Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Amlodipin kan ge 240% ökad risk för bröstcancer och en rad andra allvarliga biverkningar

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 6 augusti 2013
- Torbjörn Sassersson

AmlodipinNästan var fjärde svensk lider av högt blodtryck, förmodligen beroende på konsumtion av margarinprodukter, menar läkare som är kritiska till margarin. Nu har en studie kommit som visar att personer som tar det kemiska preparatet Amlodipin mot högt blodtryck riskerar att få cancer. Risken ökar med hela 240%. 

Text: Torbjörn Sassersson

“Man har följt 2.700 kvinnor i åldern 55-74 år, varav 1.900 hade antingen duktal eller lobulär bröstcancer (alltså både cancer i mjölkgångarna och i bröstkörtlarna). När forskarna frågat vilka läkemedel kvinnorna tagit under sina liv visar det sig att bröstcancer är 2,4 vanligare [riskökning = 240%] hos dem som tagit kalciumantagonister som Amlodipin i minst tio år.” SVT.se

“Studien är liten men av mycket hög kvalitet och därför ändå intressant, säger Per Hall, professor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet till SVT. Det är ännu oklart vad sambandet beror på. Medicinen används av minst 140 000 svenska kvinnor.” – Aftonbladet

Amlodipin ger en fantastisk eftermarknad

Att Amlodipin överhuvudtaget skrivs ut borde vara en gåta om hänsyn tas till mängden av biverkningar enligt FASS. Varje biverkning i sig kan ge upphov till det skapade behovet av ny “medicinering”. Amlodipn ger därmed en fantastisk eftermarknad för läkemedelsindustrin som fångat in kvinnor mellan 55 och 74 år. Målgruppen tillhör en generation som har högt förtroende för läkarna. De tror på läkarna som för övrigt fungerar som en mycket välavlönad säljkår åt läkemedelsindustrin. En läkare tjänar i medeltal 50,000 kr i månaden enligt Lönestatistik.se, en lön betald av skattepengar, inte av industrin.

Biverkningarna diagnostiseras som nya sjukdomar

Biverkningarna som listas nedan av FASS är de som rapporterats in till FASS, men det finns skäl att misstänka att mörkertalet är betydligt större eftersom de flesta personer som söker upp den svenska pseudovården på grund av biverkningarna istället för att uppmanas sluta ta Amlodipin får nya mediciner (kemiska preparat) för nya påstådda “sjukdomar”. Flera medier har uppmärksammat hur äldre personer utnyttjas på det viset och det kan sluta med att de tar 10-20 st “läkemedel”.

Biverkningar av Amlodipin enligt FASS

 • plötslig väsande andning, bröstsmärtor, andfåddhet eller svårigheter att andas
 • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar
 • svullnad i tunga och svalg som gör det mycket svårt att andas
 • svåra hudreaktioner som kraftiga utslag, nässelutslag, rodnad över hela kroppen, svår klåda, blåsor, hudavflagning och svullnad, inflammerade slemhinnor (Stevens-Johnsons syndrom) eller andra allergiska reaktioner
 • hjärtinfarkt, onormal hjärtfrekvens (puls)
 • inflammation i bukspottkörteln, som kan ge svåra buk- och ryggsmärtor och kraftig sjukdomskänsla.

Vanliga biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 100:

 • huvudvärk, yrsel, sömnighet (särskilt i början av behandlingen)
 • hjärtklappning (du känner av hjärtslagen), vallningar
 • buksmärtor, illamående
 • svullna anklar (ödem), trötthet.

Mindre vanliga biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 1 000:

 • humörsvängningar, ångest, depression, sömnlöshet
 • darrningar, smakförändring, svimning, svaghet
 • domningar eller stickningar i armar och ben, oförmåga att känna smärta
 • synrubbningar, dubbelseende, öronringningar
 • lågt blodtryck
 • nysningar/rinnande näsa på grund av inflammation i nässlemhinnan (rinit)
 • förändrade tarmvanor, diarré, förstoppning, matsmältningsbesvär,muntorrhet, kräkningar
 • håravfall, ökad svettning, kliande hud, röda fläckar på huden, hudmissfärgning
 • urineringsbesvär, ökat urineringsbehov på natten, ökad urineringsfrekvens
 • impotens, obehag från eller förstorade bröst hos män
 • svaghet, smärtor, sjukdomskänsla
 • led- eller muskelsmärtor, muskelkramper, ryggsmärtor
 • viktökning eller viktminskning.

Sällsynta biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 10 000:

 • förvirring

Mycket sällsynta biverkningar som drabbar färre än 1 användare av 10 000:

 • minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar som kan leda till blåmärken eller att man blöder lätt (skador på röda blodkroppar)
 • förhöjt blodsocker (hyperglykemi)
 • en nervrubbning som kan orsaka svaghet, stickningar eller domningar
 • hosta, svullet tandkött
 • uppsvullen buk (gastrit)
 • onormal leverfunktion, inflammation i levern (hepatit), gulfärgad hud (gulsot), förhöjda leverenzymer som kan påverka vissa medicinska tester
 • ökad muskeltonus (muskelspänning)
 • inflammation i blodkärlen, ofta med hudutslag
 • ljuskänslighet
 • sjukdomar som kombinerar rigiditet, tremor, och/eller rörelsestörningar

Källa: FASS

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq