Ny lag gör det lättare att få bättre sjukvård bortom Sverige

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 12 augusti 2013
- Torbjörn Sassersson red.
Sjukvården måste revolutioneras. Foto: Rawpixel.com.

DEBATT. Nu blir det lättare att söka vård i andra länder, när svensk vård inte har kompetens nog eller plats. Från och med hösten 2013 har svenska medborgare “större rätt” att söka vård i EU-land bortom de svenska vårdköerna, skriver DN idag. Etablissemangstidningen DN försöker dock lyfta fram så mycket negativt som möjligt med det fria vårdvalet.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: Rawpixel.com. Licens: Pixabay.com (free use)

Inget svenskt parti reserverade sig i riksdagens betänkande till lagförslaget. Eva Olofsson (V), som är ledamot i socialutskottet, var dock kritisk. DN börjar lista kontrahenterna. Pengarna från vårdbudgeten kommer att hamna utomlands, menar hon. Förespråkarna håller inte med. När patienter söker sig utomlands, leder det till kortare vårdköer och bättre vårdkvalitet i Sverige.

DN lyfter fram Maria Nilsson, departementssekreterare vid socialdepartementet, som är lika oroad som Eva Olofsson. Hon tror att vårdmetoderna i andra länder kanske inte är lika bra och vetenskapligt beprövade.

“Det är klart att det kommer att bli kollision. Vi får inte bara ha nationella glasögon på oss när vi bedömer vilken vård som ska ersättas. Vi kommer nog att se många nya prövningar i EU-domstolen”, säger Maria Nilsson till DN.

DN hittar Sineva Ribero, Vårdförbundets ordförande som också är oroad av lagförslaget, främst när det gäller spridningen av resistenta bakterier [svenska sjukhus är ju så rena]. Den nya lagen gynnar främst patienter som är starka nog att ta för sig av vårdutbudet och söka den specialitet de önskar, menar hon. Det kan tolkas som att Ribero förstått att bara de som har kraften nog kan ta sig ut ur det svenska [över]greppet om patienterna.

Ute i landstingen finns också en oro för att utlandsvården blir dyr, skriver DN som listar ytterligare exempel från den etablerade motståndsrörelsen. DN citerar Maria Nilsson igen:

“Förhoppningsvis sporras landstingen att ge den vård patienterna vill ha på plats, eftersom det blir dyrare för dem att bekosta den utomlands, säger hon.”

Nilsson säger även till DN att hon inte tror att det blir någon större ökning av sökandet efter vård utomlands. Tendensen i artikeln är tydlig att skapa ointresse för bättre vård i andra länder.

DN ger sig inte utan listar ytterligare kvalificerat motstånd, nu från läkarna.

“Jesper Persson, chefsläkare vid Skånes universitetssjukhus, ser däremot en risk i att landstingens kostnader skjuter i höjden då patienten får större valmöjligheter.”

DN:s skribent låter först i slutet, för den som orkar läsa dit, bättre vård i andra länder få en positiv kick.

“Det blir en konkurrens mellan landstingen som sätter mer press på dem att möta patientbehovet. Patienten får mer makt, vilket också är poängen”, säger läkaren Johan Rosengren.

Text: Torbjörn Sassersson


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Bäste Janne!

  Utan korrekt genomförd utredning skall man aldrig starta en behandling av symtom som startat efter en pisksnärtskada – oavsett om det hela började i samband med en trafik- eller fallolycka.

  Vi i Nackskadeförbundet har tyvärr alldeles för många dåliga erfarenheter av att behandling påbörjats utan att man har uteslutit vilka faktiska skador, som föreligger. Många har fått ökande besvär till följd av att delvis skadade strukturer utsatts för nya prövningar och gått av.

  Svenska sjukhus gör i bästa fall en slätröntgen halsrygg, men den undersökningen kan inget säga hur det faktiskt står till med strukturerna från tredje halskotan (C3) och uppåt.

  Eftersom kunskapen om detta område tycks saknas hos ortopeder och jourhavande akutläkare brukar inte dessa begära att en bedömning görs av området C3 och uppåt. Enligt sedvanliga slappa rutiner på jourmottagningarna landet runt, brukar sjukgymnastik bli den sedvanliga ordinationen, vilket för många faktiskt inneburit att tunna strukturer som alarligamenten vilka drabbats av slitskador riskerar att gå av.

  Funktionell magnetkameraundersökning (fMRI) kan, i motsats till vad ledande professorer och docenter här i Sverige brukar hävda, fastställa skador på alarligameneten. Problemet är att nya utredningsmetoder inte introducerats i Sverige! Dessa skador har missats på stora universitetskliniker som Karolinska, Sahlgrenska, Akademiska Sjukhuset etc., varefter utredningar inom EU/EES-området konstaterat att de faktiskt fanns, men inte blivit fastställda

  Sjukgymnastiska behandlingar kan därför orsaka att dessa mycket tunna strukturer – om de blivit skadade – faktiskt kan gå av. Då krävs att stabiliserande operation genomförs, annars uppstår felaktiga signaler till balansorganen, vilket brukar orsaka en mängd med nya symtom när nacken börjar vackla.

  Nackskadeförbundet har upplevt en lång rad med fall där detta inträffat.

  Du kan läsa mer om dessa saker på http://www.nackskadeforbundet.se

  Bästa hälsningar

  Bo

  • Bästa Bo!

   Behandla kan man göra på flera sätt, det viktiga är att det sker på ett sätt som för kroppen, är naturligt och bra. Beroende på skada så kan man välja behandlingsform. Är man rädd för att det är en djupare skada och inte vill arbeta direkt på nacken, för att undvika ev. skador, så kan man välja andra behandlingsformer, ex. zonterapi.

   Vet inte hur pass väl insatt du är, men i zonterapi så jobbar man med ett reflexologiskt område som motsvarar den kroppsdelen man vill behandla. Man kan t.ex. jobba på en fot, en hand, ett öra osv… Denna behandling stimulerar och ökar cirkulationen av både blod och livskraft i det berörda reflexologiska området som motsvarar zonen. Man hjälper kroppens egen självläkning att läka ut olika skador.
   Sen kan man även använda olika örter för att ytterligare förstärka självläkningen, exempelvis finns det en helt suverän salva som går in och läker ben och vävnader som man kan använda både lokalt och reflexologiskt.

   Man kan alltså inte göra någon skada i området, det som händer är att man hjälper kroppen att självläka helt enkelt.

   Jag har själv behandlat klienter med whiplash skador med goda resultat.

 • Frågan är “Hur mycket är spel för galleriet”. Har man som Nackskadeförbundet stor erfarenhet av hur Sverige “inte fungerar”, så finns det ingenting som styrker att det kommer att bli lättare för medborgarna så länge nuvarande principer gäller!

  Försäkringskassan gör allt för att omtolka gällande EU-domar så att den slipper betala ut ersättningar för de kostnader en drabbad haft till följd av att svensk landstingssjukvård inte kunnat fastställa orsakerna eller har nödvändiga utrustningar så att utredningsmetoder som används inom EU/EES-området kan användas i landet.

  Så länge Landstingen med SKL finns med i bakgrunden kommer rätten för medborgarna till “gränsöverskridande vård” att förbli en illusion. Vilka ledande politiker kommer att våga gå emot vad Landstingen står för?

  Om inte politikerna via möjlighet att få plats i Landstingens styrande verksamheter försvinner väl för många en möjlighet till inkomst under den tid de väntar på att få komma till maktens boning – den svenska riksdagen, eller få sin ekonomi tryggad efter en tid däruppe?

  Vilken nytta har den svenska befolkningen av det arrangemanget? Vilken kunskap tillförs den svenska vården av dessa rådande förhållanden?

  Alla Sveriges landsting ser till sin egen budget och förhindrar i det längsta att någon får en remiss till ett annat landsting? Det drabbar ju den egna ekonomin!

  Den kan visserligen förbättras genom att manipulera taxan som skett på senaste tid – genom att ta betalt för sjukdomsdiagnoser som inte varit vad patienten sökt för, utan bara varit ett skäl att ta större del av de extrapengar som Socialminister Göran Hägglund tillfört för att förkorta och snabba upp i köerna till vården!

  Vad vet egentligen ekonomer med siktet till kortsiktiga lösningar på sjukvårdens problem? Vad vet egentligen landstingens administratörer om sjukvård? Är lösningen på problemen att doktorer sitter med ansiktet vänt mot en dataskärm för att läsa dåligt programmerade system – istället för att ta en riktig anamnes av den patient som sökt vården?

  Hur kommer det sig att väntetiderna för många drabbade är så långa att deras tillstånd blir förvärrade under den tid som det dröjer innan de får de vård de behöver – innan deras tillstånd blir obotbara? Veckor blir lätt till många månader innan svar på tagna prover blir tillgängliga för den drabbade eller dennes anhöriga – samtidigt som en utredning och behandling inom EU/EESområdet kan vara avklarad inom 2 veckor! Kanske t o m den utredning och behandling som erhölls inom EU inte hade kunnats klaras av i Sverige!

  I alla fall gäller detta för många med svåra nackskador (ofta kallade “whiplash”), men enligt uppgift finns det en rad med andra diagnoser som detta gäller för!

  Är det en önskan om att siffrorna i budget skall se fina ut, så att sittande finansminister skall kunna få beröm från en omvärld som inte ser konsekvensen för dem som drabbas!

  Det är dags nu att landstingen försvinner i Sverige, vilket skett i andra länder!

  Att leka med ord om “ökade möjligheter” till bättre vård framöver – när nya regelverk och direktiv införs, när samma myndigheter fortsatt lever som de har gjort!

  I vårt land lär inte “ministerstyre” tillåtas, men vad skedde när det påtalades att Försäkringskassan betalade ut stora summor pengar till förre näringsministern Björn Rosengrens företag, som tack för att detta med hjälp av danska läkare utan korrekt kunskap om nackskador friskskrev svårt skadade medborgare? Jo – ansvarig styrelseordförande försvann, socialförsäkringsminister tvingades avgå, Försäkringskassans styrelse försvann och Försäkringskassan fick ett Insynsråd tillskapades! Enligt information på internet gick det att läsa “att Insynsråd införs när politiska ledningen i landet vill förändra en verksamhet hos en myndighet”.

  Nackskadeförbundet kan dock inte finna att Försäkringskassan förändrade sin hantering ett endaste dugg. Skadedrabbade fortsätter att bli friskskrivna men med andra motiveringar än tidigare. Fortfarande sitter en ledande försäkringsdirektör med i det som nu är Insynsrådets styrelse – trots att det enligt uppgifter är kartellbildning enligt dem som är kunniga på EUdomstolens bestämmelser.

  Om inte den förändringen berodde på någon form av ministerstyre måst ifrågasättas!
  Nya ord eller liknande förändringar innebär inte att det blivit bättre för de drabbade!

  Det är därför svårt att förstå att ett nytt direktiv i höst behöver innebära att de som behöver vård verkligen får en bättre vård bara för att ett nytt direktiv skall komma i oktober i år!

  Den som lever får se, men antagligen har Försäkringskassan fortsatt samma behov att minska på sina kostnader, samtidigt som landstingens vård inte får “kosta mera” med nya ordningar! Vad händer när man sparar in på nödvändiga utredningar, behandlingar, korrekta rehabiliteringar och mediciner?
  Hur var det med cancermediciner som inte Malmö landstinget inte ansåg sig ha råd med?
  Hur är det med korrekta utredningsmetoder och operationer för dem med nackskador???

  Vem säger att korrekt utredning och behandling redan från början måste kosta mer än utebliven korrekt vård till följd av dåligt utformade regelverk?

  • @ Bo

   Man behöver inte alltid ha dyr teknisk utrustning för att lokalisera och effektivt behandla problem med nacken. Oavsett vad en diagnos med dyr teknisk utrustning visar så går naturen alltid sin egen väg, mot homeostas, dvs. balans.

   Det finns en mycket effektiv behandling vid problem med skelett och leder, när någonting ligger snett och behöver rättas till, som ofta hjälper mycket bra.
   Metoden heter Ortobionomi och jag jobbar själv med den, med oftast mycket goda resultat. Behandlingen går ut på att man alltid går mot det håll som kroppen slappnar av, och håller kvar där i 90 sekunder. Det gör att man omprogrammerar hjärnan så den släpper taget om gamla muskelspänningar och kroppsdelen återfår sin ursprungsposition. Kroppens egen visdom visar åt vilket håll man ska gå, med andra ord – naturen har aldrig fel!
   Det gör att det oftast blir ett genuint resultat, då kroppen får en chans att läka ut naturligt.
   Även zonterapi som komplement fungerar ofta mycket bra vid t.ex. en whiplash skada.

   Beroende på hur kraftig skadan är så får man göra en individuell bedömning av varje klient, det går så klart inte att lösa alla problem för alla människor men en stor del skulle kunna få mycket bra hjälp.

   Jag skulle vid en whiplash skada främst jobba med tre olika sätt, de tillsammans tror jag skulle kunna hjälpa de flesta, att åtminstone bli smärtfria.

 • Det är ett litet steg i rätt riktning, men det största steget återstår. De oroar sig för ökade kostnader för vård utomlands, men de är heller inte intresserade av att lösa problemet.
  Det finns en mycket enkel lösning på det problemet här i Sverige (och likadant för andra länder), ändra alla sjukvårdslagar och låt människor få söka hjälp av alternativmedicinen här på samma villkor som för skolmedicinen.
  Varför ska människor tvingas till att bli behandlade av skolmedicinen som inte löser deras problem, när de kan bli genuint friska av alternativmedicin?

  Resultatet skulle bli en kraftigt förbättrad folkhälsa och likaså kraftigt minskade kostnader för sjukvården.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *