Historieförfalskning om Richard Dawkins på Wikipedia?

1
287

new-statesmanRichard Dawkins skrev ”Den själviska genen” (1976) och har blivit en förgrundsfigur för nyateismen och synen på människan som en maskin.

Det har betalat sig i kretsar som domineras av materialistisk naturvetenskap. Hans lojala troende dominerar media och tilldelning av medel inom vetenskapen. Därmed har det ett uttalat egoistiskt motiv och handling följer således tanke.
Det är också fastställt att denne guru för nyateisterna i Sverige med Vetenskap & Folkbildning och (anti)-Humanisterna i spetsen dominerar ett antal hundra vetenskapliga artiklar på Wikipedia med en åsiktspolis som skärgranskar och skyddar sina propagandistiska texter där.

Läs mer

Text: Börje Peratt


1 KOMMENTAR

  1. Personligen använder jag inte längre wikipedia, efter att ha läst om bl a akupunktur och sett hur rakt uppåt väggarna felaktig informationen är!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here