Av konventionella behandlingsmetoder saknar 47% vetenskapligt underlag

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 12 juli 2013
- NewsVoice redaktion

skribent-alternativjournalenKomplementära/alternativa/energimedicinska metoder nedvärderas ofta på grund av bristande forskning. Men i själva verket kan inte den konventionella medicinen heller stoltsera med att bara arbeta med evidensbaserade metoder.

Endast 36% av traditionella behandlingsmetoder har vetenskapligt underlag på att de har en välgörande eller troligen välgörande effekt. Nästan hälften (47%) har okänd effekt och de övriga metoderna klassas som troligtvis ineffektiva eller skadliga.

Den högt ansedda vetenskapliga tidskriften British Medicine Journal har skapat databasen Clinical Evidence med ”bästa tillgängliga bevis för effektiv hälsovård” vid respektive diagnos. Där ska medicinsk personal kunna leta fram fakta för att göra evidensbaserade beslut. De olika behandlingsmetoderna blir indelade efter nytta och risk i sex klasser.

BMJ Clinical Evidence undersökte hur långt dagens kunskap kommit när det gäller vanliga behandlingsmetoder och fann följande fördelning av 2148 behandlingsmetoder:

 • 329 (15%) metoder är välgörande
 • 457 (21%) metoder är troligen välgörande
 • 164 (8%) metoder är en kompromiss mellan nytta och skada
 • 106 (5%) metoder är troligtvis inte till nytta
 • 94 (4%) metoder är troligtvis ineffektiva eller skadliga
 • 998 (47%) metoder har okänd effekt

Läs hela artikeln


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Hur illa ställt det är i Sverige när det gäller att få korrekt vård med metoder, vilka uppfyller kraven på att ge korrekt och nödvändig vård, framgår av hur personer med nackskador behandlas idag, dels av vården, dels av Försäkringskassan och försäkringsbolagen – när de inte ens kan få sina skador fastställda i Sverige.

  Anledningen är att nödvändiga metoder ännu inte används vid våra sjukhus. Drabbade tvingas att för egna pengar söka vård runt inom EU trots alla löften om “vår rätt till gränsöverskridande vård” inom EU/EES-området, som EUkommissionen och EUdomstolen fastställt att vi har rätt till.

  Det brukar räcker med att försäkringsmedicinska rådgivare (FMR) vid Försäkringskassan, eller s k “sakkunniga” tjänstemän vid försäkringsbolagen hävdar att metoderna för utredning och behandling inom EU inte uppfyller svenska myndigheters krav på “vetenskap och beprövad erfarenhet” eller liknande tomma fraser.

  Enligt SBU, Socialstyrelsen och Sveriges Läkarförbund saknas en förteckning över vilka metoder, som uppfyller villkoret för att drabbade skall stå som förlorare.

  Vid förfrågan i Regeringskansliet saknas även definitioner på dessa begrepp, vilka regelmässigt används mot dem vilka söker vård i vår närmaste omvärld.

  Beror detta på kortsiktiga ekonomiska kostnadskalkyler, på ren okunskap, eller utredningar utförda av parter involverade i landstingsvård, försäkrings- eller trygghetssystemen – där endast den egna verksamheten är av intresse?

  Att de aktuella “tjänstemännen” vid försäkringsbolagen tycks vara välkända professorer, docenter eller överläkare inom specialiteter som ortopedi, neurologi eller neuroradiologi vid ledande institutioner som t ex Karolinska, Sahlgrenska borde förvåna, särskilt som man även där ofta missat de ofta livshotande skadorna som sker i övergången mellan halskotpelaren och skallen. Inte att förglömma att många hjärnskador uppstår i olycksögonblicket.

  (Se gärna bifogad film som påvisar vilka skador som kan uppstå! Den kan hittas på Internet:

  http://www.youtube.com/watch?v=6wCgmaG3Zgw&feature=youtu )

  Metoderna ledande personer i den s k Whiplashkommissionen rekommenderade för att fastställa drabbades skador kan inte påvisaden instabilitet, som uppstår i nacken när huvudet till följd av tyngdlagens effekter under några millisekunder i samband med en krock sliter sönder svaga ligament, vilka styr signalerna till våra balansorgan. Utan dessa signaler uppstår lätt yrsel och tendens att ramla i många situationer. En mängd andra besvär uppstår till följd av blödningar och nervcellsskador i hjärnan. Skador som skulle kunna ha upptäckts med senaste teknik!

  Men dessa undersökningar brukar inte rekommenderas – ens om höga hastigheter och stora skador kan konstateras på inblandade fordon!

  Att t ex rekommendera slätröntgen av halskotpelaren för att fastställa dessa aktuella skador, borde vara tillräckligt för att visa på rådande kunskapsbrist inom vården, när fMRI eller fMRT (funktionell magnetkameraundersökning) eller genomlysningsanalys i C-båge (DMX) skulle ha kunnat bevisa att skador uppstått.

  Som rådgivande “tjänsteman” åt ett aktuellt försäkringsbolags handläggare, behöver inte dessa med fina titulär riskera att bli åtalade, vilket de i sin roll som läkare annars skulle ha kunnat bli!

  Tänk vad illa ord i lagtexter och paragrafer kan leda till när rådande jävsregler inte efterlevs!

  När sedan dessa ärenden skall avgöras i domstolsprocesser och det visar sig att vår domarkår saknar all nödvändig medicinsk kunskap, så brukar slutresultatet bli att drabbade förlorar mot både sina försäkringsbolag och Försäkringskassan.

  Nackskadeförbundet har avkrävt diarienummer och svar från alla domstolar i Sverige. Ingen enda har då hävdat att de besatt någon medicinsk kunskap, samt att de i de flesta fall dömde till fördel för dem med titulär som professor, docent eller överläkare – d v s dem vilka fungerade som anställda hos försäkringsbolag och Försäkringskassan, samt då hänvisade till metoder vilka inte uppfyller kraven på att kunna fastställa drabbades skador.

  Mot ovan beskrivna förhållanden står alternativa lösningar Nackskadeförbundet rekommenderat sedan länge!

  Utredning sker därför i dagens läge i Finland och Norge hos specialister, vilka oberoende av varandra med skilda metoder fastställer att drabbades skador blir beskrivna på exakt samma vis! Därefter rekommenderas drabbade till neurokirurgiska ingrepp i Polen, Spanien eller andra ställen.

  Redan dagen efter en stabiliserande nackoperation har besvär försvunnit, som svensk sjukvård inte klarat av att avhjälpa under många års besök. Besvär som ofta betecknats som fibromyalgi, psykosomatiska besvär, psykiatriska diagnoser, eller orsakade av ångest och oro etc

  Att använda metoder vilka inte uppfyller grundläggande krav på korrekt utredning och behandling leder inte bara till onödigt lidande, utan även till stora kostnader både för individer och samhälle.

  Att styra vården med tomma löften, vackra fraser utan innehåll och metoder vilka inte uppfyller grundläggande krav på effekt leder i längden bara till att medborgarna i allt högre grad kommer att misstro samhället och dess politiker – oavsett vilket område det än gäller.

  • Mycket bra inlägg!
   Sista meningen om misstron i det svenska samhället finns på alla områden.
   Det verkar som om Sverige har blivit en födkrok för vissa utvalda , en nomenklatura, precis som det var i Sovjet.
   Kriminella tendenser finns inom både myndighetsutövning och rättsväsende.
   Och naturligtvis inom politiken…

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *