Av konventionella behandlingsmetoder saknar 47% vetenskapligt underlag

  3

  skribent-alternativjournalenKomplementära/alternativa/energimedicinska metoder nedvärderas ofta på grund av bristande forskning. Men i själva verket kan inte den konventionella medicinen heller stoltsera med att bara arbeta med evidensbaserade metoder.

  Endast 36% av traditionella behandlingsmetoder har vetenskapligt underlag på att de har en välgörande eller troligen välgörande effekt. Nästan hälften (47%) har okänd effekt och de övriga metoderna klassas som troligtvis ineffektiva eller skadliga.

  Den högt ansedda vetenskapliga tidskriften British Medicine Journal har skapat databasen Clinical Evidence med ”bästa tillgängliga bevis för effektiv hälsovård” vid respektive diagnos. Där ska medicinsk personal kunna leta fram fakta för att göra evidensbaserade beslut. De olika behandlingsmetoderna blir indelade efter nytta och risk i sex klasser.

  BMJ Clinical Evidence undersökte hur långt dagens kunskap kommit när det gäller vanliga behandlingsmetoder och fann följande fördelning av 2148 behandlingsmetoder:

  • 329 (15%) metoder är välgörande
  • 457 (21%) metoder är troligen välgörande
  • 164 (8%) metoder är en kompromiss mellan nytta och skada
  • 106 (5%) metoder är troligtvis inte till nytta
  • 94 (4%) metoder är troligtvis ineffektiva eller skadliga
  • 998 (47%) metoder har okänd effekt

  Läs hela artikeln

  Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
  Prenumerera
  Notify of
  guest

  3 Kommentarer
  Nyast
  Äldst Mest röstad
  Inline Feedbacks
  Se alla kommentarer
  anders
  anders
  Gäst
  21 juli 2013 kl 17:52

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=5597104

  Jan Sundlings dubbla löner som han slipper betala tillbaka. Hittar bara nyheten på engelska så jag antar att man inte vågar trycka den på svenska. Sändes idag på nyheterna men går inte att finna på webben. Enligt uppgift i tidigare artiklar i ämnet är detta inte enda fallet med dubbla löneer.

  Bo Sonnsjö
  Bo Sonnsjö
  Gäst
  13 juli 2013 kl 08:26

  Hur illa ställt det är i Sverige när det gäller att få korrekt vård med metoder, vilka uppfyller kraven på att ge korrekt och nödvändig vård, framgår av hur personer med nackskador behandlas idag, dels av vården, dels av Försäkringskassan och försäkringsbolagen – när de inte ens kan få sina skador fastställda i Sverige. Anledningen är att nödvändiga metoder ännu inte används vid våra sjukhus. Drabbade tvingas att för egna pengar söka vård runt inom EU trots alla löften om “vår rätt till gränsöverskridande vård” inom EU/EES-området, som EUkommissionen och EUdomstolen fastställt att vi har rätt till. Det brukar räcker med att försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) vid Försäkringskassan, eller s k “sakkunniga” tjänstemän vid försäkringsbolagen hävdar att metoderna för utredning och behandling inom EU inte uppfyller svenska myndigheters krav på “vetenskap och beprövad erfarenhet” eller liknande tomma fraser. Enligt SBU, Socialstyrelsen och Sveriges Läkarförbund saknas en förteckning över vilka metoder, som uppfyller villkoret för att drabbade skall stå som förlorare. Vid förfrågan i Regeringskansliet saknas även definitioner på dessa begrepp, vilka regelmässigt används mot dem vilka söker vård i vår närmaste omvärld. Beror detta på kortsiktiga ekonomiska kostnadskalkyler, på ren okunskap, eller utredningar utförda av parter involverade i landstingsvård, försäkrings- eller trygghetssystemen – där endast den egna verksamheten är av intresse? Att de aktuella “tjänstemännen” vid försäkringsbolagen tycks vara välkända professorer, docenter eller överläkare inom specialiteter som ortopedi, neurologi eller neuroradiologi vid ledande institutioner som t ex Karolinska, Sahlgrenska borde förvåna, särskilt som man även där ofta missat de ofta livshotande skadorna som sker i övergången mellan halskotpelaren och skallen. Inte att förglömma att många hjärnskador uppstår i olycksögonblicket. (Se gärna bifogad film som påvisar vilka skador som kan uppstå! Den kan hittas på Internet: http://www.youtube.com/watch?v=6wCgmaG3Zgw&feature=youtu ) Metoderna ledande personer i den s k Whiplashkommissionen rekommenderade för att fastställa drabbades skador kan inte påvisaden instabilitet, som uppstår i nacken när huvudet till följd av tyngdlagens effekter under några millisekunder i samband med en krock sliter sönder svaga ligament, vilka styr signalerna till våra balansorgan. Utan dessa signaler uppstår lätt yrsel och tendens att ramla i många situationer. En mängd andra besvär uppstår till följd av blödningar och nervcellsskador i hjärnan. Skador som skulle kunna ha upptäckts med senaste teknik! Men dessa undersökningar brukar inte rekommenderas – ens om höga hastigheter och stora skador kan konstateras på inblandade fordon! Att t ex rekommendera slätröntgen av halskotpelaren för att fastställa dessa aktuella skador,… Read more »

  Björn
  Björn
  Gäst
  Reply to  Bo Sonnsjö
  21 juli 2013 kl 14:08

  Mycket bra inlägg!
  Sista meningen om misstron i det svenska samhället finns på alla områden.
  Det verkar som om Sverige har blivit en födkrok för vissa utvalda , en nomenklatura, precis som det var i Sovjet.
  Kriminella tendenser finns inom både myndighetsutövning och rättsväsende.
  Och naturligtvis inom politiken…