Sjuksköterska Päivi Vilkkavaara: “Vården har blivit en plats utan värdighet”

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 26 juli 2013
- Torbjörn Sassersson

Päivi VilkkavaaraPå en operationsavdelning på ett av Sveriges största akutsjukhus. Jag är anestesisjuksköterska. Det är lördag morgon klockan 07, jourtid på sjukhuset. Vi är tre anestesisjuksköterskor i tjänst. Låt mig kalla mina kollegor för nummer 1 och nummer 2. Enligt planeringen ska vi vara fyra, men vi saknar en sjuksköterska. Kollega nummer 2 måste dessutom lämna arbetet klockan 11 för att hinna med tåget. Ekvationen för dagen går inte ihop. Det gör den sällan numera.

Text och foto: Päivi Vilkkavaara

Vi drar lott. Ingen vill frivilligt vara på ortopeden eftersom risken är stor att kollegor inte hinner lösa ut en för pauser. Kollega nummer 1 drar en nitlott och masar sig i väg till ortopeden med tunga steg. Jag trampar på min innecykel till kirurgsalen. Prio ett är en bukoperation. Kollega nummer 2 ansvarar för traumalarm på akuten, akutlarm (hjärtstopp eller luftvägsproblem på hela sjukhuset), hjälp med diverse problem på vårdavdelningar och omedelbara operationer som exempelvis urakuta kejsarsnitt.

Nattpersonalen har lämnat akutblodet till blodcentralen på grund av fel på kylskåpet. Vi bestämmer att hämta tillbaka blodet så fort vi hinner. Klockan 10:45 meddelar anestesiläkaren att det kommer in en blödande kvinna från förlossningen.

Jag stelnar till. Kollega nummer 2 har inte hunnit hämta akutblodet. Ber honom att skynda sig att hämta blodet innan han slutar för dagen. Kollega nummer 1 står kvar på ortopedsalen. Klockan 10:50 tar vi emot en blek, panikslagen, nyförlöst kvinna. Mina farhågor besannas. Vi har ingen BAS-test (kontroll av blodgrupp, reds anm). Akutblod behövs omgående. Kollega nummer 2 är tillbaka, upprörd över att vikarien på blodcentralen inte hittade akutblodet. Han rusar i väg till tåget och överlämnar larmsökarna och akuttelefonen till mig.

ArcanumSkolan 2024

Anestesiläkaren och jag byter oroliga blickar. Ber operationsundersköterskan ringa till uppvakningsavdelning efter hjälp med akutblodet. Får svar att de försöker, men har mycket att göra. Vi sliter hårt för att behålla stabil cirkulation hos den blödande kvinnan. Hb 87 (blodvärde, reds anm). Lägger märke till att operatörens röst har börjat darra. Skräckens slöja över hela salen. Sugar som konstant sörplar blod.

Ord som ekar i mina öron ”Lovar du att jag får se min dotter igen?”. Jag vill kräkas. Känner mig som en svikare. Tvingar mig till koncentration. Ber till Gud att vi får in blodet, att sökarna och telefonen fortsätter att vara tysta och att den nyförlösta kvinnan klarar sig. Klockan 11:20. Operatören börjar bli otålig. Svetten droppar ner på golvet. Hon lyckas inte stoppa blödningen. Paniken stiger. Ringer till uppvakningsavdelningen igen. Upptaget. Ber till Gud att någon av kvällskollegorna kommer tidigare än klockan 13. Hb 82.

Klockan 11:30. Hb 76. Genom dörren kliver in en kvällskollega. Jag blir överväldigad av lycka. Skriker åt henne att ta reda på var blodet är och slänger sökarna och telefonen på henne. Hon försvinner blixtsnabbt med uppgiften. Operatören meddelar att hon har fått stopp på blödningen. Tur. Vi klarade det. Jag lämnar patienten på uppvakningsavdelning. Hon frågar mig om allt gått bra. Jag känner mig usel, en lögnerska. Skäms. Upptäcker att mina ben skakar. Jag sugs in i ett bottenlöst gap av trötthet.

Svensk sjukvård blöder våldsamt. Vi har ett allvarligt systemfel som skördar sina offer i form av patienter och personal. Marknadskrafterna rimmar illa med etik, moral, kärlek och god omsorg. Sjuksköterskorna är fullständigt utmattade. Åratal av vinande med sparpiskan, organisationer där man tystas och skuldbeläggs har skapat en miljö där det inte finns plats för värdighet. Hänsynslöst utnyttjande av kvinnors lojalitet och samvete för sina patienter har nu nått vägs ände.

Röster som inte lyssnades på. Berättelser som ignorerades. Löneförhöjningar som alltid gick till andra grupper. Bägaren rann över. Sjuksköterskor lämnar vården. Politiker har fel. Det råder ingen verklig brist på sjuksköterskor. De har flytt till arbeten utomlands eller arbetar med annat. Inför sommaren försöker man desperat köpa vår semester med billiga, kortsiktiga bonusar. Om vi inte offrar vår vila frivilligt, hotas det med beordringar. Politiker skjuter problemet framför sig och skapar ytterligare ohälsa inom kåren.

Redan 2011 beräknade Socialstyrelsen att cirka 3 000 personer dör på grund av vårdskador i Sverige. Efter det har vården radikalt försämrats bland annat på grund av brist på sjuksköterskor. Ändå påstår politiker och sjukhusdirektörer att vården är säker. Det skulle vara klädsamt om de slutade vilseleda befolkningen och höll sig till sanningen. Att fullständigt förneka de anställdas verklighet är en stor säkerhetsrisk och ter sig förvirrande för allmänheten.

Medan Sverige förbereder sig för semester, diskuterar sjuksköterskor vilka skäl som är giltiga för att kunna vägra beordran. För de flesta av oss sjuksköterskor kommer sommaren att bestå av stress, köp av bettskenor och att inte svara i telefon. Måste man ändå svara återstår endast att halsa ett glas rödtjut innan, för att undkomma beordran.

Text: Päivi Vilkkavaara


Päivi Vilkkavaara från Stockholm är leg specialistsjuksköterska i anestesi– och intensivvård.


Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • “Mina farhågor besannas. Vi har ingen BAS-test (kontroll av blodgrupp, reds anm).”

  Vid ett flertal tillfällen både under (S), (Mp), (Vpk) regeringar och under de madatperioder som Alliansen har suttit i regeringsställnning så har jag varit i kontakt med de ansvaiga minstrar som handlägger vård och omsorgsfrågor och påtalat att vi borde införa information om just vilken blodgrupp man tillhör på de ID-handlingar som vi i praktiken alltid är skyldiga att bära med oss.
  De svar som jag hittills har erhållit i frågan har varit odelat positiva men inget har hänt.
  Då jag efterfrågat varför detta har negligerats så har svaret varit att frågan är rav sekundär betydelse och därför inte har pririterats vid riksdagssamaträden utan hat lagt till sidan.
  Lägg märke till att behandlingen av mitt önskemål har negligeras av så väl (S) och Allians regeringeringar.
  och att denna frågan därför inte tycks ha någon partipolitisk anknytning.
  Men hjälp gärna till att bombadera de ansvariga riksdagsledarmöterna med ett krav om att blodrgupp borde införas på våra ID-handlingar.

 • Gå gärna in och läs på Läkaruppropet. Vi är nu mer än 8500 som har skrivit under varav mer än 95% är läkare .Det finns många goda krafter hos oss också!

  • Att läkaruppropet finns (skrev först ‘läkarupproret’..Freudian slip?!!) tycker jag är mycket positivt. Verkligen ett steg i rätt riktning. Det är klart att det måste finnas många inom dagens sjuka vård som kräver en förändring – för allas bästa. Finns det någon länk/petition som allmänheten kan skriva på för att stödja läkare och annan sjukvårds personal? 🙂

 • Bristerna inom vården har många orsaker. Fokus har med all rätt hamnat på resursfrågorna, men på bekostnad av etikfrågorna? Ett exempel på ett område som borde synas i sömmarna är läkarnas uppdrag vid sidan om sin ordinarie tjänst. Detta gäller bland annat de läkare som uppbär arvoden i våra domstolar, de så kallade medicinska rådgivarna. I den rollen har läkarna helt tappat etik och moral och begår ofta brottsliga handlingar. Hur kan man godta att dessa läkare utför tjänster inom skattefinansierad vård? Läs gärna boken “Misshandlad i sjukvård och rättsväsende”. Boken visar på ett övertygande sätt korruptionen mellan försäkringsbolag, medicinska rådgivare och domstolar.

  • Det tror jag säkert, att många läkare vill ha förändringar, men det kommer att kräva att läkarna och annan vårdprersonal sätter sig upp mot Socialstyrelsen etc. Klarar ni det? Är inte risken enormt stor att ni faller tillbaka när motstånd bjuds och att allt går tillbaka till samma kaos som det var innan?

 • Blod? Vad är det för vidskepliga stenåldersfasoner? Kör ni med iglar och trepanering också eller?

  Blodfri kirurgi är billigare, mindre riskabelt och ger bättre återhämtning. Perfluorkarbonbaserat blodersättning kan förvaras i åratal utan att bli dåligt, passar alla blodtyper, är 4 ggr effektivare för syreöverföring, kommer åt även när blodådror skadats så vanligt blod inte kommer igenom och medför inga risker för blodburna sjukdomar.

  Att ni fortfarande använder blod är en skam i sig.

  Följ med i utvecklingen!

  • Våra kroppar innehåller mänskligt blod och bör nog också tillföras mänskligt blod de gånger som det behövs. Att fylla på kroppen med “syntetiskt blod” är inget som jag skulle vilja hända om jag skulle behöva få blod. Tror inte alls det är meningen att vi ska fyllas på med onaturliga kemiska substanser, som jag också tror är långt ifrån hälsosamma i det långa loppet.
   Som jag kunde uttyda av namnet på substansen så innehöll den något med fluor i, och det är ju oerhört hälsofarligt och definitivt inget som man bör föra in i det biologiska systemet!

   Antar detta “syntetiska blod” är något som är framtaget av läkemedelsindustrin, vilket bara det mycket dåliga vibbar…

   Nej mänskligt blod är nog det naturligaste och bästa i långa loppet!

 • Tack Päivi, för att du talade ut. Heder och samvete är viktigare än det dagliga överlevandet. När folk bara oroar sig för pengar, anställning och bestraffningar, så faller ett mänskligt samhälle i bitar.

  Vi mår så bra och är så lyckliga och tillfreds med livet, som vi känner att vi hjälper andra och lever enligt våra moraliska och etiska principer. Ett samhälle som inte tillåter sina medborgare att fungera inom ramarna av deras samvete, är ett samhälle som inte förtjänar att fortsätta i denna form.

  Det är också ett samhälle i vilket människor med en personlighetstyp utan samvete, utan medkänsla, utan kärlek för sina medmänniskor har tillskansat sit maktpositioner. Dessa människor lever tomma liv utan sann kärlek, och det enda som de lever för är billiga personliga tillfredställelser av materiella vinster eller andras nederlag.

  Problemet är inte så mycket systemet, som den typ av folk som tillskansat sig makpositioner i systemet. Om folk med direk erfarenhet och vilja att hjälpa – som Päivi, befordrades till ledarpositioner så skulle det se mycket annorlunda ut.

 • Det måste vara dags NU att svenska folket SÄTTER NER FOTEN och KRÄVER att Landstingen och SKL avskaffas.

  Dessa “maktcentra” tycks inte tänka på fotfolket utan endast på sin egen makt!

  Varför skall medicinskt okunniga domare få avgöra rent medicinska frågor – som det ser ut idag?

  Om man idag blir felaktigt hanterad i vården skall man tvingas gå till domstol för att få sitt ärende avgjort av domare – vilka dock saknar egen kunskap i ämnet, utan alltför ofta tror på doktorer som hävdar åsikter vilka inte stämmer med väl fungerande internationell forskning byggd på gedigen erfarenhet!

  När Nackskadeförbundet skrev till alla Sveriges domstolar och krävde besked om det fanns några domare, som kunde tillräckligt medicinsk kunskap för att kunna skilja mellan parternas argument i rättssalen, blev svaren att ingen av dem hade sådan kunskap!

  Domarkåren litade mest på de professorer, docenter och överläkare vilka var anställda som försäkringsmedicinska rådgivare av de stora försäkringsbolagen – trots att dessa aldrig själva undersökt de skadedrabbade – utan bara läst journaler och intyg med stora fel och brister, där som regel drabbades skador förnekades – trots att nödvändiga metoder saknats i svenska sjukvården för att t ex fastställa nackskador!

  Att samma professorer, docenter och överläkare missat många nackskadade, vilka därför tvingats åka till utlandet för att bli utredda, opererade – vill inte sjukvårdens starke man – Göran Hägglund – vår socialminister höra talas om! Görans almanacka var alltid full enligt hans medarbetare! Det kan man förstå med tanke på alla fel som begås i den svenska landstingsvården idag! Nya lösningar måste ständigt testas när försöket att korta köerna misslyckades – trots att miljardtillskott skett ..

  Att en lång rad med svårt nackskadade efter utredning och behandling i utlandet redan dagen efter en stabiliserande nackoperation blivit av med de mångåriga besvär de sökt för på de stora universitetsklinikerna där försäkringsbranschens anställda medicinska “sakkunniga” arbetade – talas det tyst om!

  Rådande förhållanden tycks varken journalister vid Uppdrag Granskning eller stora dagstidningar våga ta upp till diskussion – trots all kompletterande information Janne Josefsson och Karin Mattisson erhållit – tycks de varken vågat eller fått ta upp bakgrunden till den misslyckade vården gällande nackskador i något av sina reprisprogram!

  Hur kan det komma sig? Varför ser det ut på detta sättet i Sverige? Vad är det för en “maffia” som styr i vårt land? Vilken typ av “kompetens” är det som får styra och ställa?

  Har rösterna från Inga-Britt Ahlenius, Anne-Marie Påhlsson, Maciej Zaremba klingat förgäves?

  Är det inte dags NU att “misshandlade” av ovilliga myndigheter, döva riksdagspolitiker, okunniga jurister samlar mod och kräver en ändring av rådande missförhållanden?

  Viktigt är att inte utredare, vilka tidigare samtidigt arbetat åt försäkringsbolag, Försäkringskassan och staten får ta hand om den framtida utformningen av svenska folkets vård, omsorg och rättvisa!

  Det kan inte få vara så att JÄV skall få styra – på det sätt det idag alltför ofta tillåts få ske!

  Är det inte dags att drabbade samlas utanför riksdag och departement för att kräva att till slut få nödvändig, korrekt vård och rättvisa – utan att hela tiden få höra tomma fraser som att “vetenskap och beprövad erfarenhet” skall få avgöra att de varken får korrekt vård eller rättssäker hantering i våra domstolar? – Begrepp som saknar förteckning enligt Socialstyrelsen, SBU och Sveriges Läkarförbund! Begrepp som inte är definierade enligt Justitiedepartement och Regeringskansliet!

  Begrepp, som enligt ledande representanter för EU-kommissionen absolut inte får användas som skäl för avslag till skadedrabbade gällande ersättningar för kostnader för gränsöverskridande vård inom EU/EESområdet – till följd av att svensk landstingsvård varken har korrekt kunskap eller nödvändig vård – till följd av hur okunskap och jäv tillåts få styra.

  Begrepp som enligt samma representanter för EU-kommissionen absolut inte får användas mot skadedrabbade eller sjuka i domstolsprocesser mellan dessa och försäkringsbranschen eller Försäkringskassan!

  Hur nuvarande verksamheter ser ut för skadedrabbade i Sverige utreds nu av EUkommissionens granskningsenhet. Detta har i dagarna Nackskadeförbundet erhållit besked om!

  När beskedet från EUkommissionen kommer, läggs det ut på http://www.nackskadeforbundet.se!

  Där går det också att läsa mer om hur Sverige hanterar svårt skadade personer både medicinskt och juridiskt!

 • Ja, all heder åt modiga Päivi Vilkkavaara! Det finns nog ingen som jobbar i dagens sjuk’vård’ som inte tycker likadant.

  • Håller med till punkt och pricka – all heder åt Päivi!
   Mycket strongt och bra gjort, hoppas fler följer hennes mycket goda exempel!

  • Ja man får hoppas de inte nu vänder det till att det är hennes fel, som brukar vara vanligt. Det borde finnas någon i ledningen, som har en professionell attityd?

 • Mycket sorgligt faktiskt. Det var en målande beskrivning i artikeln och jag har anat det kan vara så här. Har sett en akut en gång för några år sedan där sängar med akutintagna fyllde korridorerna t.ex. Hur långt måste det gå egentligen? Läkare har larmat om liknande förhållanden som i artikeln för någon månad sedan med öppet brev/upprop. Svaret från socialministern är att vi har en av världens bästa vård… inget annat. Tror inte landstinget har någon funktion, förutom sluka extraordinära ekonomiska resurser. Slopa landstingen och socialstyrelsen, kan vara en bra början.

 • Pengar är problemet som gör att det inte finns tillräckligt med personal.

  Ett nytt penningsystem är ett måste för att förbättra tillvaron i den offentliga samt privata sektorn. Vi behöver moderna och fullt utrustade sjukhus med utvilad samt tillräckligt med personal.

  Visa politikerna att vi behöver ett nytt system. Skriv under namninsamlingen http://www.skapapengar.nu

  Vänligen
  Patrik Kling

  • @ Patrik

   Pengar finns i överflöd hos läkemedelsindustrin, de har i stort sett obegränsat med kapital.
   Kräv att de ska ställas till svars för alla de kostnader som de orsakat genom att sälja alla dessa preparat som ju oftast gör folk än mer kroniskt sjuka.

   Det är vår kära läkemedelsindustri som till den allra största delen bär ansvaret för att den svenska folkhälsan är så miserabel som den är!

   • Javisst håller jag med dig Janne.

    Men ett nytt ekonomiskt system behövs också.

    Pengar är idag en faktor när det handlar om att utrusta sjukhus med personal och material. Den reella resursen är tillgång på råmaterialet för att skapa material samt människor att anställa. Pengar skapas idag och fungerar idag på ett sätt så vi alla människor missgynnas.

    Sjukvård kunde varit gratis och toppmodernt.

    Penningsystemet där pengar skapas ur skuldsättning förhindrar ett bättre samhälle för oss alla.

    Pengar kunde skapas utan skuld för allas bästa.

    Läkemedelsindustrin måste också sluta bygga sin verksamhet på vinstmaximering. Det är helt galet att det är så. Läkemedelsbolagen behöver sjuka människor för att gå runt, det är ren galenskap om vi vill ha en bra värld för oss alla.

    Läkemedel det inte går att tjäna stora pengar på hamnar i skymundan. Allt detta är p.g.a. hur pengar skapas och fungerar.

    Ändrar vi inte hur pengar fungerar kan vi inte lösa alla andra samhällsproblem såsom nedskärning i skola, vård, omsorg. Och problemen med läkemedelsbolagen.

    Vänligen
    Patrik
    http://www.ekonomiskreform.se

    • Patrik, det finns mycket goda och enkla möjligheter att lösa krisen med dagens sjukvård. Det stora svaret heter Alternativmedicin, samt nedmontering av den delen av skolmedicinen som sköter de kroniskt sjuka.

     Alternativmedicin är:

     1: Mycket kostnadseffektiv

     2: Jobbar för att göra patienter genuint friska istället för kroniskt sjuka

     3: Medför i stort sett aldrig några biverkningar

     4: Kräver inget tekniskt avancerad utrustning

     5: Kan utföras nästan överallt – behövs inga stora dyra sjukhus

     6: Ger inga skador på miljön med skadliga kemikalier (som farmakologin gör)

     7: Ger ett stressfriare samhälle

     8: Skapar en drägligare tillvaro för personalen

     9: Sjukvårdsköerna skulle minska dramatiskt med tiden

     10: Samhällsekonomin skulle kunna besparas mångmiljardbelopp varje år

 • Gud vilken fruktansvärd arbetssituation! Det är helt makalöst att människor orkar arbeta vidare inom detta, de måste ha en enorm styrka, drivkraft och livskraft i sig själva som klarar allt detta.

  Det måste till RADIKALA FÖRÄNDRINGAR inom sjukvården innan både all personal blivit utbränd och alla vårdtagare blivit ännu sjukare eller dött.
  Man undrar när alla ansvariga ska börja tänka till och agera? Istället för att sitta i knäet på läkemedelsindustrin och bara blint lyda varje fingervisning i syfte att öka dess vinster.

  Sjukvården måste befrias från läkemedelsindustrin och ekonomisk vinning för att vi ska få en fungerande vård för både vårdtagare och personal!

  En till bra artikel som beskriver verkligheten finns att läsa här: http://dagenshomeopati.se/2013/07/24/100-000-skadas-och-3000-dor-av-vardmissar-varje-ar/

  • Ja, det är skrämmande läsning. Jag blev, tro det eller ej, stressad när jag läste det och såg paniken framfoer mej. Vården, eller den s.k. vården, är gräslig i Sverige numera. Folk väller in i landet, och det blir fler och fler som behvover vård, och det enda som gors, är att dra ner på mer och mer for att spara pengar. Det finns ju i alla fall en person som tycker vården är fenomenal, iaf i Stockholm. Det är Filippa Reinfeldt.

 • Det är vidrigt att det ser ut så här i den svenska akutvården!

  Dagligen framförs allt fler rapporter om hur den landstingsdrivna sjukvården misslyckas med att leva upp till de löften som utlovats av bl a socialminister Göran Hägglund! Det är dags nu att Sverige liksom många andra länder avskaffar Landstingen, samt att staten tvingas ta över vården.

  Samtidigt måste man inse att det finns många andra delar av vården där tillståndet inte är fullt lika akut, men där konsekvenserna trots det för drabbade i längden innebär risk för framtida invaliditet, med stora konsekvenser både för den drabbade och för samhället!

  Som representant för Nackskadeförbundet har jag skrivit brev både till socialminister Göran Hägglund, men även till andra ministrar och informerat om rådande brister i den svenska sjukvården.

  Som att den t ex inte kan fastställa de ofta svåra skador vilka kan uppstå i samband med trafik- och fallolyckor – bl a därför att kunskapen och metoderna för att fastställa och operativt behandla dessa ej sällan livshotande skador i övergången mellan halsryggen och skallbasen (CCJ) saknas i den svenska vården.

  Socialminister Hägglund – den svenska sjukvårdens starke man – hänvisar till sina myndigheters beslut med hjälp av uttryck som “vetenskap och beprövad erfarenhet”, vilka saknar både förteckning över vilka metoder som kan godkännas, samt definitioner i svensk lagstiftning.

  Det senare har bekräftats av Regeringskansliet och Justitiedepartementet.

  Att samma typ av uttryck som “vetenskap och beprövad erfarenhet”, “internationell vetenskap”, etc absolut inte får användas inom EU/EES framgick av de möten i Bryssel och den brevväxling med EUkommissionen Nackskadeförbundet haft sedan länge!

  Varken SBU, Socialstyrelsen eller Sveriges Läkarförbund känner till att någon förteckning över vilka metoder som är godkända eller inte är det existerar! Trots det återkommer sådana uttryck – som hinder för att skadade och sjuka skall få korrekt vård eller ersättningar för egna vårdkostnader.

  Hur då socialminister Hägglund kan hänvisa till begreppet och sina myndigheter är obegripligt – samtidigt som det används för att t ex Försäkringskassan skall slippa undan med utgifter, vilka skulle hjälpt svårt skadade och sjuka i deras ofta eländiga situationer.

  Ofta uppstår i det akuta olycksögonblicket hjärnskador när den mjuka hjärnan kraftigt dunkar mot det hårda skallbenet när huvud och halsrygg kastas bakåt och framåt i en pisksnärtsliknande rörelse (populärt kallat för “whiplash”). Blodkärl slits sönder och blödningar uppstår, ledband och andra mjuka strukturer blir mer eller mindre söndertrasade – med alla tänkbara konsekvenser som följd.

  Utan korrekta utredningsmetoder och nödvändig senaste internationella kunskap blir inte skadorna fastställda, samt nödvändig korrekt vård uteblir.

  Nackskadeförbundet har tillåtits av en amerikansk advokat att som information få använda en animation för att visa vad som inträffar i olycksögonblicket i nacke och hjärna. Ledande internationella forskare garanterar att animationen stämmer med vad som händer i verkligheten (http://www.youtube.com/watch?v=6wCgmaG3Zgw&feature=youtu)

  Blir dessa hjärnskador inte korrekt omhändertagna redan i det akuta skedet dör successivt delar av nervvävnaden, vilket kan verifieras med metoder använda utanför Sveriges gränser!

  Konsekvenserna blir då permanenta problem, vilka av ledande neurologer och ortopeder vid stora universitetssjukhus som Karolinska, Sahlgrenska, m fl alltför ofta klassificeras som psykiatriska diagnoser, “psykosomatiska besvär”, ångest, oro eller t ex fibromyalgi.

  Samma falska påståenden återkommer gång på gång i dessa “sakkunnigas” yttranden och uttalanden under sanningsed i olika juridiska sammanhang – varefter den drabbade brukar förlora sina processer mot försäkringsbolag och Försäkringskassan.

  Märkligt nog kan utredningar i t ex Finland, Norge och Polen fastställa den här typen av skador, samt neurokirurgiska ingrepp i form av stabiliserande nackoperationer i Polen, Spanien, Tyskland etc medföra att besvär dessa personer kanske lidit av under en lång följd av år – redan dagen efter ingreppet mer eller mindre ha försvunnit. Hur det nu kan komma sig! Redan dagen efter operation!

  Att nuvarande systemfel tillåts få fortsätta är en skam utan like, men allt sammanhänger med de regelverk vilka formulerats av domare, i rollen som utredare – trots avsaknad av egen kunskap om de medicinska konsekvenserna av den här typen av skador.

  Att domarkåren saknar medicinsk kunskap framgår av de enkäter alla Sveriges domstolar tvingats besvara, när Nackskadeförbundet avkrävt dem svar. Att domarna mer tror på ledande professorer, docenter och överläkare, vilka fungerar som sakkunniga åt försäkringsbranschen, förklarar säkert varför skadedrabbade i de flesta fall förlorar sina processer.

  Att myndigheter som Socialstyrelsen, SBU, Försäkringskassan, samt domstolsväsendet är inblandade hjälper inte de drabbade. Att deras sakkunniga endast bygger sina åsikter på journaler och intyg – där existerande skador ofta förnekas till följd av att svensk vård inte kunnat fastställa drabbades skador!

  Detta borde leda till insikt om rådande brister i nuvarande regelverk, samt förlust för drabbade med stora konsekvenser. – Ingen ersättning trots alla inbetalda trafik- eller olycksfallsförsäkringar.

  Att Socialstyrelsens Vetenskapliga Råd och dennes rådgivare samtidigt tillåts fungera som anställda tjänstemän hos ledande försäkringsbolag innebär att jäv föreligger.

  Att Socialstyrelsens Rättsliga Råds ordförande och dess generaldirektör framför helt skilda åsikter om vad det Vetenskapliga Rådet framfört i domstol om t ex nackskadornas utrednings- och behandlingsmetoder visar entydigt på att nuvarande system är rättsosäkra!

  Dagliga rapporter om hur illa den svenska landstingssjukvården fungerar för sjuka och skadade visar på att Landstingen måste försvinna, att SKL blivit ett hinder för både bästa tänkbara utbildning och omsorg!

  Dessutom krävs att Sverige måste uppfylla de krav som EUdomstol och EUkommission fastställt skall gälla inom hela EU/EESområdet – och inte som nu hur landet smiter från sina skyldigheter både mot sina medborgare och rådande avtal för EU/EESområdet – oavsett vad våra nuvarande ledande politiker och deras myndigheter önskar!

  Dessa frågor har därför framförts till EU-kommissionen, som nu startat en granskning av dessa förhållanden!

  Bekräftelse om detta erhöll undertecknad igår från Bryssel!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *