Japan withdraws support for HPV vaccines Gardasil and Cervarix due to infertility side effects

NewsVoice is an online news and debate channel that started in 2011. The purpose is to publish independent news, debate articles and comments as well as analyzes.
publicerad 10 juli 2013
- News@NewsVoice
Gardasil - I Love Me reklam - Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice

gardasilINFOWARS. The government of Japan’s Ministry of Health, Labor and Welfare is speaking out about the destructive side effects coming from popular, worldwide-promoted HPV vaccines Gardasil and Cervarix. Gardasil is Merck’s opus and Cervarix is manufactured by GlaxoSmithKline.

As of today, an estimated 3.28 million Japanese people alone have been inoculated with these HPV vaccinations. So far, 1,968 adverse cases have been presented to the Japanese government, detailing severe medical side effects.

The Japanese people are reporting side effects ranging from “long-term pain and numbness to infertility and paralysis.”

In the wake of these complaints, the Japanese government has decided to withdraw its support for these widely pushed and controversial HPV inoculations.

Read more

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Äntligen ett land, Japan i detta fallet, vars ansvariga myndigheter faktiskt tar konsekvensen av de allvarliga biverkningar som rapporteras om HPV vaccinen.Sorgligt att detta vaccins mörka sida först måste registrera offer innan man gör något..Det kan inte vara möjligt att Socialstyrelsen och Läkemedelsverket inte känner till alla de rapporter och frågeställningar om bristen på säkerhet med vaccinet Gardasil. Därför är det oförsvarligt att dessa verk inte öppet informerar allmänheten om vad som framkommit hittills och man skulle önska att de också drog tillbaka stödet för detta farliga vaccin som redan hunnit skada så många unga flickor vars föräldrar intet ont anande låtit vaccinera sina flickor utan att känna till vad som är de verkliga riskerna.
    Det är dags att ta reda på hur man kan stämma de myndigheter som undlåter (undviker) att informera om risker. Vems ärenden försvarar de? Det förefaller direkt korrupt att EU, FDA och enskilda länders verk inte känner större ansvar för vad som händer dem som utsätts för vacciner som Gardasil. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket är betalda med skattebetalarnas pengar och ansvarar endast för allmänhetens väl och ve och ska aldrig ta hänsyn till Läkemedelsbolagens ekonomiska eller andra intressen.De är inte betalda för att utsätta unga flickor för allvarliga risker, tvärtom.Felaktig information eller att medvetet inte informera är lika betänkligt. Dra in vaccinet Gardasil!

  • Detta borde verkligen stämma till eftertanke. Varför lägger sig våra myndigheter och medicinska profession i Sverige så platt för kommersiella intressen? För att inte tala om våra media…. Det är svårt att tro att man är så arrogant eller okunnig. Har det att göra med att vi nästan aldrig utkräver ett personligt ansvar för felhandlingar? Har det att göra med att vi har en sådan osund tro på experter? Det handlar om unga flickor och kvinnors liv.
    Utan Internet och Newsvoice hade vi varit helt körda.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *