med i Sverige sedan några årtionden.

  När en stat dessutom inte redovisar för medborgarna vilka metoder de använder har människan blivit ett offer. Den viktiga övervakningsrapporten SOU 1987:74 talade om att man med stordatorer och elektromagnetiska fält kunde konstatera vad en person läste oavsett var han befann sig, Man gav också exemplet att man kunde följa vad två personer hade tillsammans även i sin bostad och man talade om att 3-dimensionella bildskärmar snart skulle finnas. En annan statlig rapport från samma år, SOU 1987:31 förklarade att orsaken till att inga protester hade uppstått om dessa nya övervakningsmetoder var att få personer hade kunskap om dess existens. De används inte för några speciella personer utan är kopplade till stordatorer .som automatiskt registrerar allt om oss. Det finns även statliga utredningar som förklarar att man följer människors åsikter under valrörelser och ser hur de skiftar. Hur vi röstar i riksdagsvalen finns registrerat i dessa databanker.

  Professor Göran Hermerén gav ett bra exempel under sitt tal vid en konferens på Justitiedepartementet den 20 mars 1986. Då sa han att det kunde finnas ett stort kommersiellt värde för stora företag genom att t ex en sportfabrikant skulle kunna få namn och adress till alla som då joggar eller spelar tennis, sa han. Det går att få fram det på några sekunder från stordatorer. När dessutom övervakningen går in i våra hjärnor (se mina artiklar) och registrerar mental, biologisk, psykologisk, ekonomisk, sexuell information, även vårt liv i samspel med våra närmaste i hemmet, som statliga dokument förklarar, då kan man fråga sig om ens Tännsjö vill vara med på sitt bejakande. FOI skriver i sin verksamhetsberättelse att man avser att styra människans kognitiva funktioner och nog verkar det som man börjat med professorer Tännsjö. Förutom de nya övervakningssystemen är det professorerna folket behöver berfria sig från.

  • Instämmer i att maktens insyn i medborgarnas liv inte kan kompenseras av medborgarnas insyn in i makten då det just förekommer en maktobalans. Medborgaren skulle maktlöst tillåtas titta på medan makten begick övergrepp. Ungefär som att tillåta ett brottsoffer att få insyn i brottet men inte kunna göra något åt det.

 • Till det professor Torbjörn Tännsjö skriver vill jag tillägga att det inte får förekomma

  Hemligt offentliga uppgifter
  = offentliga källor
  SOM ICKE FÅR NÄMNAS I MEDIA.

  om full dubbelriktad öppenhet ska ge samma spelregler.

 • “Samma spelregler” 2013-06-12 09:46 på Sourze Forum:

  Friheten ligger i att utsätta de som sätter agendorna för samma transparens och för samma spelregler som gäller för alla. Då blir det snabbt annat ljud i skällan. Ett öppet samtal där ingen retuscherar men där alla får stå för precis vad de säger och gör. Många har kommit hit till Sourze i det goda syftet. Tyvärr har det ej fallit i god jord. Tankekontrollen har satt in. Så tankekontrollen måste först hanteras.

  Har professorn läst Sourze Forum? 🙂
  PS: Arkivkopia: Anonymt inlägg #2 i “Maktelitens hemliga avlyssning avslöjad” tråden. DS.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *