Svensk forskning inom medicin, teknik och naturvetenskap ökar dramatiskt

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 11 juli 2013
- NewsVoice redaktion

medical-research-fraud-300x200SCB:s siffror för de svenska satsningarna på forskning och utveckling (FoU) under 2012 visar att investeringarna ökat med c:a 33 miljarder kr under 2012. Det svenska näringslivets utgifter för FoU 2012 uppgick till 82 miljarder kr.

Forskning i medicin dominerar. Intäkterna för FoU inom medicin stod för 32% av FoU-intäkterna. Teknik och naturvetenskap är andra forskningsämnen med höga andelar av FoU-intäkterna.

Mellan 2011 och 2012 var naturvetenskap, teknik och medicin också de forskningsämnen som ökade mest i absoluta tal.

Källa: SCB – Satsningar på forskning och utveckling 2012


Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq