Pseudovetenskap – 8 sätt att fejka en studie för att få folk rädda för vitaminer

publicerad 12 juli 2013
- av NewsVoice

Duck-Quack-150"All these people attacking vitamins are the very same people who are on the take from Big Pharma. Remember, too, that companies like GlaxoSmithKline (GSK) have already been convicted of multiple felony crimes by the U.S. Department of Justice."

Översättning Pia Hellertz | Källa: Mike Adams, the Health Ranger, 11 juli 2013

Trick 1: Kör vitaminstudien på människor som redan är sjuka

Trick 2: Använd vitaminer med dålig kvalitet som utvecklats av läkemedelsbolagen

Trick 3: Sparka ut alla försökspersoners vars hälsa förbättras

Trick 4: Fabricera all empiri, alla data

Trick 5: Kombinera vitaminer med läkemedel, skyll sen på vitaminerna

Trick 6: Hitta en källa till vitaminer som är förorenade med tungmetaller

Trick 7: Använd mentala spel, ”mind games”, på försökspersonerna

Trick 8: Paketera pillren i en giftig kapsel, eller använd toxiska hjälpämnen eller fyllnadsmedel

Läs mer i NaturalNews