Ny lag gör det lättare att få bättre sjukvård bortom Sverige

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 12 augusti 2013
- Torbjörn Sassersson
Sjukvården måste revolutioneras. Foto: Rawpixel.com.

DEBATT. Nu blir det lättare att söka vård i andra länder, när svensk vård inte har kompetens nog eller plats. Från och med hösten 2013 har svenska medborgare ”större rätt” att söka vård i EU-land bortom de svenska vårdköerna, skriver DN idag. Etablissemangstidningen DN försöker dock lyfta fram så mycket negativt som möjligt med det fria vårdvalet.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Rawpixel.com. Licens: Pixabay.com (free use)

Inget svenskt parti reserverade sig i riksdagens betänkande till lagförslaget. Eva Olofsson (V), som är ledamot i socialutskottet, var dock kritisk. DN börjar lista kontrahenterna. Pengarna från vårdbudgeten kommer att hamna utomlands, menar hon. Förespråkarna håller inte med. När patienter söker sig utomlands, leder det till kortare vårdköer och bättre vårdkvalitet i Sverige.

DN lyfter fram Maria Nilsson, departementssekreterare vid socialdepartementet, som är lika oroad som Eva Olofsson. Hon tror att vårdmetoderna i andra länder kanske inte är lika bra och vetenskapligt beprövade.

”Det är klart att det kommer att bli kollision. Vi får inte bara ha nationella glasögon på oss när vi bedömer vilken vård som ska ersättas. Vi kommer nog att se många nya prövningar i EU-domstolen”, säger Maria Nilsson till DN.

DN hittar Sineva Ribero, Vårdförbundets ordförande som också är oroad av lagförslaget, främst när det gäller spridningen av resistenta bakterier [svenska sjukhus är ju så rena]. Den nya lagen gynnar främst patienter som är starka nog att ta för sig av vårdutbudet och söka den specialitet de önskar, menar hon. Det kan tolkas som att Ribero förstått att bara de som har kraften nog kan ta sig ut ur det svenska [över]greppet om patienterna.

Ute i landstingen finns också en oro för att utlandsvården blir dyr, skriver DN som listar ytterligare exempel från den etablerade motståndsrörelsen. DN citerar Maria Nilsson igen:

”Förhoppningsvis sporras landstingen att ge den vård patienterna vill ha på plats, eftersom det blir dyrare för dem att bekosta den utomlands, säger hon.”

Nilsson säger även till DN att hon inte tror att det blir någon större ökning av sökandet efter vård utomlands. Tendensen i artikeln är tydlig att skapa ointresse för bättre vård i andra länder.

DN ger sig inte utan listar ytterligare kvalificerat motstånd, nu från läkarna.

”Jesper Persson, chefsläkare vid Skånes universitetssjukhus, ser däremot en risk i att landstingens kostnader skjuter i höjden då patienten får större valmöjligheter.”

DN:s skribent låter först i slutet, för den som orkar läsa dit, bättre vård i andra länder få en positiv kick.

”Det blir en konkurrens mellan landstingen som sätter mer press på dem att möta patientbehovet. Patienten får mer makt, vilket också är poängen”, säger läkaren Johan Rosengren.

Text: Torbjörn Sassersson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq