Debatt: Pillerknapring för miljardbelopp – men varför blir ingen frisk?

publicerad 24 juli 2013
- av Janne Forsström

pillVarför får man biverkningar av mediciner? Kan t.o.m. mediciner gör oss sjukare? Denna artikel kommer ta upp några av alla de sidoeffekter mediciner ger i kroppen, som läkarna medvetet undanhåller, och även många gånger ljuger om för patienterna. Kanske är det inte nödvändigt alla gånger att knapra alla dessa piller som förespråkas – “för att vi inte ska bli sjuka”? Varför får inte patienterna objektiv information om mediciner och behandlingar? Varför får de inte information om alternativa naturliga icke skadliga möjligheter?

Text: Janne Forsström

Jag har ända sedan jag kom in i alternativmedicinens bana, blivit alltmer förundrad över hur man kan kalla alla dessa syntetiska piller som läkemedelsindustriernas fabriker spottar ur sig varje dag för läkemedel. Om nu människorna som äter dem blev friska skulle jag inget säga, men när det istället blir tvärtom så måste man ju börja ifrågasätta om det verkligen är rätt väg att gå…

Vi har kommit till det stadium här i Sverige, där det nu snart inte längre finns någon enda, lite äldre människa som inte äter mediciner – i klartext – det finns snart inte en enda genuint frisk lite äldre människa. Medicinlistorna är ofta långa, det är först mediciner mot olika symtom, sedan mediciner mot biverkningarna och så är ekorrhjulet i full snurr…

Tyvärr så går detta längre och längre ner i åldrarna och läkemedelsindustrins nya stora marknad är nu barnen – de kan ju inbringa mer pengar under sin längre levnadstid.

Samtidigt har vi en läkemedelsindustri som blomstrar mer än någonsin – vilket märkligt sammanträffande…

Läkemedel ska ju vara så viktiga för att man inte ska bli sjuk – varför blir folk då inte friska av dem?
Varför måste man ofta fortsätta att äta läkemedel livet ut?
Är det inte meningen att man ska bli frisk av alla dessa piller?
Det är några frågor som alla som äter mediciner borde ställa till läkaren!

Varför ska man äta syntetiska piller (läkemedel), som man får biverkningar av, när det istället finns naturliga alternativ som man kan bli genuint frisk av?
Varför upplyser inte läkaren patienten om det, om han nu är så mån om patientens hälsa (som man nu i alla fall borde anta att han är..)?

Varför skriver de ut piller som medvetet gör människor sjuka?
Ja sanningen är ju naturligtvis pengar, läkemedelsindustrin omsätter astronomiska summor varje år och med alla dessa pengar följer även en enorm makt och prestige som skyddas med både näbbar och klor. Den enda egentliga anledningen till att det görs syntetiska kopior av mineral, växt- och djurriket är ju för går inte att ta patent på naturen, vilket nog de flesta som är lite insatta känner till, men ändå så tycker jag att man borde fråga sig, både hur det kan vara tillåtet att kalla syntetiska kemikalier för läkemedel, samt att få sälja “läkemedel” överhuvudtaget (där oftast biverkningarna överstiger nyttan…)!

Visst finns det även syntetiska läkemedel som i vissa akuta situationer räddar liv, dem säger jag inte så mycket om (även om det kanske finns lika bra naturliga alternativ…), det är den enorma överanvändningen av alla övriga “läkemedel” som dagligen sker överallt inom hälso- och sjukvården här i Sverige som jag vänder mig emot.

Det som många människor skulle behöva få kännedom om är att

  • Dagens läkemedel mycket medvetet enbart är framtagna för att dämpa och undertrycka symtom – så man inte ska bli genuint frisk.
  • Den stora anledningen till att man ofta “måste äta dem livet ut” är för att de ska inbringa maximalt med pengar under patientens livstid.
  • Andemeningen alltså är att man inte ska bli frisk av dessa piller – för en frisk människa inbringar ju inga pengar.

Vilken människosyn!

Vad ska man då egentligen kalla allt detta – hyckleri eller kanske t.o.m. kvacksalveri?
Ja det man enkelt kan konstatera, utan att vara direkt insatt, är att det pågår ett enormt hyckleri inom dagens evidensbaserade skolmedicin. Att mata folk med “läkemedel” som bara undertrycker och dämpar kroppens egna självläkningsprocesser, vilket resulterar i att sjukdomar bara trycks längre och djupare in i kroppen, är i mina ögon inget annat än rent kvacksalveri.

Man kan med all enkelhet i världen konstatera att det finns alldeles för mycket pengar att tjäna, på att hålla människor lagom kroniskt sjuka istället för att vilja göra dem genuint friska.
Tilläggas kan att det nu även satsas friskt på förebyggande medicinering, med andra ord – man gör friska människor sakta kroniskt sjuka. Kommentarer överflödiga…

Den offentliga siffran på hur många som årligen dör i Sverige av rena onödiga vårdmisstag uppgår till 3000 människor, alltså 8 människor varje dag får sätta livet till helt i onödan.
Sedan kan man fråga sig hur stort mörkertalet är…

Skulle man räkna på ett annat vis, som kanske egentligen är mer sanningsenligt ur verkligheten sett (hur många av de som dör, som dör för att självläkningen undertryckts) så finns det dem som tror att det kan röra sig om kanske 50 000 människor eller fler, och jag är faktiskt benägen om att hålla fullt och fast med om, att det verkligen kan vara så. Man måste ju trots allt se till helheten – vår verklighet!
En tämligen skrämmande verklighet…

Det finns inga offentliga siffror, så vitt jag vet, på hur många som skadas varje år av sjukvården här i Sverige. Det man dock med allra största säkerhet kan säga är att det rör sig om mångdubbelt fler.
Ja frågan är om man ens vill veta det…man skulle nog bara bli deprimerad över att allt är som det är här i vårt trångsynta Sverige då.

Om vi inom alternativmedicinen skulle göra likadant hade vi ganska så snart inga klienter kvar, för vem vill betala för behandlingar man inte blir frisk av? Läkemedelsindustrin däremot har ju skapat sina egna lagar för sitt verktyg skolmedicinen, genom ekonomisk makt och korruption, så för dem är det ju fritt fram för dem att “behandla” som de gör.
Frågan är bara hur länge till det går att dölja allt inför folket? Medvetna hälsomänniskor har sedan länge sedan dragit öronen åt sig och det kommer nog inte dröja så länge till innan även fler gör det.

Tänk om skolmedicinen istället skulle koncentrera sina insatser på det som den verkligen är bra på istället, akutsjukvården, tänk vilken fantastiskt bra sjukvård vi skulle ha då!
Kirurgin är ju fantastisk och räddar årligen mängder av liv och även flertalet andra akuta behandlingar!

Det finns även mycket bra läkare inom den kroniska sjukvården (även om de tyvärr är ganska så få) som faktiskt rekommenderar patienter att, på egen hand skaffa sig naturläkemedel istället.
Dessa är även ofta för alternativa behandlingsmetoder, de vill patientens bästa och det ska de också ha mycket heder för!
Dessa läkare kommer ofta från andra länder, där de är vana med att alternativa komplementära behandlingsmetoder samarbetar med skolmedicinen.
Så man ska inte dra alla över en kam.

Vad är då egentligen ett äkta läkemedel?
Själva ordet läkemedel består ju av två ord – sätter man ihop dem och försöker uttyda betydelsen av ordet så borde det innebära ett medel som läker, det tror jag alla är överens om?
När man i det dagliga livet nuförtiden talar om läkemedel så är det oftast farmakologiska läkemedel som åsyftas, alltså syntetiska läkemedel som är framställda i läkemedelsindustriernas fabriker.

När man använde sig av, och talade om läkemedel förr i tiden, innan läkemedelsindustrin ens var påtänkt, så var innebörden en helt annan. Då handlade det om naturliga ingredienser i form av substanser från djur, växt och mineralriket ifrån naturens eget skafferi.
Man levde då av och med naturen, och höll sig frisk genom att leva i symbios med allt som den innehåller, precis som naturfolken gör än idag.

För mig är betydelsen av ett läkemedel följande
För att läkning ska kunna ske, ett helande, så måste man skapa förutsättningar för att det ska kunna äga rum. Genom att stimulera och understödja livskraften så ökar förutsättningarna för det.
Ett läkemedel är sålunda för mig ett ämne som innehåller och stimulerar denna livskraft som är grundpelaren för allt biologiskt livs möjlighet att kunna existera. Dessa ämnen kommer alla från mineral, växt- eller djurriket. Naturen har även den sin egen giftfauna men här handlar det mer om rätt dosering för att uppnå den bästa läkningspotentialen.

Vad händer i kroppen när vi intar ett farmakologiskt läkemedel?
För att få en bättre bild av det hela behöver vi titta på vad det består av och hur det verkar i kroppen.
Ett farmakologiskt läkemedel, alltså ett syntetisk framställt läkemedel, är ofta en syntetisk kopia av ett specifikt naturligt ämne från mineral, växt-, eller djurriket. Det är oftast framtaget i syfte att “bota” ett visst symtom som uppstått i den fysiska organismen (trots att det ändå inte botar det…).

Problemet eller kanske rättare sagt problemen, som ofta uppstår efter en kortare eller längre tidsrymd, är följdaktligen oftast nya biverkningar i form av nya symtom och problem som uppstått för att kroppens självläkning undertryckts.
Varför får vi då biverkningar? Jo de får vi bland annat för att “läkemedlet” är framställt på syntetisk väg.
Alla ämnen som vi intar, som kroppen inte känner igen, regerar vi emot.
Det är den enkla anledningen till att vi får biverkningar.
Vi är helt enkelt inte gjorda för att stoppa i oss konstgjorda syntetiska preparat…

Ett av de stora fel som skolmedicinen gör (väl medvetet uträknat…), är att de riktar all uppmärksamhet mot symtomet. Ett symtom kan aldrig vara orsaken. Det är ju dock ur ekonomisk synvinkel helt genialt att bara behandla symtomet, dämpa och undertrycka det, då blir ju inte patienten genuint frisk och kan fortsätta inbringa pengar på konsumtion av läkemedel istället!
“Lyckas” sedan behandlingen (symtomet undertryckt så det inte märks av), så kommer det ofta snart nya symtom, för att grundorsaken inte är löst, som skolmedicinen ser som nya sjukdomar, vilka givetvis även de måste medicineras…

Skulle sedan patienten dö så heter det att patienten dog av sjukdomen, genialt även det, då behöver man ju inte ta något ansvar för den medicinska behandlingen, som mycket ofta är upphovet till dödsfallen. Man friskriver sig ansvaret helt genom att rakt upp och ner skriva om sanningen – något samvete verkar överhuvudtaget inte existera.

Farmakologiska mediciner försurar kroppen, vilket inte alls är bra. En grundförutsättning för en god hälsa är att kroppens PH-värde är i balans (7,35). De flesta människor är idag försurade av många olika anledningar, och en stor bidragande anledning är just “läkemedel”. De är dessutom väldigt svåra för levern att bryta ned, gifter kommer då lagras upp i kroppen, och dess utrensningsorgan blir många gånger överbelastade med gifter, och kan då inte utföra sitt arbete korrekt.

Detta leder med tiden till att sjukdomarna blir alltmer kroniska och sätter sig allt djupare in i kroppen. Blir det för mycket och livskraften tar slut så stänger kroppen helt enkelt av och vi dör.
Det finns t.o.m. dem som påstår att det bara finns en enda sjukdom – försurning. Det är i vilket fall som helst en stor bidragande orsak till kroniska sjukdomar!

Vi får med tiden även näringsbrister, när vi intar farmakologiska läkemedel, om vi inte dagligen fyller på med extra mycket näring. Våra “läkemedel” utarmar kroppen på mineraler och vitaminer. Med tanke på hur näringsfattig maten är idag p.g.a. utarmade jordar, så är det, om man dessutom äter läkemedel, extra viktigt att inta näring från olika sorters kosttillskott för att inte få näringsbrister. Det är i dag i stort sett omöjligt, att via kosten få i sig tillräckligt, om man inte ska äta enorma hästportioner…

I naturen samverkar alla ämnen i symbios med varandra, kroppen får då möjlighet att kunna tillgodogöra sig det som den behöver, för att alla processer ska kunna fungera så optimalt som möjligt.
När organismen då bara får ett visst specifikt ämne, som sker vid intag av ett farmakologiskt läkemedel, ger det bara i bästa fall tillfälligt den specifika effekt den är framtagen för, som sedan oftast upphör när man slutar inta det. Man blir även ofta beroende av det, vilket är mycket väl medvetet gjort för att man ska få svårt att kunna sluta med det.

Alla farmakologiska läkemedel går emot kroppens naturliga läkningsprocesser
När kroppen inte tillåts läka naturligt, utan genom läkemedel tvingas till andra processer, blir det obalanser i varierande grad i vårt energisystem. Dessutom ökar risken för att drabbas av autoimmuna sjukdomar när kroppen inte tillåts läka naturligt.

Så kontentan av detta är, att det finns ganska stora risker som människor, utan ofta att känna till det, utsätts för när de intar sina av läkaren utskrivna farmakologiska läkemedel.
Hittills i mitt liv har jag faktiskt aldrig träffat på någon genuint frisk människa som ätit “läkemedel”, och jag kommer nog troligen aldrig göra det heller…

Vi alla behöver börja inse fakta
Naturen är alltid den starkaste kraften – går vi emot den kommer den med full kraft att slå tillbaka.
Vi människor är alla lika inför naturen, vår store läromästare, läkare och helare!
Det är med andra ord dags att skolmedicinen slutar leka gud och inser sina begränsningar…
Det som människan behöver, är att komma tillbaka till naturen (igen), för där finns ALL läkande kraft!!

Människan är en naturprodukt och ej avsedd bli en soptipp fylld med syntetiska kemikalier!

Referenser:

Newsvoice.se/2013/01/09/barnmedicinering-ar-lakemedelsbolagen-nya-stora-marknad

Teamhellbergzonterapi.com/images/pdf/manniskans_inre_naturkatastrof

Teamhellbergzonterapi.com/images/pdf/ett_inlagg_fran_alternativmedicinen

Teamhellbergzonterapi.com/images/pdf/lakemedel

Metro.se/halsa/varje-dag-dor-8-av-vardens-misstag

Alternativjournalen.se/wuweij/myten-om-kalcium-och-benskorhet

Veteranen.se/tyck/biverkningar-fran-laekemedel-orsakar-onoedigt-lidande-och-stora-kostnader-foer-samhaellet

Läs gärna även relaterat material:

Helhetsterapeuten.wordpress.com/2012/12/22/varfor-stoppar-vara-politiker-huvudena-i-sanden