Janne Forsström – Placebo är en kraft som leder till balans i kropp och själ

publicerad 11 juli 2013
- Janne Forsström

placebo-pillI denna artikel ska vi titta lite närmare på det mycket omdiskuterade begreppet Placebo, eller Placeboeffekt som den också benämns.

Text: Janne Forsström | Återpublicerad med tillstånd

Läser man på Wikipedia så står det t.ex. följande:

”Placeboeffekt (eller förväntanseffekt) är den del av ett läkemedel eller en behandlingsverkan som inte beror på de faktiskt verkande beståndsdelarna, utan som kan hänföras till patientens egna förväntningar på att medicinen och behandlingen ska hjälpa denne att tillfriskna.”

Där ges i mina ögon direkt en lite nedvärderande syn och åsikt om Placebo.

Den synen vill ge ett sken av att det inte är något ”riktigt” som händer, något som inte har en verklig substans. Man ska felaktigt inbillas en tro och verklighetsuppfattning som bara baserar sig på att verkligt fysiska och biokemiska behandlingar är ”det verkliga och riktiga”.

Läser man sedan vidare på Wikipedia så står det att: ”Placebo har påvisad effekt för flera skilda fysiologiska processer. Faktorer som styr hur kraftfullt behandlingsresultatet av en placebobehandling är främst förväntan, men ävenbetingning har påvisad effekt.

Förväntan i sin tur kan stärkas av en rad faktorer, om patienten tror sig få ett dyrt läkemedel så blir i regel placeboeffekten starkare än om de tror sig få en billig. [1] Även placebots färg och form kan påverka hur effektivt det upplevs.[2]” . De vill även där försöka påskina samma felaktiga bild av vad som i verkligheten är sant. Placeboeffekten har, som det också riktigt står, påvisad effekt för fysiologiska upplevelser, men det stannar långtifrån bara där… Det handlar inte heller alltid bara om ”fysiologiska upplevelser”…

Uppgifterna som artikeln i Wikipedia baserar sig på kommer, inte helt oväntat från, tidningen Läkemedelsvärlden samt från tidningen Apoteket. Där har vi återigen samma fenomen, industribetalda experter som uttalar sig för att uttrycka ”vad som är sant och icke sant”. Bara en sån sak gör att en någorlunda medveten människa börja dra öronen åt sig…

En tanke eller en känsla har båda två, minst lika stark och verklig substans som en fysiologisk handling eller biokemisk behandling. Skillnaden mellan dem båda är bara att, en fysiologisk handling eller biokemisk behandling, ofta vetenskapligt kan bevisas medan Placebo är något som går utanför vetenskapens ramar att exakt kunna definiera händelseförloppen på godtyckliga mätbara sätt. Det pågår vilda diskussioner inom de båda lägren om vad som ska få gälla och ”vad som är rätt”.

Eftersom nu allting långt ifrån vetenskapligt kan bevisas, det är tom så att det bara är en ytterst liten del av vår verklighet som vetenskapligt kan bevisas, ska man då gå efter kartan eller verkligheten? Om nu kartan inte stämmer överens med verkligheten är det inte då dags att börja ta bort skygglapparna för ögonen och titta ut i verkligheten som vi lever i? I mitt liv är det verkligheten som är det viktiga, inte vad kartan visar, som inte alltid visar rätt.

Man kan, som tom skolmedicinen erkänner tänka sig sjuk, likaså kan man sålunda ofta även tänka sig frisk. Alla människor är olika fenomen, olika individer och alla fungerar inte helt lika i alla situationer. Därför går det inte att dra alla över en kam, och säga att ”så här är det” och ”så här är det inte”, oavsett vad det gäller här i livet och hur vi fungerar. Därför blir det ofta ganska fel i många situationer inom skolmedicinen, där det oftast bara hävdas att behandlingar med verklig fysisk inverkan såsom kirurgi eller biokemisk behandling med farmakologi, är något som har ”riktig verkan”.

De har helt glömt bort, eller vill inte höra talas om, att läkning faktiskt kan ske helt spontant utan någon ”riktig behandlingsmetod”. Detta grundar sig på att hela idén med skolmedicinen bygger på ekonomisk vinning, en person som för egen maskin kan tänka eller visualisera sig frisk genom tankar och känslor, är ekonomiskt olönsam och därför inte intressant och motarbetas även ofta kraftigt.

Tankens kraft

Att använda tankens kraft är något som använts sedan tidernas begynnelse, bön är troligtvis den allra första läkekonsten som användes av dåtidens människor. De kände då troligen inte till andra läkekonster som kom till senare i världen. Bön fungerade då, likaså som bön även fungerar idag, och även fortfarande flitigt används idag inom vissa religioner. Vad som skapar dessa läkningsmekanismer som man ofta får genom bön, alltså tankens kraft, vet ingen med säkerhet än idag. Det kommer kanske ingen heller att med hundraprocentig säkerhet att kunna säga någonsin.

Det man dock vet är att  en tanke eller en känsla, består av energi. Det man även vet är att allting är enkom energi, och energin kan man aldrig tvinga någonstans, den går alltid dit där den bäst behövs. Energi kan man säga är en medveten kraft, som man genom ett medvetet förhållningssätt ofta till stora delar kan styra. Därför är kanske medvetenheten en av de allra största och viktigaste sakerna här i livet, som man bör beakta och tillförskansa sig för att kunna styra sitt liv dit man själv vill och önskar.

Nocebo

I motsats till Placebo finns Nocebo, vilket också är latin och betyder ”jag skall skada”. Placebo och Nocebo är som de båda krafterna Yin och Yang i kinesisk medicin. De är varandras ytterligheter, men båda är fullt lika verkliga och kraftfulla. När vi medvetet tänker negativa tankar eller har negativa känslor inom oss, så följer Noceboeffekten med omedelbar verkan i dess fotspår. Det är något som vi inte kan styra, det är en energi som medvetet styr händelseförloppet, vad som ska hända och ske.

Samma sak har vi där inom skolmedicinen, när en läkare talar om en diagnos för en patient, t.ex. du har cancer så uppstår då ofta ett trauma för patienten (om den inte själv har goda kunskaper om vad en cancer egentligen är för något).Traumat leder i sin tur ofta till nya cancerhärdar som uppstår till följd av diagnosen som läkaren talar om.

Skulle dagens skolmedicinska läkare istället ha bättre kunskap om hur människan fungerar, dvs. använda sig av holistiska uråldriga läkekonster, som ser till helheten hos människan, och använda sig av alla dess resurser som de byggt upp genom årtusendena, så skulle stora delar av vår sjukvård idag vara helt onödig.

Människan måste för sitt eget bästas skull, återgå till naturen i betydligt större utsträckning än vad den gör idag.

Hur kan man då, på bästa vis utnyttja sig av tankens kraft för att få bästa möjliga effekt?

Ja, ett av de viktigaste sätten, som jag nämnde här tidigare, är att öka sin egen medvetenhet, att vara närvarande i dagen och det man gör. Att skaffa sig kunskap som grundar sig på objektiva informationskällor, som inte kommer från de som är ekonomiskt styrda. Har man en hög medvetenhet och bra kunskaper så kan man styra energin på ett bättre sätt, stärka och balansera livskraften som styr våra liv. Livskraften är den absolut viktigaste och kraftfullaste energin som styr våra liv, det får vi aldrig glömma.

Vi bör vara tacksamma för livets stora gåva vi fått, att leva det liv vi lever, även om våra organismer inte alltid är och ser ut som de vill att de ska göra. En till mycket kraftfull aspekt är våra inre övertygelser, de är kanske våra kraftfullaste läkningsverktyg vi har. Kärlek är den allra högsta aspekten, och fyller vi våra liv med kärlek och har en inre övertygelse av att vi mår bra och att vi alltid kommer göra det, så ökar också våra verkliga chanser att göra det i livet.

Den stora grejen är vilken känsla som vi lägger bakom våra inre övertygelser, lägger vi den med äkta riktig känsla så kommunicerar den direkt med livskraften och vi får den energi tillbaka som vi sökt efter. Lägger vi däremot bara en känsla utan någon riktig äkthet bakom så kommer ingenting att hända. Skulle vi sedan lägga den med en äkta negativ känsla så svarar noceboeffekten omedelbart och vi får negativ energi tillbaka.

Vi kan med andra ord styra våra liv i mångt och mycket genom att lägga rätt känsla bakom våra inre övertygelser! Kanske är det t.o.m. så att våra inre övertygelser är vårt kraftfullaste verktyg för att kunna styra våra liv…

Är då Placebo något att förkasta som skolmedicinen till mångt och mycket gör? Nej låt oss använda tankens kraft betydligt mer i våra liv – den är till för att användas och dessutom helt gratis… Mer Placebo till folket!

Text: Janne Forsström


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Nu har jag läst din artikel igen Janne.
  Och tack för kommentar Ingela. Ja, det är härligt att hitta likasinnade. 🙂

  Jag tror vi behöver vara mer öppna för (och om) att vara vakna ..väckta. Även om det ofta talas om ‘den sovande massan’, ser jag ständiga tecken på att ett ökat antal människor verkligen funderar ..över både det ena och det andra i tillvaron.
  Mycket ställs på sin spets (i stort som i smått) i världen och förändringar sker ständigt ..på flera plan – även i våra egna liv och inom var och en. Sett i ett större perspektiv är det förstås baby-steps ..men mänskligheten är på väg!

  Allt det som Ivan B säger ovan – med bl a “..Det som skapar vår verklighet är HJÄRTAT eller det undermedvetna som hjärtat är. Det är den starkaste redskap för skapandet..” – så känner jag också.

  Beträffande Björns tankar om tårar “…tills jag läste om det 8: onde. Där kom tårarna och saknaden efter något förlorat. Kontakten med förfäderna är bruten? Sorg som jag ser det är förlust, saknad.??…”
  — Ibland förstår vi våra reaktioner och känslor först (kan ta ett tag) efter en upplevelse. För mig kan Björns tårar vara glädjetårar ..kanske över att ha (äntligen!) återknutit kontakten med förfäder (eller det högre jaget). Och den omedelbara känslan av sorg, förlust och saknad kan vara ett kort ‘hugg’ just därför att kontakten har varit bruten.
  När man upplever starka känslor medan man läser något, kan det hjälpa att läsa samma text (lyssna inåt) igen. Och kanske även hålla ögonen öppna för det som kan vänta (..runt hörnet) på att bli synligt – om vi bara är lyhörda med öppet hjärta.

  Sedan kan man ju tycka att en del artiklar på NewVoice och andra forum ‘is preaching for the converted’ men jag tror fortfarande på det där att ‘såsom ringar sprider sig på vattnet..’ och att alla (allas!) tankar, ord och handingar har effekt på omvärlden.
  Jag tror också att ‘den sovande massan’ har börjat morna sig – och ju fler som funderar desto bättre och snabbare blir processen mot ..en bättre värld.

  Hälsa är ett fascinerande ämne på många sätt. I ‘en bättre värld’ ingår ju att man är frisk också ..till kropp, själ och ande. Som jag ser det finns det ingen på planeten som är helt och hållet frisk d v s i total balans. Livet tycks ju gå ut på att finna den totala balansen (på alla nivåer) – och när vi väl nått dit, är det förstås dags att resa vidare.
  Jag har upplevt saker som gör att jag tror man kan ha ‘minnet av’ förfäders sjukdomar (och annat) med sig i bagaget – och att sjukdom kan manifesteras på olika sätt, bl a beroende på konstitution och miljö och den sjukes anlednng för att ‘axla’ ett visst tillstånd… …

  Ja, det är mycket med det jordiska (och inte minst det himmelska). Nu ska jag läsa Ivan Bs fina chakra-inlägg igen ..o’ sova gott på det. 🙂

  • Med andra ord Uppvaknandet leder till att man lever Livet Medvetet och därmed är man medveten om vad som sker. Man är inte längre ett offer för sitt “öde”. Placebo är ett hjälpmedel i att “veta” att det hjälper även om det är ett sockerpiller, bara den som tar den inte vet om det och verkligen tror på sitt uppfriskande. Om Placebo fungerar på detta sätt hur skulle det inte fungera att skapa sitt liv totalt medvetet? En hisnande resa! Som det står i boken Samtal med Gud: “Öka din observationsförmåga. Se ”hur det är” och gör sedan ”det som fungerar”.” Här lämnar jag en länk till filmen om medvetandet som ni antagligen känner redan till: http://www.youtube.com/watch?v=r_YOG3jMlV4

   Om utvidgad syn på alternativ väg till hälsa kan man läsa på följande länk: http://reikishamballa.se/index.html

   Ytterst handlar det om att förlåta och släppa taget och minnas vem man verkligen Är!

 • Tack för alla era fina värmande ord Mayne och Ingela, känns bra att få så fin respons.
  Syftet med mina artiklar är att få folk att vakna, börja tänka till, och inte bara blint acceptera allt som sägs och skrivs av etablissemanget, som gör allt för att styra och ställa över människors liv enbart för ekonomisk vinning.

  Det är kanske även dags att människor börja fundera själva över varför de inte längre har hälsan i behåll, anledningen finns ju oftast inuti människan själv…

 • Har inte mycket att tillföra just nu. Vill bara instämma i det som Mayne skriver 🙂 Känner en slags tacksamhetslättnad som gör att jag vill gråta av glädje, när jag läser allt som skrivits i den här tråden. Anledningen till att jag hittade den här sidan är en annan artikel av Janne Forsström som handlar om att vi stoppar i oss mediciner för miljarder… Samma fråga brukar jag ställa mig: Varför blir vi inte friskare?

 • Ber att få tacka så mycket för allt detta – så mycken klokhet av både Janne och Ivan. Jag ser framtiden an med tillförsikt och, som Janne säger “..(sett ur ett större tidsperspektiv)..”.

  Ja, LJUSET behöver spridas – så tack igen! 🙂

 • Placebo är psykets makt över kroppen. Jag skulle vilja gå så långt som att påstå att psyket är kroppen. Jag förstår inte varför placebo inte används som behandling. Tänk vilka vinster tillverkarna skulle kunna göra. För naturligtvis måste placebo vara dyrt för att den förväntade effekten ska uppstå.

  I en annan artikel på denna sajt diskuteras “kronisk borrelia” där borde ju placebo kunna göra mycket nytta. Istället tycks behandlingen vara att ifrågasätta om symptomen existerar under ett specifikt namn öht.

 • Tack Ruben. Blir varm inombords varje gång jag läser dina kloka ord och kommentarer i olika artiklar. Jag tror att det vi ser som håller på att byggas upp nu, med all materialism, det kommer bara bli en kortvarig era på jorden (sett ur ett större tidsperspektiv). Det är ett ohållbart tänk och levnadssätt som går emot alla former av naturlagar. Människan måste lära sig leva med naturen och dess lagar.

  • O, tack för de fina orden! Jag är helt överens om det du och dina kollegor och många av oss människor brinner för. Jag beundrar er. Den holistiska och naturliga behandlingen inom sjukvård och annat måste få ett officiellt erkännande på ett praktiskt plan. Kanske det kan ske snart, får man hoppas.

 • En bra artikel, tack! Det är vad jag tror också. Tack även Ivan Björn och andra för intressanta kommentarer. Hoppas detta får skina upp den mörka verkligheten snart!

 • Till denna artikel skulle jag vilja lämna lite av mina synpunkter.

  Bönens kraft är det mest nyckfulla redskap som finns för att bli frisk (bönhörd).
  Detta p.g.a. att bönen vänder sig oftast till tredje person (den personifierade Gud) och eller dess värre till otaliga ombud, som ska framlägga bönen till Guden. Bön skapas för det mesta i hjärnan, det medvetna redskapet hos människan. Det är hjärnan som lever och uppfattar dualitet och därför uppnås oftast inga bra resultat med bönen. Människor ber t.ex. som kollektivt om fred på jorden, men vi har hela tiden otaliga krig lite varstans. Detta beror på att det är hjärnan som används som redskap för diverse skapande och förståelse av världen och om hjärnan skapar något gott, skapas det automatiskt något ont någon annanstans.

  Det är därför som många människor som ber kalkylerar!!! Jo fler offer, jo fler böner desto bättre resultat!?

  De människor som blev bönhörda har bett i samklang med deras hjärta = ( det undermedvetna)

  I forntiden har människor förstått att det är det undermedvetna som skapar! D.v.s. hjärtat. Dessutom har de utförd komplicerade operationer så de har knappast varit enkla och primitiva och litade medvetet på sin skapar kraft. Beakta alla pyramider i världen!

  Att skada sig medvetet, med dåliga tankar existerar inte. Om man har dåliga tankar i hjärnan så tar det mycket lång tid, innan man insjuknar, eller uppnår effekt. Hjärnan är inte avsedd för skapandet av verklighet. Hjärnan är ett redskap som har funktion av en kalkylator. Det är hjärnan som delar allt till dåtid, nutid och framtid.

  Det som skapar vår verklighet är HJÄRTAT eller det undermedvetna som hjärtat är. Det är den starkaste redskap för skapandet.
  En människa som får cancer t.ex. och blir frisk genom fysiska ingrepp i kroppen kan insjukna igen om denna händelse med cancer inte lärde denna människa något och hon inte omvärderade sitt liv på en nivå av det undermedvetna!

  Oftast klagar människor över alla orättvisor som sker i deras liv på hjärnnivå och med logiken. Det är sällan någon som förstår att den starkaste energin kommer från hjärtat och att där borde man bearbeta sakernas tillstånd först. För det mesta är vi så igengrodda av alla former, måsten, föreställningar, begränsningar att om vi börjar arbeta med hjärtat, så kommer det hela tiden nya och nya saker upp likt en lök, där man skalar av blad efter blad, tills man kommer till botten. Tills man förstår att allt är bara en illusion och det är endast Kärleken som är allt som finns.

  Jag skulle kunna skriva mer om detta, men det räcker för mig. Artikel om Placebo är fantastisk bra, för att det öppnar för nya tankar och tankesätt hos människor.

  Är du sjuk? Fråga dig först vad det är sjukdomen vill säga dig! Vad har du att lära. Sjukdomen utvecklar dig och samhälle också i den kollektiva medvetande. Men glöm inte att människans naturliga tillstånd är livet utan sjukdomar och livet i överflöd.

 • Detta kan kanske vara ett bra komplettering ur boken: Original: Schaman, Healer, Sage från Alberto Villoldo

  Det första chakrat:

  Element: jord

  Färg: Rött

  Kroppsliga aspekter: Den fysiska grunden; bortförsel av restprodukter; ändtarm, ben, fötter, testosteron, och östrogen
  Insikt: Överlevnad, fortplantning

  Psykologiska aspekter: Att ge föda, skydd, trygghet, förmåga att sörja för sig själv

  Frön: Äggstockar, testiklar

  Kärna: Kundalini, överflöd

  Negativa uttryck: Att samla på hög, rovgirigt beteende, våldsamhet, kronisk trötthet,, födslotrauma, rädsla för att bli övergiven.
  Det första chakrat sitter vid ryggradens slut mellan analöppningen och könsorganen. Det utgör ingången till det feminina och sträcker ut ljustrådar ner i benen och in i biosfären. Som en pålrot sträcker sig ner i Moders Jord fuktiga och rikhaltiga jord och förser det första chakrat oss med oundgängliga näringsämnen. Det jordar oss och utgör den grund på vilken vårt ljusenergisystem vilar. När vi förlorar förbindelsen med jorden börjar vi hämta vår livsnäring från ytan. Då blir vi som ett träd vars ytliga och vittförgrenande rotsystem inte kan hålla oss uppe i en storm. Vi förlorar vår stabilitet, vår grund och vår trygghet…….

  Det andra chakrat:

  Element: Vatten

  Färg: Orange

  Kroppsliga aspekter: Matsmältning, tarmar/inälvor, njurar, urinvägar, sexuell potens, adrenalin, smärtor i korsryggen, aptitlöshet

  Insikt: Sexualitet

  Psykologiska Aspekter: Makt, pengar, sex, kontroll, rädsla, kamp, passion, självaktning, sexuella eller emotionella övergrepp, nedärvda föräldrar relaterade problem, incest
  Körtlar: Binjurar
  Frön: Kreativitet, medkänsla, familj

  Negativa uttryck: Rädsla, kamp
  Det andra chakrat ligger fyra fingrar under naveln. Det är kopplat till njurarna och elementet vatten. Det andra chakrat aktiverar binjurarna som är kroppens ”stresskörtlar”. Binjurarnas yttre del producerar mer än hundra olika stereoirer, däribland könshormoner. Märgen, eller den inre delen producerar adrenalin som säger åt levern att frigöra blodsocker, vilket gör oss alerta. Det första chakrat bygger försvarsmurar och det andra chakrat lagrar stenar avsedda för försvar.
  Det andra chakrat reglerar ämnesomsättningen i ljusenergifältet. För detta chakra representerar alla energiformens föda. Det smälter den jordenergi som tas in genom första chakrat och omsätter känslomässig energi i nervsystemet. När detta chakra fungerar som den ska, kan vi bryta ner negativa känslor som ilska och rädsla och låta dem försvinna som restprodukter genom det första chakrat. När detta chakra är ur balans ligger dessa negativa känslor och snurrar i magtrakten och bryts ner mycket långsamt. Vi känner alla människor som inte kan släppa ut sin ilska och bär på den i veckor eller t.o.m. i år. Dessa negativa känslor sätter sig i det andra chakrat och förgiftar det. Till slut tas dessa könslomässiga gifter upp av ljusenergifältet. Set andra chakrats uppgift är att förvandla sex till kärlek, romans till närhet. Det är ingen enkelt uppgift, eftersom de negativa drivkrafterna i detta chakra föder behovet att kontrollera andra genom pengar, makt och sex. Det andra chakrat passerar rakt genom livmodern, där livet gror. Här gror passionens och kreativitetsfrön, för att sedan blomma upp i våra övre chakran.

  Det tredje chakrat

  Element: Eld

  Färg: Gult

  Kroppsliga aspekter: Mage, buk, lever, bukspottkörteln, att lagra och frisläppa energin, mjälte

  Instinkt: Makt

  Psykologiska aspekter: Mod, makt, att göra intryck på världen

  Körtel: Bukspottskörteln

  Frön: Självbestämmande, individuation, osjälvisk hjälpande, uppfyllandet av drömmar, låbgt liv

  Negativa uttryck: Mag/tarmsjukdom, anorexia, anorexia, sorg, högmod, uppblåst ego, neurotiska symptom, trötthet, offermentalitet, humörsvängningar, skam
  Det tredje chakrat sitter vid solar plexus och förknippas med bukspottkörteln. Denna körtel är kroppens energibankir. Glukos är dess valuta. När tredje chakrat fungerar som det ska har kroppen gott om energi för allt det den ska göra. Det påverkar också levern, som är kroppens bränsledepå. Människor som har störningar i det tredje chakrat lider ofta av trötthet. Det tredje chakrat är ljusenergisystemets kraftcentrum. Dess kraft kan användas konstruktivt för att manifestera våra önskningar i världen. När det används destruktivt kan de hämna vår ursprungliga natur och det manifesterar sig i form av neurotiska symptom, som t.ex. skuld och skamkänslor.
  Det första chakrats feminina kraft och det andra chakrats ursprungliga sexuella energi omvandlas till ett subtilt bränsle som det tredje chakrat använder för att förverkliga våra drömmar. Detta chakra fyller på reserverna i ljusenergifältet. När vi väcker liv i detta chakra upplever vi mod och beslutsamhet och inte låter oss slås ned av motgångar. Hindren i vår väg rasar. Det tredje chakrats funktion är att överföra visioner till verklighet. Den förvandlar drömmar till levande skatter. Shamanen förstår att man drömmer fram det som är i världen. Detta chakra är det kärl där våra drömmar alkemisk omvandlas till guld. Om du vill göra din omgivande värld bättre, balansera ditt tredje chakra. Vår försiktigt för att du inte använder detta chakra för personligt vinning. Detta chakras nyckelord är att tjäna.

  Det fjärde chakra

  Element: Luft

  Färg: Grönt

  Kroppsliga aspekter: Cirkulationssystemet, lungor, bröstkorg hjärta, astma, immunbrister

  Insikt: Kärlek

  Psykologiska aspekter: Kärlek, hopp, att överlämna sig åt andra, medkänsla, närhert

  Körtel: Thymus

  Frön: Osjälvisk kärlek, förlåtelse

  Negativa uttryck: Uppblåst ego, förakt, själviskhet, sorg, ensamhet, rädsla att bli övergiven förräderi
  Hjärtchakrat finns på punkten mitt emellan bröstvårtorna, inte över själva hjärtat. Det är chakrasystemets axel. Precis som magen utgör centrum för kroppens tyngdpunkt, utgör hjärtat centrum för ljuskroppen. Thymuskörteln styrs av hjärtchakrat. Och ansvarar för den immunförmåga som förmedlas genom våra celler. Den är en av immunförsvarets huvudaktörer och nödvändigt för att vi ska kunna utveckla B och T-lymfocyter., kroppens ”mördarceller”. Frihet, glädje och en bestående frid blir kännetecken för en människa som har sitt viste i hjärtchakrat. Det är en chakra från vilket vi bildar familj och upptäcker kärleken med våra själsfränder och våra barn. Genom hjärtchakrat upptäcker vi och delar kärleken. Detta är det mest missförstådda chakrat i kroppen, eftersom dess kärlek varken är den ömhet vi utbyter sinsemellan eller den romantiska kärleken när vi blir huvudstupa förälskade. Hjärtchakrat blomstrar av skapelsens kärlek, samma kärlek som blomman känner för regnet… Detta slags kärlek är varken objektinriktat eller beroende av någon annan för att kunna existera. Den är inte sentimental, den är opersonlig.
  Ett balanserat hjärtchakra gör att vi kan överlämna oss till närheten i kärleken. Det integrerar det maskulina och feminina principerna inom oss. Mjukt och hårt, mottaglighet och kreativitet upphör att vara motsatser, eftersom dessa principer förenas i harmoni. Hjärtchakrat låter oss att återvinna en oskuld som gör oss lekfulla och fyllda av inspiration. Vi vet vilka vi är och accepterar oss själva, vilket skänker oss glädje och frid.

  Det femte chakrat

  Element: Ljus

  Färg: Blått

  Kroppsliga aspekter: Hals, mun, nacke, matstrupe

  Insikt: Paranormala uttryck

  Psykologiska aspekter: Manifesterande av drömmar, kreativitet, kommunikation, tillit och tro

  Körtlar: Sköldkörtel, bisköldkörtel

  Frön: Personlig makt, tillit, vilja

  Negativa uttryck: Bedrägligt beteende, beroende, psykoser, sömnstörningar, lögner, rädsla för att säga vad man tycker, skvaller, giftighet
  Det femte chakrat sitter i halsgropen och påverkar sköldkörteln, vilken reglerar kroppens temperatur. Genom att styra ämnesomsättningens hastighet, påverkas kroppsvikten och påfyllning av vitaminer. Magiska krafter blir tillgängliga när man har väckt detta strålande chakra. Till dessa krafter hör förmågan att vara på två platser samtitigt, att bli osynlig, att se in i det förgångna och att skönja hur ödet verkar.
  Det femte chakrat är vårt paranormala chakra och svarar för klärvoajans, översynligt hörsel, intuitiv kunskap och förmågan att kommunicera uran ord. Ett dysfunktionellt femte chakra kan leda till att man drabbas av obehagliga paranormala upplevelser eller borderlinestörning som ofta medför en psykos eller en neuros. En sådan människas fantasier spiller ofrivilligt över i vardagslivet och hon förmår inte längre skilja mellan fantasi och verklighet. Sömnstörningar är vanliga när detta chakra inte är i balans.
  Det är vår erfarenhet och kunskap som bestämmer vår ställning i världen. Det femte chakrat ger oss förmågan att upptäcka möjliga framtidscenarion och agera i enlighet med våra visioner. Du kan föreställa dig vem du kan bli och känna de oändliga möjligheternas frihet. I detta chakrat blir verkligen inåtblickande möjligt, var efter vår inre värld för första gången görs tillgängligt för oss. Det femte chakrat ger röst åt hjärtarts känslor. Det talar om vår kärlek vänlighet och förlåtelse. I detta chakra förenas de fyra element från de lägre chakrorna – jord, vatten, eld, luft – och blir ren energi som ger oss matrisen eller strukturen för våra drömmar. Halschakrat ger oss matris runt vilket vi skapar vår värld. Ren halschakra gör oss av med det avskräde och tunga energier som belamrar det. Det femte chakrat fungerar som skorsten för alla det lägre chakrorna och släpper ut de flyktiga energier som inte återförs till jorden genom det första chakrat. Ett enkelt sätt att rena halschakrat är att ”picka” på det tre gånger med fingertopparna.

  Det sjätte chakrat

  Element: Rent ljus

  Färg: Indigo

  Kroppsliga aspekter: Hjärnan, ögonen, nervsystemet

  Instinkt: Sanning

  Psykologiska aspekter: Förnuft och logik, intelligens, empati, depression, stressleraterade sjukdomar, förnekelse

  Körtel: Hypofysen

  Frön: Upplysning, självförverkligande

  Negativa uttryck: Självbedrägeri, neuroser, otillräcklighet, anfall
  Det sjätte chakrat, eller tredje ögat, finns i mitten av pannan. I de hinduiska traditionerna sägs det vara Shivas tredje öga, som skänker kunskap om fulländad sanning och icke dualitet. Enligt inka indianer, får vi kunskap om att vi är oskiljaktiga från Gud. Vi uttrycker det gudomliga inom oss och vi ser det gudomliga hos andra. Vi upplever ett djupt lugn och frid när vi är tillsammans med någon som har uppnått denna insikt. I andra chakra möts manligt och kvinnligt i sina respektive kroppar, men här, i det sjätte chakrat, förenas manligt och kvinnligt inne i en. Man inser att man är en evig varelse som bebor en tillfällig kropp. En människa med ett uppväckt sjätte chakra inser att det sanna självet måste upphöra att identifiera sig uteslutande med kroppsliga och mentala upplevelser. Vi transcenderar både kropp och sinne samtitigt som vi öppnar vårt medvetande för båda. När vi börjar studera sinnet kan vi träda in i tillstånd som ligger bortom vår egen person.
  Tvivlet försvinner när man lämnar sinnet bakom sig, och lust och längtan upphör att vara drivkrafter. Man träder in i kunskapssfären som bara kan upplevas, inte beskrivas. Det beror inte på att dessa sfärer ligger utanför språkets domän, utan snarare på att upplevelsen är allt i sig själv.
  I det sjätte chakrat upplever vi vårt eget uppvaknande. Ett uppvaknat tredje öga gör att schamanen kan veta vem han är. Det ger honom kunskap om det förflutna och om framtiden samt tillåter honom att se alternativa öden. Allt den som har uppväckt tredje öga önskar blir verklighet….

  Det sjunde chakrat

  Element: Ren energi

  Färg: Violett

  Kroppsliga aspekter: Hud, hjärna, hormonbalanser

  Insikt: Universell etik

  Psykologiska aspekter: Osjälviskhet, integritet, visdom

  Körtel: Tallkottkörteln

  Frön: Transcedens, upplysning

  Negativa uttryck: Psykoser, regression, cynism

  Kronchakrat längst uppe på hjässan är vår port till himlen, på samma sätt som det första chakrat är vår port till jorden. Ljustrådar från detta chakra sträcker sig upp till stjärnorna och till vårt öde. Jorden skyddar oss och när oss med sin livskraft, och himlen driver oss upp mot det vi ska bli. Frön gror bara när de är i den bördiga, mörka och fuktiga jorden, men det är solens ljus som får dem att växa. Efter att ha grott vänder sig alla växter mot solens ljus för att få liv. På samma sätt gror vårt andliga liv i det första chakrat i och med vår förbindelse med jorden, och senare strömmar himlens ljus in genom kronan för att nära hela chakrasystemet.
  Människor som har uppnått detta chakrats gåvor har inte längre behov av en fysisk gestalt. De kan färdas genom tid och rymd och är ett med himmel och jord. Den läxa vi kan lära av detta chakra är att bemästra tiden. När vi kan bryta oss ur den linjära, kausala tiden befinner vi oss inte längre i det förflutnas tyranniska grepp. Nuet är inte längre ett resultat av tidigare händelser och vi erfar nu frihet från orsak till verkan. Vi lever med en fot i den vanliga världen och en fot i den andliga världen, samtidigt som vi inser att de har samma grund. Där helaren i det sjätte chakrat får kunskap om tidigare och framtida händelser, erhåller hon i det sjunde chakrat förmågan att kunna påverka dessa händelser. Hon kan vara med och hela händelser i det förflutna och hjälpa sin klient att välja en alternativ framtid, kanske en där klienten är befriad från sjukdom eller lever ett mer meningsfullt liv.

  Det åttonde chakrat

  Element; Själ

  Färg: Guld

  Kroppsliga Aspekter: Kroppens arkitekt

  Instinkt: Transcedens

  Psykologiska Aspekter: Inga

  Körtel: Ingen

  Frö: Tidlöshet

  Negativa uttryck: Sjukdomsmallar, kosmisk skräck

  Don Antonio kallade det åttonde chakrat det heligas källa. Detta chakra finns några centimeter ovanför huvudet, och när det är uppväckt lyser det som en strålande sol i ljusenergifältet. När en människa väcker sin medvetenhet i åttonde chakrat får hon tillgång till förfädernas minne. Alla tidigare schamaners minnen blir tillgängliga för henne. Deras röster blir hennes röst och dessa urgamla lärare lever inom henne. Detta chakra är förbundet med arketypernas domän, de ursprungliga bilderna och minnena som tillhör det mänskliga kollektivet. Informationsfältet i det åttonde chakrat fungerar som en mall för den fysiska kroppen. Det åttonde chakrat påverkas inte av kroppens död. Om det finns en sjukdomsprägling i detta chakra är det som ett fel i en gjutform som kopieras med varje ny avgjutning.
  I det åttonde chakrat upplever vi en innerlig förening inte bara med hela skapelsen, vilket ju sker i det sjunde chakrat, utan med skaparen.
  Detta chakras negativa uttryck är kosmisk skräck, sådan som upplevs av dem som är fångna mellan andens och materiens världar. Kroppslösa väsen som klamrar sig fast vid människor eller platser på jorden är fångna i denna sfär. Det åttonde chakrats attribut är osynlighet. I detta chakra blir vi medvetna om ”betraktaren” – ett själv som har varit med från begynnelsen av vår andliga resa. Betraktaren bevittnar hur vårt liv utvecklar sig och inser att alla historier vi använder för att beskriva oss själva är just historier. Det vi tror oss veta om oss själva handlar inte om det riktiga självet. Betraktaren vet att det som kan ses eller beröras inte är verkligt. Betraktaren håller fast vid mysteriet, inte manifestationen. Betraktaren förnimmer allt, men kan själv inte förnimmas, eftersom den inte kan göras om till ett förnimmelsebart objekt. Betraktaren är synlig, eftersom den inte kan betraktas.

  Det nionde chakrat

  Element: Ande

  Färg: Genomskinligt vitt ljus

  Kroppsliga aspekter: Inga

  Insikt: Befrielse

  Psykologiska aspekter: Inga

  Körtel: Ingen

  Frö: Oändlighet

  Negativa uttryck: Inga

  Det nionde chakrat finns i universums hjärta. Det befinner sig bortom tid och rum; det sträcker ut sig genom rymdens omätliga rum och är förbundet med det åttonde chakrat genom en lysande tråd. Schamanen kan färdas genom denna tråd när han vill uppleva hela skapelsens enorma vidsträckthet. Vi kallar detta för en chakra i brist på något bättre namn, men egentligen är det andens hemvist. Nionde chakrat återfinns bortom den personliga själen som existerar i det åttonde chakrats sfär, där vi lever kvar i tid och rum och fortfarande håller fast vid tanken på frälsning. Det är den gemensamma ande som finns i allt i universum. Betraktaren visar sig vara allt som betraktas.
  Det nionde chakrat är det själv som aldrig har blivit fött och som aldrig kommer att dö. Det är självet före tidernas begynnelse och det stiger aldrig ner i den flod där tiden flyter fram. Det föregår rymden och fanns innan universum bildades. Det nionde chakrats process är förmågan att aldrig avslöja en hemlighet, inte ens för sig själv. Hemligheten är att för ofattbar länge sedan bestämde sig den oändliga kraft som vi kallar Gud, som då existerade i den omanifesterade tomheten, att ge uttryck för sig själv. Alltså uppenbarade det sig för 12 miljarder år sedan som en enskild enhet ur vilken all materia i vårt universum formades. Den oändliga kraften fortsatte att utforska sitt själv genom alla livsformer, från gräshoppan och valen till planeter och månar. Och eftersom den oändliga kraften fanns närvarande överallt och var allvetande, bar även alla dess uttryck på dess egenskaper. Därför var den tvungen att hålla sin natur hemlig till och med för sig själv, för att kunna känna sitt själv genom sina tio tusen former.

  —–

  • Fantastisk information Ivan Björn, STORT TACK för den !!!

   Ska spara och skriva ut den, kommer att ha stor nytta av den känns det som, både för mig själv och mina klienter. Finns den där boken på svenska att köpa? Är mycket intresserad av den isåfall.

  • Ivan.
   Det gick bra att läsa om chackran tills jag läste om det 8: onde.
   Där kom tårarna och saknaden efter något förlorat.
   Kontakten med förfäderna är bruten?
   Sorg som jag ser det är förlust, saknad.
   ??

   • Björn, jag kan inte utläsa att kontakten med förfäderna är bruten. Där står det citat: “När en människa väcker sin medvetenhet i åttonde chakrat får hon tillgång till förfädernas minne.” och hur skulle det kunna annars vara? En människa har fri vilja.

 • Tror nog skolmedicinen gärna utnyttjar placeboeffekten, vad det nu är. Själv har jag aldrig märkt av den mig veterligen trots att jag behandlar mig själv och andra. Jag tänker att den borde komma i dager de gånger man trott sig göra en teknik man behöver fast man kanske är dödstrött och gör fel, det har hänt mig ett antal gånger. Då borde placeboeffekten se till att det ändå blir en positiv effekt bara för att jag trodde jag gjorde rätt. Men vid dessa tillfällen har det aldrig blivit någon pos effekt, istället händer ingenting.

 • Tack Janne för en toppenartikel!
  Så sent som igårkväll talade jag med en kompis några år äldre än jag själv.
  Han hade varit hos ” läkarvetenskapen” ich doktorn sa, ” vi har hittat förändringar i hjärnbarken men vi gör inget åt det…
  När besöket var avslutat sa doktorn hej då Olle.
  Men jag heter ju Bertil protesterade min …kamrat.
  Man hade tagit fel på person.
  Ojdå sa läkarn, glöm allt jag har sagt!

  • Tack Björn! Ja vad ska man säga om “läkarvetenskapen” idag… Kan man inte ens hålla rätt på vilken person man talar med och behandlar så ska man kanske byta yrke. Det är ju trots allt människor det handlar om, inte nån pryl som har något som behöver lagas!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *