Debatt: Pillerknapring för miljardbelopp – men varför blir ingen frisk?

publicerad 24 juli 2013
- Janne Forsström

pillVarför får man biverkningar av mediciner? Kan t.o.m. mediciner gör oss sjukare? Denna artikel kommer ta upp några av alla de sidoeffekter mediciner ger i kroppen, som läkarna medvetet undanhåller, och även många gånger ljuger om för patienterna. Kanske är det inte nödvändigt alla gånger att knapra alla dessa piller som förespråkas – “för att vi inte ska bli sjuka”? Varför får inte patienterna objektiv information om mediciner och behandlingar? Varför får de inte information om alternativa naturliga icke skadliga möjligheter?

Text: Janne Forsström

Jag har ända sedan jag kom in i alternativmedicinens bana, blivit alltmer förundrad över hur man kan kalla alla dessa syntetiska piller som läkemedelsindustriernas fabriker spottar ur sig varje dag för läkemedel. Om nu människorna som äter dem blev friska skulle jag inget säga, men när det istället blir tvärtom så måste man ju börja ifrågasätta om det verkligen är rätt väg att gå…

Vi har kommit till det stadium här i Sverige, där det nu snart inte längre finns någon enda, lite äldre människa som inte äter mediciner – i klartext – det finns snart inte en enda genuint frisk lite äldre människa. Medicinlistorna är ofta långa, det är först mediciner mot olika symtom, sedan mediciner mot biverkningarna och så är ekorrhjulet i full snurr…

Tyvärr så går detta längre och längre ner i åldrarna och läkemedelsindustrins nya stora marknad är nu barnen – de kan ju inbringa mer pengar under sin längre levnadstid.

Samtidigt har vi en läkemedelsindustri som blomstrar mer än någonsin – vilket märkligt sammanträffande…

Läkemedel ska ju vara så viktiga för att man inte ska bli sjuk – varför blir folk då inte friska av dem?
Varför måste man ofta fortsätta att äta läkemedel livet ut?
Är det inte meningen att man ska bli frisk av alla dessa piller?
Det är några frågor som alla som äter mediciner borde ställa till läkaren!

Varför ska man äta syntetiska piller (läkemedel), som man får biverkningar av, när det istället finns naturliga alternativ som man kan bli genuint frisk av?
Varför upplyser inte läkaren patienten om det, om han nu är så mån om patientens hälsa (som man nu i alla fall borde anta att han är..)?

Varför skriver de ut piller som medvetet gör människor sjuka?
Ja sanningen är ju naturligtvis pengar, läkemedelsindustrin omsätter astronomiska summor varje år och med alla dessa pengar följer även en enorm makt och prestige som skyddas med både näbbar och klor. Den enda egentliga anledningen till att det görs syntetiska kopior av mineral, växt- och djurriket är ju för går inte att ta patent på naturen, vilket nog de flesta som är lite insatta känner till, men ändå så tycker jag att man borde fråga sig, både hur det kan vara tillåtet att kalla syntetiska kemikalier för läkemedel, samt att få sälja “läkemedel” överhuvudtaget (där oftast biverkningarna överstiger nyttan…)!

Visst finns det även syntetiska läkemedel som i vissa akuta situationer räddar liv, dem säger jag inte så mycket om (även om det kanske finns lika bra naturliga alternativ…), det är den enorma överanvändningen av alla övriga “läkemedel” som dagligen sker överallt inom hälso- och sjukvården här i Sverige som jag vänder mig emot.

Det som många människor skulle behöva få kännedom om är att

 • Dagens läkemedel mycket medvetet enbart är framtagna för att dämpa och undertrycka symtom – så man inte ska bli genuint frisk.
 • Den stora anledningen till att man ofta “måste äta dem livet ut” är för att de ska inbringa maximalt med pengar under patientens livstid.
 • Andemeningen alltså är att man inte ska bli frisk av dessa piller – för en frisk människa inbringar ju inga pengar.

Vilken människosyn!

Vad ska man då egentligen kalla allt detta – hyckleri eller kanske t.o.m. kvacksalveri?
Ja det man enkelt kan konstatera, utan att vara direkt insatt, är att det pågår ett enormt hyckleri inom dagens evidensbaserade skolmedicin. Att mata folk med “läkemedel” som bara undertrycker och dämpar kroppens egna självläkningsprocesser, vilket resulterar i att sjukdomar bara trycks längre och djupare in i kroppen, är i mina ögon inget annat än rent kvacksalveri.

Man kan med all enkelhet i världen konstatera att det finns alldeles för mycket pengar att tjäna, på att hålla människor lagom kroniskt sjuka istället för att vilja göra dem genuint friska.
Tilläggas kan att det nu även satsas friskt på förebyggande medicinering, med andra ord – man gör friska människor sakta kroniskt sjuka. Kommentarer överflödiga…

Den offentliga siffran på hur många som årligen dör i Sverige av rena onödiga vårdmisstag uppgår till 3000 människor, alltså 8 människor varje dag får sätta livet till helt i onödan.
Sedan kan man fråga sig hur stort mörkertalet är…

Skulle man räkna på ett annat vis, som kanske egentligen är mer sanningsenligt ur verkligheten sett (hur många av de som dör, som dör för att självläkningen undertryckts) så finns det dem som tror att det kan röra sig om kanske 50 000 människor eller fler, och jag är faktiskt benägen om att hålla fullt och fast med om, att det verkligen kan vara så. Man måste ju trots allt se till helheten – vår verklighet!
En tämligen skrämmande verklighet…

Det finns inga offentliga siffror, så vitt jag vet, på hur många som skadas varje år av sjukvården här i Sverige. Det man dock med allra största säkerhet kan säga är att det rör sig om mångdubbelt fler.
Ja frågan är om man ens vill veta det…man skulle nog bara bli deprimerad över att allt är som det är här i vårt trångsynta Sverige då.

Om vi inom alternativmedicinen skulle göra likadant hade vi ganska så snart inga klienter kvar, för vem vill betala för behandlingar man inte blir frisk av? Läkemedelsindustrin däremot har ju skapat sina egna lagar för sitt verktyg skolmedicinen, genom ekonomisk makt och korruption, så för dem är det ju fritt fram för dem att “behandla” som de gör.
Frågan är bara hur länge till det går att dölja allt inför folket? Medvetna hälsomänniskor har sedan länge sedan dragit öronen åt sig och det kommer nog inte dröja så länge till innan även fler gör det.

Tänk om skolmedicinen istället skulle koncentrera sina insatser på det som den verkligen är bra på istället, akutsjukvården, tänk vilken fantastiskt bra sjukvård vi skulle ha då!
Kirurgin är ju fantastisk och räddar årligen mängder av liv och även flertalet andra akuta behandlingar!

Det finns även mycket bra läkare inom den kroniska sjukvården (även om de tyvärr är ganska så få) som faktiskt rekommenderar patienter att, på egen hand skaffa sig naturläkemedel istället.
Dessa är även ofta för alternativa behandlingsmetoder, de vill patientens bästa och det ska de också ha mycket heder för!
Dessa läkare kommer ofta från andra länder, där de är vana med att alternativa komplementära behandlingsmetoder samarbetar med skolmedicinen.
Så man ska inte dra alla över en kam.

Vad är då egentligen ett äkta läkemedel?
Själva ordet läkemedel består ju av två ord – sätter man ihop dem och försöker uttyda betydelsen av ordet så borde det innebära ett medel som läker, det tror jag alla är överens om?
När man i det dagliga livet nuförtiden talar om läkemedel så är det oftast farmakologiska läkemedel som åsyftas, alltså syntetiska läkemedel som är framställda i läkemedelsindustriernas fabriker.

När man använde sig av, och talade om läkemedel förr i tiden, innan läkemedelsindustrin ens var påtänkt, så var innebörden en helt annan. Då handlade det om naturliga ingredienser i form av substanser från djur, växt och mineralriket ifrån naturens eget skafferi.
Man levde då av och med naturen, och höll sig frisk genom att leva i symbios med allt som den innehåller, precis som naturfolken gör än idag.

För mig är betydelsen av ett läkemedel följande
För att läkning ska kunna ske, ett helande, så måste man skapa förutsättningar för att det ska kunna äga rum. Genom att stimulera och understödja livskraften så ökar förutsättningarna för det.
Ett läkemedel är sålunda för mig ett ämne som innehåller och stimulerar denna livskraft som är grundpelaren för allt biologiskt livs möjlighet att kunna existera. Dessa ämnen kommer alla från mineral, växt- eller djurriket. Naturen har även den sin egen giftfauna men här handlar det mer om rätt dosering för att uppnå den bästa läkningspotentialen.

Vad händer i kroppen när vi intar ett farmakologiskt läkemedel?
För att få en bättre bild av det hela behöver vi titta på vad det består av och hur det verkar i kroppen.
Ett farmakologiskt läkemedel, alltså ett syntetisk framställt läkemedel, är ofta en syntetisk kopia av ett specifikt naturligt ämne från mineral, växt-, eller djurriket. Det är oftast framtaget i syfte att “bota” ett visst symtom som uppstått i den fysiska organismen (trots att det ändå inte botar det…).

Problemet eller kanske rättare sagt problemen, som ofta uppstår efter en kortare eller längre tidsrymd, är följdaktligen oftast nya biverkningar i form av nya symtom och problem som uppstått för att kroppens självläkning undertryckts.
Varför får vi då biverkningar? Jo de får vi bland annat för att “läkemedlet” är framställt på syntetisk väg.
Alla ämnen som vi intar, som kroppen inte känner igen, regerar vi emot.
Det är den enkla anledningen till att vi får biverkningar.
Vi är helt enkelt inte gjorda för att stoppa i oss konstgjorda syntetiska preparat…

Ett av de stora fel som skolmedicinen gör (väl medvetet uträknat…), är att de riktar all uppmärksamhet mot symtomet. Ett symtom kan aldrig vara orsaken. Det är ju dock ur ekonomisk synvinkel helt genialt att bara behandla symtomet, dämpa och undertrycka det, då blir ju inte patienten genuint frisk och kan fortsätta inbringa pengar på konsumtion av läkemedel istället!
“Lyckas” sedan behandlingen (symtomet undertryckt så det inte märks av), så kommer det ofta snart nya symtom, för att grundorsaken inte är löst, som skolmedicinen ser som nya sjukdomar, vilka givetvis även de måste medicineras…

Skulle sedan patienten dö så heter det att patienten dog av sjukdomen, genialt även det, då behöver man ju inte ta något ansvar för den medicinska behandlingen, som mycket ofta är upphovet till dödsfallen. Man friskriver sig ansvaret helt genom att rakt upp och ner skriva om sanningen – något samvete verkar överhuvudtaget inte existera.

Farmakologiska mediciner försurar kroppen, vilket inte alls är bra. En grundförutsättning för en god hälsa är att kroppens PH-värde är i balans (7,35). De flesta människor är idag försurade av många olika anledningar, och en stor bidragande anledning är just “läkemedel”. De är dessutom väldigt svåra för levern att bryta ned, gifter kommer då lagras upp i kroppen, och dess utrensningsorgan blir många gånger överbelastade med gifter, och kan då inte utföra sitt arbete korrekt.

Detta leder med tiden till att sjukdomarna blir alltmer kroniska och sätter sig allt djupare in i kroppen. Blir det för mycket och livskraften tar slut så stänger kroppen helt enkelt av och vi dör.
Det finns t.o.m. dem som påstår att det bara finns en enda sjukdom – försurning. Det är i vilket fall som helst en stor bidragande orsak till kroniska sjukdomar!

Vi får med tiden även näringsbrister, när vi intar farmakologiska läkemedel, om vi inte dagligen fyller på med extra mycket näring. Våra “läkemedel” utarmar kroppen på mineraler och vitaminer. Med tanke på hur näringsfattig maten är idag p.g.a. utarmade jordar, så är det, om man dessutom äter läkemedel, extra viktigt att inta näring från olika sorters kosttillskott för att inte få näringsbrister. Det är i dag i stort sett omöjligt, att via kosten få i sig tillräckligt, om man inte ska äta enorma hästportioner…

I naturen samverkar alla ämnen i symbios med varandra, kroppen får då möjlighet att kunna tillgodogöra sig det som den behöver, för att alla processer ska kunna fungera så optimalt som möjligt.
När organismen då bara får ett visst specifikt ämne, som sker vid intag av ett farmakologiskt läkemedel, ger det bara i bästa fall tillfälligt den specifika effekt den är framtagen för, som sedan oftast upphör när man slutar inta det. Man blir även ofta beroende av det, vilket är mycket väl medvetet gjort för att man ska få svårt att kunna sluta med det.

Alla farmakologiska läkemedel går emot kroppens naturliga läkningsprocesser
När kroppen inte tillåts läka naturligt, utan genom läkemedel tvingas till andra processer, blir det obalanser i varierande grad i vårt energisystem. Dessutom ökar risken för att drabbas av autoimmuna sjukdomar när kroppen inte tillåts läka naturligt.

Så kontentan av detta är, att det finns ganska stora risker som människor, utan ofta att känna till det, utsätts för när de intar sina av läkaren utskrivna farmakologiska läkemedel.
Hittills i mitt liv har jag faktiskt aldrig träffat på någon genuint frisk människa som ätit “läkemedel”, och jag kommer nog troligen aldrig göra det heller…

Vi alla behöver börja inse fakta
Naturen är alltid den starkaste kraften – går vi emot den kommer den med full kraft att slå tillbaka.
Vi människor är alla lika inför naturen, vår store läromästare, läkare och helare!
Det är med andra ord dags att skolmedicinen slutar leka gud och inser sina begränsningar…
Det som människan behöver, är att komma tillbaka till naturen (igen), för där finns ALL läkande kraft!!

Människan är en naturprodukt och ej avsedd bli en soptipp fylld med syntetiska kemikalier!

Referenser:

Newsvoice.se/2013/01/09/barnmedicinering-ar-lakemedelsbolagen-nya-stora-marknad

Teamhellbergzonterapi.com/images/pdf/manniskans_inre_naturkatastrof

Teamhellbergzonterapi.com/images/pdf/ett_inlagg_fran_alternativmedicinen

Teamhellbergzonterapi.com/images/pdf/lakemedel

Metro.se/halsa/varje-dag-dor-8-av-vardens-misstag

Alternativjournalen.se/wuweij/myten-om-kalcium-och-benskorhet

Veteranen.se/tyck/biverkningar-fran-laekemedel-orsakar-onoedigt-lidande-och-stora-kostnader-foer-samhaellet

Läs gärna även relaterat material:

Helhetsterapeuten.wordpress.com/2012/12/22/varfor-stoppar-vara-politiker-huvudena-i-sanden


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag har flera olika mediciner, har slutat och börjat för att testa om det är någon skillnad. Det sägs ju (?) att vara bipolär är livslångt och måste medicineras. När jag slutar med medicin, så mkt riktigt så dyker jag ner i en ordentlig dep. och då måste jag börja “äta” dom igen.

  MEN! jag är nere i en djup dep. nu med ett allvarligt suicid försök och det trots att jag tar medicin!?

  Jag hatar tabletter och vill inte “äta” dom och har sagt till doktor mm att mitt mål är att sluta TROTS att dom säger att jag måste äta dom livet ut.

  Jag hade en riktigt traumatisk uppväxt och DEN har jag/ dom aldrig jobbat med! Förmodligen där mina “problem” kommer ifrån?

  Men, jag vill göra mig frisk själv men HUR!? Det finns 1000 olika sätt man kan läsa om det men vilket ska man välja, vilket stämmer? Har köpt gurkmeja, ingefära kryddor mm som jag läst ska vara bra. Men hur MYCKET och HUR ofta?

  Sen som nån innan skrev; 5000 spänn för naturmedicin! Jag har inte råd med det. Där är ju det som skrevs från början att hälsokost affärerna vill ju också tjäna så mkt som möjligt. Då står jag på ruta ett och knapprar på mina mediciner fram och tillbaka och försöker komma på HUR jag kan göra för att slippa!?

  Kanske ett litet svamligt inlägg men tror de flesta förstår hur/vad jag menar. Det är så mkt jag ville få fram med så kort text som möjligt 🙂

  Ps. Äter även adhd medicin 🙁

 • The child with all his cognitive faculties was forced to evolve in an educational environment designed for severely mentally handicapped clients, and cut off from any significant emotional and family ties . Imagine the impact on cognitive development , the brake can put it in achieving its full potential, but also the discomfort and discomfort that had no other choice but to express themselves through anger at such an attack on his own personal development , crises that DPJ chose to silence by a chemical straightjacket strength rather than acknowledge its mistakes and act in the interest of the child returning it in its proper family environment. The court unnecessarily delaying the relief must be provided to the child, which ought to be a top priority. responsible for this sordid affair have their heads in the sand, a small child left to his fate in a vegetative state , the mother attended the helpless child abandoned house home , sexually abused under the guise DPJ

  Look what happened to the child, 4 years of RISPERDAL + EPIVAL BIFENDEN, a 5 and a half years in the long term:

  https://www.facebook.com/photo.php?v=171202709740790
  https://www.facebook.com/photo.php?v=242797545867441 ..
  https://www.facebook.com/photo.php?v=239760819504447
  https://www.facebook.com/photo.php?v=242808469199682
  https://www.facebook.com/photo.php?v=172042306323497
  http://youtu.be/gn9T1HwjFNY

 • Kommer ihåg när jag som 6 åring skulle vaccineras mot polio. Var inte med på noterna först, men accepterade till slut vara med, hade inget val. När sjuksköterskan skulle sticka in sprutnålen så gick den inte in utan böjde sig. Kan motståndet varit så starkt? Hon tog i alla fall ny sats och då fungerade det, eftersom jag själv slutat stå emot, jag gav upp. Ja det hade kanske inget med ämnet att göra, men ändå en slags medicinhistoria. Så om vi sätter emot med viljan, den verkliga viljan, så viker sig alla felaktigheter kanske?

 • Hej igen ! Om man går in på : http://www.globalresearch.ca/a-new-flu-season-of-pain-profit-and-politics/5358997 ,,,,, så kan man läsa : THE PRODUSERS OF THESE VACCINES KNOW THEY ARE WORTHLESS, BUT THEY GO ON SELLING THEM ANYWAY.,,,,,,,, IN YOUNG CHILDREN BELOW THE AGE OF 2, WE COULD FIND NO EVIDENCE THAT THE VACCINE WAS DIFFERENT FROM PLACEBO. ,,,,,,,, HAD TO ADMIT THAT LAST YEARS FLUVACCINE WAS 91 % INEFFECTIVE FOR SENIOR CITIZENS. ,,,,,,, 5 FLUSHOTS BETWEEN 1970-1980 GAVE THE RESULT THAT TO GET ALZHEIMERS WAS 1.000 % HIGHER THAN THOSE WHO GOT 1 OR 2 FLUSHOTS DURING THE SAME PERIOD OF TIME. Mycket läsvärd artikel , om än lite lång. För de intresserade som önskar veta mer om detta i framtiden gå in på : http://thetruthwins.com/archives/gummy-bears-pharmaceutical-drugs-and-vaccines-made-out-of-people ,,,,,,, … det är business as usual och vi skulle verkligen ha nytta av några duktiga undercover- visselblåsare – wallraffare som själva sett allt elände inifrån.

 • Hej ! Blev opererad för åderbråck med en ny ´säker metod´. Fick som biverkning en , DVT, djup ventrombos. Enligt ssjukhusets egen statistik så ´blir ´det en DVT / var 12:e operation, konstigt att dom får fortsätta !! Blev sen ordinerad WARAN som är ett råttgift….. Av 120 dödsfall i Sverige från biverkningar i genomsnitt /år, är över 100 från WARAN…. Efter 3 månader slutade jag ta denna ´medicin´, kände att den förgiftade min blodström, det blev ett väldigt hallå !! Botade mig själv med lecitin och cayennepeppar. Vi vanliga borde ha en hemsida som vi kan vända oss till med frågor om läkare, FK, Patientförsäkringen, överklaganden, hjälp med formuleringar mot myndigheternas standardexpertutlåtanden. Det finns en sida som heter doktorsguiden , men den är inte så utförlig. htttp://www.doktorsguiden.se/ ,,,,,, eller varför inte ett departement där vanligt folk kan få den hjälp dom skulle haft , in the first place!!

 • Jättebra artikel Janne! Att jag missat den ..ända tills idag (..antagligen varit alldeles för frisk för att sitta still vid datorn 😉 )!

  Så klart att ingen blir frisk – oavsett hur många dagliga piller det knapras på! Friska människor ger inga inkomster. Dessutom skulle den otroliga mängden av kostsamma, onödiga ‘vetenskapliga’ studier inte längre behövas!
  Nej, vi (..våra husdjur inte att förglömmas!) MÅSTE medicineras från vaggan till graven – för att hålla det omättliga follow-the-money-gänget med trevlig samvaro ..medan de fyller varandras feta plånböcker… …

 • Hej Anna Ensam och Stark ! Har varit i samma situation som du. Läkaren ville antidepressiva men det ville inte jag. “Men du är ju deprimerad” !!!! Nej jag är bara helt tömd på energi sa jag och bad honom fara och flyga. Köpte vitaminer och mineraler för över 5000 kronor och efter 2 månader var jag tillbaka på heltid. Dock ganska skör men jag fungerade igen. Till stor hjälp hade jag en bok som heter “Kaos i kvinnohjärnan”…för i min skalle var det verkligen kaos. Hormonhalter som började avta vilket hjälpte till ordentligt när det gällde att stressa i onödan. Kan verkligen rekommendera denna bok skriven av Mia Lundin om man har “gått i väggen”. Vitaminer och mineraler är kroppens energi och olja. Utan dessa så fungerar vi bara sämre och sämre. Det bekräftas runt om oss hela tiden. Naturen är den störste läkaren på jorden.

 • Hej. Jag brukar inte skriva i öppna forum men nu kan jag inte hejda mig.
  Jag är 38 år och blev i maj i år sjukskriven för “utmattningssyndrom” och “depression”. Min läkare har envist propsat på att antidepressiva är den enda lösningen för mig. Lika envist har jag tvärvägrat och dragit min monolog om läkarnas förmåner de får från läkemedelstillverkarna för varje ordination samt läkemedelsindustrins stora vinster.
  Jag har påtalat trötta binjurar (självdiagnos) vilket hon bara fnös åt. Nu har jag med hjälp av alternativa metoder och kosttillskott börjat vända min hälsa till det bättre, och det har jag fått göra helt själv. Man måste vara väldigt stark för att orka stå upp emot läkare efter läkare som “vill ditt bästa”. Jag har t o m slutat vaccinera mina barn vilket inte heller var särskilt populärt hos BVC eller skolsystemet, men jag står på mig! De ska inte vinna!!!

 • Tack för en utmärkt artikel.
  Att kalla läkemedel för “läkemedel” känns idag inte korrekt i dom flesta fall, tycker jag.
  Symtomdäpningsmedel vore mer passande.
  Precis som du skriver anser jag att ett “läkemedel” bör vara något som stödjer kroppen att läka.

 • De flesta s.k. autoimmuna- och psyk-sjukdomar har en ren mental bakgrund, kanske 80% av alla mänskliga personliga problem bottnar i det. Och varför löses inte alla dessa ting med piller(kemi). Jo, därför att det är totalt fel medel för hantering!
  I grunden är alla psykiska problem endast en konflikt mellan två postulat(egna gjorda beslut). Om det nu är så enkelt varför löses inte problemen av skolmedicinen? Jo, därför man tittar på fel ställe! Och, man fabulerar om ditt och datt, om sex och barndom, bla bla.

  Till saken:
  Ex. Jag postulerar(eget beslut) att åka bil till farmor och far iväg. På vägen träffar jag på ett annat postulat när jag råkar köra av vägen, nämligen ett träd, med sitt postulat “jag är ett orubbligt träd”.
  Sedan följer en räcka av händelser, blåljus, tutilitut, sjukhussängar, gips etc. Och sedan kanske ett trauma, som skall ältas till förbannelse. Men vad som håller hela minnet på plats och är svårbehandlat är ju att händelsen startade med postulatet att “jag skall åka till farmor”. Således förbises de två intentionerna “åka till farmor” kontra “jag är ett träd”. Det är den dualiteten som håller händelsen vid liv i sinnet. Och det hanterar inget piller i världen.

  • Du har helt fel där när du försöker få autoimmuna sjukdomar till att vara psykiska, mentala.

   Jag är övertygad att våra autoimmuna sjukdomar kommer av patogener, bakterier som fått fritt fram pga våra försämrade immunförsvar.
   Vaccineringar, utsläpp, kemiska produkter osv har gjort att våra immunförsvar är förstörda.

   Jag kämpar för att borreliasjuka ska få vård i Sverige och 99% av dessa har fått allehanda andra diagnoser varav ett flertal autoimmuna. Att vi i provtagningar utomlands visar oss ha väldigt förstörda immunförsvar kan inte vara en tillfällighet.

   I flera Studier så har man hittat borrelia i hjärnan på bortgångna MS patienter.
   http://borreliablogg.wordpress.com/2013/08/26/reumatism-ms-sle-och-andra-autoimmuna-sjukdomar-finns-det-koppling-till-borrelia/

 • @ Ulf

  Hur menar du nu när du nekar till påståendet att läkemedelsindustrin inte blomstrar? Hur många biljarder ska de tjäna för att leva upp till det påståendet menar du?

  Det pågår en enorm ADHD medicinering samt andra psykiska medicineringar av barn, vad är då det om inte läkemedelsindustrins nya marknad? https://newsvoice.se/2013/01/09/barnmedicinering-ar-lakemedelsbolagen-nya-stora-marknad/

  Du påstår att man ska ta mediciner för resten av livet för man har kroniska sjukdomar, varför ska man göra det när man istället kan ta naturmediciner som hjälper kroppen att bli genuint frisk istället?

  Om nu syntetiska mediciner är så bra som du påstår – varför blir man då inte frisk av dem??

 • Det där var ju inte faktafel (punkt 1,2) utan exempel på att man kan tolka marknadsutvecklingen för läkemedelsindustrin på olika sätt.

  Läkemedelsindustrin har väl tex alltid blomstrat? Den är ju en av de mest inkomstgivande industrier som existerar på planeten eller menar du att det är synd om industrin om den bara drar in X triljarder dollar ett visst år i jämförelse med att annat år när de drog in ännu mer?

  Visst är barnen den nya pillermarknaden för tex industrins ADHD-hitte-på-piller. När jag växte upp existerade inte en barnmarknad för de nya kvacksalveri-lyckopillren från den i stora drag pseudovetenskapliga läkemedelsindustrin.

  Punkt 3. Om man stoppar in ett piller i munnen har man de facto ätit medicinen så låt oss inte klyva hårstrån.

  För övrigt: Min mamma (76 år) hade tre kroniska sjukdomstillstånd som visade sig vara hitte-på-sjukdomar.

  När hon slutade ta en “hitte-på-medicin” försvann en kronisk sjukdom som visade sig vara en biverkning från den ena medicinen som hon tog.

  Hon blev även av med trötthet, blödningar och koncentrationssvårigheter, tre andra biverkningar från två mediciner.

  Idag är min mamma helt besvärsfri och helt frisk tack vare att hon slutade ta den pseudovetenskapliga läkemedelsindustrins hitte-på-piller. Hon tar alltså inga piller överhuvudtaget längre. Däremot mår hon mycket bra av att äta tillskott som kokosfett, gurkmeja och D-vitamin.

 • Håller fullständigt med Martin – fantastiskt komisk artikel men vilket nonsens. Faktafel 1 – läkemedelsindustrin blomstar verkligen inte, tvärtom har den haft stora bekymmer de senaste åren. Faktafel 2 – barnen är absolut inte läkemedelsindustrin nya marknad. Faktafel 3 – man äter inte mediciner, man tar mediciner och anledningen till att man tvingas göra det livet ut är oftast att man har en kronisk sjukdom. Det går att fortsätta hur länge som helst – vilket dravel.

 • Jag vet att många människor bara blir sjukare och t o m dör av skolmedicinering. Jag kände en man som ordinerades tre olika fabrikat av blodtryckssänkande preparat, vilket gjorde att han sakta men säkert tynade bort.
  Själv har jag många erfarenheter av psykofarmaka, vilket också ofta är ett dödligt gift. Jag undviker dock all annan skolmedicin och mår bra av att äta ekologiskt och vegetariskt.

 • Linda, tack för ”en nyfiken fråga:”, i ditt inlägg 2 september, 2013 at 22:54 om ”vad är detta ”NätvÄrkselev”” och om ”en nyfiken fråga:”, utan frågetecken – om det är en fråga?

  ”NätvÄrkselev” är inte EN organisation, eller ”del av någon organisation”, utan EN människa, som i nutid och rum, under förbrukad tid i livet utvecklat mental kunskap, att resurssnålt i nutid och mentala rum i fyrarummaren arbeta och förbruka funktionell energi (eFergi), i total harmoni med
  den kvalitet och säkerhet i nutid och rum som lagstiftare fastställt och kontrollmakten förvaltar, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

  ”Den speciella stavningen” av ”NätvÄrkselev” väcker ägare till, eller styrelseledamot för, EN näringsvÄrksamhet med STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i producerat resultat (produkt), att med alla medel i nutid och rum TYSTA information, med rätt kvalitet och säkerhet att nå fram till marknaden, även om det är liten risk, att marknaden mentalt FÖRSTÅR när, var och VARFÖR.

  STRIKT produktansvar och risk, i nutid, nära framtid (10 år) och rum, för EN näringsvÄrksamhet, som producerat säkerhetsbrist i handläggning eller beslut i brev adresserat till EN enskild person, som utvecklat RÄTT mental KUNSKAP i fyrarummaren, för att i nutid och mentala rum, TÄNKA och HANDLA resurssnålt i harmoni, med den kvalitet och säkerhet folkvald lagstiftare fastställt i EU-rätt, Svensk grundlag och Svensk lag i nämnd ordning efter vikt och som folkvald kontrollmakt i styrelse, utskott eller nämnd förvaltar, i varje svensk tillsynsmyndighet, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

  Varje journalist eller författare, som med stöd av tryckfrihet eller utgivningsbevis producerar ord eller begrepp med säkerhetsbrist, är en felkostnad för varje enskild skattebetalare som lagligt bor eller arbetar lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

  Linda, ditt val att skriva ”ni” är denna brist på kvalitet och säkerhet i nutid och rum i din text ovan. ””Är ”ni” del av någon organisation””. Förstår du mentalt i nutid och rum när, var och varför, mitt mentala Jag stavar nätvÄrkselev eller näringsvÄrksamhet, med stort Ä, om gör ont i den mentala fyrarummaren?

  NätvÄrkselev, värderar i nutid och rum om producerade ord eller begrepp i brev, till och från EN svensk tillsynsmyndighet är en säkerhetsbrist, som kan vara fördragsbrott eller producerat resultat (text) i artiklar och debattinlägg här på NewsVoice, har kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som LURAR marknaden, att mentalt i nutid och rum LYDA, den mentala KUNSKAP Jante och Luthers läror utvecklat, samt Ågrens ofta livslånga mentala motstånd av förnekelse och förvirring, lokalt i varje enskild mental fyrarummare.

  Värdesäkrat resultat ovan och med vänlig hälsning
  Lärstad den 5 september 2013
  Namn på rättssubjekt med eller utan STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist ovan.

 • Janne hävdar att det inte går att ta patent på naturen, men enligt information på nätet framhålls att Monsanto tydligtvis försöker göra allvarligt menade försök på just det vilket framgår av följande text som dr Mercola hade skrivit – “And rather than being found guilty of contaminating farmers’ property, Monsanto has successfully sued hundreds of unsuspecting farmers for patent infringement when unlicensed GE crops were found growing in their fields. Many farmers have subsequently, quite literally, lost their farms.

  Percy Schmeiser of Saskatchewan, Canada, is but one of Monsanto’s victims, but contrary to so many others, he refused to quietly tolerate the injustice. In a classic case of David versus Goliath, Schmeiser fought back against one of the most powerful businesses in the world.

  David versus Goliath

  It all began in 1998, at which time Schmeiser had grown canola on his farm for 40 years. Like any other traditional farmer, he used his own seeds, saved from the previous harvest.

  But, like hundreds of other North American farmers, Schmeiser ended up being sued by Monsanto for ‘patent infringement’ when more than 320 hectares were found to be contaminated with Roundup Ready canola—the biotech giant’s patented canola, genetically engineered to tolerate otherwise lethal doses of glyphosate.

  The company sought damages totaling $400,000. Most farmers end up settling, but Schmeiser was angry enough to fight back, and countersued Monsanto for:”

  Hur det går visar väl framtiden eftersom paragrafer och pengar styr det mesta i vår tid – oavsett vilka konsekvenserna blir för mänskligheten …

  Vad händer när bin, humlor och andra insekter inte längre klarar att pollinera de växter som skall bli människors och djurs mat i framtiden? Vem kan då dra Monsanto inför rätta ???

 • Bertil NätvÄrkselev:

  En nyfiken fråga: vad är detta “NätvÄrkselev” för något. Jag googlade på ordet och fann flera nätverkselever med den speciella stavningen. Är ni del av någon organisation? 🙂

 • Tack Marianne, detta är ju baskunskaper för oss som är inne i branschen så artikeln har jag främst skrivit i upplysningssyfte för de människor som inte har några kunskaper om detta. Syftet är att försöka öka medvetenheten hos folk och få dem till att tänka mer själva och inte bara blint förlita sig på den “medicinska expertisen”.

  Tyvärr (måste jag skriva…) så har redan många “penningkåta” bytt till den alternativa sidan och börjat utnyttja människor där också. Jag anser inte att man ska utnyttja vare sig människors ohälsa eller hälsa för att tjäna stora pengar på. Sådana terapeuter som bara är ute efter pengar förstör för hela vår bransch.
  Det handlar inte om att vi ska jobba gratis, men jag anser att vi bör föregå med gott exempel och inte bära oss lika illa åt som läkemedelsindustrin och bara vara ute efter pengar även fast vi hjälper människor bli genuint friska.
  Lite esoteriskt tänk om du förstår vad jag menar…

 • Mycket BRA artikel, kunskaper som jag och många med mig redan har men hur är det med alla övriga som så gärna vill lära sig? Varför ska läkemedelsbolag vara så barnsliga? Det finns människor som kommer att välja alternativ vare sig de vill det eller inte. Det finns människor som tröttnat på att bli “förgiftad” av syntetiska läkemedel. Det finns fler och fler som “avgiftat” sig från syntetiska läkemedel och fått ett helt nytt liv, ett bättre liv. DE som är penning”kåta” kan väl byta team till alternativ teamet för det är där de stora pengarna finns att tjäna i framtiden till de som då är sååå ursäkta mig hmmm “penningKÅTA” att de nästan gör vad som helst för pengar.
  Ja den/de som är SMART de väljer alternativt den ny diamantgruvan… 😉
  Dessutom det som gynnar oss människor bäst i längden.
  Det kommer förmodligen ändå alltid att finnas människor som väljer syntetiska preparat och de som väljer naturligt och en del har i vissa akuta stunder kanske inget annat val.

 • @ Bertil
  Jag har ärligt talat ganska svårt att förstå sättet som du skriver på, det är säkert helt korrekt men tyvärr för krångligt för mig att kunna förstå hela innebörden.
  Anledningen till att jag skrev “vår kära Aftonblaska” är att Aftonbladet nu ofta kännetecknas som något kärt hos Svenska folket, även om det inte är det för ALLA medborgare.

  Anledningen till att jag valde den rubriken är helt enkelt att ingen av de människor som knaprar piller blir genuint frisk, konstigare än så är det inte.

  Nästa fråga: “Man” är detsamma som de människor som knaprar piller.

 • Janne, du skrev ”Vår kära Aftonblaska” – men Aftonbladet är inte min ”kära Aftonblaska”!

  Vem är i nutid och rum ”vår” i din mentala kunskap, tanke och handling?

  Din fråga i rubriken: ”Pillerknaprig för miljardbelopp – men varför blir ingen frisk?”, är samma feltänk. Ordet/begreppet ”ingen” är i min mentala vÄrklighet mindre än EN och det är bara EN enskild pillerknaprande människa, som enligt folkvald svensk lagstiftare, i nutid, nära framtid och rum, har enskilda mänskliga rättigheter och möjlighet till skadestånd av det allmänna för trovärdig säkerhetsbrist (biverkan) i en medicin, som INTE redovisas i tillverkarens information om bivÄrkningar till enskild kund på marknad, med STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum.

  Din fråga: ”Varför får man biverkningar av mediciner?”- Vem är ”man”?

  Ordet/begreppet ”man” är i min mentala fyrarummare, inte ETT rättssubjekt med enskilda mänskliga rättigheter eller möjlighet till skadestånd av det allmänna om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ (svensk tillsynsmyndighet och rättssubjekt) tillåter ”biverkningar”, som EN producent av medicin med hjälp av tillsynsmyndighet, arbetsgivare till läkare, apotek eller apoteksombud tillhandahållit EN enskild konsument, mot avgift eller kostnadsfritt och som i bifogad information om möjliga bivÄrkningar i medicinprodukt för enskilt bruk, inte informerat om EN möjlig bivÄrkan, lokalt på marknaden, i en medlemsstat i EES eller Europeiska unionen.

  Värdesäkrat resultat ovan och hälsning
  Lärö den 1 september 2013
  Namn på rättssubjekt med eller utan STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i EN medicin.

 • Vår kära Aftonblaska var snabba med att låsa artikelns innehåll så man var tvungen att betala för att läsa om alla biverkningar. Jag han dock kopiera hela texten, här är den. Antalet som skadas och dör av mediciner ökar tämligen kraftigt om man ser till helhetsbilden av denna plus alla övriga mediciner!!!

  Mellan fem och tio procent av Sveriges vuxna befolkning beräknas ta PPI, protonpumpshämmare, vilket motsvarar 380 000 till 760 000 personer. PPI är mediciner mot syrarelaterade sjukdomar – magsår, halsbränna/sura uppstötningar och inflammation i matstrupen – och hämmar saltsyraproduktionen i magsäcken.
  I en rapport som publicerats i Läkartidningen varnar en expertgrupp för tre svåra biverkningar som tidigare inte observerats: lunginflammation, tarminfektion och frakturer, framförallt i höfter och kotor.
  Sällsynta
  – De som tar PPI har större risk för de här biverkningarna visar epidemiologiska studier. Mycket talar för att det beror på PPI, säger Sigurd Vitols, professor i klinisk farmakologi på Karolinska institutet och en av experterna bakom rapporten.
  Analyser visar att en större dos PPI ger högre risk för biverkningarna än en lägre dos. Risken att drabbas av lunginflammation bland patienter inlagda på sjukhus är 30 procent högre för dem som tar PPI än för övriga patienter, enligt studier.
  – Dessa misstänkta biverkningar är sällsynta. Men eftersom så många tar PPI kan det få en betyd­ande påverkan på sjuklig­heten i befolkningen.
  I USA beräknas 33 000 dödsfall i lunginflammation om året bero på PPI.
  – Överfört till Sverige skulle det innebära tusen dödsfall årligen i lunginflammation.
  Oklar diagnos
  I Stockholms läns landsting ökade förskrivningen av preparaten bland äldre med 40 procent 2006-2009. Bland personer över 84 år får 30 procent PPI.
  – Det är en kraftig överförskrivning. PPI skrivs ut slentrianmässigt och används även vid oklart ont i magen. Det vänder vi oss emot, säger Sigurd Vitols.
  Förstörde hans liv
  Överförskrivningen uppskattas till mellan 30 och 70 procent.
  – Medicinen ska endast användas vid syrarelaterade sjukdomar. Patienterna ska ha en klar diagnos.
  Birgitta Grundmark, överläkare på Läkemedelsverket, säger:
  – Läkarna bör inskränka användningen till det som läkemedlet är godkänt för.
  Björn Lindman, 80, har fått PPI-preparat i höga doser mot sura uppstötningar i åtta år och säger att det förstört hans liv. Sedan två år plågas han av smärtor i leder och muskler och tvingas ta morfin.
  – Jag är sängliggande och kan inte ta mig upp. Tidigare var jag frisk som en nötkärna.
  Mary Mårtensson
  31 augusti 2013 11:15

 • Denna artikel stämmer och är så träffande för oss som drabbats av borrelia. Istället för att få en ordentlig diagnostisering och behandling som botar infektionen så ger dom oss en massa felaktiga diagnoser som Fibro, MS, Crohns, SLE, RA osv,, Varav dom alla kräver livlånga medicineringar.

  Jag såg till att tester utomlands satte en riktig diagnos och behandling sattes in, nu 9 månader senare så behöver jag inte en massa mediciner längre.

  Svensk sjukvård håller folk sjuka medvetet!!!

 • Jag tänker på Christer Fuglesang o hans gelikar. Alltså alla dom som “verkligen gör något för mänskligheten” och åker till månen och dylika “viktiga” saker. Han tror fullt o fast att människor som blir friska på naturlig väg har trott sig friska ! Om det verkligen skulle vara så, HAR INTE VETENSKAPEN MISSAT NÅT DÄR ! Det är ju vetenskapligt vedertaget med placeboeffekten, varför inte fortsätta med den forskningen ? Jo, därför att då skulle arbetslösheten bli enorm ! Tänk om alla som jobbar inom sjukvården, forskningen och pillertillverkningen, och förresten sjukkassan, arbetsförmedling och säkert många andra ställen som är garanterade jobb så länge vi är lagom sjuka, skulle läggas ner som vilken SAAB eller Volvofabrik som helst ! Behöver jag säga mer ?

 • Jöses, vilket svammel. Som om ALLA naturliga ämnen skulle vara ofarliga och ALLA konstgjorda skulle vara farliga. Arsenik och plutonium är ju också helt naturliga ämnen som förekommer i naturen …

 • Japp. Sen har vi tyvärr de av oss som är tvungna att tugga piller för att inte ända med en sönderfrätt frontallob medförande stora skador vad gäller exekutiva funktioner och kognition generellt. Så, det finns inget naturligt för de som är som jag. För att säkra en jämn och stabil hjärna och inte hamna i de tillstånd som de facto förstör den är medicinering nödvändigt. Sedan finns det mängder av naturliga komponenter som också minskar risken för återfall, men dessa räcker inte sig.

  Därtill har vi också nödvändig trygghet hos äkta hälft. Om det inte ska sluta med skilsmässa och bruten familj nödgas tryggheten som medicinering ger sken utav.

  Jag vill bara ge lite perspektiv. Det är så vitt och svart härinne. Speciellt inom området psykiatri som mitt tillstånd faller in under.

  • Thomas, blir du frisk av medicinerna? Eller döljer de bara dina symtom?
   Självklart finns det naturliga alternativ även för problem med psyket! Vem har tutat i dig att det inte skulle finnas naturliga alternativ?

 • Det finns väl en anledning till att det heter Sjukvård (vårda det sjuka) och inte Friskvård… 😉
  Vi behöver fler som Janne Forsström. Kroppen har ju en fantastisk läkande förmåga som vi i värsta fall hämmar genom att stoppa i oss mediciner som tillverkats på kemisk väg. Har precis fått upp ögonen för Metamedicin som verkar intressant – som ett komplement till att stärka kroppens eget immunförsvar. Metamedicin förklarar orsak och verkan på ett pedagogiskt sätt. bl. a på den här sidan http://www.metamedicin.se/category/susanne-billander/ Allt vi behöver för att vårda det friska, och stärka kroppens eget immunförsvar, kan vi själva hitta i naturen. Instämmer helt i det som Janne Forsström säger i den här artikeln. Känner mig så tacksam för att ha hittat till den här sidan!

 • Läkemedelsbolagen är aktiebolag, som måste gå med vinst, och växa. Därför måste “återväxten” av sjuka människor tryggas, och dessutom accelereras. Det är den enkla ekvationen.
  Det är alltså inte så att sjukdom botas – nej, den ODLAS.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *