Janne Forsström – Placebo är en kraft som leder till balans i kropp och själ

21

placebo-pillI denna artikel ska vi titta lite närmare på det mycket omdiskuterade begreppet Placebo, eller Placeboeffekt som den också benämns.

Text: Janne Forsström | Återpublicerad med tillstånd

Läser man på Wikipedia så står det t.ex. följande:

”Placeboeffekt (eller förväntanseffekt) är den del av ett läkemedel eller en behandlingsverkan som inte beror på de faktiskt verkande beståndsdelarna, utan som kan hänföras till patientens egna förväntningar på att medicinen och behandlingen ska hjälpa denne att tillfriskna.”

Där ges i mina ögon direkt en lite nedvärderande syn och åsikt om Placebo.

Den synen vill ge ett sken av att det inte är något ”riktigt” som händer, något som inte har en verklig substans. Man ska felaktigt inbillas en tro och verklighetsuppfattning som bara baserar sig på att verkligt fysiska och biokemiska behandlingar är ”det verkliga och riktiga”.

Läser man sedan vidare på Wikipedia så står det att: ”Placebo har påvisad effekt för flera skilda fysiologiska processer. Faktorer som styr hur kraftfullt behandlingsresultatet av en placebobehandling är främst förväntan, men ävenbetingning har påvisad effekt.

Förväntan i sin tur kan stärkas av en rad faktorer, om patienten tror sig få ett dyrt läkemedel så blir i regel placeboeffekten starkare än om de tror sig få en billig. [1] Även placebots färg och form kan påverka hur effektivt det upplevs.[2]” . De vill även där försöka påskina samma felaktiga bild av vad som i verkligheten är sant. Placeboeffekten har, som det också riktigt står, påvisad effekt för fysiologiska upplevelser, men det stannar långtifrån bara där… Det handlar inte heller alltid bara om ”fysiologiska upplevelser”…

Uppgifterna som artikeln i Wikipedia baserar sig på kommer, inte helt oväntat från, tidningen Läkemedelsvärlden samt från tidningen Apoteket. Där har vi återigen samma fenomen, industribetalda experter som uttalar sig för att uttrycka ”vad som är sant och icke sant”. Bara en sån sak gör att en någorlunda medveten människa börja dra öronen åt sig…

En tanke eller en känsla har båda två, minst lika stark och verklig substans som en fysiologisk handling eller biokemisk behandling. Skillnaden mellan dem båda är bara att, en fysiologisk handling eller biokemisk behandling, ofta vetenskapligt kan bevisas medan Placebo är något som går utanför vetenskapens ramar att exakt kunna definiera händelseförloppen på godtyckliga mätbara sätt. Det pågår vilda diskussioner inom de båda lägren om vad som ska få gälla och ”vad som är rätt”.

Eftersom nu allting långt ifrån vetenskapligt kan bevisas, det är tom så att det bara är en ytterst liten del av vår verklighet som vetenskapligt kan bevisas, ska man då gå efter kartan eller verkligheten? Om nu kartan inte stämmer överens med verkligheten är det inte då dags att börja ta bort skygglapparna för ögonen och titta ut i verkligheten som vi lever i? I mitt liv är det verkligheten som är det viktiga, inte vad kartan visar, som inte alltid visar rätt.

Man kan, som tom skolmedicinen erkänner tänka sig sjuk, likaså kan man sålunda ofta även tänka sig frisk. Alla människor är olika fenomen, olika individer och alla fungerar inte helt lika i alla situationer. Därför går det inte att dra alla över en kam, och säga att ”så här är det” och ”så här är det inte”, oavsett vad det gäller här i livet och hur vi fungerar. Därför blir det ofta ganska fel i många situationer inom skolmedicinen, där det oftast bara hävdas att behandlingar med verklig fysisk inverkan såsom kirurgi eller biokemisk behandling med farmakologi, är något som har ”riktig verkan”.

De har helt glömt bort, eller vill inte höra talas om, att läkning faktiskt kan ske helt spontant utan någon ”riktig behandlingsmetod”. Detta grundar sig på att hela idén med skolmedicinen bygger på ekonomisk vinning, en person som för egen maskin kan tänka eller visualisera sig frisk genom tankar och känslor, är ekonomiskt olönsam och därför inte intressant och motarbetas även ofta kraftigt.

Tankens kraft

Att använda tankens kraft är något som använts sedan tidernas begynnelse, bön är troligtvis den allra första läkekonsten som användes av dåtidens människor. De kände då troligen inte till andra läkekonster som kom till senare i världen. Bön fungerade då, likaså som bön även fungerar idag, och även fortfarande flitigt används idag inom vissa religioner. Vad som skapar dessa läkningsmekanismer som man ofta får genom bön, alltså tankens kraft, vet ingen med säkerhet än idag. Det kommer kanske ingen heller att med hundraprocentig säkerhet att kunna säga någonsin.

Det man dock vet är att  en tanke eller en känsla, består av energi. Det man även vet är att allting är enkom energi, och energin kan man aldrig tvinga någonstans, den går alltid dit där den bäst behövs. Energi kan man säga är en medveten kraft, som man genom ett medvetet förhållningssätt ofta till stora delar kan styra. Därför är kanske medvetenheten en av de allra största och viktigaste sakerna här i livet, som man bör beakta och tillförskansa sig för att kunna styra sitt liv dit man själv vill och önskar.

Nocebo

I motsats till Placebo finns Nocebo, vilket också är latin och betyder ”jag skall skada”. Placebo och Nocebo är som de båda krafterna Yin och Yang i kinesisk medicin. De är varandras ytterligheter, men båda är fullt lika verkliga och kraftfulla. När vi medvetet tänker negativa tankar eller har negativa känslor inom oss, så följer Noceboeffekten med omedelbar verkan i dess fotspår. Det är något som vi inte kan styra, det är en energi som medvetet styr händelseförloppet, vad som ska hända och ske.

Samma sak har vi där inom skolmedicinen, när en läkare talar om en diagnos för en patient, t.ex. du har cancer så uppstår då ofta ett trauma för patienten (om den inte själv har goda kunskaper om vad en cancer egentligen är för något).Traumat leder i sin tur ofta till nya cancerhärdar som uppstår till följd av diagnosen som läkaren talar om.

Skulle dagens skolmedicinska läkare istället ha bättre kunskap om hur människan fungerar, dvs. använda sig av holistiska uråldriga läkekonster, som ser till helheten hos människan, och använda sig av alla dess resurser som de byggt upp genom årtusendena, så skulle stora delar av vår sjukvård idag vara helt onödig.

Människan måste för sitt eget bästas skull, återgå till naturen i betydligt större utsträckning än vad den gör idag.

Hur kan man då, på bästa vis utnyttja sig av tankens kraft för att få bästa möjliga effekt?

Ja, ett av de viktigaste sätten, som jag nämnde här tidigare, är att öka sin egen medvetenhet, att vara närvarande i dagen och det man gör. Att skaffa sig kunskap som grundar sig på objektiva informationskällor, som inte kommer från de som är ekonomiskt styrda. Har man en hög medvetenhet och bra kunskaper så kan man styra energin på ett bättre sätt, stärka och balansera livskraften som styr våra liv. Livskraften är den absolut viktigaste och kraftfullaste energin som styr våra liv, det får vi aldrig glömma.

Vi bör vara tacksamma för livets stora gåva vi fått, att leva det liv vi lever, även om våra organismer inte alltid är och ser ut som de vill att de ska göra. En till mycket kraftfull aspekt är våra inre övertygelser, de är kanske våra kraftfullaste läkningsverktyg vi har. Kärlek är den allra högsta aspekten, och fyller vi våra liv med kärlek och har en inre övertygelse av att vi mår bra och att vi alltid kommer göra det, så ökar också våra verkliga chanser att göra det i livet.

Den stora grejen är vilken känsla som vi lägger bakom våra inre övertygelser, lägger vi den med äkta riktig känsla så kommunicerar den direkt med livskraften och vi får den energi tillbaka som vi sökt efter. Lägger vi däremot bara en känsla utan någon riktig äkthet bakom så kommer ingenting att hända. Skulle vi sedan lägga den med en äkta negativ känsla så svarar noceboeffekten omedelbart och vi får negativ energi tillbaka.

Vi kan med andra ord styra våra liv i mångt och mycket genom att lägga rätt känsla bakom våra inre övertygelser! Kanske är det t.o.m. så att våra inre övertygelser är vårt kraftfullaste verktyg för att kunna styra våra liv…

Är då Placebo något att förkasta som skolmedicinen till mångt och mycket gör? Nej låt oss använda tankens kraft betydligt mer i våra liv – den är till för att användas och dessutom helt gratis… Mer Placebo till folket!

Text: Janne Forsström

Lämna Twitter - Byt till Twitter och friheten
Prenumerera
Notify of
guest

21 Kommentarer
Nyast
Äldst Mest röstad
Inline Feedbacks
Se alla kommentarer
Mayne Sundewall-Hopkins
Gäst
20 augusti 2013 kl 01:58

Nu har jag läst din artikel igen Janne. Och tack för kommentar Ingela. Ja, det är härligt att hitta likasinnade. 🙂 Jag tror vi behöver vara mer öppna för (och om) att vara vakna ..väckta. Även om det ofta talas om ‘den sovande massan’, ser jag ständiga tecken på att ett ökat antal människor verkligen funderar ..över både det ena och det andra i tillvaron. Mycket ställs på sin spets (i stort som i smått) i världen och förändringar sker ständigt ..på flera plan – även i våra egna liv och inom var och en. Sett i ett större perspektiv är det förstås baby-steps ..men mänskligheten är på väg! Allt det som Ivan B säger ovan – med bl a “..Det som skapar vår verklighet är HJÄRTAT eller det undermedvetna som hjärtat är. Det är den starkaste redskap för skapandet..” – så känner jag också. Beträffande Björns tankar om tårar “…tills jag läste om det 8: onde. Där kom tårarna och saknaden efter något förlorat. Kontakten med förfäderna är bruten? Sorg som jag ser det är förlust, saknad.??…” — Ibland förstår vi våra reaktioner och känslor först (kan ta ett tag) efter en upplevelse. För mig kan Björns tårar vara glädjetårar ..kanske över att ha (äntligen!) återknutit kontakten med förfäder (eller det högre jaget). Och den omedelbara känslan av sorg, förlust och saknad kan vara ett kort ‘hugg’ just därför att kontakten har varit bruten. När man upplever starka känslor medan man läser något, kan det hjälpa att läsa samma text (lyssna inåt) igen. Och kanske även hålla ögonen öppna för det som kan vänta (..runt hörnet) på att bli synligt – om vi bara är lyhörda med öppet hjärta. Sedan kan man ju tycka att en del artiklar på NewVoice och andra forum ‘is preaching for the converted’ men jag tror fortfarande på det där att ‘såsom ringar sprider sig på vattnet..’ och att alla (allas!) tankar, ord och handingar har effekt på omvärlden. Jag tror också att ‘den sovande massan’ har börjat morna sig – och ju fler som funderar desto bättre och snabbare blir processen mot ..en bättre värld. Hälsa är ett fascinerande ämne på många sätt. I ‘en bättre värld’ ingår ju att man är frisk också ..till kropp, själ och ande. Som jag ser det finns det ingen på planeten som är helt och hållet frisk d v s i total balans. Livet tycks ju… Read more »

Ivan Björn
Reply to  Mayne Sundewall-Hopkins
20 augusti 2013 kl 09:39

Med andra ord Uppvaknandet leder till att man lever Livet Medvetet och därmed är man medveten om vad som sker. Man är inte längre ett offer för sitt “öde”. Placebo är ett hjälpmedel i att “veta” att det hjälper även om det är ett sockerpiller, bara den som tar den inte vet om det och verkligen tror på sitt uppfriskande. Om Placebo fungerar på detta sätt hur skulle det inte fungera att skapa sitt liv totalt medvetet? En hisnande resa! Som det står i boken Samtal med Gud: “Öka din observationsförmåga. Se ”hur det är” och gör sedan ”det som fungerar”.” Här lämnar jag en länk till filmen om medvetandet som ni antagligen känner redan till: http://www.youtube.com/watch?v=r_YOG3jMlV4

Om utvidgad syn på alternativ väg till hälsa kan man läsa på följande länk: http://reikishamballa.se/index.html

Ytterst handlar det om att förlåta och släppa taget och minnas vem man verkligen Är!

Ingela Eriksson
Ingela Eriksson
Gäst
19 augusti 2013 kl 12:47

Har inte mycket att tillföra just nu. Vill bara instämma i det som Mayne skriver 🙂 Känner en slags tacksamhetslättnad som gör att jag vill gråta av glädje, när jag läser allt som skrivits i den här tråden. Anledningen till att jag hittade den här sidan är en annan artikel av Janne Forsström som handlar om att vi stoppar i oss mediciner för miljarder… Samma fråga brukar jag ställa mig: Varför blir vi inte friskare?

Mayne Sundewall-Hopkins
Gäst
19 augusti 2013 kl 03:09

Ber att få tacka så mycket för allt detta – så mycken klokhet av både Janne och Ivan. Jag ser framtiden an med tillförsikt och, som Janne säger “..(sett ur ett större tidsperspektiv)..”.

Ja, LJUSET behöver spridas – så tack igen! 🙂

Varg i Veum
Varg i Veum
Gäst
17 juli 2013 kl 08:50

Placebo är psykets makt över kroppen. Jag skulle vilja gå så långt som att påstå att psyket är kroppen. Jag förstår inte varför placebo inte används som behandling. Tänk vilka vinster tillverkarna skulle kunna göra. För naturligtvis måste placebo vara dyrt för att den förväntade effekten ska uppstå.

I en annan artikel på denna sajt diskuteras “kronisk borrelia” där borde ju placebo kunna göra mycket nytta. Istället tycks behandlingen vara att ifrågasätta om symptomen existerar under ett specifikt namn öht.

ruben
ruben
Gäst
Reply to  Janne
12 juli 2013 kl 22:09

O, tack för de fina orden! Jag är helt överens om det du och dina kollegor och många av oss människor brinner för. Jag beundrar er. Den holistiska och naturliga behandlingen inom sjukvård och annat måste få ett officiellt erkännande på ett praktiskt plan. Kanske det kan ske snart, får man hoppas.

ruben
ruben
Gäst
12 juli 2013 kl 20:20

En bra artikel, tack! Det är vad jag tror också. Tack även Ivan Björn och andra för intressanta kommentarer. Hoppas detta får skina upp den mörka verkligheten snart!

Ivan Björn
Gäst
12 juli 2013 kl 11:06

Till denna artikel skulle jag vilja lämna lite av mina synpunkter. Bönens kraft är det mest nyckfulla redskap som finns för att bli frisk (bönhörd). Detta p.g.a. att bönen vänder sig oftast till tredje person (den personifierade Gud) och eller dess värre till otaliga ombud, som ska framlägga bönen till Guden. Bön skapas för det mesta i hjärnan, det medvetna redskapet hos människan. Det är hjärnan som lever och uppfattar dualitet och därför uppnås oftast inga bra resultat med bönen. Människor ber t.ex. som kollektivt om fred på jorden, men vi har hela tiden otaliga krig lite varstans. Detta beror på att det är hjärnan som används som redskap för diverse skapande och förståelse av världen och om hjärnan skapar något gott, skapas det automatiskt något ont någon annanstans. Det är därför som många människor som ber kalkylerar!!! Jo fler offer, jo fler böner desto bättre resultat!? De människor som blev bönhörda har bett i samklang med deras hjärta = ( det undermedvetna) I forntiden har människor förstått att det är det undermedvetna som skapar! D.v.s. hjärtat. Dessutom har de utförd komplicerade operationer så de har knappast varit enkla och primitiva och litade medvetet på sin skapar kraft. Beakta alla pyramider i världen! Att skada sig medvetet, med dåliga tankar existerar inte. Om man har dåliga tankar i hjärnan så tar det mycket lång tid, innan man insjuknar, eller uppnår effekt. Hjärnan är inte avsedd för skapandet av verklighet. Hjärnan är ett redskap som har funktion av en kalkylator. Det är hjärnan som delar allt till dåtid, nutid och framtid. Det som skapar vår verklighet är HJÄRTAT eller det undermedvetna som hjärtat är. Det är den starkaste redskap för skapandet. En människa som får cancer t.ex. och blir frisk genom fysiska ingrepp i kroppen kan insjukna igen om denna händelse med cancer inte lärde denna människa något och hon inte omvärderade sitt liv på en nivå av det undermedvetna! Oftast klagar människor över alla orättvisor som sker i deras liv på hjärnnivå och med logiken. Det är sällan någon som förstår att den starkaste energin kommer från hjärtat och att där borde man bearbeta sakernas tillstånd först. För det mesta är vi så igengrodda av alla former, måsten, föreställningar, begränsningar att om vi börjar arbeta med hjärtat, så kommer det hela tiden nya och nya saker upp likt en lök, där man skalar av blad efter blad, tills man kommer… Read more »

Ivan Björn
Gäst
11 juli 2013 kl 20:08

Detta kan kanske vara ett bra komplettering ur boken: Original: Schaman, Healer, Sage från Alberto Villoldo Det första chakrat: Element: jord Färg: Rött Kroppsliga aspekter: Den fysiska grunden; bortförsel av restprodukter; ändtarm, ben, fötter, testosteron, och östrogen Insikt: Överlevnad, fortplantning Psykologiska aspekter: Att ge föda, skydd, trygghet, förmåga att sörja för sig själv Frön: Äggstockar, testiklar Kärna: Kundalini, överflöd Negativa uttryck: Att samla på hög, rovgirigt beteende, våldsamhet, kronisk trötthet,, födslotrauma, rädsla för att bli övergiven. Det första chakrat sitter vid ryggradens slut mellan analöppningen och könsorganen. Det utgör ingången till det feminina och sträcker ut ljustrådar ner i benen och in i biosfären. Som en pålrot sträcker sig ner i Moders Jord fuktiga och rikhaltiga jord och förser det första chakrat oss med oundgängliga näringsämnen. Det jordar oss och utgör den grund på vilken vårt ljusenergisystem vilar. När vi förlorar förbindelsen med jorden börjar vi hämta vår livsnäring från ytan. Då blir vi som ett träd vars ytliga och vittförgrenande rotsystem inte kan hålla oss uppe i en storm. Vi förlorar vår stabilitet, vår grund och vår trygghet……. Det andra chakrat: Element: Vatten Färg: Orange Kroppsliga aspekter: Matsmältning, tarmar/inälvor, njurar, urinvägar, sexuell potens, adrenalin, smärtor i korsryggen, aptitlöshet Insikt: Sexualitet Psykologiska Aspekter: Makt, pengar, sex, kontroll, rädsla, kamp, passion, självaktning, sexuella eller emotionella övergrepp, nedärvda föräldrar relaterade problem, incest Körtlar: Binjurar Frön: Kreativitet, medkänsla, familj Negativa uttryck: Rädsla, kamp Det andra chakrat ligger fyra fingrar under naveln. Det är kopplat till njurarna och elementet vatten. Det andra chakrat aktiverar binjurarna som är kroppens ”stresskörtlar”. Binjurarnas yttre del producerar mer än hundra olika stereoirer, däribland könshormoner. Märgen, eller den inre delen producerar adrenalin som säger åt levern att frigöra blodsocker, vilket gör oss alerta. Det första chakrat bygger försvarsmurar och det andra chakrat lagrar stenar avsedda för försvar. Det andra chakrat reglerar ämnesomsättningen i ljusenergifältet. För detta chakra representerar alla energiformens föda. Det smälter den jordenergi som tas in genom första chakrat och omsätter känslomässig energi i nervsystemet. När detta chakra fungerar som den ska, kan vi bryta ner negativa känslor som ilska och rädsla och låta dem försvinna som restprodukter genom det första chakrat. När detta chakra är ur balans ligger dessa negativa känslor och snurrar i magtrakten och bryts ner mycket långsamt. Vi känner alla människor som inte kan släppa ut sin ilska och bär på den i veckor eller t.o.m. i år. Dessa negativa känslor sätter sig… Read more »

Ivan Björn
Gäst
Reply to  Janne
11 juli 2013 kl 21:01

Ja den finns på Svenska, jag har den hemma 🙂 Du hittar information på min hemsida http://reikishamballa.se/index.html under fliken “intressanta böcker” bläddra längre ner tills du kommer till Schamansk Healing.

Ivan Björn
Gäst
Reply to  Janne
11 juli 2013 kl 22:26

Tack

Björn
Björn
Gäst
Reply to  Ivan Björn
13 juli 2013 kl 17:41

Ivan.
Det gick bra att läsa om chackran tills jag läste om det 8: onde.
Där kom tårarna och saknaden efter något förlorat.
Kontakten med förfäderna är bruten?
Sorg som jag ser det är förlust, saknad.
??

Ivan Björn
Reply to  Björn
13 juli 2013 kl 18:55

Björn, jag kan inte utläsa att kontakten med förfäderna är bruten. Där står det citat: “När en människa väcker sin medvetenhet i åttonde chakrat får hon tillgång till förfädernas minne.” och hur skulle det kunna annars vara? En människa har fri vilja.

Shimmeringblade
Shimmeringblade
Gäst
11 juli 2013 kl 16:59

Tror nog skolmedicinen gärna utnyttjar placeboeffekten, vad det nu är. Själv har jag aldrig märkt av den mig veterligen trots att jag behandlar mig själv och andra. Jag tänker att den borde komma i dager de gånger man trott sig göra en teknik man behöver fast man kanske är dödstrött och gör fel, det har hänt mig ett antal gånger. Då borde placeboeffekten se till att det ändå blir en positiv effekt bara för att jag trodde jag gjorde rätt. Men vid dessa tillfällen har det aldrig blivit någon pos effekt, istället händer ingenting.

Björn
Björn
Gäst
11 juli 2013 kl 10:26

Tack Janne för en toppenartikel!
Så sent som igårkväll talade jag med en kompis några år äldre än jag själv.
Han hade varit hos ” läkarvetenskapen” ich doktorn sa, ” vi har hittat förändringar i hjärnbarken men vi gör inget åt det…
När besöket var avslutat sa doktorn hej då Olle.
Men jag heter ju Bertil protesterade min …kamrat.
Man hade tagit fel på person.
Ojdå sa läkarn, glöm allt jag har sagt!