Free energy breakthrough? Water splitting technology now achieved with sunlight, mirrors and seawater

publicerad 2 augusti 2013
- av NewsVoice

UofCB-Solar-Thermal-Water-SplittingA team of scientists at the University of Colorado, Boulder, have achieved what appears to be the “holy grail” of water splitting technology for the production and storage of clean, abundant energy. Because sunlight is free, I’m calling this “free energy.”

Text: Mike Adams, August 02, 2013

To understand this breakthrough, it’s important to first understand why solar power has so many limitations. Solar is great when the sun is shining, but storing solar power require the deployment of a large array of heavy, expensive and toxic electrical storage devices known as “deep cycle batteries.” To put it in street terms, deep cycle battery technology sucks. The batteries suck, the chemicals suck, the weight sucks and the cost sucks. There is absolutely nothing to like about batteries unless you enjoy hulking around with heavy, useless objects.

So the “holy grail” of solar power has always been finding a way to store solar energy that’s portable, dense and relatively lightweight. Until now, that discovery has been elusive.

Learn more


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Här i norden anser jag det mycket mer fördelaktigt att bygga på Keppes metod att ta tillvara det kollapsande magnetfältet i en elektrisk motor strax efter att en magnetisk puls har fått rotormagneten att dras till statorelektromagneten och pulsen stängts av igen. I de motorer vi har överallt runtomkring oss motverkas den av det kollapsande magnetfältet inducerade motpulsen genom elkraft från elverket, som vi alltså betalar bolaget för, och som dessutom bränns bort till värme i motorn som blir varm och som måste kylas.

  Genom listig lindning av en extra lindning runt rotorn och genom rätt timing i omkoppling av denna lindnings ledare så går det att fånga eller alltså inducera motpulsen i denna lindning istället för i statorlindningen som först introducerade den ursprungliga drivande elektromagnetiska pulsen som först fick rotorn att börja röra sig, och alltså att tillföra strömmen och spänningen från det kollapsande magnetfältet till kondensatorerer som kan ladda batterier eller strax efteråt bidra till att driva nästa puls till motorn. Det är alltså samtidigt en motor och en generator. Med rätt design får den flera hundra procents verkningsgrad.

  Om denna högverkningsgrad-motor sedan driver en vanlig elektrisk generator med hög verkningsgrad… Då har du en fri energimaskin.

  Patentet är kort och lätt att förstå för en person utbildad inom el-lära och elektromekanik. Du hittar det på länk i slutet av bloggningen “Elbilsdesinformation” på min blogg eller på länk i samma artikel under annan rubrik på Jan Rosbäcks blogg, “Framtidens bil“. Inte många sidor.

  Här en video Jan postade, kopierat från Jan Rosbäcks blogg:

  JR (@esamawuta) skriver:

  juli 26, 2013 den 13:58

  Tittar man på webben på hur motorn fungerar så kommer det också fram att temperaturen hålls nere för att det underliggande energisystemet expanderar. http://www.youtube.com/watch?v=sZBYLXnZYnY

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *