Amlodipin kan ge 240% ökad risk för bröstcancer och en rad andra allvarliga biverkningar

publicerad 6 augusti 2013
- Torbjörn Sassersson red.

AmlodipinNästan var fjärde svensk lider av högt blodtryck, förmodligen beroende på konsumtion av margarinprodukter, menar läkare som är kritiska till margarin. Nu har en studie kommit som visar att personer som tar det kemiska preparatet Amlodipin mot högt blodtryck riskerar att få cancer. Risken ökar med hela 240%. 

Text: Torbjörn Sassersson

“Man har följt 2.700 kvinnor i åldern 55-74 år, varav 1.900 hade antingen duktal eller lobulär bröstcancer (alltså både cancer i mjölkgångarna och i bröstkörtlarna). När forskarna frågat vilka läkemedel kvinnorna tagit under sina liv visar det sig att bröstcancer är 2,4 vanligare [riskökning = 240%] hos dem som tagit kalciumantagonister som Amlodipin i minst tio år.” SVT.se

“Studien är liten men av mycket hög kvalitet och därför ändå intressant, säger Per Hall, professor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet till SVT. Det är ännu oklart vad sambandet beror på. Medicinen används av minst 140 000 svenska kvinnor.” – Aftonbladet

Amlodipin ger en fantastisk eftermarknad

Att Amlodipin överhuvudtaget skrivs ut borde vara en gåta om hänsyn tas till mängden av biverkningar enligt FASS. Varje biverkning i sig kan ge upphov till det skapade behovet av ny “medicinering”. Amlodipn ger därmed en fantastisk eftermarknad för läkemedelsindustrin som fångat in kvinnor mellan 55 och 74 år. Målgruppen tillhör en generation som har högt förtroende för läkarna. De tror på läkarna som för övrigt fungerar som en mycket välavlönad säljkår åt läkemedelsindustrin. En läkare tjänar i medeltal 50,000 kr i månaden enligt Lönestatistik.se, en lön betald av skattepengar, inte av industrin.

Biverkningarna diagnostiseras som nya sjukdomar

Biverkningarna som listas nedan av FASS är de som rapporterats in till FASS, men det finns skäl att misstänka att mörkertalet är betydligt större eftersom de flesta personer som söker upp den svenska pseudovården på grund av biverkningarna istället för att uppmanas sluta ta Amlodipin får nya mediciner (kemiska preparat) för nya påstådda “sjukdomar”. Flera medier har uppmärksammat hur äldre personer utnyttjas på det viset och det kan sluta med att de tar 10-20 st “läkemedel”.

Biverkningar av Amlodipin enligt FASS

 • plötslig väsande andning, bröstsmärtor, andfåddhet eller svårigheter att andas
 • svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar
 • svullnad i tunga och svalg som gör det mycket svårt att andas
 • svåra hudreaktioner som kraftiga utslag, nässelutslag, rodnad över hela kroppen, svår klåda, blåsor, hudavflagning och svullnad, inflammerade slemhinnor (Stevens-Johnsons syndrom) eller andra allergiska reaktioner
 • hjärtinfarkt, onormal hjärtfrekvens (puls)
 • inflammation i bukspottkörteln, som kan ge svåra buk- och ryggsmärtor och kraftig sjukdomskänsla.

Vanliga biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 100:

 • huvudvärk, yrsel, sömnighet (särskilt i början av behandlingen)
 • hjärtklappning (du känner av hjärtslagen), vallningar
 • buksmärtor, illamående
 • svullna anklar (ödem), trötthet.

Mindre vanliga biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 1 000:

 • humörsvängningar, ångest, depression, sömnlöshet
 • darrningar, smakförändring, svimning, svaghet
 • domningar eller stickningar i armar och ben, oförmåga att känna smärta
 • synrubbningar, dubbelseende, öronringningar
 • lågt blodtryck
 • nysningar/rinnande näsa på grund av inflammation i nässlemhinnan (rinit)
 • förändrade tarmvanor, diarré, förstoppning, matsmältningsbesvär,muntorrhet, kräkningar
 • håravfall, ökad svettning, kliande hud, röda fläckar på huden, hudmissfärgning
 • urineringsbesvär, ökat urineringsbehov på natten, ökad urineringsfrekvens
 • impotens, obehag från eller förstorade bröst hos män
 • svaghet, smärtor, sjukdomskänsla
 • led- eller muskelsmärtor, muskelkramper, ryggsmärtor
 • viktökning eller viktminskning.

Sällsynta biverkningar som drabbar 1 till 10 användare av 10 000:

 • förvirring

Mycket sällsynta biverkningar som drabbar färre än 1 användare av 10 000:

 • minskat antal vita blodkroppar, minskat antal blodplättar som kan leda till blåmärken eller att man blöder lätt (skador på röda blodkroppar)
 • förhöjt blodsocker (hyperglykemi)
 • en nervrubbning som kan orsaka svaghet, stickningar eller domningar
 • hosta, svullet tandkött
 • uppsvullen buk (gastrit)
 • onormal leverfunktion, inflammation i levern (hepatit), gulfärgad hud (gulsot), förhöjda leverenzymer som kan påverka vissa medicinska tester
 • ökad muskeltonus (muskelspänning)
 • inflammation i blodkärlen, ofta med hudutslag
 • ljuskänslighet
 • sjukdomar som kombinerar rigiditet, tremor, och/eller rörelsestörningar

Källa: FASS

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Har blivit utsatt i över 4 år med denna bedrövliga medecinen , anfåddhet hjärtrusning hög puls mm mm
  den läkaren som jag hade i 4 år har jag blivit av med o hon har diagonitserad mig fel total med Diabetes medecin å jag har ingen diabetes , jag kommer att göra en patient anmälan framöver här …..mm

 • Har blivit utsatt i över 4 år med denna bedrövliga medecinen , anfåddhet hjärtrusning hög puls mm mm
  den läkaren som jag hade i 4 år har jag blivit av med o hon har diagonitserad mig fel total med Diabetes medecin å jag har ingen diabetes , jag kommer att göra en patient anmälan framöver här …..mm

 • Har ätit santoz amlodipin i många år men har nu fått sår i näsan som inte försvinner. fick ett billigare fabrikat för 1 år sedan och fick samma irriterande sår i näsan, Något måste ha ändrats i santoz amlodipin eftersom jag nu får dessa sår av det läkemedlet också.

 • Har ätit santoz amlodipin i många år men har nu fått sår i näsan som inte försvinner. fick ett billigare fabrikat för 1 år sedan och fick samma irriterande sår i näsan, Något måste ha ändrats i santoz amlodipin eftersom jag nu får dessa sår av det läkemedlet också.

 • Alicia Bergman skriver . Jag blev så sjuk av ACE hämmare .- mediciner . Blev tvungen avsluta . Min läkare blir inte glad . Jag ska lyssna och lyda . . Kan detta vara rätt ?

 • Alicia Bergman skriver . Jag blev så sjuk av ACE hämmare .- mediciner . Blev tvungen avsluta . Min läkare blir inte glad . Jag ska lyssna och lyda . . Kan detta vara rätt ?

 • Be läkaren skriva ut LOSARTAN 25-50 mg. -Ej mer…
  (Många läkare vill inte skriva ut Losartan). -De säker att den inte är bra…)
  Losartan är mycket bättre än många andra blodtrycksmediciner och är en gammal medicin) Ät samtidigt MÖLLERS TRAN ca 3 msk dagligen och ditt blodtryck kommer då att bli bra på kort tid. Du blir även starkare och får bättre kondis..

  Jag äter det och mitt blodtryck är nu bra ca 138/70.70 puls 45-60

 • Be läkaren skriva ut LOSARTAN 25-50 mg. -Ej mer…
  (Många läkare vill inte skriva ut Losartan). -De säker att den inte är bra…)
  Losartan är mycket bättre än många andra blodtrycksmediciner och är en gammal medicin) Ät samtidigt MÖLLERS TRAN ca 3 msk dagligen och ditt blodtryck kommer då att bli bra på kort tid. Du blir även starkare och får bättre kondis..

  Jag äter det och mitt blodtryck är nu bra ca 138/70.70 puls 45-60

 • Många liknande blodtrycksmedel som t.ex. Amlodipin, Kandersartan, Enalapril m.m. är skadliga för kroppen.

  Det finns en stor företagskoncern som har både läkemedel och E-tillsatser som huvudverksamhet för att förgifta oss människor.

  1) Först E-tillsatser i maten
  2) sedan läkemedel för att göra oss friska.

  Detta bara för pengar … !

 • Många liknande blodtrycksmedel som t.ex. Amlodipin, Kandersartan, Enalapril m.m. är skadliga för kroppen.

  Det finns en stor företagskoncern som har både läkemedel och E-tillsatser som huvudverksamhet för att förgifta oss människor.

  1) Först E-tillsatser i maten
  2) sedan läkemedel för att göra oss friska.

  Detta bara för pengar … !

 • Jag själv har fått problem med Blodtrycket p. g. a. att nackens kotor är utslitna och det finns protokoll från Magnetröntgen om att detta är orsaken till mitt Blodtrycksproblem,
  Men läkarna vill ej läsa journalen, utan säger att det är annat som är orsaken.

  När jag använder Stödkrage blir blodtrycket normalt 135/75. Vi läkarens kontroll får jag inte använda Stödkragen, utan då säger de att blodtrycket är för högt (175-185 /95)

  Hur dumma får en läkare vara som inte läser Patientens journal riktigt.

  • Hej Kurt, har samma problem som du. Högt blodtryck och magnetröntgade nackkotor som ingen läkare lyckats koppla ihop.
   Äter blodtrycksmedicin och går till sjukgymnast!
   Har du kunnat sluta med blodtrycksmedicinen när du har stödkrage? Vilken typ av krage använder du?

 • Jag har mycket stora kunskaper om vad som påverkar människans Blodtrycket t.ex. Jordens atmosfäriska tryck vid olika tidpunkter på åren,
  Samt Månens Dragningskraft, t. ex, Ebb och Flod påverkar människokroppen och kan ge olika typer av Blodtrycksproblem. Men även höstmörkret påverkar kroppen genom att kroppen lagrar Kväve under den mörka årstiden och detta höjer blodtrycket lite.

  En bil kan inte köras på Kväve, utan behöver Syre och bra bensin för att fungera bra.
  Samma sak med människokroppen ; Den behöver rätt typ av bränsle för att fungera bra.

 • De flesta läkare vill ‘INTE lyssna på vad patienten säger’ om hur denne känner sig, utan skriver bara ut nya Oprövade mediciner, utan att fråga patienten vad denne tycker !

 • Jag själv har fått problem med Blodtrycket p. g. a. att nackens kotor är utslitna och det finns protokoll från Magnetröntgen om att detta är orsaken till mitt Blodtrycksproblem,
  Men läkarna vill ej läsa journalen, utan säger att det är annat som är orsaken.

  När jag använder Stödkrage blir blodtrycket normalt 135/75. Vi läkarens kontroll får jag inte använda Stödkragen, utan då säger de att blodtrycket är för högt (175-185 /95)

  Hur dumma får en läkare vara som inte läser Patientens journal riktigt.

  • Hej Kurt, har samma problem som du. Högt blodtryck och magnetröntgade nackkotor som ingen läkare lyckats koppla ihop.
   Äter blodtrycksmedicin och går till sjukgymnast!
   Har du kunnat sluta med blodtrycksmedicinen när du har stödkrage? Vilken typ av krage använder du?

 • Vem har gett ‘Läkemedelsindustrin och läkarna’, Tillstånd, att bestämma över en annan människas liv! En läkare ska lyssna på Patienten och ‘INTE’ bestämma vad denna ska äta, utan först undersöka den verkliga orsaken till sjukdomstillståndet och sedan avhjälpa den.

  T. ex,. om en Bil har utsliten Kulbult i Framvagnen, ska man inte hålla på med att ställa om framvagnen, utan Byta ut den trasiga delen.. Läkarna gör visst på deta sätt med patienterna nu för tiden för att tjäna pengar på nya mediciner.

  Läkarna måste lyssna mer på patienen !

 • Jag har mycket stora kunskaper om vad som påverkar människans Blodtrycket t.ex. Jordens atmosfäriska tryck vid olika tidpunkter på åren,
  Samt Månens Dragningskraft, t. ex, Ebb och Flod påverkar människokroppen och kan ge olika typer av Blodtrycksproblem. Men även höstmörkret påverkar kroppen genom att kroppen lagrar Kväve under den mörka årstiden och detta höjer blodtrycket lite.

  En bil kan inte köras på Kväve, utan behöver Syre och bra bensin för att fungera bra.
  Samma sak med människokroppen ; Den behöver rätt typ av bränsle för att fungera bra.

 • De flesta läkare vill ‘INTE lyssna på vad patienten säger’ om hur denne känner sig, utan skriver bara ut nya Oprövade mediciner, utan att fråga patienten vad denne tycker !

 • Vem har gett ‘Läkemedelsindustrin och läkarna’, Tillstånd, att bestämma över en annan människas liv! En läkare ska lyssna på Patienten och ‘INTE’ bestämma vad denna ska äta, utan först undersöka den verkliga orsaken till sjukdomstillståndet och sedan avhjälpa den.

  T. ex,. om en Bil har utsliten Kulbult i Framvagnen, ska man inte hålla på med att ställa om framvagnen, utan Byta ut den trasiga delen.. Läkarna gör visst på deta sätt med patienterna nu för tiden för att tjäna pengar på nya mediciner.

  Läkarna måste lyssna mer på patienen !

 • Kan den stora ökningen av alla bröstcancerfall bero på Amlopidin? Friska människor ges “läkemedel” som de blir sjuka av, hur galet har det blivit? Folk blir inte sjuka för att de har för lite substanser av “läkemedel” i kroppen!

  Nej det är hög tid att börja nedmonteringen av denna destruktiva kroniska (ej den akuta som ofta gör bra viktiga jobb) sjuk-vård som allt som oftast gör folk sjukare än de var innan de uppsökte den.

 • Kan den stora ökningen av alla bröstcancerfall bero på Amlopidin? Friska människor ges “läkemedel” som de blir sjuka av, hur galet har det blivit? Folk blir inte sjuka för att de har för lite substanser av “läkemedel” i kroppen!

  Nej det är hög tid att börja nedmonteringen av denna destruktiva kroniska (ej den akuta som ofta gör bra viktiga jobb) sjuk-vård som allt som oftast gör folk sjukare än de var innan de uppsökte den.

 • Jag har själv enbart goda erfarenheter av homeopater, och även biopater. Hos dem har jag upplevt tillfrisknande utan vare sig biverkningar eller livslångt medicinberoende. Jag var dessförrinnan på vårdcentralen med samma åkomma. Det enda de kunde ge mig var något Cortisonbaserat läkemedel, som hade svåra biverkningar. Jag löste aldrig ut det på apoteket utan letade upp en homeopat. Min sambo upplevde stickningar i fingrarna och gick till företagsläkare, som hänvisade till andra läkare osv. Mediciner som inte hjälpte. Sedan gick hon till en sk biopat, blev helt botad. Hon var på väg att få sluta jobba, men kom tillbaka igen tack vare detta. Hon har jobbat i två år nu utan problem. Min far fick på 70-talet 6 månader att leva av läkare pga “utslagna njurar”. Han gick till en homeopat och blev helt botad han med, och på nolltid. Jag har sagt detta på andra forum, men blivit anklagad för att sprida kvacksalvarpropaganda. Det finns en enormt raseri mot detta.

  • Håller helt med föregående inlägg. Det är ett enormt motstånd mot alternativbehandling.
   Troligtvis är den för billig. Eller då får de ju inte sälja dyr annan medicin.
   Har själv prenumererat på tidningen 2000taletsvetenskap (www.2000tv.se) under många
   år. Där fick jag red på att man inte skulle ta svininfluensavaccin, vilket jag är glad för idag.

 • Jag läste en siffra på nätet att 50% av alla som åker akut till sjukhus på akutmottagningar beror på läkemedelsbiverkningar. Mer och mer talar för att detta är sant.

  Finns det överhuvudtaget något “läkemedel” som verkligen hjälper och gör människor genuint friska?
  Nej allt handlar bara om pengar, pengar och åter pengar.

 • Jag har själv enbart goda erfarenheter av homeopater, och även biopater. Hos dem har jag upplevt tillfrisknande utan vare sig biverkningar eller livslångt medicinberoende. Jag var dessförrinnan på vårdcentralen med samma åkomma. Det enda de kunde ge mig var något Cortisonbaserat läkemedel, som hade svåra biverkningar. Jag löste aldrig ut det på apoteket utan letade upp en homeopat. Min sambo upplevde stickningar i fingrarna och gick till företagsläkare, som hänvisade till andra läkare osv. Mediciner som inte hjälpte. Sedan gick hon till en sk biopat, blev helt botad. Hon var på väg att få sluta jobba, men kom tillbaka igen tack vare detta. Hon har jobbat i två år nu utan problem. Min far fick på 70-talet 6 månader att leva av läkare pga “utslagna njurar”. Han gick till en homeopat och blev helt botad han med, och på nolltid. Jag har sagt detta på andra forum, men blivit anklagad för att sprida kvacksalvarpropaganda. Det finns en enormt raseri mot detta.

  • Håller helt med föregående inlägg. Det är ett enormt motstånd mot alternativbehandling.
   Troligtvis är den för billig. Eller då får de ju inte sälja dyr annan medicin.
   Har själv prenumererat på tidningen 2000taletsvetenskap (www.2000tv.se) under många
   år. Där fick jag red på att man inte skulle ta svininfluensavaccin, vilket jag är glad för idag.

 • Jag läste en siffra på nätet att 50% av alla som åker akut till sjukhus på akutmottagningar beror på läkemedelsbiverkningar. Mer och mer talar för att detta är sant.

  Finns det överhuvudtaget något “läkemedel” som verkligen hjälper och gör människor genuint friska?
  Nej allt handlar bara om pengar, pengar och åter pengar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *