Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Aftonbladets krönikörchef vill ej ha analyser av WTC 911-katastrofen 2001

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 16 augusti 2013
- Torbjörn Sassersson
Ground Zero efter WTC 911 i New York den 16:e september 2001
Enkätundersökning i NewsVoice - Vilka låg bakom WTC 911?
Enkätundersökning i NewsVoice – Vilka låg bakom WTC 911?

DEBATT. Kristoffer Hell konfronterade den 15 augusti 2013 Maria Trädgårdh som är chef för Aftonbladets krönikörer och kolumnister. Hell vill att Aftonbladet ska släppa fram en skribent kritisk till den officiella 911-kommissionens rapport, en studie som gör gällande att det var Al Qaeda och Usama bin Laden som låg bakom terrorattacken mot World Trade Center den 11 september 2011 i New York.

Kristoffer Hell vill även att Aftonbladet ska följa upp resultatet av 911, krigen som startats i Mellanöstern etc.

Maria Trädgårdh menar att det är Aftonbladets åsikt att det inte är aktuellt att ifrågasätta den officiellt godkända förklaringen. Kristoffer Hell kontrar med att ca 20% av svenskarna under 30 år inte tror på 911-kommissionens rapport. Uppgiften om det låga förtroendet för 911-kommissionen presenterades av TV4 i ett inslag om WTC 911-katastrofen.

WPO 911 Sep 08 graphKristoffer Hell har stöd från organisationen World Public Opinion.org som år 2008 ställt frågan om hjärnan bakom WTC 911-katastrofen till över 16,000 människor från 12 länder.

“The poll of 16,063 respondents was conducted between July 15 and August 31, 2008 by WorldPublicOpinion.org, a collaborative research project involving research centers from around the world and managed by the Program on International Policy Attitudes (PIPA) at the University of Maryland.”

I medeltal trodde 15% av befolkningarna i de 12 länderna att amerikanska regeringen låg bakom 911-attacken. De länder som i högsta grad ville misstänkliggöra den amerikanska regeringen var Mexico (30%), Syd Korea (17%), Turkiet (36%), Palestina (27%) och Tyskland (23%).

Det tycks vara helt rimligt att Kristoffer Hells önskemål att minst en krönikör på Aftonbladet skriver krtitiskt om 911-kommissionen (och det påföljande krigen) och låter andra teorier får utrymme, men det håller alltså inte Maria Trädgårdh med om.

Vilka siffror hon stödjer sig på är oklart och i skrivande stund verkar det endast vara en allmän uppfattning på Aftonbladet som ligger till grund för ointresset att djupanalysera den mest betydande politiska händelsen i modern historia.

Vad tror du? Vilken part låg bakom WTC 911-katastrofen 2001? Lämna ditt svar i enkäten i högerkolumnen på denna sida.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq